ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis

Voorkomen is beter dan genezen

 

In 1957 is in Nederland het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gestart. Door vaccinaties worden ziektes met mogelijk ernstige complicaties voorkomen en worden deze ziektes op termijn mogelijk uitgeroeid. Difterie, kinkhoest, tetanus en polio waren de eerste ziektes waartegen gevaccineerd werd. Tegenwoordig worden kinderen door vaccinaties beschermd tegen twaalf ernstige infectieziekten.

 

Het RVP in Nederland is op vrijwillige basis. Toch wordt meer dan 95 procent van de zuigelingen gevaccineerd, wat neerkomt op ongeveer 2,5 miljoen vaccinaties per jaar. Ziektes die vroeger veel leed veroorzaakten, komen hierdoor niet of nauwelijks meer voor. Als meer dan negentig procent van de kinderen en volwassenen is gevaccineerd, is de kans zeer klein dat mensen die niet gevaccineerd zijn, ziektes kunnen verspreiden. Dit wordt groepsimmuniteit genoemd. Het is dus belangrijk dat het percentage kinderen dat gevaccineerd wordt, hoog blijft, anders komen ziektes weer terug. Momenteel is er een grote groep Syrische vluchtelingen in Nederland. De kans is groot dat Syrische kinderen jonger dan vijf jaar niet gevaccineerd zijn. Dit levert gevaar op voor mensen die niet zijn gevaccineerd, vooral voor inwoners van gebieden waar de vaccinatiegraad laag is.

Door een hoge vaccinatiegraad kunnen ziektes worden teruggedrongen of uitgeroeid, daarom ben ik van mening dat iedereen zich verplicht moet laten vaccineren.

 

Collectieve bescherming

Als er veel ongevaccineerde mensen zijn, kunnen ziektekiemen vatbare mensen besmetten. Hoe groter de groep gevaccineerden, hoe kleiner de kans dat de ziektes verspreid worden. Het bijzondere van vaccineren is dat het niet alleen effect heeft op de gezondheid van de gevaccineerde, maar ook op de gezondheid van anderen. Daarin onderscheidt het vaccineren zich van andere gezondheidskeuzes, zoals borstvoeding geven of tandenpoetsen. Een bijkomend voordeel van een hoge vaccinatiegraad is, dat baby’s die nog te jong zijn om gevaccineerd te worden, beschermd zijn door groepsimmuniteit.

Een vaccin biedt echter nooit volledige bescherming, er bestaat altijd een kans dat iemand toch ziek wordt ondanks dat diegene is gevaccineerd. Zo waren er volgens het RIVM in 2015 38 meldingen van kinkhoest per 100.000 mensen.

Desondanks is de kans veel kleiner om besmet te raken met het virus of de bacterie als men gevaccineerd is. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat voor de invoering van het kinkhoestvaccin ongeveer 150.000 mensen per jaar die kinkhoest kregen, na de invoering van het vaccin zijn dat nog ongeveer 6.000 mensen per jaar. Ook zijn gevaccineerden vaak minder ernstig ziek van kinkhoest.

 

Verantwoordelijkheid

Ouders hebben de keuze om een kind wel of niet te laten vaccineren. Als ouders besluiten om een kind niet te laten vaccineren, kan het zo zijn dat een kind levenslang last heeft van deze keuze van zijn of haar ouders. Stel, ouders kiezen om een kind niet te laten vaccineren tegen mazelen. Het kind krijgt na de mazelen een hersenvliesontsteking, waardoor het kind gehandicapt wordt. Dan is dat een gevolg van een ziekte die gemakkelijk te voorkomen is door vaccinatie. Kinderen kunnen niet zelf beslissen en moeten, in soortgelijke gevallen, tegen hun ouders beschermd worden.

Hier valt tegenin te brengen dat ouders verantwoordelijk zijn voor hun kind. Ze moeten zelf keuzes kunnen maken, zonder overheidsbemoeienis.

Aan een goede gezondheid wordt in Nederland echter veel belang gehecht en uitvoering van dit plan is simpel te realiseren. Als ouder heb je de plicht goed voor je kind te zorgen, vaccineren zou dan ook verplicht moeten worden.

 

 

 

 

Kosten

Financieel gezien is het beter om kinderen te laten vaccineren. Het kost de overheid veel geld als een kind levenslang letsel aan een ziekte overhoudt. Daarnaast zal een kind dat ziek wordt, doordat het niet is gevaccineerd, meer lessen verzuimen. Hierdoor is de kans groter dat de leerling het desbetreffende leerjaar niet haalt. Ook kunnen ouders zich afmelden op het werk, omdat hun kind ziek is. Hieruit blijkt dat niet vaccineren tot financiële schade kan leiden.

Er zullen mensen zijn die zeggen dat vaccinaties veel geld kosten voor de overheid. De overheid moet hierin dus flink investeren. Hierdoor hebben mensen minder te besteden en dat is niet goed voor de economie.

Doordat de vaccins worden gekocht in grote aantallen door de overheid, zijn de kosten per vaccin laag. Veel lager dan een mogelijke behandeling tegen ziektes als gevolg van het weigeren van vaccinaties. Op de lange termijn is het dus economisch beter om vaccinaties verplicht te geven.

 

Vaccineren moet dus verplicht worden voor iedereen, omdat de kans op deze ziektes dan vrijwel nihil is. Ook beschermen ouders behalve hun eigen kind ook andermans kinderen. Bovendien beschermen ze kinderen die te jong zijn om gevaccineerd te worden. Daarnaast hoeft een kind door verplichte vaccinatie niet zijn hele leven de gevolgen van de keuze van zijn ouders om niet gevaccineerd te worden, te dragen. Ook zijn de vaccinatiekosten voor de overheid lager, dan de kosten van de zorg die het gevolg zijn van het niet vaccineren. Tenslotte is het beter voor de economie vanwege een lager ziekteverzuim van werkenden.

 

811 woorden

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.