Animal farm door George Orwell

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
Boekcover Animal farm
Shadow
  • Boekverslag door een scholier
  • 6e klas vwo | 2330 woorden
  • 26 maart 2011
  • 97 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
97 keer beoordeeld

Boek
Auteur
Genre
Taal
Nederlands
Vak
Eerste uitgave
1945
Pagina's
160
Geschikt voor
bovenbouw havo/vwo
Punten
3 uit 5
Oorspronkelijke taal
Engels
Literaire thema's
Verfilmd als

Boekcover Animal farm
Shadow

All animals are equal. But some animals are more equal than others.'
 

Mr Jones of Manor Farm is so lazy and drunken that one day he forgets to feed his livestock. The ensuing rebellion under the leadership of the pigs Napoleon and Snowball leads to the animals taking over the farm. Vowing to eliminate the terrible inequities of the farm…

All animals are equal. But some animals are more equal than others.'
 

Mr Jones of Manor Farm is so lazy and drunken that one day he forgets to feed …

All animals are equal. But some animals are more equal than others.'
 

Mr Jones of Manor Farm is so lazy and drunken that one day he forgets to feed his livestock. The ensuing rebellion under the leadership of the pigs Napoleon and Snowball leads to the animals taking over the farm. Vowing to eliminate the terrible inequities of the farmyard, the renamed Animal Farm is organized to benefit all who walk on four legs. But as time passes, the ideals of the rebellion are corrupted, then forgotten. And something new and unexpected emerges...


Animal Farm - the history of a revolution that went wrong - is George Orwell's brilliant satire on the corrupting influence of power.

Animal farm door George Orwell
Shadow

Animal Farm is een fabel, waarbij de types van karakters belangrijker zijn dan de individuele karakters. Het drijft een soort van spot met de totalitaire regimes en verwijst naar de Russische revolutie in 1917. Zo verwijzen sommige personages naar personen uit die tijd.

Een oud varken, genaamd Old Major, heeft een droom gehad waarin alle dieren vredig met elkaar samenleefden zonder mensen die hen misbruikten en gebruikten. Daarom roept hij alle dieren van Manor Farm bij elkaar in de schuur. Hij vertelt ze hoe ze te werk moeten gaan tegen ‘the Rebellion’ richting het paradijs, en hij ze het liedje ‘Beasts of England’. In dat liedje wordt zijn droom beschreven. Wanneer Old Major 3 dagen later dood gaat, nemen de varkens Snowball, Napoleon en Squealer de leiding onder een stroming die ze Animalism noemen. Op een avond verjagen ze de boer Mr. Jones en ze hernoemen de boerderij tot Animal Farm.

Snowball leert de dieren lezen, Napoleon leert een groep jonge puppies de principes van het Animalism. Mr. Jones keert terug naar de boerderij, maar weer verslaan de dieren in de Battle of the Cowshed en ze nemen zijn geweer af als teken van overwinning. Als de tijd verstrijkt lijken Snowball en Napoleon steeds meer over de toekomst van de boerderij te beschikken en strijden ze daarom ook steeds meer om het zeggenschap over de dieren.

Hoewel Snowball een mooi plan maakt om met een windmolen elektriciteit op te wekken, slaat Napoleon het plan neer. Wanneer Snowball bij de volgende bijeenkomst een mooie speech geeft, maakt Napoleon een raar geluid en 9 honden rennen de schuur in en verjagen Snowball. Dit waren de puppies die Napoleon dus had opgeleid.

Nu Napoleon zich tot nieuwe leider heeft benoemd, zegt hij alle verdere bijeenkomsten op. Alleen de varkens zullen de beslissingen nemen, voor ieders bestwil.

De bouw aan de windmolen vordert en vooral Boxer, het sterkste paard, werkt erg hard. Na een storm is de molen vernietigd. Nabije boeren zeggen dat het was omdat de muren te dun waren, maar Napoleon zegt dat het Snowball was die terugkwam en de molen kapot maakte.

Hij zet een actie op waarbij alle voorstanders van Snowball en dieren die zijn mening niet delen, worden afgemaakt door de honden. Napoleon breidt zijn macht uit. Boxer kwam na zijn eerste motto (I will work harder), tot een tweede: Napoleon is always right.

Meer en meer begint Napoleon zich te gedragen als een mens en hij handelt zelfs met mensen. Hoewel dit voor de dieren helemaal niet juist is, weet Squealer elke actie van Napoleon toch weer goed te praten en hen te overtuigen van het feit dat Napoleon een grote leider is. Dat terwijl alle dieren overwerkt, ondervoed en koud zijn.

