Begrippen Feniks 1.1 geschiedenis

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 4e klas vwo | 173 woorden
  • 31 oktober 2014
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Jagers-verzamelaars= Groepen mensen in de prehistorie die leefden van de jacht en wat ze in de natuur vonden. Jagers-verzamelaars waren nomaden en trokken in kleine groepen rond, op zoek naar voedsel.

Prehistorie= Letterlijk ‘voor-geschiedenis’. De periode waarin de mensen in een bepaald gebied geen schrift kennen en gebruiken.

Paleolithicum= Oude Steentijd, de periode waarin de jagers-verzamelaars leefden.

Cultuur= Alles wat een groep mensen met gemeenschappelijke kenmerken voortbrengt, zoals taal, godsdienst, kunst, normen en waarden.

Vruchtbare Halvemaan= Boogvorming gebied in het Midden-Oosten (het huidige Israël, Irak, Iran, Syrië) waar de landbouw is ontstaan.

Landbouwsamenleving= Samenleving waarin het allergrootste deel van de bevolking leeft van de landbouw.

Neolithische Revolutie= De overgang van jagen en verzamelen naar landbouw in de Nieuwe Steentijd. Dit gebeurde omstreeks 11.000 v. Chr. in het Midden-Oosten, mogelijk veroorzaakt door klimaatveranderingen. In de eeuwen daarna verspreidde de kennis van de landbouw zich naar Europa.

Neolithicum= Nieuwe Steentijd, de periode waarin de mensen leven van de landbouw.

Agrarische= Wat betrekking heeft op landbouw.

Sedentair= Met een vaste, permanente woonplaats.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.