Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Blok 1 t/m 4

Beoordeling 7.9
Foto van een scholier
 • Begrippenlijst door een scholier
 • 4e klas vmbo | 763 woorden
 • 17 oktober 2014
 • 58 keer beoordeeld
Cijfer 7.9
58 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Blok 1 , Opdr 27

 

 • Consequentie = logisch gevolg

 • Circulatie = rondgang

 • Frustratie = ergernis, ontevredenheid

 • Biceps = dikke spieren in de boven arm

 • Diagnose = vaststelling van de ziekte die iemand heeft

 • Dermatoloog = huidarts

 • Prevaleren = is belangrijker

 • Sector = gedeelte van de samenleving dat belangrijk is voor de economie

 • Impact = invloed

 • Hybride = met een verbrandingsfactor en een elektromotor

 • Populatie = aantal inwoners in een bepaald gebied

 • Parasiet = organismen die leven in of op andere levende wezens en daar een schadelijke invloed op hebben

 • Cognitieve vermogens = dat wat je kunt met het verstand, de kennen die je hebt.

 • Integer = eerlijk en betrouwbaar

 

 

Blok 1, Opdr 28

 • Visuele = vooral met de ogen waarnemen

 • Relevante = belangrijke

 • Multiculturele = meerdere culturen bij elkaar

 • Zich identificeren = je identiteit vaststellen, aantonen wie je bent

 • Conform = overeenkomstig, volgens

 • Uit principe = naar een doel streven (uit innerlijke overtuiging )

 • Preventieve = schaden voorkomen

 • De sleutel naar = middel waardoor iemand iets bereikt

 • Bestempelen = naamgeven

 • Populistisch = met de neiging zich te richten naar de massa

 • Demagogie = volks misleiding (Hitler)

 • Potentieel = mogelijk

 • Ethisch = opvattingen over wat goed en slecht is

 • Bij voorbaat =van tevoren

 • Promovendus = iemand die gaat promoveren

 • Chlorofyl = bladgroen

 • Neutraliseert =heft de werking ervan op

 • De publieke opinie = mening van het volk

 • Gemobiliseerd = ingeschakeld

 • Vegetatie = plantengroei

 • Symposium = wetenschappelijke bijeenkomst over een bepaald onderwerp

 • Impliceert = inhoud

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok 1, Opdr 29

 • Ambivalent = tegenstrijdige

 • Calamiteiten = rampen

 • Imago schade = schade aan de goede indruk die mensen ervan hebben

 • Scenario = draaiboeken

 • Claustrofobie = ziekelijke angst om in een dichte ruimte te zijn.

 • Adequaat = passend op de juiste manier

 • Reguleren = regelmatiger maken

 • Focussen = concentreren, richten

 • Respecteren = geacht

 • Sociologie = wetenschap die de menselijke samenleving bestudeert

 • Introduceren = bracht op de markt

 • Profiel = patroon, vingerafdruk

 • Genetisch = biologische, door erfelijkheid bepaald.

 • Inspiratiebron = plaats waar gedachten en ideeën vandaan komen

 • Per definitie = vanzelfsprekend, uiteraard

 • Kwalificeren = geschikt, kundig

 • Flexibiliteit = mogelijkheid om zich aan te passen.

 • Nuanceren = bijstellen, enigszins aanpassen

 • Brandmerken = voorgoed een slechte naam heeft gekregen

 • Schaarste = te kort

 • Extravert = open

 • Passie = hartstocht, liefde

 • Uniformiteit = eenvormigheid

 • Appreciëren = waardeert, op prijs stelt

 

 

Blok 2, opdr 16

 • Circuit = min of meer gesloten groep

 • Exclusief = speciaal

 • Ingrediënten = alles wat je ervoor nodig hebt

 • Karakter = het kenmerk van iets

 • Onkreukbaar = volkomen eerlijk

 • Reconstructie = met de gegevens waarover je beschikt, nagaan hoe de gebeurtenis zich heeft afgespeeld

 • Transparante = helder van opzet, doorzichtig

 • Vignet = stikker als bewijs van betaling

 

Blok 2, opdr 16

 • Projectontwikkelaar = eigenaars van bureaus die voor eigen rekening grond aankopen en daarop woonhuizen en kantoren bouwen voor verkoop

 • Faillissement = toestanden waarin men zijn schulden niet meer kan betalen

 • Hypothese = stellingen waarvan je niet weet of die waar zijn, maar die je voorlopig wel als waar aanneemt.

