LIVE Q&A's

Deze en volgende week elke dag Q&A's met studenten van verschillende studies

 


Bekijk de planning Alles over studiekeuze



Nederzetting = een ophoping van gebouwen en ifrastructuur
Stadsgewest = stad en omliggende gemeenten met veel onderlinge relaties.
Agglomertatie = nederzetting waarvan de bebouwing is sammengesmolten met de gemeenten
Stedelijke zone = aantal stadsgewesten met veel onderlinge relaties
Gemeentelijke herindeling = proces waarbij men door samen voeging van gemeenten grotere nieuwe gemeenten vormt
Stedelijke gebieden = gebied waar veel steden dicht bij elkaar liggen.


Landelijke gebieden = gebied dat bestaat uit landbouwgebieden, natuurgebieden en kleine nederzettingen
Stedelijke netwerken = aantal steden die het ruimtegebruik (wonen, werken, recreatie) ruimtenlijke geledeing= manier waarop een stad of een bebied is opgebouwd
Stadscentrum = deel van de stad met een sterke condentratie van winkels, horeca, groothandel, kantoren en dergelijke.
Binnestad = historisch deel van het stadscentrum, gebouwd voor de industriële revolutie
Urbanisatie = trek van de landelijke gebieden naar de stad
Mobiliteit = makkelijk verplaats baar van (A) naar (B)
Suburbanisatie = trek vanuit de stad naar de buitenwijken of naar het platteland
Re-urbanisatie = hernieuwde trek naar de stad


Selectieve suburbanisatie = suburbanisatie die beperkt blijft tot bepaalde groepen
Yuppen = young urban progessinals gingen naar de stad en knapte ouden huizen op of gingen in luxe appartementen wonen.
Gentrification = opknappen van ouden huizen in de buurt van het stadscentrum door hoogopgeleiden jongeren die in de stad gaan wonen.
Bereikbaarheid = dat er goed begaanbaren "wegen" zijn om ergens te komen.
Verpaupering = in verval raken van een deel van de stad (verloedering)
Ruitelijke segregatie = apart wonen van bepaalde bevolkingsgroepen in een eigen woonwijk.
Primate city = een stad die alle andere steden in een land ver overtreft in inwonderaantal, werkgelegenheid en voorzieningen.



REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.