Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

Bijbaantjes en vakantiewerk

Nederlands

Opdracht

Bijbaantjes

6.0 / 10
  • anoniem
  • Nederlands
  • 3234 woorden
  • 22242 keer
    42 deze maand
  • 6 februari 2003
Welke soorten bijbaantjes en vakantiewerk zijn er? En welke komt het meest voor?

Lichamelijk werk
Werk waarbij je de hele dag staat, bijvoorbeeld aan de lopende band, waarbij je veel moet lopen, zoals bij een verhuisbedrijf. Werk op het land: fruit plukken, asperges steken en bloembollen pellen. Logistiek werk zoals werken in een magazijn.

Aandachtig werk
Werk waarbij je veel met je brains werkt. Dit is vaak nauwkeurig werk, soms met bepaalde druk waarbij het geen overbodige luxe is om stressbestendig te zijn. Je hebt administratief werk (archiveren), boekhouden (cijfers invoeren), kassa (afrekenen) en telewerk (onderzoek).

Service werk
Werk waarbij anderen een beroep op je doen. Dit werk kent vaak pieken en dalen. Denk aan receptie/ baliewerk (gasten ontvangen en doorverwijzen), catering (bedrijfsrestaurant) en bewaking (fietsenstalling).

Zomers werk
Leuk als het mooi weer is en je wordt lekker bruin. Als het regent kan het minder leuk zijn. Voorbeelden van zomers werk: IJs verkopen, strandwacht/ zwembadwacht, fruit plukken, strandtent, recreatieparken en gemeenteplantsoenen onderhouden.

De tien meest populaire vakantiebanen:
1. Kassamedewerkers / vakkenvuller
2. Verkoper in een kledingzaak
3. Telemarketing
4. Magazijnmedewerker
5. Barmedewerker/ bedienen in restaurant
6. Krantenbezorger
7. Telefonist/ receptionist
8. Bloembollenpeller
9. Campingmedewerker in het buitenland
10. Propper/ promotiemedewerker

Wat is een bijbaan en wat is vakantiewerk? Wat zijn de voor- en nadelen ervan?

Het verschil tussen vakantiewerk en bijbaantjes is dat vakantiewerk vaak in de schoolvakanties plaats vindt.
Met een bijbaantje wordt bedoeld de baantjes die je na schooltijd of in het weekend doet.
Iedereen wil graag extra geld om die leuke broek te kopen, of die mooie scooter. Zelf werken wij ook. En wij vinden dat er niks mis is met een bijbaantje of werken in de vakantie. Er zijn wel een aantal voor - en nadelen van bijbaantjes en werken in de vakantie dus daarom hebben wij de feiten eens op een rijtje gezet en dan kunnen we pas goed bewijzen, dat er niks mis is met een bijbaantje of vakantiewerk.

Werken in de schoolvakantie mag je onder bepaalde voorwaarden als je 13 jaar of ouder bent. Werkende jongeren worden beschermd door speciale regels en die zijn vanzelfsprekend ook op de vakantiewerker van toepassing. Die regels zijn vastgelegd in de Arbeidstijdenwet en in de Nadere Regeling Kinderarbeid (voor jongeren beneden de 16 jaar).
Welk werk is wel goed te keuren en welk werk kan je beter niet door jongeren van 15 jaar laten doen. Je kan bijvoorbeeld beter nog niet beginnen aan een verantwoordelijke baan, zoals serveerster. De meeste werken zich kapot en als je serveerster bent krijg je meestal te maken met onregelmatige werktijden, veeleisende bazen en werken tot midden in de nacht.
Niet echt geschikt werk voor iemand die nog kind is. Maar er zijn veel banen die wel geschikt zijn voor 15-jarigen. Op de logistiek bij de V&D, in de koekjesfabriek, vakkenvuller bij de Albert Heyn, meehelpen op de markt en ga zo maar door. Allemaal geen verantwoordelijk werk en geen van allen tast het kind lichamelijk of geestelijk aan. Er zijn een paar soorten werk die je beter niet kan laten doen door een 15-jarige, maar er is zoveel werk die een kind prima kan doen.

Voordelen:
Een heel belangrijk voordeel van werken is natuurlijk het loon. Als je een contract afsluit en als het allemaal officieel wordt vastgelegd, krijg je meestal het minimumloon, rond de 2 a 3 euro. Maar er zijn ook jongeren die 6 of meer euro’s krijgen, omdat zij/hij bij een schoonmaakbedrijf werkt en dat vraagt veel meer van je. Er zit veel verschil tussen loon, maar elk loon heeft hetzelfde doel. Je hebt meer geld, meer zelfstandigheid, want je hoeft niet meer te zeuren bij je moeder om geld voor dat leuke truitje. Dus alleen maar een voordeel.

