Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Eindexamens 2024

Hier houden we je op de hoogte van het laatste eindexamennieuws. Volg ons op YouTube of Tiktok.

Examen vwo Duits dubbel zo populair

Het aantal vwo’ers dat examen doet in het vak Duits is in de afgelopen zes jaar meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van Scholieren.com naar de populariteit van de Tweede Fase-keuzevakken op de eindexamens tussen 2008 en 2013.

De vakken worden door havisten en vwo’ers aan het eind van de derde klas gekozen.

Waar in 2008 nog maar 23% van vwo'ers examen deed in Duits, sluit dit jaar 52% het vak in het examenjaar af. Op de havo was de groei gering: na een stijging van zo'n 5 procent maakt nu zo'n 1 op de 3 leerlingen het examen Duits.

Wim Daniëls, taalkundige en voormalig docent Duits en Nederlands op een middelbare school, verklaart de stijging deels door de 'promotie' van het vak van de laatste jaren. "Sinds een aantal jaar zijn er nu campagnes zoals Mach Mit om meer scholieren voor het keuzevak Duits te laten kiezen. In de kranten verschijnen ook vaker berichten over de arbeidsrelatie tussen Nederland en Duitsland".

Mooi salaris

"Het is vooral een economische factor dat scholieren vaker voor Duits kiezen en daar kan ik alleen maar erg blij om zijn”, aldus Daniëls. Samenwerken met Duitsers of wellicht zelfs werken in Duitsland kan een mooi salaris opleveren, lijken leerlingen te denken.

Een andere belangrijke oorzaak is ook dat een tweede vreemde taal op het atheneum sinds een aantal jaar verplicht is, naast Engels. Gymnasiasten kunnen die verplichting met Latijn of Grieks invullen.

In de keuzevakstatistieken is ook een opvallende daling te zien: havisten kiezen steeds minder vaak voor economie. In 2008 sloot 83% van die leerlingen het vak af in het examenjaar, tegenwoordig 63%. Andere vakken daarentegen wonnen op de havo juist een beetje aan populariteit: scheikunde en maatschappijwetenschappen stegen 5% in zes jaar tijd. Leerlingen hebben ook steeds vaker wiskunde A in het pakket, het wiskundevak dat veel statistiek en kansberekening bevat: van 43% tot nu 69% van de havisten.

Minder wiskunde B

De door de wetenschappers gevreesde daling in het aantal scholieren dat een bètavakkenpakket kiest, lijkt de laatste jaren mee te vallen. Het vak wiskunde B verloor op zowel havo als vwo 9% aan populariteit. Veel wiskundeleraren zien dat als een zorg: ze zijn bang dat veel leerlingen de B-variant inwisselen voor het in hun ogen gemakkelijkere wiskunde A, om daarmee hun slagingskans te vergroten.

Veel bètastudies nemen echter alleen leerlingen met een wiskunde B in het pakket aan. Grofweg 46% van de vwo'ers en 23% van de havisten legt deze weken examen af in de bètavariant.

Meer weten? Lees al het examennieuws, ervaringen van onze bloggers en bijzondere kandidaten en tips & trucs voor je examens op www.scholieren.com/eindexamens

Gepubliceerd op 15 mei 2013


Alles over de examens in je timeline?