Paragraaf 6.1

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 3e klas havo/vwo | 259 woorden
  • 2 juni 2015
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Jalta:

In februari 1945 werd tijdens een conferentie in Jalta door de geallieerde leiders (Stalin, Churchill en Roosevelt) afgesproken dat alle bevrijde volkeren zelfbeschikkingsrecht hadden en dat Duitsland opgedeeld zou worden in vier bezettingszones. In alle door Rusland bevrijde gebieden bracht Stalin communisten aan de macht en zette een ijzeren gordijn neer.

Trumandoctrine:
In 1947 dreigden communisten in Griekenland een burgeroorlog te winnen. Amerika had het recht een land te helpen als daar communisten aan de macht probeerden te komen (Trumandoctrine). Hierdoor waren er spanningen tussen Amerika en de Russen. Deze periode van vijandigheid wordt de Koude Oorlog genoemd.

Marshallhulp:
Een Amerikaanse minister bood Marshallhulp aan. Samen met de Trumandoctrine wilden ze uitbreiding van het communisme tegen gaan. Deze politiek van indamming heet containmentpolitiek.

Tweedeling van Duitsland:
Toen Engeland en Amerika in 1947 hun zones samen voegden en in 1948 een nieuwe munt kreeg (de D-mark), begon Stalin op 24 juni 1948 met een blokkade van West-Berlijn. Door de luchtbrug van Amerika is de Russische blokkade mislukt. In 1949  hief Stalin de blokkade op. De westelijke zones werden een zelfstandige staat genaamd de Bondsrepubliek Duitsland (BRD).

Twee machtsblokken:
In 1949 was Europa verdeeld in het Oostblok (waar de Sovjet-Unie steeds meer macht kreeg) en het Westblok. Amerika sloot een militair bondgenootschap met West-Europa, de Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). De NAVO richtte in 1955 een eigen bondgenootschap op met het Warschaupact. Toen Stalin overleed in 1953, kwam Chroesjtsjov met het ideaal vreedzame coëxistentie en maakte een einde aan de terreur van Stalin. In 1956 begon in Hongarije een opstand voor meer vrije verkiezingen. Chroesjtsjov liet de opstand neerslaan.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.