Anne moest van haar school een wurgcontract ondertekenen

Door LAKS

Anne* is vorig schooljaar gezakt voor haar vwo-examen. Hoewel de afdelingsleider en examensecretaris voorstelde naar het VAVO te gaan, wilde zij liever op haar school blijven. Dat mocht, maar wel onder voorwaarden. Ze moest een contract tekenen. Een illegaal contract.

“Vorig jaar was zwaar voor mij. Ik moest mijn ouders helpen in hun restaurant, omdat ze last hadden van een personeelstekort. Dat was voor mij persoonlijk niet fijn en mijn schoolwerk leed daar onder. Ik had het halverwege het schooljaar opgegeven, omdat ik al wist dat ik het niet ging halen. Mijn school adviseerde mij rustig aan te doen en het volgend jaar nog een keer te proberen.

Uiteindelijk gaven ze mij de schuld voor die slechte cijfers en stelden dat ik beter van school kon gaan. De school kwam toen met een 'oplossing'. Een contract waarin stond dat ik alleen nog aan school zou werken. Dit omdat de school vreesde voor hun slagingspercentages. Ze zagen mij als een risico."

Eisen

"In het contract stond dat ik na de eerste proefwerkweek voldoendes moest staan en mijn cijfers moesten voldoen aan de slaag-zakregeling. Ik voelde me op dat moment heel dom. Er stond ook in dat ik naar de huisarts moest om hulp te zoeken en een psychiater of psycholoog moest benaderen. Ik was het daar totaal niet mee eens: ik kon toch zelf beslissen of ik hulp nodig had? 

Ik twijfelde of dit wel mocht en kwam erachter dat dit bij wet verboden is. Ik wist niet wat ik moest doen, dus vroeg ik mijn vrienden om hulp. Zij raadden mij aan om het te bespreken met het LAKS. Ik heb op hun advies het contract getekend. Het contract was niet rechtsgeldig; eenmaal in je examenjaar, mag je niet meer uitgesloten worden."

Eindexamen

"Gelukkig heb ik de eerste rapportvergadering overleefd. Mijn cijfers waren voldoende en ik mag door naar de eindexamens. Mijn mentor geeft mij extra aandacht: ik houd haar op de hoogte en meld het meteen als er iets is. Ik heb geleerd dat ik niets zelf moet uitvogelen. Het is handig om eerst informatie te zoeken en met instanties te bellen zoals het LAKS.

Ik snap wel dat er gebruik wordt gemaakt van contracten op middelbare scholen. Zo doen leerlingen beter hun best. Maar ik vind wel dat scholen de wet horen te volgen. Iedereen heeft het recht om een schooljaar af te maken."

Veelgehoord verhaal

Het verhaal van Anne is geen zeldzaamheid. Elk jaar krijgt het LAKS diverse meldingen binnen van scholieren die uitgesloten worden. Het LAKS opent daarom voor de vierde keer het meldpunt ‘Help ik mag geen examen doen!’ voor scholieren die worden uitgesloten van hun examen. Twijfels jij of jouw school de wet overtreedt? Mail naar info@laks.nl op en wij helpen je!

*Anne heet in werkelijkheid geen Anne. Haar echte naam is bij de redactie bekend.

Gepubliceerd op 8 maart 2018
ADVERTENTIE
Voorkom examenstress! Stress?! De examens staan bijna voor de deur, gelukkig helpt Examenbundel jou met meer dan alleen oefenen. Volg reporter Marvin van Examenbundel.nl voor meer examentips! Wil je nog flink oefenen? Bestel dan de bundel en onze nieuwe flashcards! #geenexamenstress

Meer info!