Het studiehuis

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 3e klas havo | 595 woorden
  • 15 mei 2002
  • 48 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
48 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Het studiehuis

Over het studiehuis wordt veel gediscussieerd. De leerlingen vinden het studiehuis gewoon veel te zwaar. De werkdruk en tempo liggen te hoog. Dat is een aanleiding tot vele protesten en discussies over een eventuele afschaffing van het Studiehuis gehad. Maar hoe zal ik het studiehuis zelf ervaren? Zal ik het ook zo zwaar vinden?

Als je in de 2e Fase (het studiehuis) zit betekent het dat je veel zelfstandiger moet gaan werken. Je maakt je eigen lesrooster en je moet altijd de beschikking over een computer kunnen hebben. Doordat je veel zelfstandiger moet werken worden vele vragen/problemen individueel beantwoord en meestal niet klassikaal. Ook de werkdruk ligt veel hoger, er wordt meer van je verwacht en er wordt veel huiswerk opgegeven waar je meestal maar weinig tijd voor hebt. Hierdoor zal je vrije tijd afnemen wat leerlingen als een groot probleem beschouwen, want naast het schoolwerk moet je ook nog sporten en je sociale contacten onderhouden. Het studiehuis betekent ook dat er vele activiteiten worden georganiseerd waaraan je verplicht aan mee moet doen, maar bij het niet deelnemen aan een activiteit kan het betekenen dat je bijvoorbeeld een eindexamen/werkstuk niet mag maken.

Het studiehuis heeft haast geen voordelen. Een klein voordeel is dat de leerling zelfstandig kan werken en zelf zijn lesrooster bepaald. Een grote nadeel is de hoge werkdruk waaronder de leerlingen moeten werken. Er is verreweg veel te weinig tijd beschikbaar voor het huiswerk dat we moeten maken. De lessen duren veel te kort om het huiswerk te maken, dat betekent dat we alles thuis moeten doen, wat resulteert in minder vrije tijd. Er wordt gewoon teveel van een leerling verwacht en vaak is het opgegeven werk veel te veel. Het gevolg daarvan kan zijn dat de leerling gewoonweg bezwijkt door de druk en geen zin meer heeft om ook nog maar iets te doen, hierdoor zullen de prestaties van de leerling dalen wat weer één jaar extra in het Studiehuis kan betekenen. Uit verschillende enquetes van het TFS (2de Fase Stakingscomité) blijkt ook dat meer dan de helft van alle studenten denkt te zakken onder de huidige overgangsnormen.

In het studiehuis zijn er ook vele docenten. Meestal zijn de docenten niet goed voorbereid op de les of kunnen ze geen antwoord geven op de door leerlingen gestelde vragen. De docenten plannen het huiswerk vaak niet goed. Daardoor ontstaan vele problemen met de data en dat heeft voor de leerling het gevolg dat er een puntvermindering kan komen op je werkstuk of voor je huiswerk. De docenten zijn vaak de personen die vele activiteiten organiseren en dat betalen zij met het schoolgeld dat de leerlingen hebben betaald maar in plaats van het geld uit te geven aan apparatuur geven zij het uit aan onnodige activiteiten. De leerlingen hebben liever dat er van het schoolgeld meer apparatuur wordt aangeschaft.

Over het studiehuis is in het algemeen weinig goeds te vertellen. Het studiehuis heeft teveel nadelen om het te blijven gebruiken. Het studiehuis zorgt voor een te grote werkdruk op haar leerlingen waardoor zij vaak hun werk niet afkrijgen of er zelfs aan kunnen beginnen. Het studiehuis moet sterk worden verbeterd wil het blijven bestaan.

Cijfer 9

(Opdracht was om mening als een feit te presenteren mbv een standpunt en een goede inhoud te schrijven over het studiehuis.)

Hoofdvraag : Waarom vind ik het werk van het studiehuis te zwaar? Subvraag1 : Wat houdt het studiehuis in? Subvraag2: Welke voor en nadelen heeft het studiehuis? Subvraag3: Zijn de docenten goed voorbereid op het studiehuis

Standpunt: Ik vind het werk en de werkdruk te zwaar!

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.