CYBERCRIME

Wij willen jouw mening over cybercrime! Klik op de link om deel te nemen aan het onderzoek.

MEEDOEN

LAKS en Scholieren.com: nog steeds veel ophokuren

Door S.

Middelbare scholieren zitten dit jaar gemiddeld ruim twee volle lesweken opgehokt op school zonder les of actieve begeleiding. Dat blijkt uit een steekproef van Scholieren.com en het LAKS.

“Scholieren krijgen niet de lessen die ze verdienen, maar zinloze uren die funest zijn voor de motivatie. Het is onbegrijpelijk dat scholen hun kerntaak nog steeds verwaarlozen: lesgeven”, zegt LAKS-voorzitter Steven de Jong.

We legden online ruim 2700 scholieren een vragenlijst voor, de uitkomst is dat de gemiddelde scholier ruim 70 lesuren per jaar opgehokt wordt. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: "les" van de conciërge of je les Nederlands door je docent Frans die functioneert als oppas.

Scholen worden door de overheid verplicht iedere leerling 1000 klokuren les te geven, maar die urennorm wordt dus voor een deel ingevuld met ophokuren. Een vmbo-leerling reageerde op de vragenlijst: “Ik snap best dat iedereen wil dat je een aantal lessen per jaar maakt, maar dan moeten het wel léssen zijn!”

Minder dan een derde van de scholieren geeft aan deze ophokuren, die vaak worden gepresenteerd als 'zelfwerktijd' of 'keuzewerktijd', nuttig te besteden. Een andere leerling: “Ik wil wel, maar kan niet werken tijdens een zelfstudie-uur. Het is altijd onrustig en soms is er zelfs geen plek op school om te werken!”

Het LAKS pleit voor beter toezicht op de invulling van de lessen, dus om niet alleen kortzichtig te kijken naar het aantal uren, maar ook naar wat er in die uren gebeurt. “De Inspectie weet nu wel te melden dat scholen steeds beter de urennorm halen, maar er is veel te weinig bekend over de invulling van die lessen. Dat moet anders, liever geen les dan een demotiverend en zinloos uur op school.”

UPDATE 11 februari 2011: PVV-kamerlid Beertema en SP-kamerlid Smits hebben vandaag kamervragen gesteld aan de minister n.a.v. ons onderzoek. We wachten de antwoorden van de minister van Onderwijs af.

Het officiele persbericht vind je op www.scholieren.com/persberichten. De belangrijkste resultaten van de steekproef zijn verwerkt in een apart opgestelde factsheet. Deze factsheet is hier te lezen.
Een uitgebreide toelichting bij de cijfers en het complete onderzoeksverslag is hier te lezen.

Gepubliceerd op 9 februari 2011