Een ander voordeel van bijbaantjes is dat je veel nieuwe contacten opdoet. Je krijgt collega´s en misschien ook wel nieuwe vrienden. Voor kinderen die zich eenzaam voelen, is het goed om een bijbaantje te nemen. Collega´s moeten samenwerken en kunnen elkaar niet buitensluiten, omdat ze er voor moeten zorgen dat hun werk goed gedaan wordt.
De belasting is ook een voordeel want de werkgever kan de belastingdienst verzoeken om de kwartaaltabel voor de loonheffing toe te passen. Daarmee kan iemand ongeveer €703,00 bruto per kwartaal verdienen zonder belasting te betalen. Wie meer verdient betaalt wel belasting, maar veel minder dan normaal. Vraag er naar bij je werkgever. Dit geld alleen voor vakantiewerkers die recht hebben op studiefinanciering of kinderbijslag. De precieze bedragen wisselen jaarlijks. Je kunt ze navragen bij de belasting dienst/telefoon.
Wie geen gebruik van bovenstaande belastingregeling maakt, kan soms de betaalde belasting terugvragen.
De verzekeringen zijn ook voordelen voor vakantiewerkers en jongeren die een bijbaantje hebben:

Sociale verzekering
Omdat je meestal een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten met je werkgever, moet die van je loon premies inhouden voor een aantal sociale verzekeringen. Dit betekent dat je als vakantiewerker, voor deze sociale wetten bent verzekerd. Je werkgever moet 70 procent van je loon doorbetalen als je ziek bent. Ben je na afloop van je vakantiewerk nog ziek, dan heb je recht op ziekengeld van de uitvoeringsinstelling (UVI). Toch komt het voor dat vakantiewerkers niet verzekerd zijn. Als je twijfelt of je nu wel of niet verzekerd bent, informeer daar dan naar bij de UVI waarbij jouw werkgever is aangesloten.

Ziekenfonds
Als je niet meer verdient dan de loongrens (ca €30.700,-) dan ben je verplicht verzekerd in het ziekenfonds. Er wordt dan ook premie van je loon ingehouden. Maar als je vakantiewerk of een bijbaantje doet ben je al verzekerd via je ouders of bij een studentenverzekering. Verzekerd zijn is een goed ding maar je moet natuurlijk niet overdrijven.

Als je korter dan 3 maanden werkt en elders al verzekerd bent:
· je hoeft je niet in te schrijven bij het ziekenfonds
· als je gratis meeverzekerd bent bij je ouders in het ziekenfonds dan heb je geen recht op teruggave omdat je geen dubbele premie betaald heb.
· Als er wel premie voor je betaald wordt, vraag je aan het eind van je baan een KVC verklaring van je baas. Hij stuurt het KV gedeelte op naar het ziekenfonds en jij gaat binnen 6 maanden met het C gedeelte en het bewijs dat je ergens anders verzekerd was naar het ziekenfonds. Je krijgt dan premie terug. (maart niet het nominale deel)

Als je langer dan 3 maanden werkt
· je meld je aan bij het ziekenfonds in jouw buurt met een ABC-kaart (via je baas) en een aanmeldingsformulier (van je baas of je vraagt het bij het ziekenfonds)
· van je loon worden premies ingehouden maar je moet nog wel de nominale premie betalen:ca € 8,- per maand
· je krijgt een ziekenfondskaart en informatie waarvoor je verzekerd bent
· Er zijn aanvullende verzekeringen voor een betere dekking: kijk of dat voor jou van belang is (denk vooral aan tandarts en alternatieve hulp)
· als je stopt met werken moet je je zelf uitschrijven bij het ziekenfonds (verplicht)

Als je ziek wordt meld je dit direct aan je werkgever (zorg dus dat je een telefoonnummer thuis hebt van je werk, bijvoorkeur personeelszaken).
Heb je een arbeidsovereenkomst dan heb je recht op 70% van je loon. De eerste 2 dagen dat je ziek bent hoeft je baas echter niet uit te betalen. Sommigen doen het wel. Dat staat in je arbeidscontract of je CAO.

