Plato, Renée Descartes en La Mettrie

Beoordeling 6
Foto van Sara
  • Aantekening door Sara
  • 4e klas vwo | 544 woorden
  • 7 oktober 2016
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 6
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Oudheid    Plato
Plato schreef in het begin op wat Socrates zei en later zijn eigen mening onder de naam van Socrates. Hij zei de mens in een ziel. De mens heeft ene lichaam, waarin de ziel gevangen zit. De ziel komt uit het ideeënrijk. Het is een soort plaats waar alle dingen perfect zijn. De ziel gaat na de dood uit je lichaam en naar een ander lichaam. Je kunt het vergelijken met een gevleugeld tweespan.
Dualisme betekent bestaan uit 2 delen, ziel & lichaam. De zie l is eigenlijk het belangrijkste. Je bent een ziel en hebt een lichaam. De ziel bestaat uit driften, emoties en ratio.

René Descartés
In de Middeleeuwen ging men in het westen uit van het christendom, wat in de bijbel stond was zekere kennis. Mensen kwamen er op een gegeven moment achter dat sommigen dingen die in de bijbel stonden heel onwaarschijnlijk waren. Aan het eind van de Middeleeuwen kwamen er sceptici, die twijfelde overal aan. Descartes die zocht naar een basis voor kennis, zekerheid. Hij deed twijfelexperimenten, bij alles wat hij niet zeker wist. Maar hij is geen scepticus, hij twijfelt niet echt aan alles maar het is een methode om aan zekere kennis te komen.
“De Boze Demon”; misschien is er wel geen goede god, maar een slechte god die je allerlei dingen laat denken die niet kloppen. Er is een ding waar je echt niet aan kunt twijfelen: Cogito Ergo Sum         Ik denk dus ik besta.
Decartés zegt dat kennis wel mogelijk is en sceptici zeggen van niet. Hij zegt dat hij ook zeker weet dat god bestaat en dat hij dat kan bewijzen. Hij zegt dat hij aan het begrip god kan denken. Bij dat begrip horen 2 dingen: Hij is perfect en oneindig. Ik als mens ben niet perfect en oneindig. Als mens ben je niet perfect dus kan je niet iets perfects voortbrengen. Dus ik kan dat begrip niet voortbrengen en het komt niet uit de waarneming, dus God bestaat. Ook concludeert hij dat hij kan vertrouwen op zijn zintuigen en verstand, dus alles wat hij waarneemt om zich heen klopt. Dus hij heeft wel kennis over de wereld. Hij vindt dat de mens een Res Cogitans is, iets wat denkt. Maar zijn lichaam bestaat ook en dat is Res Extensa. Ook hier weer 2 delen, dualisme: geest & lichaam. Decartés is het begin van de moderne filosofie. Het uitganspunt is hemzelf, het subject. Res Cogitans is het belangrijkste. Een probleem met dit denkbeeld is het interactieprobleem. De geest moet het lichaam aansturen en dat is het probleem. Je kunt niet met geest materie in gang zetten. Het probleem is hoe kan de geest het lichaam aansturen.


1.2.4 La Mettrie
Het menselijk lichaam werkt net zoals een klok. Allemaal onderdelen die functioneren als een geheel. Met je geest zet je het in werking. La Mettrie had nog nooit ergens een ziel of een geest gezien. Hij vond dat een geest niet nodig was. Niet het lichaam, maar de mens is al een machine. Hij zegt er is alleen maar materie. Hij is een monist, hij gelooft dat er maar 1 iets is.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Sara