Hoofdstuk 2

Beoordeling 4.8
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 3e klas havo | 8155 woorden
  • 14 november 2014
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 4.8
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

1       1       coeur et passion

         2       liefde

         3       een sportwedstrijd

         4       Leve de marathon

         5       een televisiepresentatrice

         6       bij Bordeaux / in Paulliac

2       1       sport

         2       haar zoon

         3       radioreporter

         4       Ludo

         5       Radio France (Bleue Gironde)

         6       meneer Arbaud

3       1       vrai

         2       faux, Ludo is in vorm

         3       vrai

         4       vrai

         5       Faux, Hij is dol op het stadje Paulliac

         6       faux, De volgende dag

4       1       présent               etre                      zijn

         2       imparfait             vouloir                 willen

         3       PC                       faire                     doen

         3       présent               connaitre            kennen

         4       présent               savoir                  kunnen (weten)

         5       présent               s’entrainer          trainen

         6       présent               etre                      zijn

         7       futur                    avoir                    hebben

5A    

5B     1       door een vraagteken achter de zin te zetten en de intonatie omhoog te

                    laten gaan aan het einde van de zin.

         2       Est-ce que (zet voor de zin)

         3       omkeren van de volgorde van onderwerp en gezegde (alleen bij

                    pers.vnw)

6      

7      

8       1       Er wordt een interview afgenomen.

         2       Vriendschap en liefde

9A     1       een radiostation

         2       Ludo

         3       Hij is groot en gebruind

9B     1       Wil jij je aan de luisteraars voorstellen? Ben je alleen gekomen?

                   Waarom ben je gekomen, Yanka?

         2       15 jaar, Sénégal, de marathon

         3       Guinée, Arcachon, een klasgenoot de marathon loopt.

10     a       Liefde op het eerste gezicht.

         b       Michel et Véro

11     1       Michel

         2       Mme Aubert

         3       Véro

         4       Mme Aubert

         5       Michel

12A  1       9 uur

         2       01.44.22.70.00

12B  1       c

         2       b

         3       c

13     1       Als u de jongen kent, wilt u me dan bellen.

         2       06.10.18.20.30

         3       zaterdag, tijdens de marathon in Paulliac

         4       06.30.45.02.20

         5       50 jaar ; 1 kind ; 10 jaar geleden gescheiden

         6       een Senegaleese vrouw die deelnemers aan een karaoke-avond zoekt

14

15     1       het vervolg

         2       een luisteraar

         3       afkomstig uit

         4       de winnaar

         5       denken

         6       scheiden

         7       helaas, ongelukkigerwijze

         8       zelden

         9       het tegenovergestelde

         10     elkaar schrijven

16     1       Tu peux te présenter à nos auditeurs?

         2       Je connais un garcon.

         3       Il court bien.

         4       Je vis seule avec mon fils.

         5       Je lis rarement des mails intéressants.

         6       On s’écrit des mails tous les jours.

17A  1       copine

         2       un garcon

         3       ce soir

         4       difficile d’y croire

         5       Malheureusement

         6       follement

17B  1       surement                     = zeker

         2       malheureusement      = helaas

         3       rarement                      = zelden

         4       follement                      = waanzinning

18     1       geheime liefdes

         2       e-mails

         3       een chanson / lied

19     1       van Nicolas

         2       In Parijs, bij Paris-plage, de vorige zomer.

         3       mooi, sympathiek, hij had rood haar.

         4       niets speciaals

         5       dat ze hem terug zou zien

         6       nee

         7       dat ze zijn telefoonnummer niet heeft gevraagd

         8       Als ze een leuke jongen tegenkomt, zal ze zeggen dat ze hem te gek

                    vindt.

 20    1       verliefd op een ster

         2       op een meisje uit zijn klas

         3       op een filmster, Marion Cotillard

         4       Ze heeft bruin haar.

         5       In de film la Môme.

         6       Ze heeft voor haar rol een Oscar gekregen.

         7       haar van dichtbij zien en haar spreken.

         8       liever met de meisjes uit zijn klas praten

21A  1       ma déclaration; mijn liefdesverklaring

         2       om de liefde te verklaren aan degene op wie je verliefd bent.

         3       je t’aime (eigen antwoord)

         4       Nee, want de persoon durft die antwoorden niet te zeggen.

21B  1       dat ze tegen liefdesgeschiedenissen is.

         2       Ze lopen meestal slecht af.

         3       Je bent niet meer vrij.

         4       twee verliefde klasgenoten die alleen maar over elkaar praten;

                   Een voorstelling die ‘les histoires d’amour finissent mal’ heet

                   (= liefdesgeschiedenissen eindigen slecht)

         5       mijn kleine eend, mijn kleine muis, mijn liefje, je bent uniek

         6       Het is geleuter

22     1       b                          6       a

         2       f                           7       c

         3       g                          8       i

         4       h                          9       j

         5       e                          10     d

23

24     1       faux

         2       faux

         3       vrai

         4       vrai

         5       faux

         6       vrai

25     1       Je l’ai vu à Paris-plage.