Voor de meeste punten maakt het niet uit of je nu vakantiewerk doet of een bijbaantje hebt. Echter wel voor:
· Kinderbijslag
· Werktijden en leeftijd

Kinderbijslag
In de vakantieperiode mag je een bepaald bedrag bijverdienen zonder dat dit van invloed is op de kinderbijslag. Ook als je geregeld tijdens het jaar werkt, mag je bepaalde inkomsten hebben, zonder dat het recht op kinderbijslag in gevaar komt.
De kinderbijslag komt niet in gevaar wanneer iemand in de maanden juni, juli en augustus niet meer dan €952,94 netto verdient. Over het verdiende loon wordt belasting en premie ingehouden.

Studiefinanciering
Studiefinanciering en Bijverdienen.
In 2002 mag je € 9.402,48 netto per jaar bijverdienen. Dus het bedrag wat je uiteindelijk op je rekening krijgt tel je op van januari tot december en dat mag niet meer zijn dan deze € 9.402,48.
Hou een score bij van wat je binnenkrijgt zodat je tijdig weet of je over de grens heen gaat of niet. .
Onder andere inkomsten valt niet alleen het geld dat je verdient met een bijbaantje. Hieronder vind je een lijst met inkomsten die onder andere meetellen voor je maximale bijverdienbedrag:
• nettoloon. Ook ingehouden bedragen voor contributie van personeelsvereniging of vakbond worden als inkomen meegerekend, net als vakantiegeld en uitkering van een dertiende maand
• een sociale uitkering volgens de Ziektewet, Werkloosheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een bijstandsuitkering
(ABW) wordt niet gezien als inkomen
• reiskosten- en stagevergoedingen als ze belastbaar zijn
• geld van een particulier studiefonds of van fondsen van andere ('lagere') overheden die je regelmatig en vaker dan één keer per jaar krijgt en niet hoeft terug te betalen
• andere inkomsten, bijvoorbeeld freelancewerk, min de aftrekbare kosten
• alimentatie die je ontvangt van een ex-partner. Alimentatie van één van je ouders telt niet mee
• winst uit onderneming
• lijfrente
• voordeel uit sparen en beleggen. Van dit voordeel telt 1/12 deel per maand mee.
• inkomsten uit je eigen woning min de aftrekbare kosten
• uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (ANW). Van deze uitkering mag je van januari t/m juli 2002 277,27 euro per maand aftrekken. Het bedrag dat overblijft telt mee voor je inkomsten.Van augustus t/m december 2002 mag je 280,- euro aftrekken.

Ben je scholier of student en zijn je ouders ook voor jouw verzekerd tegen ziektenkosten. Dan kun je in aanmerking komen voor teruggave van de premie, die je ouders in de periode van je vakantiewerk voor je hebben betaald.
Als vakantiewerken kun je vaak geld terug vragen van de belasting - als je tenminste loonbelasting betaald hebt. Er zijn nog meer situaties, wanneer kan dat nu eigenlijk precies?
· als je niet het gehele jaar heb gewerkt of
· als je onregelmatig hebt gewerkt en je inkomen sterk wisselde
· als je veel aftrekposten (bijv. reiskosten, rente van schulden en hypotheek, studiekosten en ziektekosten) had
· als je 2 baantjes tegelijkertijd had en je totaal niet veel meer hebt verdiend als de voor jouw geldende belastingvrije voet (hangt van je belastinggroep af)

Je kunt belasting terugvragen als je in 2001 meer dan € 12 aan loonheffing is ingehouden. Bel dan na het einde van het jaar de belastingtelefoon en vraag of ze je een J-biljet toezenden. Die vul je dan in. Hiervoor heb je een jaaropgave nodig die je baas je na het einde van het jaar op zal sturen (Deze ontvang je in januari of februari). Je kunt belasting terugvragen van de drie voorafgaande jaren. Als je meer dan ƒ1000,- terug zou moeten krijgen kun je zelfs tot 5 jaar teruggaan.
Een ander voordeel van bijbaantjes en werken in de vakantie is dat je veel nieuwe contacten krijgt. Je krijgt collega´s en misschien ook wel nieuwe vrienden. Voor kinderen die zich eenzaam voelen, is het goed om een bijbaantje of vakantiebaantje te nemen. Collega´s moeten samenwerken en kunnen elkaar niet buitensluiten, omdat ze er voor moeten zorgen dat hun werk goed gedaan wordt.

