Jongeren met messen

Er komen veel berichten in het nieuws over jongeren die betrokken zijn bij steekincidenten. Wat merken jullie van het messenbezit onder jongeren? Vul onze (anonieme) vragenlijst in! Duurt maar 2 minuten.


ADVERTENTIE

Als ik moet kiezen, dan ga ik het liefst:

bouwplan4.1 onderwerp: gezondheidszorg te koop4.2 schrijfdoel: de mensen die niet met me eens overtuigen dat gezondheidszorg het erg moeilijk heeft en daardoor veel wachtlijsten ontstaan. Mensen overtuigen dat bedrijven met onrechtvaardige oplossingen komen.4.3 invalshoek: persoonlijke en maatschappelijke benadering4.4 standpunt van de schrijver: negatieve gedachte over oplossingen van de bedrijven.4.5 publiek: de mensen die niet eens zijn met dat sport gezond is.

4.6 argumentenstructuur: meervoudig onderschikkend ( oorzaak /gevolg)4.7 deelonderwerpen:4.7.1 brainstormen: waarom zijn er zo veel wachtlijsten?Wat zijn de gevolgen van die wachtlijsten?Welke oplossingen zijn er?4.7.2 argumentatie: oorzaak: beperkte capaciteit van ziekenhuizen en personeelgevolg: er moeten veel mensen wachten met pijn.4.8 bouwplan: Inleiding:vanuit een voorbeeld / anekdoteMiddenstuk :1. toelichting2. oorzaken van wachtlijsten3. gevolgen van wachtlijsten4. mogelijke oplossingenSlot:Samenvatting van het middenstukconclusie

ZORG, wat een probleem!Wachten, wachten en nog eens wachten. Mijn zieke vader lag wel maanden lang in bed met zijn rugpijn wachtend op een herniaoperatie. Niet kunnen zitten. , Lopen en naar het toilet gedragen worden was een probleem voor hem. Bijna iedere week belden we naar het ziekenhuis om hem eerder op te nemen, omdat hij het niet meer kon volhouden. Hoe dan ook hij moest 3 maanden blijven wachten. En als er een spoedgeval tussen kwam moest hij nog langer wachten. Niets konden we begrijpen van het wachtlijstensysteem. Moeten mensen zolang wachten voor een dure operatie?Iedere ziekenhuis heeft tegenwoordig te maken met wachtlijsten. De patiënten kunnen niet direct terecht voor een gewenste behandeling. Ze moeten erg lang wachten voor een behandeling. Zo'n behandeling kan variëren van een bezoek aan een polikliniek, een dagbehandeling, een chirurgische ingreep tot een opname in het ziekenhuis.Er zijn verschillende oorzaken die ertoe leiden dat het zorgaanbod kleiner is dan de vraag. Door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing van onze samenleving groeit de vraag naar zorg. Ieder ziekenhuis heeft een bepaalde capaciteit. Het aantal operatiekamers en het aantal bedden op een afdeling is een vaststaand gegeven. Ook het aantal verpleegkundigen en specialisten staan vast. Sommige (super-) specialismen worden slechts beoefend door een of enkele specialisten in heel Nederland. Dit betekent die bepaalde specialistische zorg schaars is.Wanneer de vraag naar zorg stijgt zal dat enorme gevolgen geven. Er zijn dan geen operatiekamer beschikbaar is, omdat een bepaalde afdeling vol is. Ook omdat er geen specialist beschikbaar is om de behandeling uit te voeren. Onverwachte omstandigheden, zoals spoedeisende hulp zijn er een. Ziekte van verpleegsters en specialisten of technische problemen leiden ook tot wachtlijsten. Het ontstaan van wachtlijsten is bijna onvermijdelijk.Om mensen toch zo snel mogelijk hulp aan te bieden moeten er naar oplossingen gezocht worden. Sommige komen met onrechtvaardige oplossingen, bijv de bedrijven. Zij willen dat werkenden voorgaan. Werknemers die ziek zijn kosten immers veel geld. Mensen die roken, veel drinken moeten ook maar wachten. Mensen die bewust ongezond leven komen niet als eerste in aanmerking. Naar mijn mening heeft ieder mens even veel recht op zorg en hulp. Het maakt niets uit of die bewust of onbewust ongezond leeft rookt of niet rookt. Er moet gekeken worden naar ernst van een ziekte en naar spoed.Topklinische en toppreferente zorg moeten alleen mensen krijgen voor wie het echt noodzakelijk is. Voor wie buiten het academische ziekenhuis geen mogelijkheden zijn moeten voorrang krijgen boven basiszorgpatiënten die eventueel ook ergens anders terechtkunnen. Op grond van de schriftelijke doorverwijzingen van de huisarts moet dat door de specialist bepaald worden. Bijv hoe snel een patiënt gezien moet worden op de polikliniek. De gezondheidszorg moet internationaliseert worden. Zodat mensen ook in het buitenland behandeld kunnen worden als in Nederland teveel wachtlijsten zijn.Al met al kunnen die wachtlijsten niet vermijd worden. Zorg blijft altijd noodzakelijk voor iedereen of men ernstig ziek is of een kleine behandeling nodig heeft. Als de mensen in het buitenland geholpen moeten worden, stijgen daar weer de wacht lijsten.Het probleem blijft hetzelfde maar helpt misschien toch wel een beetje.Wat doen ze dus met mijn vader? Hij moet zolang medicijnen innemen en door zijn huisarts behandeld worden tot dat hij aan de buurt komt voor een dure herniaoperatie.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.