Mr. Frederick, een boer, verleidt Napoleon met hout en valt dan de boerderij aan en blaast de windmolen op met dynamiet. Na de verwoesting breekt er een heftig gevecht uit waarin Boxer ernstig gewond raakt. De dieren grijpen de boeren, maar boxer verzwakt. Hij valt nog een keer tijdens zijn werk en realiseert dat zijn einde nadert. Op een dag is Boxer weg en volgens Squealer is hij vredig gestorven in een ziekenhuis, waarbij hij the Rebellion prees in zijn laatste adem. Niet dus, want Napoleon had hem gewoon verkocht aan een lijmmaker om zo geld te krijgen voor whisky.

Met de jaren worden de varkens nog menselijker. De Seven Commandments, die op de schuur geschreven stonden, zijn nu samengevat in één: ‘all animals are equal, but some animals are more equal than others’. Napoleon nodigt een menselijke boer, Mr. Pilkington, uit op een diner en wil daar een verbond sluiten met menselijke boeren tegen alle moeilijke groepen binnen de menselijke en dierlijke gemeenschap. Ook verandert hij de naam van de boerderij weer terug in Manor Farm. De andere dieren kijken door de ramen en weten niet meer wie nu de varkens zijn en wie de mensen...

Figuur, Verwijst naar, Eigenschappen

Napoleon > Joseph Stalin. leider van Animal Farm, gebruikt militaire krachten om de anderen te intimideren en zijn macht te vestigen. Hij blijkt valser te zijn van zijn pendant
Snowball > Leon Trotsky. Snowball daagt Napoleon uit om de macht. Hij is slim, toegewijd, welbespraakt en minder fijnzinnig dan Napoleon. Hij lijkt de trouw van de dieren te winnen bindt zijn kracht.
Boxer sterk, toegewijd, trouw paard met een hoofdrol in de vroege welvaart van Animal Farm en het afmaken van de windmolen. Helpt graag, niet al te slim. Vertrouwt de varkens blind. Motto’s: I will work harder & Napoleon is always right.
Squealer soort propaganda-machine van Napoleon. Rechtvaardigt de monopolie van de varkens en verspreidt leugens. Orwell gebruikt hem als middel om te laten zien hoe een leider sociale en politieke controle houdt.
Old Major >> Karl Marx + Vladimir Ilych Lenin. Wil een socialistisch paradijs creeëren en leert de dieren ‘Beasts of England’. Na zijn dood laat hij Napoleon en Snowball vechten om de macht.
Clover goedhartig paard, Boxers vriendin. Verdenkt de varkens wel eens van schending van de Seven Commandments, maar geeft daarna toch zichzelf de schuld van het vergeten van het fout herinneren daarvan.
Moses verspreidt verhalen over een hiernamaals voor dieren, Orwell gebruikt hem om te laten zien hoe het communisme religie uitbuit als iets om vrede te houden.
Mollie Russische bourgeoisie merrie die mensen wel mag en graag verwend wordt, moet wennen aan haar nieuwe leven.
Benjamin oude ezel die niks voelt voor de opstand. Alles zal toch wel slecht blijven. Hij als enige begrijpt wat er gebeurt.
Muriel witte geit die Clover de Commandments voorleest als zij de varkens weer verdenkt van schending van geboden.
Mr. Jones >> Tsar Nicholas II.  Hij is een dronken boer, eigenaar van Manor Farm die alleen zichzelf goed doet en de dieren met een tekort aan voedsel laat zitten.
Mr. Frederick Adolf Hitler flinke, achterbakse ondernemer van Pinchfield Farm, blijkt een onbetrouwbare buur te zijn.
Mr. Pilkington >> kapitalistische regeringen van US en UK.  Een aangename man die Foxwood Farm runt. Hij is de vijand van Mr. Frederick.
Mr. Whymper menselijke raadsman in dienst van Napoleon om Animal Farm te vertegenwoordigen in de menselijke wereld, een schakel tussen mens en dier.
Jessie and Bluebell twee honden, moeders van de puppies die Napoleon later opleidt tot moordmachines.
Minimus poëtisch varken dat een couplet schrijft over Napoleon en een nieuw pattriotistisch lied schrijft (Animal Farm, Animal Farm) om het eerdere lied te vervangen.

