1. Wat was de mogelijke aanleiding voor het schrijven van dit meesterwerk?
- Gerechtigdheid en uitbuiting van de bevolking.
2. Hoe was het bestuur in Indonesië ingericht?
- In Indonesië was in die tijd sprake van een dualistisch bestuursstelsel. De Nederlanders handhaafden namelijk de bestaande bestuursstructuur van inheemse vorsten (Inlands Bestuur) naast het nieuwe Nederlandse koloniale bestuur (Binnenlands Bestuur).
3. Onder welke personages verschijnt Eduard Douwes Dekkers in de Max Havelaar. Welke functie heeft dit?
- 1. Max Havelaar.
Hij is de assistent-resident van Lebak in de Nederlands-Indische overheidsdienst.


Multatuli werd in 1856 als assistent-resident aangesteld in  Lebak, residentie Bantam.
2. Sjaalman.
Dit is Douwes Dekker in berooide toestand na zijn ontslag. Hij is een miskend idealist. In het boek was Sjaalman ontslagen door boekhandelaar Gaafzuiger.
3. Stern.
Dit is de jonge, ambitieuze zoon van een grootindustrieel die door Droogstoppel wordt geëmployeerd.
4. Voor wie staat het type Droogstoppel? Welke mentaliteit representeert hij?
- Droogstoppel is een koffiemakelaar en compagnon van Last. Hij is een karikatuur van de egoïstische Hollandse koopman: huichelachtig, laf, ijdel en onbeschoft. Bij hem draait het vooral om geldt. Hij beweert steeds maar dat hij veel geeft om zedelijkheid en dat iedereen die niet protestant is, het nu slecht heeft omdat dat is wat god wilde. Hij is dus een bekrompen en saaie burger (een echt typetje).
Hij representeert het classicisme.5. Wie vertegenwoordigt de religieuze beleving in burgerkringen? Hoe presenteert de auteur dit type?

- Droogstoppel. Hij was een typische, brave, gelovige burger. Hij wordt neergezet als een benepen, gierige man.
6. Wat beoogde Eduard Douwes Dekker met het schrijven van de Max Havelaar?
- Ten eerste wilde Eduard een einde maken aan de onderdrukking van de Javanen door te laten zien hoe erg ze lijden. Ten tweede wil hij eerherstel voor zichzelf halen omdat hij wordt gezien als een arme sloeber.
Ook spelen de volgende motieven een rol: ambtenarij, onrecht en uitbuiting. Ook wordt kritiek gegeven op de kerk en op de samenleving.
7. Van welk stijlfiguur maakt Max Havelaar gebruik in de toespraak tot de hoofden van Lebak?
- Het is een toespraak met veel duidelijke voorbeelden. De taal is heel net, maar Havelaar wil eigenlijk zeggen tegen de hoofden: waar zijn jullie nou mee bezig, het wordt tijd dat jullie eens je verstand gaan gebruiken. Dit begrijpen de hoofden ook, al zegt Havelaar met wat mooiere woorden.
8. Hoe stonden de superieuren van Max Havelaar tegenover diens pogingen het lot van de inlanders te verbeteren?
- Havelaar is assistent-resident in Lebak, maar hij is daar in conflict gekomen met de inlandse regent. Hij ontdekt dat de regent mede schuldig is aan de uitbuiting van de Javanen. Er is gebrek aan bewijs en dus wordt hij niet voldoende gesteund door de Nederlandse superieuren.
9. Waarom neemt Max Havelaar uiteindelijk ontslag als assistent van de resident?
- Omdat hij niet genoeg bewijs heeft, steunen de superieuren hem niet waardoor hij zich gedwongen voelt ontslag te nemen.
10. Welk doel stelt Multatuli zich in (met het schrijven van) dit boek?
- “Ik wil gelezen worden”.
11. Kun je stellen dat de Max Havelaar een realistisch boek is?
- Ja. Eduard Douwes Dekker schrijft uiteindelijk ook over zichzelf, wat er vroeger met hem is gebeurd en wat hem is overkomen tijdens zijn verblijf in Indonesië.
12. In hoeverre herken je in dit bijzondere boek romantische kenmerken?
- 1. Multatuli had een doel voor ogen: het aan de kaak stellen van de uitzuiging van het inlandse volk.
2. Multatuli wilde ingrijpen in de politieke werkelijkheid.
3. Multatuli was een sociaal bewogen auteur.
4. Multatuli was een sociaal geëngageerde schrijver: hij zette zich af tegen de zelfgenoegzame burger.
5. De breuk met het classicisme.
13. Welke functie heeft het ingelaste verhaal van Saidjah en Adinda? In wat voor milieu speelt dit verhaal? Welke mentaliteit van de gewone Javaan spreekt hieruit?
- Een concreet voorbeeld geven van op welke manier rijke Nederlanders uit gemakzucht de hardwerkende Javanen uitbuitten en de onmacht van de Javanen iets terug te doen. Het verhaal speelt in een dorp met een boerenmilieu.
De mentaliteit is vooral hard werken, niet zielig doen en gewoon doorgaan bij iedere tegenslag.
14. Aan wie draagt de auteur de Max Havelaar uiteindelijk op?
- "Aan de diepvereerde nagedachtenis van Everdine Huberte Baronesse van Wynbergen, der Trouwe gade der heldhaftige liefdevolle moeder der Edele Vrouw." Baronesse Everdine Huberte Baronesse van Wynbergen was de vrouw van Multatuli.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.