Dossier Haarlem

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 5e klas vwo | 1164 woorden
  • 25 november 2001
  • 19 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
19 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
CKV
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

De Antwoorden van Dossier Haarlem (voor CKV) letterlijk van het antwoordvel!

Pag 15 orientatie a

2 Toernooiveld (’t sant) 3 In de tekening moet duidelijk worden dat de leerling gezien heeft dat er een ruimtelijke spiraal van af de sokkel breeduit omhoog loopt
4 Aan de factuur (de afdruk die het gereedschap of, zoals hier, in klei de handen achterlaten) Je ziet aan de huid van het beeld dat er geboetseerd is in klei alvorens het in brons gegoten werd
5 Vrouwe Justitia, de attributen die zij draagt: het zwaard der gerechtigheid en de weegschaal als symbool voor rechtspraak
6 Gothiek
7 Sinds de reformatie is de st. bavo een protestantse kerk, daarvoor een rooms-katholieke
8 Belangrijkst reden: door de vele ornamenten, of de drukke gevel, of door het opvallende silhouet van de trapgelev. In tegenstelling tot de bavo is de voorgevel van de vleeshal duidelijk naar de grote markt gericht waardoor qij nog eens duidelijk de aandacht trekt
9 De vele versieringen en ornamenten die in zijn ogen een overdaad aan tierelanteintjes te weeg brengt
10 Door voor-en achtergevel identiek te maken en de trapvormige punt gevel wordt aan de zijkanten van het gebouw a.h.w. herhaald in de “dakkapellen” door de horizontale geleding in de gevels consequent door te laten lopen. De ramen op de tussenverdieping zijn overal identiek. De zandstenen versiering is aan alle gevels op dezelfde manier terug te vinden (bv. Rondom de ramen, op de hoeken van het gebouw
11 Eigen invulling
12 Herhaling, of spiegeling vna de trapgevel van de vleeshal pal er tegenover, dezelfde zandstenen ornamenten op en in de gevel. Zelfde soort dakkapellen. Evenveel ramen in de middelste gevel als in de voorgevel van de vleeshal. Ook een horizontale geleding in de trapgevel
13 Het is een losse drukletter! Hiervoor bestonden nog de oude blokboeken( de tekst werd in zijn geheel uitgesneden). Deze letter is opnieuw bruikwaar
14 Op de binnenplaats van het Stedelijk Gymnasium in de Jacobijnenstraat
15 De wijk in Haarlem waar veel van deze namen terug te vinden zijn is die rondom het kleverpark en de Velserstraat (een van de eerste uitbereidingswijken rondom het oude haarlem eind 19e eeuw). Zoals de saenredamstraat, de frans halsstraat, maerten van heemskerckstraat, berckheidestraat, verspronckweg, meester cornelisstraat, etc. 16 KZOD, twintig
17 Verweyhal(hoek grote houtstraat/grote markt) Pag 19 B.1. Architectuur ING-gebouw

1 Het totale bouwvolume past precies in de ruimte (driehoekig) die tussen de Leidsevaart en de Wilhelminastraat in ligt. Het gebouw heeft dezelfde hoogte als de gebouwen in de Wilhelminastraat
2 – Horizontale geleding van de gevel in drie lagen met ramen - De ramen hebben dezelfde afmetingen (of dezelfde verhoudeingen van beneden naar boven steeds kleiner) als de ramen in de gevel van het aangrenzende pand - De kleur van de stenen in de gevel aan de straatkant refereert aan de bakstenen in de gevel ernaast - De witte stalen balken die horizontaal over het gevelvlak lopen sluiten aan bij de verdiepinghoogten - De witte schuin naar buiten gerichte balustrade bovenop de gevel verwijst naar de brede klassieke daklijsten in de panden ernaast - Het schuin omhoog lopende dakdeel (dat iets teruggebouwd is t.o.v. de gevel) met openingen boven op het gebouw zorgt voor een visuele- en bijna fysieke verbinding met de schuine dakhoogte van de panden ernaast
3 - het witte rasterwerk aan de gevel en de zonwering roepen associaties op met hangende sloepen - Het gebouw aan de achterkant lijkt door een klein overstek(aan de onderkant) boven het water te zweven
4 van links naar rechts: In het begin(het zuidelijke deel van de gevel) liggen de ramen ondiep in de gevel, in het midden worden de neggen(afstand tussen het glas en de gevelwand) dieper, weer verder verdwijnen de omlijstingen van het glas zelfs, de bruinrode gevelwand lijkt zich nog wel voort te zetten in de vorm van bruinrood geperforeerde staalplaten die ritmisch geplaatst zijn voor een grote glazen gevel… 5 bijna alle materialen komen voor
6 …..

pag 22 B2 beeldhouwkunst op de grote markt

1. - kleur: zelfde kleurverloop van beneden naar boven hetzelfde spectrum van paars naar rood naar geel naar blauw - materiaal: allen in beton gegoten - plaatsing: op een lijn op gelijke afstand - spiegels op dezelfde hoogte aangebracht

