Woordenschat Hoofdstuk 1

Beoordeling 7.5
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 4e klas vwo | 2237 woorden
  • 21 februari 2016
  • 15 keer beoordeeld
Cijfer 7.5
15 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Opdracht 1:

Actuaris                                -              Wiskundig adviseur bij een verzekeringsmaatschappij

Ambassadeur                    -              Hoogste diplomatieke ambtenaar als vertegenwoordiger van een regering bij een andere regering

Anesthesist                        -              Specialist die bij operaties verdoving toepast

Antropoloog                      -              Volkenkundige, iemand die de mens in zijn natuurlijke omgeving bestudeert

Artdirector                          -              Grafisch (kunstzinnig) vormgever bij een reclamebedrijf

Audicien                              -              Winkelier die hoortoestellen aanmeet en verkoopt

Bedrijfspsycholoog         -              Deskundige die onderzoekt hoe mensen binnen organisaties functioneren

Calculator                            -              Iemand die kostprijzen berekent

Consulent                           -              Deskundige op een bepaald gebied die raad geeft, bijvoorbeeld op het gebied van de organisatie of de financiën

Criminoloog                        -              Iemand die onderzoek doet naar de rol van misdaad in de samenleving

Croupier                              -              Spelleider bij gokspellen

Decaan                                 -              Iemand die leerlingen of studenten bijstaat en adviseert bij

hun studie(keuze)

Ergonoom                           -              Deskundige op het gebied van de aanpassing van de werkomstandigheden

Farmaceut                          -              Apotheker

Fysicus                                  -              Natuurkundige

Dit wil je ook lezen:

Griffier                                 -              Secretaris bij bepaalde colleges, zoals de Tweede Kamer

Intercedent                        -              Bemiddelaar bij een uitzendbureau, verzekeringsmaatschappij, enzovoort

Lexicograaf                         -              Woordenboekmaker

Logopedist                          -              Iemand die lesgeeft in uitspraak en gebruik van de stem

Parlementariër                 -              Lid van de Eerste of Tweede Kamer

Podoloog                             -              Voetkundige

Systeemontwerper        -              Iemand die informatiesystemen analyseert, verbetert en ontwikkelt

Opdracht 2:

Diplomatiek                        -              Zeer omzichtig, rekening houdend met de gevoeligheden van anderen

Discreet                               -              In staat gegevens vertrouwelijk te behandelen

Flexibel                                -              Zich gemakkelijk aanpassend aan wisselende omstandigheden

Integer                                 -              Onkreukbaar

Loyaal                                   -              Trouw aan het bedrijf of aan de aangegane verplichtingen

Abstract denkend            -              Kunnen denken zonder naar de werkelijkheid te kijken

Accuraat                              -              Nauwkeurig

Ambitieus                           -              Eerzuchtig

Assertief                              -              Zelfverzekerd

Communicatief                 -              Makkelijk met anderen pratend

Coöperatief                        -              Op samenwerking gericht

Creatief                                                -              In staat zelf iets te maken of te bedenken

Emotioneel stabiel          -              Evenwichtig in het omgaan met gevoelens

Sociaal voelend                 -              Begrip en gevoel hebben voor medemensen

Gedisciplineerd                -              Volgens een strak schema werkend

Initiatiefrijk                         -              Iets (nieuw) willen ondernemen

Innovatief                           -              Vernieuwend

Punctueel                           -              Stipt, zeer nauwkeurig

Representatief                 -              Geschikt om (een bedrijf, instelling) te vertegenwoordigen

Responsabel                      -              Verantwoordelijk


Opdracht 3:

Blijkens                -              Zoals blijkt uit

Abusievelijk       -              Bij vergissing

Onverwijld          -              Onmiddellijk

Teneinde             -              Om

Desalniettemin -              Toch

Daar                       -              Omdat

Restitutie            -              Teruggave

Bijgevolg              -              Dus

Genoegzaam     -              Genoeg

Offreren              -              Aanbieden

Krachtens            -              Op basis van

Anderszins          -              Op een andere manier

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.