Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

Ongewenste zwangerschap en abortus

Nederlands

Spreekbeurt

Abortus

5.8 / 10
  • anoniem
  • Nederlands
  • 1999 woorden
  • 10571 keer
    4 deze maand
  • 27 oktober 2004
Ongewenste zwangerschap en abortus

Inleiding

Als inleiding op ons thema abortus en ongeplande zwangerschap laten wij jullie een kort filmpje zien. Een zelfgemaakt filmpje welteverstaan.
Dus excuseer ons voor de amateuristische fouten.
We hebben namelijk verschillende interviews afgelegd aan het station van Aalst.
We hadden verschillende doelgroepen:
· pubers
· 20 tot 30 jarigen
· Gepensioneerden,
· Andersgelovigen
We interviewden zelfs 2 mannen want we wouden ook hun mening weten. Een van hen zal je vast en zeker herkennen. Het is duidelijk dat er verschillende standpunten zijn. Kijk maar …

Proefbuisbaby’s

Het krijgen van kinderen is voor ons de hoogste vorm van geluk.
Tien procent van alle koppels zijn ongewenst kinderloos.
Vroeger - 25 jaar geleden – was het idee dat er niets meer aan te doen was als het vanzelf niet ging. Maar daar kwam verandering in toen twee Britten de bevruchting uitvonden die plaatsvond buiten het lichaam van de vrouw.
Dit houdt in dat men bij de vrouw een paar eicellen wegneemt, rijpe eicellen wel te verstaan, en men in een lab daar een paar spermacellen bijvoegt en later wordt het kleine embryo teruggeplaatst in de baarmoeder. Men noemt deze bevruchting ook in-vitrofertilisatie (IVF). In België is de eerste proefbuisbaby in Leuven in het jaar 1983 geboren.
Vanaf 27 weken kan men de baby nog 45% kans geven om te overleven en gezond te blijven de baby weegt dan ongeveer 800 gram. 45% zal sterven en 10% zal er een handicap aan overhouden.
Maar bij deze prematuren is het probleem dat alle systemen (bvb: ademhalingsstelsel) onderontwikkeld zijn dus moeten die vitale levensfuncties geassisteerd worden door verschillende machines.

Visie van de kerk

IVF is verantwoord in hoeverre deze techniek ook noodzakelijk en mogelijk is maar alleszins wordt er tegen de normale gang van zaken ingegaan.
Echtelijke onvruchtbaarheid wordt door de meeste echtparen beleefd als een onwaarde. De christelijke opdracht van de mens bestaat erin de wereld minder onvolmaakt te maken. De christelijke geïnspireerde arts beoogt dan ook niet de bevruchting te domineren, maar alleen de omstandigheden zo te wijzigen dat de kans op het voltrekken van het geheim van de bevruchting reëel wordt. In die zin kan men de techniek niet alleen therapeutisch maar ook esthetisch verantwoord noemen.
De bijbel is volledig tegen abortus. De bijbel vindt abortus niet alleen opzettelijk doden, maar meer bepaald het ook opzettelijk doden van een onschuldig wezen. Ze beschouwen abortus dus als moord en ook zware kindermishandeling. Zij vinden dat ze van een moraal geen wet mogen maken. Wanneer men abortus legaliseert onder het motto: Men doet het toch, dan zal men ook kindermishandeling en ook verkrachting moeten legaliseren. Want dat gaat ook verder, ondanks de zware straffen! De gedachte dat abortus als een nabehoedsmiddel zou gaan fungeren is absurd.

Wetenschap en God

In de christelijke cultuur waaruit we komen en waarin wij nog gedeeltelijk staan, is het kind een gave Gods, door hem gekend en bemind nog voor het ontvangen wordt. God is de heer van het leven en vader van alle mensen. Aan zijn vaderschap mogen mensen deelnemen.
Maar onder invloed van de wetenschappen, de secularisering en de verzakelijking van het leven is dit idee veranderd. Want in de wetenschappen hebben ze van de geboorte iets onbijzonders en maar iets doodgewoons van gemaakt nl. de wetenschappen hebben het beginnende leven onder de microscoop gelegd, waar het slechts een hoopje cellen bleek te zijn.
De theologische orde (=het kind als gave Gods) wordt vervangen door de biologische orde (=het embryo als lid van de menselijke soort)

Baby’s en wetenschap

Wetenschap vergroot alleen nog maar de onzekerheid omdat ze telkens nieuwe vragen stelt waarop we geen antwoord hebben. Men is nu bijvoorbeeld bezig aan het human gnome-project dit houdt in dat men met tientallen wetenschappers de DNA-spiraal probeert samen te stellen. Zo kan men vaststellen welke gen voor wat verantwoordelijk is. Men zal bijvoorbeeld kunnen vaststellen voor de geboorte of men later Parkinson of Alzheimer zal krijgen, men kan ook vaststellen of deze persoon soms geen kans maakt om een psychopathologische seriemoordenaar te worden.
Maar laat je dan een dergelijke seriemoordenaar geboren worden?
Voer je dan abortus uit of niet?

