Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

Oefenopgaves stijlfouten

Nederlands

Opdracht

3.2 / 10
4e klas vwo
  • lalala
  • Nederlands
  • 1146 woorden
  • 4478 keer
    7 deze maand
  • 23 januari 2005
- alsmede is een archaοsme: beter: en archaοsme
- was is enkelvoud, terwijl cheques en klok samen meervoud zijn. Beter: waren. congruentiefout

De jeugd is enkelvoud. Daarbij hoort een enkelvoudig verwijswoord. Dus niet hun, maar haar. (Want jeugd is vrouwelijk, zoals de meeste abstracte woorden.) verwijsfout

Er zijn twee uitdrukkingen door elkaar gehaald, namelijk de uitdrukking hij ergert zich eraan, en het irriteert hem dat. contaminatie
Verbetering:
Of: Het irriteert hem dat hij de fout niet kan ontdekken.
Of: Hij ergerde zich eraan dat hij de fout niet kon ontdekken

Je zegt: De kans is nihil dat we ook vanmiddag weer ijsvrij krijgen, of: Het is uitgesloten dat we ook vanmiddag weer ijsvrij krijgen.
contaminatie

Het woord dat (onzijdig) verwijst naar de samenwerking. verwijsfout
Verbetering: .... , maar in de praktijk valt die toch tegen.

Driekwart is een enkelvoudig woord; daarbij hoort een enkelvoudige persoonsvorm. congruentiefout
Verbetering: ... heeft met 'ja' geantwoord

Onderwerpen is meervoud, dus moet de persoonsvorm ook in het meervoud staan. congruentiefout
Verbetering: Een van de belangrijkste onderwerpen die op de conferentie aan de orde komen is het drugsbeleid.

In de bijzin na het woordje die is het lot van de club het onderwerp: Het lot van deze club gaat allen ter harte! Allen is meewerkend voorwerp. De schrijver denkt echter dat die (dat in het meervoud staat, aangezien het verwijs naar allen) het onderwerp is van de zin en hij zet daarom de persoonsvorm (gaan) ook in het meervoud. congruentiefout

Leidde heeft een meervoudig onderwerp, en moet dus in het meervoud. congruentiefout
Verbetering: De politieke druk uit Den Haag en de ijver van de officier van justitie leidden tot een officiλle klacht.

Omdat geeft een reden aan waarom iemand iets doet, doordat geeft een oorzaak aan. Dat is hier beter.
Verbetering: De trein ontspoorde, doordat er een blok beton op de rails lag.

Je 'neemt' maatregelen en je 'treft' toebereidselen. Contaminatie
Verbetering: Het duurt altijd heel lang voordat er toebereidselen worden getroffen om te voorkomen dat de zaak escaleert.
Het woord ze is een verwijswoord en verwijst naar eieren, maar eieren kunnen niet vliegen. Verwijsfout
Verbetering: De eieren van de zwaluw zijn uitgebroed en straks zullen de jongen uitvliegen.

Portokosten is meervoud, daarbij hoort een persoonsvorm in het meervoud. incongruentie
Verbetering: Bij bestellingen boven honderd gulden worden u geen portokosten in rekening gebracht.

malapropisme
Verbetering: Mijn jongste dochter studeert piano aan het conservatorium in Enschede

malapropisme
Verbetering: Hij dacht diep na. maar het antwoord wilde hem niet te binnen schieten.

Een der weinigen is meervoud, dus moet de bijbehorende persoonsvorm ook in het meervoud. incongruentie
Verbetering: Deze politica is een der weinigen die de taal van het volk spreken.

Enkele cheques alsmede een antieke klok was door de inbrekers meegenomen.
We willen de jeugd betrekken bij het opbouwen van hun eigen toekomst.
Hij irriteert zich eraan dat hij de fout niet kan ontdekken.
De kans is uitgesloten dat we ook vanmiddag weer ijsvrij krijgen.
De samenwerking tussen de twee administratiekantoren verloopt op papier redelijk,maar in de praktijk valt dat toch tegen.
Minstens driekwart van de leden die naar hun mening waren gevraagd,hebben met 'ja' geantwoord.
Een van de belangrijkste onderwerpen die op de conferentie aan de orde komt is het drugsbeleid.
Allen die het lot van deze club ter harte gaan, moeten instemmen met de contributieverhoging.
De politieke druk uit Den Haag en de ijver van de officier van justitie leidde tot een officiλle klacht.
De trein ontspoorde, omdat er een blok beton op de rails lag.
Het duurt altijd heel lang voordat er toebereidselen worden genomen om te voorkomen dat de zaak escaleert.
De eieren van de zwaluw zijn uitgebroed en straks zullen ze uitvliegen.
Bij bestellingen boven honderd gulden wordt u geen portokosten in rekening gebracht.
Mijn jongste dochter studeert piano aan het sanatorium in Enschede.
Hij dacht diep na. maar het antwoord wilde hem niet te berde schieten.
Deze politica is een der weinigen die de taal van het volk spreekt.