Analyse van de belangrijkste personages

Napoleon lijkt in het begin een volstrekt corrupte meeloper. Hoewel hij altijd bij bijeenkomsten is, draagt hij nooit bij aan de opstand. Hij heeft alleen interesse in de macht over de boerderij, niet in de boerderij zelf. Het enige wat hij enthousiast deed was het trainen van de puppies. Hoewel hij staat voor Stalin, vertegenwoordigt hij eigenlijk alle politieke tirannen in de menselijke geschiedenis en vooral in de 20e eeuw. Zijn naam komt dan ook van de Franse generaal die de democratische principes niet aanhield waarop wel zijn macht was gebaseerd.

Snowball Orwell doelde op het Trotskyistische bataljon in de Spaanse Burgeroorlog, waar Leon Trotsky zijn plannen maakte voor zijn kritiek op het totalitaire regime. Snowball wordt nog relatief positief afgeschilderd en komt over als iemand die zich met hart en ziel inzet voor het Animalism.Hij houdt zich alleen aan zijn eigen logica en blijkt niet in staat Napoleon te verslaan. Orwell suggereert dat we als geen corrupte regering kunnen omstoten als individueel die de macht overneemt, hij herinnert ons dat het de kracht zelf is die corrupt is.

Boxer is het meest sympathiek, hij toont toegewijdheid en moed. Hij lijdt wel onder dat wat Orwell ziet als de zwakheid van de working class: hij heeft zoveel vertrouwen in de goede bedoelingen van de machthebbers en herkent geen politieke corruptie. Hij vertegenwoordigt de onzichtbare arbeid achter het politiek toneel, uitgevoerd door de elite. Het kan echter ook zo zijn dat hij de kracht was die Animal Farm bij elkaar hield.

Squealer Gedurende zijn carrière heeft Orwell ontdekt hoe politici taal manipuleren via massamedia. Squealer misbruikt taal om de acties en maatregelen van Napoleon te rechtvaardigen tegenover het proletariaat (de anderen). Door een vereenvoudiging van taal beperkt hij de termen voor een debat. Dor onnodig moeilijk taalgebruik verwart en intimideert hij de ongeschoolden. Bij die laatste strategie gaan de dieren twijfelen en voelen ze zich hopeloos en denken ze niet ooit zonder de varkens de waarheid te kunnen kennen. Squealer’s gebrek aan geweten en onwrikbare trouw maken hem tot de perfecte propagandist voor tirannie, mede door zijn retorische vaardigheden.

Old Major Als democratisch socialist heeft Orwell veel respect voor Marx en zelfs voor Lenin. Zijn kritiek van Animal Farm heeft weinig te maken met de marxistische ideologie van de Rebellion, maar meer met de doorvoering van die ideologie door latere leiders. Major staat voor zowel Marx als Lenin en dient als bron van de idealen die de dieren verdedigen, ook nadat de varkens-leiders hun hebben bedrogen.

Plaats

Boerderij. Orwell gebruikt de boerderij om het universum in het klein uit te beelden. Soms is alles goed, meestal een ironisch contrast met de werkelijke situatie van de dieren. Het zou Utopia kunnen zijn, maar... soms schetst Orwell sombere koude achtergronden, dit staat voor harde tijden. De plaats is dan als metafoor gebruikt.

Thema

-1: Het verschijnsel ‘revolutie’ begrijpen en lezen hoe een fantasierijk schrijver hiermee omgaat. Het gaat dus over een centrale politieke ervaring van onze tijd. Revolutie is wanneer mensen het systeem van de overheid waaronder zij geboren zijn, radicaal veranderen. Dat gebeurde vooral de afgelopen 300 jaar.

-2: Het inleven in een moderne dictatuur. Het gaat ook over de opkomst van een totalitaire staat, al staat dat hier minder centraal dan in Orwell’s roman ‘1984’.

Oogpunt
Orwell gebruikt ironie. Het is een contrast tussen wat een verklaring lijkt te zijn en wat het echt is. Of tussen wat dieren verwachten en wat er echt gebeurt. Animal Farm wordt verteld vanuit het naïeve oogpunt van de lagere dieren. Dus niet vanuit de varkens of een alwetende verteller.

Voorbeeld 1: Squealer pastte het vijfde gebod aan op de muur van de schuur en viel van de ladder met verf en al. Niemand snapte het ongeluk en pas een paar dagen later zagen de ze verandering van het gebod, dus dachten ze dat ze het zich fout herinnerd hadden. Er volgt geen commentaar van een alwetende verteller.