Persoonlijke verhalen

· Vertellen van het verhaal op p. 129 en 130 in het handboek
· Mening vragen aan de klas
Kan je deze vrouw haar gevoelens begrijpen?
Wat vind je van de mening haar vriend?
…?

· Vertellen van de getuigenis van Rita (42 jaar)
· Mening vragen aan de klas
Wat zouden jullie doen in haar situatie?
Wat is jouw mening over de kalendermethode?
…?

Abortus in België

Op 29 maart 1990 werd het wetsvoorstel goedgekeurd dat abortus niet langer illegaal is. Dit houdt in dat abortus niet langer een misdrijf is wanneer de vrouw door haar zwangerschap in een ‘noodsituatie’ verkeerd, een arts verzoekt haar zo de zwangerschap af te breken en de ingreep vind plaats voor het einde van de twaalfde week na de bevruchting in medisch verantwoorde omstandigheden. Indien wordt vastgesteld dat de foetus en/of de moeder zeer nadelige gevolgen van de zwangerschap kunnen ondervinden, kan men overgaan tot een abortus provocatus, dat is een opzettelijke abortus.
Koning Boudewijn verzette zich tegen dit voorstel zo werd door de regering beslist dat het niet mogelijk was om te regeren. Zo heeft de koning 3 dagen niet mogen regeren.
Het taboe op abortus is in onze maatschappij min of meer verdwenen. Maar op het spreken over de beleving van abortus en over de problemen nadien ligt nog steeds een taboe. Abortus blijft vaak nog een geborgen gebeurtenis.

Postabortus

Postabortus is de term die gebruikt wordt voor de verwerking na abortus. Sinds 1990 blijft het aantal abortussen min of meer stabiel, nl. zo’n 14 000 per jaar in België. Met dit cijfer behoort België tot de landen met de laagste abortusratio ter wereld.
Problemen na abortus hebben vaak te maken met het feit dat er niet kan gesproken worden over de gevoelens nadien. Er is een gebrek aan maatschappelijke ruimte om over deze problemen te kunnen rouwen.

Hoe zit dat met die abortuspil?

Kort gezegd is de pil alleen toepasbaar in de eerste 5 weken na de eerste gemiste menstruatie. Je raadpleegt daarvoor het best een gynaecoloog. Bij het eerste bezoek wordt alles goed uitgelegd. Je krijgt dan een medicijn te slikken dat het embryo in je baarmoeder doet afsterven. Twee dagen later krijg je een ander medicijn dat de baarmoeder doet samentrekken, waardoor het naar buiten komt.

Abortus en jongeren

Jongeren vormen een risicogroep voor abortus. Hun aandeel in de abortuspopulatie stijgt. Het verkeerd gebruiken van anticonceptie is één van de belangrijkste oorzaken van ongewenste zwangerschap.

Argumenten voor en tegen abortus

Veel voorstanders gaven aan dat de foetus eigenlijk nog geen leven is en dat je, als vrouw zijnde, recht hebt in eigen buik. Stel dat een zwangerschap ongewenst is, is het denken aan je eigen toekomst belangrijker dan die zwangerschap.
Andere voorstanders gaven aan christen te zijn en te weten dat God de macht heeft over leven en dood en niet de mens. Daarom zou geen abortus gepleegd moeten worden.
De tegenstanders verkondigen dat het kind dat in je groeit er geen schuld aan heeft ongewenst te zijn en dus recht op leven heeft, net als ieder ander (wel gewenst) kind. Ook zijn er mensen die het kindermoord noemen.
Het is dus heel erg afhankelijk van je normen en waarden, je cultuur, … wat je mening of oordeel is over abortus.

Hulp bij ongeplande zwangerschap en abortus

Probeer eerst met je partner of met je nabije omgeving ( een vriendin, je moeder, huisarts) te praten. Praat je liever met iemand die je niet kent? Dat kan elke avond van 18 u. tot 22 u. op het nr. 078/15 30 45 . Je kan er terecht met al je vragen en je blijft anoniem. Vrijwilligers luisteren naar jou en zoeken samen met jou een oplossing. Neem eventueel contact op met een centrum voor algemeen welzijnswerk in je buurt, zo’n centrum steunt je bij je ongepland en ongewenste zwangerschap.

