Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen
Onderzoeksbureau Markteffect doet een landelijk onderzoek naar studiekeuze. Alle Nederlandse scholieren kunnen meedoen. Als je 'm invult, verdien je gegarandeerd 2 euro. Klik hier!

Aluminium

Scheikunde

Werkstuk

Aluminium

6.2 / 10
Aluminium

Iedereen kent het wel. Aluminium is één van de meest gebruikte en meest bekende metalen in de wereld. Maar wat zit er allemaal achter ?

Ontdekking.
Aluminium is wel één van de bekendste metalen maar het is ook één van de nieuwste.
De man die je hiernaast ziet staan is de ontdekker van het alom bekende aluminium. De naam van deze Engels scheikundige is Sir Humphrey Davy. Hij ontdekte het metaal in 1807 en hij zei toen dat het toen wel bekende alum het zout was van een, toen nog, onbekend metaal wat hij aluminium noemde. Latere scheikundigen vonden deze naam ook beter voor deze stof en zo is het aluminium ontstaan. Davy heeft geprobeerd om zelf aluminium te maken door elektrolyse toe te passen aan een gefuseerd mengsel van aluminiumoxide en potash. Helaas voor hem was dit niet succesvol.

De Deense natuurkundige H.C. Oersted maakte het eerste klompje aluminium.

Kenmerkende eigenschappen.
Enkele kenmerkende eigenschappen van aluminium zijn:
Het symbool is: Al
Het atoomnummer is: 13
De gemiddelde relatieve atoommassa is: 26,9815
De dichtheid is: 2,7 g/cm2
Het smeltpunt is: 933 K
Het kookpunt is: 2792 K

De productie van aluminium.
Aluminium wordt op twee manieren verkregen. Het terugwinnen van gebruikt aluminium via recycling en het winnen van aluminium uit delfstoffen (bauxiet).
Op de 2e manier gaan wij wat verder in.
Eerst moet het aluminiumoxide uit de delfstof worden gewonnen. Dit wordt bereikt via het chemische Bayer-proces in aluminium raffineerderijen. Het aluminiumoxide wordt gescheiden van de andere stoffen in het bauxiet d.m.v. een bijtende zoutoplossing. Het eindproduct wat hieruit komt, wordt vervolgens via het elektrolyseproces van Héroult en Hall (die dit proces in 1886 hebben ontdekt) omgezet in aluminium.
Het hele proces kost erg veel energie: 16.000 kWh/ton *. De energiekosten zijn de laatste tijd door vernieuwde processen verlaagd tot 10.000 kWh/ton * wat natuurlijk nog erg veel is.

Tegenwoordig produceert de wereldindustrie jaarlijks rond de 23 miljoen ton aluminium.

Duur van de productie.
Aluminium is in een aantal opzichten beter als andere metalen. Voorbeelden zijn de hoge edelheid en het geringe gewicht. Als aluminium beter is als ijzer, waarom is de productie van ijzer dan zoveel eerder op gang gekomen ?

àDit komt omdat aluminium niet als metaal in de natuur voorkomt. Het is altijd aanwezig in de vorm van een binding met een andere stof. De bindingen met deze andere stoffen waren erg sterk en de mens had problemen om deze bindingen los te krijgen. Waarschijnlijk hadden zij hier moeite mee omdat de temperatuur waarbij aluminium smelt erg hoog is. Vroeger konden de mensen deze temperaturen nog niet bereiken.

Toepassingen van aluminium.
Toepassingen van aluminium zijn: vliegtuigbouw en kozijnen.
Ook wordt aluminium gebruikt als een levensredder bij onderkoelden. Als een persoon onderkoeld is, word deze vaak warmgehouden door aluminiumfolie.

Het recyclen van aluminium.
Het recyclen van aluminium kan in 2 groepen worden verdeeld.
Als eerste het aluminium wat “gemorst” wordt tijdens de productie ervan. Dit wordt gewoon bij de volgende lading gedaan om het alsnog te gebruiken.
Ten tweede is er het aluminium wat gebruikt is. (uit auto’s, vliegtuigen, blikje etc). Dit wordt in aparte ovens gesmolten en weer verkocht. Ook wordt dit gebruikt om andere metalen te verbeteren d.m.v. legeringen.
Aluminium is een prachtig metaal. Het is roestvrij, sterk, licht en erg goed recyclebaar.
Als aluminium gerecycled wordt, kost dat in verhouding maar 5% van de energie die bij het produceren wordt gebruikt. En als het gerecycled wordt, verliest het bijna niets van zijn goede eigenschappen.

Bron: http://www.eaa.net/index.html

* De energie-hoeveelheden hebben wij van een andere pagina af. Deze pagina hebben wij helaas niet meer terug kunnen vinden.

(De rest is afkomstig van de bovengenoemde bron)

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

8247

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Wat doe jij om het plastic in de oceaan te verminderen?