Voorbeeld 2: Boxer wordt opgehaald door een busje met Horse Slaughterer erop. Benjamin leest dat en de dieren weten nu dat het zieke paard is verkocht voor lijm. Geen ironie. Squealer geeft echter uitleg dat de dierenarts was vergeten over de slachter’s oude symbool heen te verven en de dieren zijn opgelucht dit te horen. Daarna horen de dieren zingen tijdens Boxer’s laatste eer en blijkt dat de varkens ineens geld hadden om whiskey te kopen. Niemand van de dieren legt het verband tussen de verdwijning van Boxer en het geld, maar Orwell zorgt dat de lezer dit niet mist. Deze manier van vertellen vult ons met meer woede dan een andere manier van vertellen.

Vorm

Fabel, satire en allegorie. Fabel: Animal Farm heeft een moraal en dieren gedragen zich als mensen. Orwell creëert een evenwicht tussen hoe dieren echt zijn en hun menselijke kwaliteiten die ze geacht worden te vertegenwoordigen. De charme ligt in de eenvoud van de karakters. Orwell gebruikt ook dieren om zijn haat en woede over te brengen op de lezer. Hij vertelt rustig in plaats van woedend. Satire: Orwell schetst een bitter beeld van de nieuwe samenleving na een revolutie en presenteert zijn aanvallen hierop met humor. Wat Orwell het meest interesseerde was niet psychologisch maar politiek: hoe mensen optreden in een groep, hoe samenlevingen functioneren. Allegorie: het verhaal is gebaseerd op Orwell’s satire na de Bolsjewistische revolutie in 1917. De gebeurtenissen in Animal Farm verwijzen dan ook voortdurend naar gebeurtenissen in de geschiedenis van de Russische Revolutie.

Waar schrijft Orwell over

-de aard van tirannen (vijanden zijn zíj met de meest virtueuze ideeën die anderen hun leven beweren te verbeteren)
-corruptie van socialistische idealen in de Sovjet-Unie (kritiek op het geweld van het Stalinistische regime tegen mensen, en wijst op het geweld tegen logica, taal en idealen. Geen eigen mening mogen hebben dus)
-maatschappelijke beweging richting klassensamenleving (hoewel men staat voor totale gelijkheid, wordt geillustreerd hoe klassen zich aanvankelijk verenigen tegen een vijand, zoals mensen tegen dier. Nieuwe klassen manipuleren de samenleving met superieure krachten)
-het gevaar van een naïve arbeidersklasse (onvermogen veroordeelt de arbeidersklasse tot het lijden onder de heersende klasse in onderdrukking)
-gebruik van taal als invloedsmiddel (gemanipuleerde taal als controle-instrument)

Motieven (als in: patroon)

-liedjes, slogans en gedichten keren terug om gefocust te blijven op het bereiken van vrijheid
-state ritual; steeds meer rituelen zoals militaire beloningen, grote parades en andere indrukwekkende dingen om de heersende klasse’s identiteit aan te tonen.

Symbolen

-Animal Farm: was Manor Farm, staat voor Rusland en de Sovjet-Unie onder communisme. Staat ook voor menselijke samenleving, ongeacht wat voor staatsvorm (socialisme of anders)
-The Windmill: symboliseert de manipulatie van de dieren door de varkens in eigen voordeel.

Beroemde quotes

1- (Old Major): Je moet je resoluut blijven inzetten. Geen argument mag je op dwaalspoor brengen. Luister nooit als iemand je vertelt dat mens en dier gemeenschappelijke belangen hebben. We moeten niet op hem gaan lijken. Een dier mag niet in een huis wonen, slapen in een bed, kleding dragen, alcohol drinken, tabak roken, geld aanraken, of handelen.
2- (Squealer): Kameraden, je moet niet denken dat leiderschap een plezier is. Integendeel, het is een zware verantwoordelijkehid. Niemand gelooft meer in gelijkheid van dieren dan Napoleon. Hij zou blij zijn om jullie je eigen beslissingen te kunnen laten maken. Maar wat moeten we als je de verkeerde beslissing maakt?
3- (Muriel to Clover): Geen enkel dier zal een ander dier doden zonder reden.
4- (nieuw gebod): Geen enkel dier zal teveel alcohol drinken.
5- (op het laatst, samenvatting van geboden): alle dieren zijn gelijk, alleen sommige dieren zijn meer gelijk dan anderen.

REACTIES

R.

R.

Wat een goed boekverslag! Dank!

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "Animal farm door George Orwell"