Examenkandidaten gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Schaf het minimumjeugdloon af!

Schaf het minimumjeugdloon af!

Stel je voor: twee werknemers, laten we ze even Jan en Piet noemen, zitten naast elkaar op kantoor. Ze voeren dezelfde taken uit, werken even hard en leveren vergelijkbare resultaten. Jan is 22 jaar oud, Piet is net 19. Nu komt het interessante deel: Piet verdient per maand 800 euro minder dan Jan, simpelweg omdat hij drie kaarsjes minder op zijn verjaardagstaart heeft staan. Dit heeft hij te danken aan het minimumjeugdloon.

Het minimumjeugdloon is het wettelijk vastgestelde minimumloon dat geldt voor jongeren die jonger dan 21 zijn. Het bedrag is lager dan het reguliere minimumloon en varieert afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

Het idee achter het minimumjeugdloon was ooit nobel, namelijk het beschermen van jongeren tegen mogelijke uitbuiting – op deze manier kunnen ze niet nóg minder verdienen – en ze een voet tussen de deur geven op de arbeidsmarkt. Maar ergens zijn we wat mij betreft de rechtvaardigheid uit het oog verloren.

Kosten, kosten, kosten

Op het moment dat je 18 wordt, val je niet langer onder de gratis zorgverzekering van je ouders. Een basiszorgverzekering kost gemiddeld €135,42 per maand. En laten we eerlijk zijn, dat is nog maar het begin. Ik moet, als ik ga studeren, huur betalen, collegegeld, reiskosten, sport – de lijst lijkt eindeloos en de kosten stapelen zich op als je eenmaal uit huis bent. Je zou bijna vergeten dat je ook nog moet leven en genieten van je studententijd.

Volgens een online tool van FNV Young & United, de vakbond voor jonge mensen, loop ik met mijn zeven uur per week als winkelmedewerker maar liefst €3.144 per jaar mis. Een bedrag dat me zou kunnen helpen om die financiële storm volgend jaar enigszins te doorstaan. Op kamers gaan, nieuwe ervaringen opdoen, en niet constant piekeren over hoe ik de rekeningen ga betalen. Is dat te veel gevraagd?

Leeftijdsdiscriminatie

Wat echter nog schrijnender is, is dat de eerder genoemde Jan en Piet dezelfde levensfase doormaken – ze wonen allebei op zichzelf en hebben dezelfde kosten en verantwoordelijkheden – maar een groot verschil in beloning. Dit vind ik niets anders dan leeftijdsdiscriminatie. Waarom zou iemand die drie jaar jonger is en hetzelfde werk verricht, aanzienlijk minder mogen verdienen? Het minimumjeugdloon plaatst jongeren in een onrechtvaardige positie, puur gebaseerd op hun leeftijd. Het ondermijnt de gelijkheid waar ons land naar streeft.

Sommigen zullen misschien beweren dat jongeren minder ervaring hebben en daarom minder zouden moeten verdienen. Maar laten we eerlijk zijn, er zijn genoeg jongeren die met frisse ideeën en een flinke dosis energie juist de motor van vernieuwing kunnen zijn. Wendy Wagemaker, studentenmanager bij ict-bedrijf OGD, betoogt in een blog dat jong talent juist een unieke kijk op dingen heeft, en ze hierdoor al snel met nieuwe inzichten komen. "Hier kun je als bedrijf je voordeel mee doen door op basis van deze inzichten verbeteringen door te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het beter inrichten van je processen."

Economische bijdrage

Een bijkomend argument voor het afschaffen van het minimumjeugdloon is gebaseerd op de economische bijdrage van jongeren. Statistieken tonen aan dat jongeren een aanzienlijke rol spelen in de economie, zowel op lokaal als nationaal niveau, maar waarom zie je dat dan niet terug in het salaris? Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt netto 77,2 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar deel aan de beroepsbevolking. Dit zijn, volgens andere gegevens van het CBS, in totaal 1.667.000 jongeren. Deze groep vormt dus een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking en heeft daardoor een aanzienlijke koopkracht. 

Bovendien tonen studies van het platform voor personeelsontwikkeling Zavvy aan dat werknemers die een eerlijk loon ontvangen, gemotiveerder zijn en een hogere mate van betrokkenheid bij hun werk vertonen. Door jongeren gelijkwaardig te belonen, ongeacht hun leeftijd, creëer je een stimulerende werkomgeving waarin ze zich gewaardeerd voelen. Dit draagt niet alleen bij aan hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook aan de efficiëntie en productiviteit op de werkvloer.

Hoe verder?

Een mogelijke oplossing voor het minimumjeugdloon is het instellen van een progressief loonsysteem dat gebaseerd is op individuele prestaties en ervaring, in plaats van louter op leeftijd. Werknemers zouden beoordeeld moeten worden op hun vaardigheden, bijdrage aan het team en het behalen van doelstellingen. Dit geeft jongeren de kans om te bewijzen wat ze waard zijn en beloont hen op een eerlijke manier voor hun inzet.

Daarnaast ben ik sowieso groot voorstander van het verhogen van het minimumloon als geheel, zodat het een levensvatbaar inkomen wordt voor iedereen, ongeacht leeftijd. Het feit dat een zestienjarige slechts 4,19 euro per uur verdient, is niet alleen een belediging voor hun arbeid, maar ook een systematische onderwaardering van jongeren in de arbeidsmarkt.

Gepubliceerd op 7 december 2023
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.