Je bent bang zwanger te zijn, en wat nu?

Heb je onveilig gevrijd, of is je condoom geknapt? Als dat minder dan 3 dagen geleden is gebeurd, kan je je huisarts om de ‘morning after pil’ vragen. Als het korter dan een week geleden is kan je huisarts je verwijzen voor het meteen plaatsen van een spiraaltje in je baarmoeder. Dat voorkomt het doorgaan van de zwangerschap en beschermt je bovendien tegen een nieuwe zwangerschap.
Als je al meer dan een week over tijd bent doe dan een zwangerschapstest.
Ben je zwanger dan zijn er 3 mogelijkheden. Als je denkt dat je goed voor je baby zal kunnen zorgen, kan je de zwangerschap gewoon uitdragen. Maar er kunnen omstandigheden zijn, (geen werk, geen geld, geen huis, geen partner, zwanger van “de verkeerde” vriend, …) dat je van een noodsituatie kunt spreken en je het kind onmogelijk kan behouden. Je kunt overwegen het kind toch uit te dragen en het dan te laten adopteren door een koppel dat zelf geen kinderen kan krijgen. Een derde mogelijkheid is om voor abortus te kiezen. Je kunt het beste heel zorgvuldig je plannen en je gevoelens nagaan, om pas dan de juiste beslissing te maken.

Waar kan ik een abortus laten uitvoeren?

· In een abortuscentrum
· In sommige ziekenhuizen
· Je huisarts, gynaecoloog, vroedvrouw of diensten zoals specifieke centra voor Algemeen Welzijnswerk, Jongerenadviescentra (JAC), Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en prenatale consultatiebureau’s van Kind en Gezin kunnen je doorverwijzen.

Kan ik na de abortus nog kinderen krijgen?

Normaal gesproken: ja! De tegenstanders van abortus brengen allerlei rare praatjes in de wereld om je bang te maken voor de ingreep. Het is goed om te bedenken dat voor de vrouw een abortus tien keer veiliger is dan een gewone geboorte.

Wat zijn de risico’s van een abortus?

· Kans op infectie ( Je krijgt in abortusklinieken antibiotica daarvoor)
· Langdurig bloedverlies of heftig navloeien
· Beschadiging van de baarmoeder ( In zeer zeldzame gevallen)

Quiz
1. Wat betekent IVF?
A. In- vertofertilisatie**
B. In-vitrofertilisatie
C. In-fertilisatie

2. Wat betekent het kind in de christelijke cultuur?
A. het embryo als lid van de menselijke soort
B. kind van Jezus
C. een gave Gods**

3. Wanneer werd de wet over abortus goedgekeurd?
A. 29 april 1991
B. 30 maart 1990**
C. 29 maart 1990

4. Wat betekent postabortus?
A. Je baby laten bezorgen door de post
B. De term die gebruikt wordt voor de verwerking na abortus **
C. De term die gebruikt wordt voor het voorbereiden op abortus

5. Hoeveel dagen duurt een zwangerschap?
A. 280 dagen**
B. 290 dagen
C. 260 dagen

6. Wat betekent abortus provocatus?
A. Opzettelijke abortus**
B. Uitdagende abortus
C. Een abortus ontstaan uit een provocerende situatie

7. Bij welke leeftijdscategorie komt abortus het meeste voor?
A. Tussen 15 en 20 jaar
B. Tussen 20 en 30 jaar
C. Tussen 18 en 30 jaar**

8. Er is een stijgende trend wat betreft abortus sinds 1993 (waar of niet waar?)
A. Waar**
B. Niet waar

9. Hoeveel procent van de koppels in België heeft te maken met onvruchtbaarheid?
A. 15%**
B. 20%
C. 25%

10. Hoeveel procent van de vrouwen is tevreden over de kwaliteit van haar seksleven?
A. 0%
B. 50%
C. 70%**

Kruiswoordraadsel

Horizontaal
1. Het ziekenhuis waar de baby wordt weggenomen.
2. 15% van de koppels heeft er mee te maken
3. Pil alleen toepasbaar in de eerste 5 weken na de eerste gemiste menstruatie.
4. Een van de risico’s van de operatie bij abortus

Verticaal
1. Het thema waarover ons werk handelt
2. Het afstaan van de baby na de geboorte
3. De pil die je neemt tot 72u. na de geslachtgemeenschap
4. Wie/wat is tegen abortus?
5. Geef een ander woord voor contraceptie
6. Het opzettelijk laten afbreken van een zwangerschap met het afsterven van de vrucht tot gevolg
7. Koning die 3 dagen werd afgezet door z’n mening over de wet van abortus

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

8564

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer