Hoofdstuk 2.1, opdracht 2

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 5e klas vwo | 651 woorden
  • 27 mei 2010
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Opdracht 2 (Klimaat: Wie wint, zon of mens?)
A
1 (de oorzaak van) de temperatuurstijging op aarde / van de klimaatverandering / van de opwarming van de atmosfeer
2 alinea 1 en 2
3 alinea 21
B
4 (broeikas)sceptici (al.6) – degenen die twijfelen (aan het broeikaseffect)
commotie (al.8) – opschudding
intrigerende (al.10) – boeiende, interessante
suggestie (al.10) – geopperd denkbeeld, voorstel
kosmische (al.10) – betrekking hebbend op het heelal
fenomenen (al.12) – verschijnselen
beslecht (al.16) – beslist
onmiskenbaar (al.18) – niet te ontkennen, overduidelijk
kornuiten (al.18) – vrienden, medestanders
C
5 1 Broeikaseffect of zonneactiviteit? – alinea 3
6 2 Maatschappelijke consequenties – alinea 7
7 3 Invloeden van de zon: de eerste theorieën – alinea 10
8 4 De strijd beslist?- alinea 18 (of 17)
9 over de vraag ‘Waar komt dat door (dat het klimaat opwarmt)?’
10 de ene partij: de grootste gemene deler van de hedendaagse klimaatwetenschap / het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
de andere partij: de zogeheten broeikassceptici / een losse coalitie van allerlei wetenschapsmensen
11 De zon beïnvloedt het magnetisch veld rondom de aarde en dat magnetisme beïnvloedt de kosmische straling, die het ontstaan van wolken beïnvloedt. Omdat wolken de temperatuur sterk beïnvloeden, lijkt de zon de oorzaak van de opwarming van de aarde.
12 Nee, de milieubeweging wil graag de opwarming toeschrijven aan het gedrag van de mens. Dan kan ze de mensen voorschrijven welke maatregelen nodig zijn.
13 Die heeft geleid tot het inzicht dat het onderzoek naar de opwarming van de aarde zich moet richten op de jaren na 1980, want voor 1980 was het zeker de zon die veel invloed had op het klimaat.
14 Die redenering sloot aan bij al lang bestaande inzichten dat zonnevlekken invloed hebben op allerlei dingen op aarde (zoals de eerste lentebloesems en de graanprijzen).
15 Zij onderzochten het magnetisch veld rond de zon en stelden vast dat de zon vanaf 1985 juist wat minder actief is.
16 (1) Lockwood heeft een goede naam in astronomische kringen.
(2) Lockwoods onderzoek ziet er gedegen uit
17 Kees de Jager is (emeritus hoogleraar en) Nederlands grootste zonnedeskundige.
18 Ja, want als de zon niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de klimaatverandering, moet het wel de mens zijn; die veroorzaakt dan het versnelde broeikaseffect. Dan kan de milieubeweging actief blijven om de mens tot ander gedrag te brengen.
19 (1) Elders in het zonnestelsel (bijvoorbeeld op Mars) is ook sprake van opwarming.
(2) Er zijn steeds meer aanwijzingen, vooral satellietmetingen, dat de gemiddelde temperatuur op aarde sinds 1998 niet meer stijgt.
20 D verklaringstructuur: in de tekst worden mogelijke verklaringen gegeven voor de opwarming van de aarde.
Ook goed: G vraag/antwoordstructuur: in de tekst wordt gezocht naar het antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde: de zon of de mens. De auteur beantwoordt de hoofdvraag ‘Zon of mens?’ niet definitief en neemt dus geen standpunt in; de lezer mag dat zelf doen. Eigenlijk wordt de lezer geadviseerd nog geen standpunt in te nemen, maar nieuwe onderzoeken af te wachten.
21 D een uiteenzetting met beschouwende elementen; de tekst geeft vooral uitleg, in de vorm van een historisch overzicht; de beschouwende elementen zijn de visies van diverse betrokkenen.
D
Juistheid en volledigheid: Op juistheid en volledigheid lijkt niet veel af te dingen: de auteur geeft veel informatie en die maakt een correcte indruk, ook al doordat de auteur gedegen bronnen (uit beide kampen) gebruikt.
Betrouwbaarheid: De tekst lijkt zeer betrouwbaar en is als uiteenzetting/beschouwing behoorlijk objectief. Dat oordeel kun je vooral baseren op:
- de bronnen: De auteur geeft zowel de inzichten weer van de milieubeweging en wetenschappers die haar steunen, als die van de broeikassceptici; hij geeft ook van beide partijen de argumenten en (tamelijk) recente en dus actuele onderzoeksresultaten die hun standpunten bevestigen.
- de publicatieplaats: Elsevier is geen wetenschappelijk tijdschrift, maar wel een gedegen opinieblad voor een algemeen publiek (misschien een beetje rechts van het politieke midden, terwijl Vrij Nederland wat meer links van het politieke midden opereert).
Het overige criterium voor het beoordelen van een tekst op betrouwbaarheid doet hier niet ter zake: over de (deskundigheid van de) auteur is niets bekend. Hij lijkt geen professionele betrokkenheid te hebben bij zijn onderwerp.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.