Als vakantiewerker heb je ook recht op vakantie. Wie bijvoorbeeld een maand fulltime heeft gewerkt, heeft recht op een/tweederde vakantiedag. Dat is gebaseerd op het wettelijk minimum aantal vakantiedagen van twintig per jaar (per maand dus twintig/twaalfde dag). Als je geen vakantiedagen hebt gekregen, dan moet het loon over die dagen bij het einde van de vakantiebaan worden uitbetaald. Als je recht hebt op het wettelijk minimumloon, dan heb je ook recht op 8 procent vakantiebijslag over je loon.Voor de berekening van de vakantiedagen en de vakantietoeslag geldt hetzelfde als bij "gewone" werknemers. Wie ophoudt met werken en nog niet alle vakantiedagen heeft opgenomen, moet deze uitbetaald krijgen.

Nadelen:
Er zijn niet zoveel nadelen van werken in de vakantie of van het hebben van een bijbaantje.
Als je een vakantiebaantje heb dan werk je in je vakantie maar het enige nadeel bij een bijbaantje is dat het ervoor zorgt dat je minder tijd hebt om te studeren, maar dat hoeft geen problemen op te leveren. Je moet namelijk ook nog andere dingen doen dan leren en daar is werken een goede oplossing voor. Zo leer je ook plannen en je leert weer dingen die je misschien nooit op school zal leren en het is ook een goede voorbereiding voor later. Om op vaste tijden aanwezig te zijn en je aan bepaalde regels houden. Het zorgt er allemaal voor dat je meer discipline krijgt, je leert meer rekening te houden met anderen. Je ziet hoe een bedrijf functioneert, hoe het achter de schermen gaat.

Wat is het gevolg van schoolprestaties met betrekking tot een bijbaantje en/of vakantiewerk?
School moet bijbaantjes niet verbieden, maar kinderen moeten wel rekening houden met een paar dingen.
Je moet een duidelijk contract opstellen met het bedrijf, zodat je niet in de problemen komt en je moet genoeg vrije tijd over hebben voor je studie. Voor de rest is het goed als je een bijbaantje neemt, want het is goed voor je verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, sociale contacten en natuurlijk je portemonnee!
Werken naast de studie is volgens velen slecht voor de studieresultaten. De studenten zouden hun studietijd besteden aan hun bijbaantje.
Ook denken veel ouders dat de bijbaantjes vrij weinig invloed hebben op ervaring en dergelijke, omdat de werkzaamheden van bijbaantjes vaak erg onleerzaam zijn. Denk aan afwassen, vakken vullen, schroefjes tellen, of een krantenwijk.
Dat een bijbaantje zo slecht is voor de studieresultaten, vind ik een beetje een slap excuus. Studieresultaten hangen wel van heel wat meer af dan slechts het werken naast je studie. Misschien heb je wel eens gehoord van uitgaan, nevenactiviteiten en slechte planning. Volgens mij is alleen daarom al een bijbaantje erg leerzaam. Je leert, heel zelfstandig, goed te plannen. Want je merkt al gauw, als je niet goed plant, dat je dan vanzelf vast loopt. Zulk soort zaken zijn ook belangrijk om te leren.

Verder heb je nog de lange reistijden doordat studenten steeds vaker thuis blijven wonen, die veel van je vrije tijd innemen. Bovendien is te veel vrije tijd ook niet alles, want criminaliteit bij verveelde jongeren komt ook steeds vaker voor. Misschien is het bijbaantje in dit geval zelfs wel een oplossing.

De studenten blijven steeds vaker thuis wonen omdat er sinds 1994 een bezuiniging op de studiefinanciering heeft plaatsgevonden. Vermoedelijk is dit ook meteen de oorzaak voor het steeds maar toenemende aantal bijbaantjes naast de studie.

Dat studenten de werkplekken van werklozen vasthouden is denk ik ook niet helemaal een juiste beschuldiging. Ten eerste wordt er bij ons op het werk (ook werk voor laagopgeleiden) nooit gesolliciteerd door niet-studenten. Het is ook heel moeilijk om zulke flexibele arbeidskrachten te vinden voor de avonduren. En bovendien zou de bedrijfsleider ook niet zo gauw een volwassene aannemen omdat studenten gewoon de goedkoopste arbeidskrachten zijn. Dus in de eerste plaats zou de schuld niet bij ons liggen, maar bij de bedrijfsleider. En misschien komt het wel door het nogal kleine verschil tussen lonen en uitkeringen in deze baantjes. Dan zou de verleiding wel heel groot zijn om niet te gaan werken! Als deze mensen echt graag een baan zouden willen, weet ik zeker dat ze met gemak aan zo’n baan zouden kunnen komen.

