De feministische bewegingen hebben hun doel niet bereikt

Met deze stelling zijn wij het eens. Om dit te onderbouwen zullen we eerst een aantal punten verduidelijken. Ten eerste: Wat zijn feministische bewegingen? En ten tweede: wat was hun doel?
Er zijn twee feministische golven geweest. Wij gaan het hebben over de tweede golf. Deze kwam omstreeks 1968 op, met als doel de onderdrukte vrouw te laten verdwijnen. Hierin waren het recht op abortus, kinderopvang, hulp voor vrouwen die onderdrukt worden in het huwelijk en seksediscriminatie in het dagelijks leven belangrijke onderwerpen.

‘Vrouwen nog steeds fors onderbetaald’, zo luidde een krantenkop een paar weken geleden (Elsevier/Telegraaf). In vergelijking tot het mannelijke personeel worden vrouwelijke collega’s nog steeds fors onderbetaald. Vrouwen in ons land krijgen gemiddeld maar zo’n 71% van het loon dat mannen verdienen. Als mannen en vrouwen precies hetzelfde beroep uitoefenen krijgt de vrouw gemiddeld 85% van wat de man verdient.

Niet alleen bij geldelijke beloning zijn er verschillen tussen beider seksen: ook als het gaat om een auto van de zaak blijken mannen vaak eerder in aanmerking te komen dan vrouwen. In de wet staat wel dat vrouwen evenveel betaald moeten krijgen als mannen, maar in de praktijk blijkt dat dus vaak niet het geval te zijn. Dit vinden we echt belachelijk!!!

Ook binnen het gezin is de man nog steeds de kostwinner ofwel de baas. Jonge mensen die allebei werken en toch kinderen willen maken vaak de keuze: minder werken. Hoewel de man in toenemende mate gebruik maakt van ouderschapsverlof betekent het in de meeste gevallen dat de vrouw thuisblijft om voor de kinderen en het huishouden te zorgen.
In topfuncties vindt men nog steeds maar weinig vrouwen: maar 5% van de hogere managementfuncties wordt door vrouwen bekleedt. Hieruit blijkt dat vrouwen in de praktijk nog steeds ondergeschikt zijn aan de man. Het rollenpatroon is dus nog steeds niet verdwenen!

Toch hebben de feministische bewegingen een aantal doelen bereikt:
Abortus mag sinds 1981 worden uitgevoerd binnen 12 weken zwangerschap;
er zijn overal in het land kinderdagverblijven;
ook zijn er Blijf-Van-Mijn-Lijfhuizen voor vrouwen die thuis mishandeld worden;
als een vrouw gelijkgeschikt is aan een man bij een sollicitatie voor een baan krijgt de vrouw voorrang en als ze zwanger wordt mag ze niet om die reden ontslagen worden.

Wij vinden het heel erg goed dat abortus legaal is en dat er Blijf-Van-Mijn-Lijfhuizen zijn, maar dit wil nog niet zeggen dat de onderdrukte vrouw geheel verdwenen is! Het rollenpatroon bestaat nog steeds (de vrouw zorgt voor de kinderen en de man is de kostwinner) en vrouwen krijgen ook nog eens fors onderbetaald!

Onze conclusie is dat de feministische bewegingen hun doel niet hebben bereikt, omdat de vrouw in het dagelijks leven nog steeds te maken kan krijgen met de verschillen tussen man en vrouw. Zowel tijdens het werk als thuis. Dit vinden we erg onrechtvaardig, het rollenpatroon zou echt moeten verdwijnen!!

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

I.

I.

Heey, ik heb jullie verlsag over feminisme gezien.. Ik moet zelf ook eentje maken, maar hebben jullie nog plaatjes enzo ervan? Als je die hebt, please voor morgen sturen :)

Ilona

18 jaar geleden