         2       Je pensais le revoir.

         3       Tu la connais sûrement.

         4       J’aimerais la voir de près.

26

27

28     1       verliefd

         2       of ze die jongen kent

         3       a       b       d

29     1       Tu connais ce garçon ?

         2       Tu l’as connu où ?

         3       Je l’ai connu à l’ école.

         4       J’aimerais le connaitre aussi et l’interviewer

         5       Il court vraiment bien, ce garçon.

         6       Et mieux que moi !

30     1       vous connaissez                                     U kent/jullie kennen

         2       nous ne connaîtrons jamais                  wij zullen nooit kennen

         3       mon père a connu                         mijn vader heeft gekend

         4       il connaît                                         hij kent

         5       ils ne connaissent pas                           zijn kennen niet

         6       vous connaissiez                           u kende / jullie kenden

31     1

         2       vraiment

         3       mieux

         4       lentement

         5      

         6       difficilement

         7

31B  een bijwoord heeft maar één vorm en eindigt op –ment

32     1       elle court vraiment                         echt

         2       Ludo peut facilement                    gemakkelijk

         3       il skie bien                                      goed

         4       Heureusement                               gelukkig

         5       elle skie mal                                   slecht

         6       ils écoutent attentivement             aandachtig

         7       il skie le mieux                                beste

         8       Elle regarde amoureusement      verliefd

33     1b     aux copines

         2a     aux amies du collège

         3a     aux parents

         4b     à ton grand-père

34     1       Tu connais cette fille?                                      Oui, je connais cette fille.

                   Est-ce que tu connais cette fille?          C’est Alice.

                   Connais-tu cette fille ?

         2       Tu as un vélo ?                                       Non, je n’ai pas de vélo.

                   Est-ce que tu as un vélo ?                     J’ai un scooter.

                   As-tu un vélo ?

         3       Il a un ordinateur ?                                  Oui, il a un nouvel ordinateur.

                   Est-ce qu’il a un ordinateur ?                 Non, il n’as pas d’ordinateur.

                   A-t-il un ordinateur ?

35     1       Je lui ai donné mon cahier.

         2       Je vais lui téléphoner tout de suite.

         3       Ils vous ont demandé quelque chose ?

         4       Il me dit qu’’il va venier ce soir.

         5       Je ne lui parle plus.

36     1       nous

         2       m’

         3       leur

         4       lui

         5       te

37

38A  1       Véro

         2       le Canadien

         3       Véro

         4       Ludo

38B  1       vrai

         2       vrai

         3       faux, daar wordt niets over gezegd.

         4       vrai/faux, Hij weet het niet / hij aarzelt

         5       vrai

         6       faux, dat komt niet ter sprake

         7       vrai

38D  …………………………………………………………………………

         ………………………………………………………………………….

         …………………………………………………………………………..

39    

40     1       Il est follement amoureux d’elle. 

         2       ça ne m’étonne pas.

         3       Il va avoir un tas de problèmes.

         4       Est-ce qu’elle aime quelqu’un d’autre ?

         5       Elle tombe vite amoureuse.

         6       Elle a déjà oublié Ludo ?

         7       Cette situation est vraiment moche. (pas agréable)

         8       On est seuls ici sans nos copains.

         9       Tout le monde est malheureux.

         10     Qu’est-ce qu’on peut faire ?

41A  1       Tu es d’accord avec mon idée?

                   Est-ce que tu es d’accord avec mon idée ?

         2       Tu trouves ça bien ou mal ?

                   Trouves-tu ça bien ou mal ?

         3       Est-ce que tes parents sont séparés ?

                   (Tes parents, sont-ils séparés ?)

         4       Est-ce que tu t’entends bien avec ton frère?

                   T’entends-tu bien avec ton frère ?

41B  1       Est-ce qu’il a une petite amie ?

                   A-t-il une petite amie ?

         2       Est-ce qu’elle a envoyé un texto ?

                   A-t-elle envoyé un texto ?

42A  1       zelfstandig naamwoord

42B  1       Tu trouve ça mal ?

                   Non, je trouve ça bien.

         2       Tu t’entends bien avec ta sœur ?

                   Oui, on a de bons contacts.

         3       Est-ce qu’il est vraiment amoureux ?

                   Je ne sais vraiment pas.

43     1       Ecoute, j’ai beaucoup de choses à te raconter.

         2       Je suis très curieux / curieuse. Raconte !

         3       C’est (un) secret.

         4       Oui, je comprends.

         5       Eh bien, hier je suis allé(e) à la fête de …..

                   Et j’ai rencontré une fille sympa / un garçon sympa.

44B            Geef je mening

         Le match de foot : A mon avis, c’ était un très bon match.               

         L’excursion :

         Le dernier film :

         Les tatouages :

         La fete :

45     1       f                  5       h

         2       e                 6       g

         3       b                 7       i

         4       a                 8       d

         Over : c + j

46     1       vous connaissez

         2       nous le connaissons

         3       je l’ai connu

         4       ma copine le connaissait

         5       j’aimerais le connaître

         6       il te connaîtra

47     1       Est-ce que tu veux avoir mon adresse ?

