Alleen vmbo'ers gezocht! Waar denk jij aan bij duurzaamheid? Vul de vragenlijst in en maak kans op een Bol.com bon van 15 euro

Meedoen

Lernbox Kapital 1

Beoordeling 3.3
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 4e klas vwo | 367 woorden
  • 7 oktober 2014
  • 3 keer beoordeeld
  • Cijfer 3.3
  • 3 keer beoordeeld

Taal
Duits
Vak
Methode

angeben = opscheppendie Bedrohung = de bedreigingbrauchen = nodig hebbendie Freude = het pleziergemischt = gemengdgenau = precieskámpfen = vechtenklappen = lukkenlangweilig = vervelendder Unterschied = het verschilzeigen = laten ziendie Zeile = de regelanfánglich = in het beginbestátigen = bevestigendas Brett = de plankder Kreis = de kringdie Lebensanschauung = de levensfilosofieder Pilz = de paddenstoelrebellisch = opstandigschließlich = tenslotteder spaß = het plezierungeheuer = ongeloofelijkvergraut = vergrijsdverwenden = gebruikender Widerstand = het verzetdie Zielgruppe = de doelgroepdie Annáherung = de toenaderingder Árger = de ellendeder Auspuff = de uitlaatbehaupten = bewerendurchschnittlich = gemiddelderfolgen = plaatsvindenfórdern = stimulerengeeignet = geschiktgesellschaftlich = maatschappelijkspießig = burgerlijkdie Werbung = de reclamedas Zeitalter = het tijdperkBankgescháfte = bankzakenbuchen = boekeneinfach = gemakkelijkerledigen = afhandelendie Farbe = de kleurfeiern = vierenGebúhren = kostendas Gemúse = de groentehaufenweise = veelhin und zurúck = retournáchst = volgendeder Prospekt = de folderder Schein = het formulierSteuern = belastingentráumen = dromenumtauschen = wisselenverpassen = missenabschalten = ontspannensich begegnen = elkaar ontmoetenbisher = tot nu toeerhalten = krijgenerwachsen = volwassender Forscher = de onderzoekerheiraten = trouwenjohlen = joelenjugendlich = jeugdigKrawalle = rellenóffentlich = in het openbaardas Phánomen = het verschijnseldie Sendung = de uitzendingúberwiegend = voor het grootste deelversuchen = proberenauslósen = veroorzakenaußerdem = bovendiensich begeistern = enthousiast wordendurchhalten = volhoudenfreizúging = vrijpostigdie Sprecherin = de woordvoerstersich umziehen = zich omkledenverlangen = eisenzwar = weliswaardie Clique = de groepDrogen = drugserwischen = te pakken nemendas Fanster = het raamdas Gelánde = het terreinder Grund = de redendie Leistung = de prestatieder Penner = de zwerverder Sozialarbeiter = de maatschappelijke werkersprengen = uiteendrijvendie Sucht = de verslavingdie Umweltzerstórung = de milieuvervuilingwidmen = wijden aander Zeigefinger = de wijsvingerdie Ausrede = het smoesjedie Ersparnis = de gespaarde gelddie Gegend = de streekdie Kohle = de poender Krankenpfleger = de verplegerdie Múnze = de muntdie Neugierde = de nieuwschierigheidpleite = platzakschlucken = slikkensúchtig = verslaafddie Verabredung = de afspraakdie Verwendung = het gebruik
REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.