Eindexamens 2022

Donderdag 9 juni is de uitslagdag. Volg ons ook op YouTube of Tiktok.

Eindelijk: de nieuwe slaag-zakregeling is bekend

We hebben er even op moeten wachten, maar vandaag werd dan eindelijk de nieuwe slaag-zakregeling bekend, meldt het LAKS. In de nieuwe slaag-zakregeling is vastgesteld dat de SE-cijfers de eindcijfers worden. Voor leerlingen die gerekend hadden op de centrale examens als mogelijkheid om op hogere eindcijfers te komen, worden zogenoemde resultaatverbetertoetsen (RV-toetsen) geïntroduceerd.

Ruim twee weken geleden werd besloten dat de centrale eindexamens definitief niet doorgaan. Of je slaagt of niet, hangt af van de resultaten van je schoolexamens. Voor veel scholieren betekende dit dat ze er eigenlijk meteen al zeker van waren dat ze geslaagd zijn, maar voor een grote groep is het nog even zweten geblazen. Nu is er eindelijk meer duidelijkheid over de aangepaste slaag- zakregeling.

RV-toets

Dat de cijfers van schoolexamens leidend zouden worden, was al bekend. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als andere jaren (in het kort: maximaal één 5 voor een van de kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde, en maximaal één 5 en één 4 op de eindlijst). Nieuw is de resultaatverbetertoets. Deze RV-toets is voor de hele school gelijk en kan over het hele Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) gaan. De RV-toets bepaalt vervolgens 50% van het eindcijfer en het afgeronde SE-cijfer de andere 50%. Elke leerling krijgt het recht om voor twee vakken zo’n toets te maken.

Rekenhulp

Wil je weten of je met jouw (voorlopige) cijferlijst zou slagen? Gebruik dan onze rekenhulp.

"Die RV-toetsen kan je dus zien als een soort centraal eindexamen, maar dan op schoolniveau", stelt Pieter Lossie, voorzitter van het LAKS. "Dat je die maar voor twee vakken mag maken, betekent dat er minder mogelijkheden zijn om cijfers te verhogen, dan dat je bij reguliere CE’s had gehad. Dat zal voor sommige scholieren slikken zijn."

Er zijn echter ook voordelen: "Bij de RV-toets geldt dat deze alleen meetelt als je eindcijfer erop vooruitgaat. Dat is niet zo bij de reguliere CE’s. Bovendien mogen de toetsen pas in juni worden afgenomen. Zo kunnen leerlingen zich goed voorbereiden en hebben scholen de tijd om de toetsen degelijk vorm te geven en om nog herkansingen voor de SE’s te organiseren."

Blij 

Pieter is blij met nieuwe regeling. "We hadden wel gehoopt dat er meer compensatiemaatregelen in het pakket zouden zitten, zoals meer resultaatverbeteringstoetsen. Dat is helaas niet gelukt." Toch denkt hij dat met deze regeling een groot deel van de scholieren slaagt. "Afspraken met het vervolgonderwijs zijn al gemaakt en het diploma doet niet onder voor internationale standaarden of voor elk ander jaar", vertelt Lossie tegen de NOS.

Het LAKS roept verder scholen op om te zorgen voor een goede planning. Daar is nu tijd genoeg voor. "Organiseer SE’s verantwoord en ruim van tevoren, met goede herkansingsmogelijkheden en houd bij de RV-toetsen rekening met het niveau dat de SE’s in andere jaren hadden ten opzichte van de CE’s."

Mocht je het idee hebben dat dit bij jou op school helemaal in de soep loopt, dan kun je altijd terecht bij Examenklacht.nl, de klachtenlijn van het LAKS.

Vlag uit op 4 juni

Omdat met het wegvallen van de centrale eindexamens een gemeenschappelijke uitslag dag ontbreekt, organiseert Het LAKS, in afstemming met het ministerie van OCW, een nationale dag waarop geslaagde scholieren hun vlag uit kunnen hangen. Pieter: "Wij hebben ontzettend veel berichten gehad van scholieren die zo’n dag graag georganiseerd zien worden. Met deze dag op 4 juni kan jaren schooltijd met voldoening afgesloten worden."

Gepubliceerd op 8 april 2020


Op onze eindexamenpagina verzamelen we voor jou al het nieuws, reacties op de examens en tips & trucs. Volg ons op Instagram @eindexamens voor de snelste updates en abonneer op ons Youtube-kanaal voor het dagelijkse examenjournaal!

ADVERTENTIE

Wat zou je het liefste doen?

Maak een keuze en ontdek welke opleiding bij jou past!