Zit je in 4/5 havo en heb je een N&T of N&G profiel? Vul deze korte vragenlijst in over chemie-opleidingen en maak kans op 20 euro Bol.com tegoed.

Meedoen

Aardrijkskundige vaardigheden en Atlasvaardigheden

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 5e klas vwo | 426 woorden
  • 26 augustus 2008
  • 114 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.7
  • 114 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Samenvatting Aardrijkskundige vaardigheden en Atlasvaardigheden

Welke hoofdindeling van kaarten bestaat er?

- Overzichtskaarten
- Thematische kaarten

Noem de 3 overzichtskaarten.

- Topografische kaarten
- Natuurkundige kaarten
- Staatkundige kaarten

Noem 6 thematische kaarten.

- Stippenkaart
- Isopletenkaart
- Choropletenkaart
- Chorochromatische kaart
- Bewegingskaart
- Figuratieve kaart

Topografisch Natuurkundig Staatkundig

Gedetailleerde kaarten die de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk weergeven. Kaarten die de fysische gesteldheid van een gebied weergeven zoals reliëf, rivieren, gebergten, moerassen en woestijnen. Kaarten die de indeling van een gebied in bestuurlijke eenheden weergeven.


Stippenkaart Puntsymbolen.

Isopletenkaart Punten met gelijke waarden verbinden zodat lijnen ontstaan (kwantitatieve kenmerken).
Choropletenkaart Gebieden indelen naar waarde van het verschijnsel.
Chorochromatischekaart Eigenschappen weergeven d.m.v. kleur/textuur (kwalitatieve kenmerken).
Bewegingskaart Kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken met beweging (pijlen vanuit één punt).
Figuratieve kaart De grootte van de figuur geeft de omvang van het verschijnsel aan (vakjes).
Soms gaat een blauwe lijn (rivier) over in een stippellijn, wat houdt die lijn in?
Een wadi.

Wat is een ‘erg’?

Een zandwoestijn.

Wat is het verschil tussen absolute en relatieve afstand?

Absolute afstand bereken je d.m.v. schaalberekening (rechte lijn trekken). Relatieve afstand bereken je door naar tijd, geld en vervoer te kijken.

Welke 5 benaderingswijzen zijn er?

- Regionale benadering

- Ruimtelijke benadering
- Gedragsbenadering
- Mens- en milieu benadering
- Aardwetenschappelijk benadering
Regionaal Grens, centrum, toerisme, kenmerken van een gebied, kenmerken v/d bevolking, verkeer, handel, migratie…
Ruimtelijk Afstand, bereikbaarheid, centraliteit, eikwijdte, drempelwaarde, interactie, voor + nadelen nabijheid…
Gedrag Ontstaan, ligging, grootte, richting, structuur, vorm, functie, perceptie, norm, wensen, gebruikerswaarde…
Mens- en mileu Ecotopen, kringlopen, diversiteit, zelfregulerend vermogen, verontreiniging, uitputting, aantasting…
Aardwetenschappelijk Bodem, water, lucht, gesteente, flora/fauna, rivieren, gebergte, water, stikstof, stroming, energie, materie…

Noem de 5 methoden die je kunt gebruiken om de werkelijkheid te analyseren.

- Verschijnselen en gebieden onderverdelen of toedelen tot een groter gebied.
- Verschijnselen en gebieden bekijken op verschillende schaal.
- Aan verschijnselen meer aspecten (dimensies) onderscheiden en tegen elkaar afzetten.
- Overeenkomsten en verschillen aangeven tussen gebieden en verschijnselen.
- Samenhang tussen verschijnselen binnen een gebied en samenhang tussen gebieden aangeven.

Welke 5 ruimtelijke schalen zijn er?

Lokaal, regionaal, nationaal, continentaal en mondiaal.

Wat betekent ‘wisselen van analyseniveau’?

Je kunt een regio toedelen aan een groter geheel en indelen in deelgebieden.

Wat is een VINEX-locatie?

Uitbreidingen bij steden.

Welke 2 soorten geografische relaties zijn er?

- Horizontaal (extern)
- Verticaal (intern)

Wat houden die begrippen in?

Horizontaal: samenhang tussen gebieden
Verticaal: kenmerken in een gebied zelf

Welke 4 dimensies zijn er?

- Economische dimensie
- Politieke dimensie
- Sociaal-culturele dimensie
- Ecologische dimensie

Noem van elke dimensie een voorbeeld waar je naar kan kijken voor info van een gebied.

Economisch: BNP
Politiek: lid van de EU (euro’s)
Sociaal-cultureel: godsdienst
Ecologisch: temperatuur in juni

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.