Hoofdstuk 9.1 t/m 9.2

Beoordeling 4.6
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 241 woorden
  • 20 juni 2011
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 4.6
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!


Nederzetting = een ophoping van gebouwen en ifrastructuur

Stadsgewest = stad en omliggende gemeenten met veel onderlinge relaties.

Agglomertatie = nederzetting waarvan de bebouwing is sammengesmolten met de gemeenten

Stedelijke zone = aantal stadsgewesten met veel onderlinge relaties

Gemeentelijke herindeling = proces waarbij men door samen voeging van gemeenten grotere nieuwe gemeenten vormt

Stedelijke gebieden = gebied waar veel steden dicht bij elkaar liggen.

Landelijke gebieden = gebied dat bestaat uit landbouwgebieden, natuurgebieden en kleine nederzettingen

Stedelijke netwerken = aantal steden die het ruimtegebruik (wonen, werken, recreatie) ruimtenlijke geledeing= manier waarop een stad of een bebied is opgebouwd

Stadscentrum = deel van de stad met een sterke condentratie van winkels, horeca, groothandel, kantoren en dergelijke.

Binnestad = historisch deel van het stadscentrum, gebouwd voor de industriële revolutie

Urbanisatie = trek van de landelijke gebieden naar de stad

Mobiliteit = makkelijk verplaats baar van (A) naar (B)

Suburbanisatie = trek vanuit de stad naar de buitenwijken of naar het platteland

Re-urbanisatie = hernieuwde trek naar de stad

Selectieve suburbanisatie = suburbanisatie die beperkt blijft tot bepaalde groepen

Yuppen = young urban progessinals gingen naar de stad en knapte ouden huizen op of gingen in luxe appartementen wonen.

Gentrification = opknappen van ouden huizen in de buurt van het stadscentrum door hoogopgeleiden jongeren die in de stad gaan wonen.

Bereikbaarheid = dat er goed begaanbaren "wegen" zijn om ergens te komen.

Verpaupering = in verval raken van een deel van de stad (verloedering)

Ruitelijke segregatie = apart wonen van bepaalde bevolkingsgroepen in een eigen woonwijk.

Primate city = een stad die alle andere steden in een land ver overtreft in inwonderaantal, werkgelegenheid en voorzieningen.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.