B 71, 77, 80, 81

Beoordeling 4.6
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • Klas onbekend | 308 woorden
  • 4 september 2008
  • 46 keer beoordeeld
Cijfer 4.6
46 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

B 71. Bodemerosie door wind

Waarom is de kans groter dat er in droge gebieden bodemerosie door wind voorkomt?

- de bodem is daar vaak droog en stoffig
- daarnaast is er door de droogte minder plantengroei dus kan de wind de bovenste laag bodem makkelijker wegblazen ( in deze omstandigheden groeit er soms een beetje steppe – gras)

Wat is overbeweiding?

Dat er teveel vee op een stuk land staat en dat dan het kleine beetje gras ook verdwijnt zo wordt de bodem helemaal kaal en heeft de wind vrijspel

Hoe kan je winderosie voorkomen?

- door geen gras om te ploegen
- het aanleggen van windsingels ( rijen bomen tussen de akkers )

B 77. Cultuur


Je kunt mensen in groepen indelen.Een van de kenmerken waarmee je dit kan doen is cultuur.

Wat is cultuur?

Cultuur is het tegenovergestelde van natuur. Natuur is aangeboren, cultuur is aangeleerd.

Hoe kan je cultuur omschrijven?

cultuur is taal, godsdienst, kleding, woning, eten en drinken, kunst, sport, huisdieren, omgangsvormen en gewoontes bij trouwen en overlijden.

B 80. Aantal, spreiding en dichtheid.


Hoe meer mensen er op 1 gebied wonen, hoe meer inrichting. Daarvoor is het belangrijk dat je van een land het aantal inwoners, spreiding en dichtheid weet.

Wat is aantal?

Aantal inwoners

Wat is spreiding?

Verdeling van de mensen over het aardoppervlak

Wat is bevolkingsdichtheid?

Het aantal inwoners per vierkante meter.
Berekening: aantal mensen gedeeld door oppervlakte.

Wat betekent bevolkingsconcentratie?

Een opeenhoping van mensen

B 81. Demografie.


Wat is demografie?

Demografie is een wetenschap die zich bezig houdt met bevolkingsaantallen en alles wat daarmee te maken heeft zoals het aantal geboortes, het aantal sterfgevallen, bejaarden, verhuizers, jongeren enzovoort.

Hoe komt het dat het aantal bewoners van een gebied steeds verandert?

Door de natuurlijke veranderingen en migratie

Wat zijn natuurlijke veranderingen?

De veranderingen van geboorte en sterfte ( natuurlijke groei )

Wat betekent migratie?

verhuizen ( van het ene naar het andere gebied gaan : binnen een land )

REACTIES

C.

C.

ziijn de toetsen van de geo meerkeuze????

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.