Het is ook niet goed dat je alleen maar thuis komt om je handje op te houden. Wij vinden het veel beter als ze leren economisch zelfstandig zijn.
Ten slotte zijn wij ervan overtuigd dat bijbaantjes wel erg leerzaam zijn. Je doet misschien niet altijd praktische ervaring op, maar in ieder geval veel sociale ervaring. Je leert bijvoorbeeld voor je zelf op te komen, solliciteren, en hoe om te gaan met verschillende mensen, zoals klanten, je baas, en je collega’s. En andere algemene ervaring zoals doorzettingsvermogen, discipline, het oplossen van problemen, zelfvertrouwen, ijverigheid, planning, zelfstandigheid. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En al deze aspecten worden tegenwoordig steeds belangrijk, vanwege de steeds hogere eisen in een beroep.
Dus ik wil maar even zeggen, dat we even verder kijken dan zomaar alle oorzaken te leggen bij studenten met bijbaantjes, want ik hoop dat velen nu doorhebben dat het echt niet allemaal zo slecht is als het lijkt.
Bijbaantjes zijn dus voor veel scholieren een bron van inkomsten. Je leert, dat je hard moet werken voor je geld. Dit is goed, omdat ze dan de waarde van geld beter leren kennen. Je zal er langer over na denken, voor je je zuurverdiende geld uit gaat geven. Dit is een voorbeeld van een gunstig gevolg van bijbaantjes.

Wat is het verschil tussen vakantie en bijbaantjes hier in NL en in de derde wereldlanden?

In India leven miljoenen kinderen tussen de vijf en dertien jaar die niet op school zitten en ook niet kunnen spelen. Die kinderen hebben dus geen jeugd. Ze moeten werken. Die kinderen leren zo ook niet hoe belangrijk het is om naar school te gaan. En dus kunnen ze dat later ook weer niet aan hun kinderen vertellen. En zo gaat dat al heel, heel lang.
Kinderen die niets hebben geleerd vinden later, als ze volwassen zijn alleen maar baantjes als sjouwer of als landarbeider. Met dat zware werk verdienen mensen maar drie gulden per dag. En lang niet altijd is er werk. Drie gulden is ook in India lang niet genoeg om een gezin een dag van te onderhouden. Daarom moeten de vrouwen en de kinderen wel meewerken.
In veel gebieden kan er alleen tijdens de moesson op het land worden gewerkt. De moessonregens vallen tussen juni en oktober. Daarna is er niet voldoende water meer voor de planten. Hele gezinnen trekken dan weg naar suikerriet plantages waar nog wel kan worden gewerkt omdat daar water kan worden opgepompt. Daar zijn geen scholen voor de kinderen. Dus werken ze mee met hun ouders.
Er zijn nog een paar redenen voor het bestaan van kinderarbeid. Soms hebben de ouders geld nodig om een ziekenhuis te betalen of voor de bruidsschat van een van hun dochters. Ze lenen dan vaak geld bij een geldschieter. En omdat ze geen geld hebben om de lening af te lossen moet een van de kinderen een of twee jaar voor die geldschieter werken.
Ook zijn er kinderen die van huis weglopen. Vaak omdat het leven echt ondragelijk is geworden. Veel mannen zijn verbitterd geraakt doordat ze hun gezin niet goed kunnen verzorgen. Bovendien worden ze zonder enig respect behandeld door hun bazen. Dat gevoel van onmacht bracht veel mensen aan de drank. De combinatie alcohol en frustratie leidt ook in India vaak tot agressie waarvan vrouw en de kinderen de dupe worden.
De weggelopen kinderen moeten op straat zien te overleven. En ook zij moeten werken om iedere dag een hap rijst te verdienen. Ook zij zijn kinderen die eigenlijk zouden moeten kunnen spelen en leren.
We komen de werkende kinderen tegen in heel veel baantjes. Het begint bij kinderen vanaf vijf jaar die op hun nog jongere broertje of zusje moeten passen als vader en moeder aan het werk zijn. Ook worden heel jonge kinderen er op uit gestuurd om een paar geiten of een koe te hoeden. Vanaf een jaar of zeven vinden we kinderen die in smoezelige restaurants en eetstalletjes werken. Ze maken hele lange dagen. Meestal beginnen ze al om zeven uur in de morgen en zijn ze 's avonds om tien uur nog aan het werk. Andere jongetjes werken in kleine garages. Ze doen alleen het vieze werk en ze leren niets. Meisjes moeten vaak ergens in de huishouding werken. Veel kinderen doen ook gevaarlijk werk in de industrie. Zo maken ze bijvoorbeeld vuurwerk en glazen armbanden van gloeiend heet glas.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

1093

reacties

Held
door Krist Stoelwinder (reageren) op 19 december 2013 om 13:51

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer