Zit je in 4/5 havo en heb je een N&T of N&G profiel? Vul deze korte vragenlijst in over chemie-opleidingen en maak kans op 20 euro Bol.com tegoed.

Meedoen

Thema 3

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • Klas onbekend | 652 woorden
  • 8 januari 2015
  • nog niet beoordeeld
  • Cijfer
  • nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!

Hoofdstuk 3                      mens en milieuAccumulatie: ophoping, vaak gebruikt voor een schadelijke stof in voedselketensAfvaleters: bodemdieren die het afval van makers en gebruikers etenAmmoniak: een anorganische verbinding van stikstof en waterstof met de molecuulformule NH3Ammonificatie: omzetten van een organische stikstofverbinding in onder andere ammoniumionenAmmoniumion: de anorganische stof NH4+Biologische bestrijding: bestrijden van plagen met biologische methoden, bijv. door een natuurlijke vijand te gebruiken of gebruik te maken van lokstoffenBroeikasgas: zijn gassen die door hun aardopwarmingsvermogen in de atmosfeer bijdragen aan het verhogen en in stand houden van de evenwichtstemperatuur van de Aarde. Dit verschijnsel noemt men het broeikaseffectDenitrificerende bacterie: bacterie die verantwoordelijk is voordenitrificatie;  zet nitraationen om ingasvormig stikstof (N2)Detritus: substantie bestaande uit organische resten van planten en dierenDuurzaamheid: dat de invloed van de activiteiten van de mens geen blijvende schade aanricht aan het milieu, zodat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen makenEutrofiëring: sterke toename van de hoeveelheid mineralen (o.a. fosfaat en nitraat) in oppervlaktewater, waardoor voedselrijk water ontstaatEutroof: voedselrijk, met veel mineralenFotochemische: bij onweer kan gasvormig stikstof gebonden worden. Stikstof reageert dan stikstofbinding met ozon (O3), en hierbij ontstaat nitraatGroenbemesting: het verbouwen van vlinderbloemige planten op grond die arm is aan nitraationenHerbicide: een bestrijdingsmiddel dat onkruid doodtHeterotroof: niet in staat tot koolstofassimilatie, dus niet in staat uit anorganische stoffen organische op te bouwenInsecticide: een bestrijdingsmiddel dat insecten doodIn-vitrofertilisatie: reageerbuisbevruchting (IVF), het bevruchten van de eicel in vitroKnolletjesbacterie: stikstofbindende bacterie in de wortelknolletjes van vooral vlinderbloemige plantenKoolstofkringloop: cyclische reeks van processen die koolstofatomen in en buiten organismen doorlopenKunstmatige inseminatie: kunstmatig inbrengen van sperma in het vrouwelijk voortplantingsstelselKunstmest: bestaat vooral uit stikstofhoudende mineralen en fosfaatMonocultuur: op grote landbouwarealen wordt 1 soort gewas verbouwdNitraat: de anorganische stof NO3-Nitraatbacterie: zetten nitrietionen (NO2-) om in nitraationen (NO3-)Nitriet: de anorganische stof NO2-Nitrietbacterie: zetten ammoniak en ammoniumionen om in nitrietionen (NO2-)Nitrogenase: enzym dat N2-moleculen kan splitsenPersistente stof: stof die niet of nauwelijks op natuurlijke wijze kan worden omgezetPesticide: een bestrijdingsmiddelPlaag: ongeremde vermenigvuldiging van een bepaald soort organismeReducenten: bacteriën en schimmels; breken organische stoffen af tot anorganische stoffenResistent: erfelijke weerstand. Resistente individuen ontstaan door mutatie, resistente populaties ontstaan door selectieRioolslib: het afval dat in de bezinktanks achterblijft bij waterzuiveringRottingsbacterie: bacterie die eiwitten van dode organismen en de afbraakproducten van eiwitten omzetten in ammoniak en waterstofdisulfideStikstofassimilatie: uit nitraationen en glucose worden stikstofhoudende organische verbindingen opgebouwd, zoals eiwittenStikstofbindende bacterie: zetten gasvormig stikstof om in ammoniakStikstoffixatie: het binden van stikstofUitputting: het onttrekken van stoffen aan het milieuUitspoeling: verwijdering van stoffen, vooral mineralen, uit oppervlakkige bodemlagen door waterverplaatsing.Ureum: organische stof, die het belangrijkste product van de eiwitafbraak bij zoogdieren vormt.Veredeling: door kruising, selectie en andere methoden gunstige eigenschappen in gewassen combinerenVersterkte: de verhoogde concentraties aan broeikasgassen in de atmosfeer versterken het natuurlijke broeikaseffect en leiden bijgevolg tot een verhoging van de gemiddelde aardtemperatuur én dus tot een globale De verhoogde concentraties aan broeikasgassen in de atmosfeer versterken het natuurlijke broeikaseffect en leiden bijgevolg tot een verhoging van de gemiddelde aardtemperatuur én dus tot een globale klimaatveranderingVruchtwisseling: ook wel wisselteelt; dit houdt in dat nooit twee jaar achtereen hetzelfde gewas op een bepaald stuk grond wordt verbouwdWaterbloei: optreden van zeer grote hoeveelheden wieren en cyanobacteriën. Algen- of waterbloei kan het gevolg zijn van kunstmatige of natuurlijke eutrofiering


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.