2. eigen invulling
3. Kleuren uit het spectrum, of kleuren van de regenboog, of primaire en secundaire kleuren
4. beton gegoten palen
5. Aan de schoorstenen van het gebouw in de Zijlstraat(deel stadhuis). Het zijn er ook vijf en ze vormen door hun opvallende lengte een decoratief ritme in de architectuur van Lieven de Key. De palen worden stelselmatig kleiner in de richting van het stadhuis hetgeen een perspectief suggereert, wat bij de schoorstenen ook werkelijk goed te zien is, doordat we er van onder tegenaan kijken Het door de palen gesuggereerde lijnperspektie heeft echter een ander verdwijnpunt (meer naar links) dan de schoorstenen (meer naar rechts) 6. Hij plaatst de palen aan de rand van het plein evenwijdig aan de rooilijn van de bebouwing en de bomen. De palen staan zo niet in de weg bij allerlei festiviteiten. 7. ….. 8. De zonnenvechter: a. halfabstract
b. in de hoek van het plein t.o. vleeshal en kerk
c. brons gepatineerd
d. origineel klei/gips
e. visueel verbindign tussen vleeshal en bavo

ode aan l. de key: a. abstract b. zie vraag 6 c. beton/glas d. beton beschilderd e. decoratief laurens jansz coster a. figuratief b. oostkant plein t.o. stadhuis, hoog boven grond c. brons gepatineerd, gegoten d. gips origineel? e. monument

Pag 31 harry mulisch

1. a. hoogte ongeveer 2 meter
b. materiaal: brons
c. dreef
d. emoties….. functie: monument/herinnering

2. a. H.M beschrijft dit beeld vrij nauwgezet. Het is een eenvoudig doch enorm krachtig beeld. Zijn emoties beschrijft hij niet, wel die van sommige voorbijgangers “tranen….” b. eigen invulling
c. eigen antw. (2 redenen) d. nvt

3. a. - rijmschema: abba cddc efe gfg - 14 regels; 4-4-3-3 - een echte wending is er niet. In de 4e strofe is wel sprake van een soort korte samenvatting vna zijn kritiek. Deze strofe is ironisch: traditioneel hoort het boekenbal in Amsterdam. Bij het 750 jarige bestaan van Haarlem heeft de gemeente haarlem ook een boekenbal georganiseerd om te laten zien hoeveel kunstenaars Haarlem wel niet heeft. Dat is ook zo maar Mulisch, die slechts tot 1957 in Haarlem woonde en altijd snerend over die provincieplaats sprak werd nota bene tot ereburger benoemd. En hij was er niet bij op dat boekenbal! “voortijdig reisde hij die dag alweer af naar Amst.” 4. a. pop=burgemeester van Haarlem mulisch=auteur de Walsenkoning=titel v. boek van de Haarlemse auteur Louis ferron Nijgh=lennart nijgh, dichter De Uiver=cafe achter bavo, ontmoetingsplaats kunstenaars Damiaatjes=eremunt uitgegeven in jaar haarlem 750 jaar Laurens=laurens jansz coster=uitvinder boekdrukkunst Cobi Schreijer=had een cafe chantant in jaren 60 waar veel haarlemse kunstenaars kwamen Kal=jan kal; oorspronkelijk haarlemse dichter

De antwoorden gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

3. a. - rijmschema: abba cddc efe gfg - 14 regels; 4-4-3-3 - een echte wending is er niet. In de 4e strofe is wel sprake van een soort korte samenvatting vna zijn kritiek. Deze strofe is ironisch: traditioneel hoort het boekenbal in Amsterdam. Bij het 750 jarige bestaan van Haarlem heeft de gemeente haarlem ook een boekenbal georganiseerd om te laten zien hoeveel kunstenaars Haarlem wel niet heeft. Dat is ook zo maar Mulisch, die slechts tot 1957 in Haarlem woonde en altijd snerend over die provincieplaats sprak werd nota bene tot ereburger benoemd. En hij was er niet bij op dat boekenbal! “voortijdig reisde hij die dag alweer af naar Amst.” 4. a. pop=burgemeester van Haarlem mulisch=auteur de Walsenkoning=titel v. boek van de Haarlemse auteur Louis ferron Nijgh=lennart nijgh, dichter De Uiver=cafe achter bavo, ontmoetingsplaats kunstenaars Damiaatjes=eremunt uitgegeven in jaar haarlem 750 jaar Laurens=laurens jansz coster=uitvinder boekdrukkunst Cobi Schreijer=had een cafe chantant in jaren 60 waar veel haarlemse kunstenaars kwamen Kal=jan kal; oorspronkelijk haarlemse dichter

b. strofe 1: de dichter vindt dat er een Haarlemse auteur ereburger had moeten worden bijv. Louis Ferron strofe 2: Nijgh zou bijv. LJC hebben willen eren strofe 3: Of Cobi, of Kal, waarom zo’n amsterdammer. Mulisch woont daar al sinds ’57 strofe 4: Boekenbal bewijst dat er genoeg potentiele haarlemse ereburgers rondlopen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.