Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

tijdvak 1t/m10

Geschiedenis

Samenvatting

7.0 / 10
6e klas vwo
 • Bram Kleverwal
 • Nederlands
 • 392 woorden
 • 613 keer
  6 deze maand
 • 6 januari 2016

Samenvatting geschiedenis tijdvak 1t/m10 beknopt

 Periodes

 • Tot 3000 V.C: Prehistorie
 • 3000 V.C-500: Oudheid
 • 500-1500: Middeleeuwen
 • 1500-1800: Vroegmoderne tijd
 • 1800-nu: moderne tijd

Tijdvakken

 1. Tot 3000 V.C: tijd van Jagers en Boeren
 2. 3000 V.C-500: tijd van Grieken en Romeinen
 3. 500-1000: tijd van Monniken en Ridders
 4. 1000-1500: tijd van Steden en Staten
 5. 1500-1600: tijd van Ontdekkers en Hervormers
 6. 1600-1700: tijd van Regenten en Vorsten
 7. 1700-1800: tijd van Pruiken en Revoluties
 8. 1800-1900: tijd van Burgers en Stoommachines
 9. 1900-1950: tijd van de Wereldoorlogen
 10. 1950-nu: tijd van televisie en computer

Ka’s (beknopt) per tijdvak

Tijdvak 1

 • Jagers-Verzamelaars
 • Landbouwrevolutie
 • De eerste steden

Tijdvak 2

 • Het Griekse denken
 • De Griek-Romeinse cultuur
 • Het Romeins Imperium
 • De Germaanse cultuur
 • Jodendom en Christendom

Tijdvak 3

 • Hofstelsel en horigheid
 • Feodalisme
 • Verspreiding van christendom
 • De Islam

Tijdvak 4

 • Opkomst van handel en ambacht
 • Stedelijke burgerij
 • Staatsvorming en centralisatie
 • Conflict wereldlijke en geestelijke macht
 • Expansie christelijke wereld

Tijdvak 5

 • Erfgoed klassieke oudheid
 • Europese expansie
 • De renaissance
 • De reformatie
 • De opstand

Tijdvak 6

 • Wereldeconomie
 • De gouden eeuw
 • Absolutisme
 • Wetenschappelijke revolutie

Tijdvak 7

 • De verlichting
 • Het ancien regime en het verlicht absolutisme
 • Democratische revoluties
 • Europese overheersing en abolitionisme

Tijdvak 8

 • De industriële revolutie
 • Politiekmaatschappelijke stromingen
 • Democratisering
 • De sociale kwestie
 • Emancipatiebewegingen
 • Modern imperialisme

Tijdvak 9

 • De wereldoorlogen
 • Wereldcrisis
 • Totalitaire ideologieën
 • Holocaust
 • Verwoestingen
 • Nationalisme
 • Communicatiemiddelen
 • De Duitse bezetting van Nederland

Tijdvak 10

 • Dekolonisatie
 • Koude oorlog
 • Sociaal-culturele veranderingsprocessen
 • De Europese Unie
 • Multiculturele samenlevingen

Belangrijke jaartallen per tijdvak

Tijdvak 1

 • 10.000 V.C landbouwrevolutie Midden-Oosten
 • 3500 V.C uitvinding brons
 • 3000 V.C ontstaan eerste steden

Tijdvak 2

 • 3000 V.C uitvinding schrift
 • 525 V.C- 331 V.C Perzische rijk
 • 507 V.C begin democratie Athene
 • 27 V.C-476 Romeinse keizerrijk
 • 394 christendom Romeinse staatsgodsdienst
 • 395 Splitsing van Romeinse rijk

Tijdvak 3

 • 497 Clovis bekeert zich tot christendom
 • 622 Mohammed sticht Islam
 • 711 Moslims steken over naar Spanje
 • 750 Arabische rijk valt uiteen
 • 768-814 Frankische rijk onder Karel de Grote
 • 800 Karel de Grote keizer
 • 880 Nederland deel van Duitse Rijk
 • 962 Stichting Heilige Roomse rijk
 • 800-1000 invallen van Vikingen

Tijdvak 4

 • 1075-1122 Investituursstrijd
 • 1095-1291 kruistochten
 • 1271 Marco Polo naar China
 • 1337-1453 100-jarige oorlog
 • 1347 grote pestepidemie
 • 1453 Osmanen veroveren Constantinopel
 • 1464 Eerste Staten-Generaal Nederland
 • 1492 reconquista voltooid

 

Tijdvak 5

 • 1512 lof der zotheid
 • 1515-1555 regering Karel V
 • 1517 Luther begint kerkhervorming
 • 1533-1584 Willem van Oranje
 • 1566 Beeldenstorm
 • 1568 slag bij Heiligerlee
 • 1555-1598 Regering Filips II

Tijdvak 6

 • 1602 oprichting VOC
 • 1618-148 Dertigjarige oorlog
 • 1621 oprichting WIC
 • 1643-1715 Lodewijk XIV koning van Frankrijk
 • 1667 Suriname kolonie van Nederland

Tijdvak 7

 • 1747 stadshouderschap erfelijk
 • 1740-1786 Koning Frederik de Grote
 • 1751-1776 Verschijning Encyclopedie
 • 1786 patriotten grijpen de macht
 • 1787 Amerikaanse grondwet
 • 1789 Franse revolutie
 • 1795 Bataafse revolutie
 • 1798 eerste Nederlandse grondwet
 • 1799 Staatsgreep Napoleon

Tijdvak 8

 • 1803-1815 Napoleontische oorlogen
 • 1809 eerste stoomschip
 • 1815 Stichting Koninkrijk der Nederlanden
 • 1830 België onafhankelijk
 • 1848 Grondwet van Thorbecke
 • 1870 Modern Imperialisme
 • 1871-1918 Duitse Keizerrijk

Tijdvak 9

 • 1914-1918 WO I
 • 1917 Russische revolutie
 • 1922 Mussolini aan de macht
 • 1925 Stalin aan de macht
 • 1929 Beurskrach New York WallStreet
 • 1929-1939 crisistijd
 • 1933 Hitler aan de macht
 • 1933 Roosevelt aan de macht
 • 1939-1945 WO II
 • 1940-1945 Nederland bezet door Duitsland
 • 1940 Churchill aan de macht
 • 1945 atoombommen op Japan
 • 1945 oprichting VN

Tijdvak 10

 • 1945-1989 Koude oorlog
 • 1956-1964 Dekolonisatie in Afrika
 • 1965-1975 Vietnamoorlog
 • 1953 Dood van Stalin
 • 1961 Bouw Berlijnse muur
 • 1962 Cubacrisis
 • 1975 Suriname onafhankelijk
 • 1980 Beatrix Koningin
 • 1985 Gorbatsjov aan de macht in Sovjet-Unie
 • 1989 Val Berlijnse muur
 • 1992 Vorming Europese Unie

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

1712

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Huiswerk

Stel je bent leraar en een leerling heeft zijn huiswerk niet gemaakt, wat doe je?
 • Snitchen bij ouders
 • Strafwerk schrijven, moest ik vroeger zelf ook
 • Weddenschap afsluiten om de leerling gemotiveerd te krijgen
 • Je negeert het. Eigen verantwoordelijkheid toch?