 • Hiërarchie = rangorde

 • Strategie = plan dat je volgt om je doel te bereiken

 • Paradoxaal = schijnbaar tegenstrijdig

 • Activist = personen die door het voeren van actie hun doel proberen te bereiken

 • Offshore = die voor de kust, in zee staan

 • Expansie = uitbreiding , toename

 • Generatie = serie

 • Catastrofaal = rampzalige

 • Festival = groot muziekfeest

 • Authentiek = echte

 • Akoestische = manier waarop het geluid klinkt

 • Sociale status = maatschappelijke stand

 • Utopie = droomvoorstelling

 • Naïef = onnozel, te goed van vertrouwen

 • Blamage = afgang

 • Amateuristisch = prutserige, klungelige

 • < >

  Magnaat = iemand die heel rijk en machtig is geworden door zijn werk

 • Corruptie = omkoopschandalen

 

Opdr  19 blok 3

 • Bagatelliseren = onbelangrijker laten lijken dan dat het eigenlijk is.

 • Branche = bedrijfstak

 • Brochure = blaadje met informatie

 • Commotie = opwinding

 • Compensatie = vergoeding

 • Entourage = omgeving

 • < >

  Figureren = een rol spelen.

 • Florerend = bloeiend

 • Globaal = ruw geschatte

 • Het is 5 voor twaalf =het bijna te laat is

 • Innovatief =gericht op nieuwe dingen

 • Instabiliteit = onvastheid, onzekerheid

 • Mondialisering =het langzamerhand een geheel worden van de wereld

 • Preventief = voorkomend

 • Reductie = vermindering

 • Rendement = opbrengst aan warmte per kubieke meter gas.

 • Sociaaldemocratisch = die langs democratische weg tot het socialisme wil.

 

 

 

 

 

 

Opdr 20. Blok 4

 • Aanleiding = feit dat tot gevolg heeft dat er iets gebeurt.

 • Benadrukken = de aandacht op iets vestigen

 • Citeer = schrijf letterlijk over

 • Conclusie = einduitkomst van een redenering

 • Criteria =eisen , normen

De begrippenlijst gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Criteria =eisen , normen

 • Beogen = als doel hebben, proberen te bereiken

 • Emotioneel = dat met het gevoel te maken heeft.

 • Maximaal =niet meer dan

 • Overeenkomst = punt waarop iets het zelfde is.

 • Telegramstijl = korte zinnen en losse woorden

 • Uitzonderingen = een geval waarin iets anders is dan normaal

 • Voorwaarde =iets dat eerst moet gebeuren, eis

 •  

  Opdr 21 blok 4

  • Bureaucratie = ambtenarij, situatie waarin ambtenaren te veel macht hebben.

  • In een keurslijf dwingen = leggen de mensen beperkende bepalingen en maatregelen op.

  • Cliché = al te vaak gebruikt gezegde.

  • Turbulent =waarin veel is gebeurd

  • Conform = overeenkomstig , volgens

  • Arbowet = arbeidsomstandigheden wet

  • Diversiteit = verscheidenheid, verschil

  • Indoctrineren = bepaalde opvattingen onweerstaanbaar opdringen

  • Generaliseren = vanwege 1 geval een heleboel andere gevallen op dezelfde maner beoordelen

  • Liquidatie = moorden als afrekening

  • Recidivist = misdadiger bij herhaling

  • Stereotype = vaststaand beeld, onveranderlijke voortelling.

  REACTIES

  Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.