                   Veux-tu avoir mon adresse ?

         2       Est-ce qu’il pleut aujourd’hui ?

                   Peut-il aujourd’hui ?

         3       Est-ce qu’ils ont lu ce livre ?        

                   Ont-ils lu ce livre ?

         4       Est-ce que nous avons déjà envoyé des SMS ?

                   Avons-nous déjà envoyé des SMS ?

         5       Est-ce qu’il a oublié les photos ?

                   A-t-il oublié les photos ?

         6       Est-ce que tu as reconnu la copine d’Aziz sur la photo ?

                   As-tu reconnu la copine d’Aziz sur la photo ?

48A  1       Ils nous parlent de son ami.

         2       Tu m’as donné un petit cadeau .

         3       Elle va leur envoyer des mails.

         4       Nous lui avons pardonné ses fautes.

         5       Je peux te demander le chemin.

         6       Elle vous a offert un grand cadeau.

48B  1       Ze gaat mails aan hen sturen.

         2       We hebben    hem / haar      zijn/haar     fouten vergeven.

         3       Ik kan jou de weg vragen.

49     1       Heureusement

         2       vraiment

         3       follement

         4       simplement

         5       lentement

         6       doucement

         7       bien

         8       mal

         9       gentiment

         10     mieux

50     1       Mes parents ont divorcé.

         2       Je ne m’entends pas bien avec ma mère.

         3       Mais j’ai de bons contacts avec mes frères.

         4       Maintenant j’ai une petite amie.

         5       C’ était le coup de foudre.

51     1       Over jongeren die rockconerten geven (en sterren zijn geworden)

         2       Het zijn jongeren,

                   ze geven elk weekend een concert,

                   ze zitten veel op internet.

         3       a       over (rock)muziek die door tieners wordt gemaakt.

                   b       Avoir des fans, c’est marrant !

                            Over hoe leuk het is daarbij fans te hebben !

52     1       De namen van jongeren en van de bands waarin ze spelen.

         2       Zak laughed       Clermont-Ferrand       ukulele       Engels

                   Divine Paiste      Tours                            -                  -

                   Les Dodoz                   Toulouse                     rock            Engels

                   Coming Soon     Annecy                        folk             -

         3       s’Avonds na school

         4       nee; … en avant-concert du groupe BB Brunes

         5       Ze hebben gebruld.

         6       in Engeland

         7       Ze zijn de jongsten.

53     1       vrai

         2       vrai

         3       vrai

         4       vrai

         5       vrai

         6       vrai

         7       vrai

54     1       jonge rocksterren

         2       1       Léon

                   2       Pierre-Yves

                   3       Pierre-Yves

                   4       Adrien

                   5       Léon

                   6       Adrien

                   7       Pierre-Yves

                   8       Léon

                   9       Léon

                   10     Pierre-Yves

                   11     Adrien

                   12     Pierre-Yves

55     1       la trompette, la corne, le violon, le piano, la harpe, la clarinette

         2       la musique pop, la musique classique, le jazz, le hip-hop

         3      

         4      

         5       J’adore Céline Dion

56     1       heeft een bijbaantje

         2       voor film en theater

         3       verleidinsscènes

         4       meer charme

         5       klassiek theater

         6       in de buurt van Parijs

         7       vriendin

         8       zingt / uitgaat

         9       geld te verdienen

         10     over een paar dagen

57     1       un niveau difficile

         2       un vrai métier

         3       son metteur en scène

         4       le théâtre classique

         5       un élève motivé

         6       à Montreuil

         7       En Bourgogne

         8       un Petit boulot

         9       au marché aux puces

         10     son nouveau film

58     Théâtre, cinéma, acteur, actrice, comédien, théâtre classique, scène,

         metteur en scène, métier …..

Je schrijft een brief naar je neef in Frankrijk.

Vertel dat je afgelopen weekend naar een voetbalwedstrijd bent geweest.

Volgens jouw mening was het een hele goede wedstrijd.

Vertel dat je nu een vriendin / vriend hebt.

Vertel dat het liefde op het eerste gezicht was.

Ze heeft jou gevraagd om mee naar de film te gaan.

Vertel dat je geen zin had om naar de film te gaan.

Zeg dat je liever met jou vriend naar de voetbalwedstrijd bent gegaan.

Gelukkig kan zij goed opschieten met jou vriend.

Het is een heel aardig meisje / een aardige jongen

Schrijf een brief naar jou oom in Frankrijk.

Zeg dat je een aardig meisje ontmoet hebt.

Vertel hoe ze heet en hoe oud ze is.

Zeg dat ze bij jou in de klas zit.

Het was liefde op het eerste gezicht.

Vertel dat je dit jaar op school hard moet werken.

Vertel dat je geen zin hebt om slechte cijfers te halen.

Vertel dat je gelooft dat je niet vaak kunt uitgaan met jouw vriendinnetje.

Vertel dat je afgelopen weekend een sporttoernooi gehad hebt.

Vertel dat het leuk was.

Vertel dat je vriendinnetje het saai vond.

Ze wilde liever met jou naar de film.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.