Boeddhisme

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 5e klas vwo | 548 woorden
  • 14 januari 2010
  • 17 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
17 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Boeddhisme

29. Waarom werd Siddharta Gautama Boeddha genoemd? Omdat hij complete en volledige verlichting bereikt heeft.
30. Beschrijf de volgorde van zijn levensloop. Bij zijn geboorte wordt voorspeld dat hij een Boeddha zal zijn. De moeder sterft 7 dagen na de geboorte. Hij groeit op aan het hof van zijn vader, trouwt met Jasjoda en krijgt na 13 jaar zoon Ráhoela. Dan heeft hij 4 belangrijke ontmoetingen, met ‘minderen’. Hij vertrekt, en raakt verlicht.
31. Wanneer heeft hij geleefd? Rond 500 voor Christus.
32. Waardoor wordt lijden veroorzaakt? Volgens de vier edele waarheden ontstaan het lijden door verlangens. / Internet: Het lijden van de mensen wordt volgens het boeddhisme veroorzaakt door 3 dingen:
- door de begeerte: hebzucht, verlangens, wensen die we niet altijd kunnen waarmaken
- door het gebrek aan zelfbeheersing: toegeven aan passies, opwellingen, driften
- door onwetendheid: geen onderscheid kunnen maken tussen wat schijn is en wat belangrijk is ( het leven en de wereld waarin we leven vinden zij bv. Schijn, want het is vergankelijk)
33. Wat brengt volgens Boeddha verlossing? Het Nirwana
34. Wat is Nirwana? Reader: Het nirwana is waarin men de rust van de volledig Leegte ingaat. / Internet: Letterlijk betekent het: uitgeblust, uitgedoofd, uitgegaan. Het uitgedoofd zijn verwijst naar het einde van begeerte, aversie en verwarring, wat het hoofddoel van het boeddhisme is.
35. Wat wordt bedoeld met dharma? De leer
36. Wat is een stoeppa van oorsprong? Oorspronkelijk waren stoepa’s hopen van steen of aarde waarin relieken van Boeddha bevonden.
37. Wanneer zijn de woorden van Boeddha op schrift gesteld? In de 1e eeuw voor Christus, na 300 à 400 jaar mondelinge overgave.
38. Wat is het symbool van het boeddhisme? Het wiel (een rad) met acht spaken.
39. Wat is een boddhisattva? Het woord verwijst naar een wezen (sattva) dat naar verlichting (bodhi) streeft.
40. Is het boeddhisme een godsdienst? Is Boeddha een god? Nee, het is eigenlijk een leer. (Er zijn dan ook geen priesters, maar monniken).
41. Hoe is de verhouding tussen boeddhisme en hindoeïsme ontstaan? Het boeddhisme komt voort uit het Hindoeïsme.
42. Wat is hinayana? De richting (het kleine voertuig) die ook wel ‘de leer der ouden’ betekent. Wanneer iemand monnik wil worden neemt hij deze richting, hij moet de volgende geloftes afleggen: tot de Boeddha neem ik mijn toevlucht, tot de dharma (leer) neem ik mijn toevlucht, tot de sangha (monnikenorde) neem ik mijn toevlucht. Hiermee belooft diegene het voorbeeld van Boeddha volledig te volgen.
43. Wat is de 2e, later ontstane, grote richting binnen het Boeddhisme? Mahayana.
44. Waarom heeft het boeddhisme veel minder feesten & verplichte rituelen dan het hindoeïsme?
45. Wat zijn de 3 juwelen voor elk boeddhistische monnik? Dit drievoudig Juweel bestaat uit de Boeddha, de leer (dharma) en de geestelijke gemeenschap (Sangha).
46. Wat betekent boeddha? De Ontwaakte of de Verlichte
47. Wat is het doel van elke boeddhist? Nirwana is het doel van het leven van de Boeddhist, hij wil verlangeloos en eeuwig vredevol zijn.
48. Wat laat een stoeppa zien?
Onderste deel: - volkomen vertrouwen op boeddisme
- Boeddha
- Leer van boeddha
- Monnikenorde
Vervolgens: - de koepel, graf, kosmos, rijsthoop
Dan: - vier edelen waarheden
Tenslotte: - nirwana, uitblazen van de kaars
- 8voudige pad.

49. Is er een overeenkomst tussen Boeddha & Jezus? Nee, Boeddha komt los van alles, tegenover Jezus de verlosser van het lijden.
50. Als je een boeddhistisch heiligdom binnengaan, wat vind je dan het eerst? Wachterstenen, stellen koningen voor met naast hen dikbuikige poppetjes en een maansteen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.