Wil je het boek …….. daar ligt even opruimen?
Heb je de appel …….. je gekregen hebt, al opgegeten?
Anton geeft een ………. diskman (nieuw) weg
Laat je een ………. zakmes (scherp) in je tas liggen?
Ik heb de brief gezien ………. je geschreven hebt.
Wil je mij een blaadje geven, het liefst een …….. nog leeg is.
Het probleem ……… ik had, is opgelost
Rijd je met de brommer ……… je zelf opgeknapt hebt?
Een ……. boterham (oud) met worst lust ik niet meer
Een …….. huis (oud) kan erg gezellig zijn.

Mijn nieuwste paar schoenen staat/staan nog steeds onder het bed.
Gisteren at/aten een aantal vogels in korte tijd alle kerstbomen leeg.
Een van degenen die in het water gesprongen was, droeg/droegen twee tassen.
Een massa mensen had/hadden tijdens de avondvierdaagse zoveel ruimte nodig dat er geen auto meer door de straat kon rijden.
In het aquarium van de dierenwinkel zwemt/zwemmen een paar vissen; we gaan er vier kopen.
Dat soort mensen kan/kunnen heel gevaarlijk zijn.
Er zijn/is maar een paar klasgenoten naar het feest gegaan.
Er was/waren een hoop mensen op het feest.
Een menigte mensen verzamelde/verzamelden zich voor het gemeentehuis.
Gisteren is/zijn er door de vandalen een paar auto’s beschadigd.

Ik heb net zo’n leuke fiets ……. Jij.
Deze gebeurtenis is anders afgelopen ……… je had gedacht.
Mijn moeder vind hem ijveriger ……. Haar.
Hij heeft net zo goed gewerkt …….. Arwin.
Ans heeft dezelfde trui ……. Mieke.
Jij bent vaker te laat …….. Hem.
De ene leraar legt beter uit ……….. De andere.
Wij hebben meer gegeten ……… jullie.
Jij hebt minder verdiend ……. Allie.
Mijn broer is vaker naar school gegaan ………. Ik.

Aan het einde van de dag gaf hij een dreigende waarschuwing.
………………………………………………………..................................................................................
Argeloos tekende hij een vierkant met gelijke zijden in zijn schrift.
………………………………………………………..................................................................................
Zojuist zag hij een driehoek met gelijke zijden.
………………………………………………………..................................................................................
De wees had geen ouders.
………………………………………………………..................................................................................
In de vakantie maakte hij een tocht met een tandem voor twee personen.
………………………………………………………..................................................................................
Zijn ouders zijn enige tijd geleden gescheiden, maar zijn vader is weer hertrouwd.
………………………………………………………..................................................................................
Josina wil een vals kunstgebit in haar mond laten zetten.
………………………………………………………..................................................................................
Waarom moeten die bejaarde oudjes naar het bejaardenhuis?
………………………………………………………..................................................................................
Zijn vrolijkheid is alleen uiterlijke schijn.
………………………………………………………..................................................................................
De gierige vrek heeft de hoofdprijs gewonnen.
………………………………………………………..................................................................................

De herstel van de beurskoersen ………. zich nu voordoet, zal vermoedelijk van korte duur zijn.
De relutaten van de enquete ……. vorige maand gehouden is, staan nu in de schoolkrant.
We hebben alle documenten aan de directie gegeven, omdat ……… de zaak zelf wil onderzoeken.
Het mooiste …… u voor ons kunt doen, is het product ……… u verkoppt, nog verder te verbeteren.
Wij kunnen u geen inbrekersgereedschap leveren, omdat ……….. niet meer in ons assortiment zit.
Die mooie poster van Madonna ………. jij in Londen gekocht hebt, zou ik wel willen hebben.
Kars besloot naar Rome te gaan, …………. ik een onverstandig besluit vond met die hitte.
De medewerler met ……… ik de laatste jaren heb samengewerkt, is helaas overgeplaatst.
Het was Nijmegen ……… met de titel ’gezelligste stad van Nederland’ vandoor ging.
Wij loven een prijs uit voor de beste suggestie ………… we ontvangen om de wachttijden te verkorten.

De boom die je gekocht hebt, is prachtig, maar ……… is veel te groot voor deze tuin.
De familie Wuijts heeft al ……….. huizen in het buitenland verkocht, omdat ……. er niet meer kwam.
Emmen heeft ….. koppositie in de competitie verstevigd door een overwinning op Heracles.
De reumabehandeling viel Gert zwaar, omdat …………… veel langer duurde dan ………….. was toegezegd.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

4685

reacties

Heb je misschien ook de antwoorden van deze opdrachten??
door Puck Herber (reageren) op 9 januari 2015 om 10:41

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer