Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.
Moeite met het kiezen van je PWS-onderwerp? Logisch. Klik hier om een goed onderwerp te kiezen. 

Arm en rijk

Levensbeschouwing

Werkstuk

Arm en rijk

5.9 / 10
3e klas vmbo
  • Anoniem
  • Nederlands
  • 1728 woorden
  • 5964 keer
    30 deze maand
  • 11 januari 2006
Inhoud:

•Deel 1(A);
kinderrechten

•Deel 1(B); organisaties
•Novib
•Amnesty International
•Warchild
•Memisa
•Plan Nederland
•Artsen zonder grenzen
•Unicef

•Deel 4;
•Mening
•Extra folder Amnesty International

Deel 1 (A); Kinderrechten:

Er zijn verschillende kinderrechten:

1. Recht op een eigen mening;
2. Recht op voorrang;
3. Recht op een gezond leven;
4. Recht op spel en ontspanning;
5. Recht op bescherming tegen kinderarbeid;
6. Recht op bescherming tegen mishandeling;
7. Recht op bescherming bij oorlog;
8. Recht op bescherming tegen seksueel misbruik;
9. Recht op een eigen geloof;
10. Recht om samen te zijn met wie je wil;
11. Recht op informatie;
12. Recht op zorg;
13. Recht op gelijkheid;
14. Recht op voedsel;
15. Recht op onderwijs.

-Volgens mij- het beste kinderrecht:

Op dit moment vind ik ‘Recht op een gezond leven’ belangrijk, want daar worden meerdere rechten in betrokken, bijvoorbeeld: Er vindt kinderarbeid, oorlog of mishandeling plaats, dan heeft het kind geen gezond leven vind ik. Je hebt het pas als de bijbehorende rechten ook voldoen.

Deel 1(B); organisaties

Novib: [www.novib.nl]

1. Is de site duidelijk?
Ik vind de site duidelijk, want alles is netjes ingedeeld in kopjes. Zo is wat je zoekt gemakkelijk te vinden.

2. Is de site gemakkelijk toegankelijk?
Ja, de site is gemakkelijk toegankelijk.

3. Is de site makkelijk te vinden?
Ja, de site is heel eenvoudig te vinden; gewoon de naam van de organisatie.

4. Welke doelen heeft de organisatie?
Novib zet zich in om basisrechten voor arme mensen mogelijk te maken door:
-Lokale ontwikkelingsprojecten te steunen van particuliere organisaties in ontwikkelingslanden.
-Beleidsbeïnvloeding door te lobbyen bij nationale regeringen, bij de Europese Unie, bij internationale organisaties zoals de Wereldbank of de Wereld Handelsorganisatie, en bij de Verenigde Naties.
-Campagne te voeren, om mensen wereldwijd bewust te maken van de onrechtvaardigheden in de wereld en te laten zien wat zij daar aan kunnen doen. Via Novib of op een andere manier.

5. Op welke manier willen ze dat bereiken?
Novib voert campagnes om mensen stil te laten staan bij de onrechtvaardigheden in de wereld. En om mensen te mobiliseren om hun bijdrage te leveren aan een rechtvaardige wereld zonder armoede.

6. Welke projecten kennen ze?
-Kaarten verkopen van een voorstelling, waarvan de opbrengst besteedt wordt aan Novib-projecten met straatkinderen.
-Festival organiseren, de opbrengst wordt besteed aan onderwijs van ontwikkelingslanden.
- Marathon organiseren, de opbrengst wordt besteed aan onderwijs van ontwikkelingslanden.
- Vierdaagse organiseren, de opbrengst wordt besteed aan onderwijs van ontwikkelingslanden.

7. Kun je zelf acties bedenken om hen te sponsoren?
Door middel van kleding inzamelen.

8. Voor welk kinderrecht zet de organisatie zich speciaal in?
Recht op onderwijs.

Amnesty international: [www.amnesty.nl]

1. Is de site duidelijk?
Ik vind de site duidelijk, want alles is netjes ingedeeld in kopjes. Zo is wat je zoekt gemakkelijk te vinden, maar het is wel minder duidelijk dan de site van Novib, want op deze site staat meer reclame.

2. Is de site gemakkelijk toegankelijk?
Ja, de site is gemakkelijk toegankelijk.

3. Is de site makkelijk te vinden?
De site is moeilijker te vinden dan de site van Novib, want deze site is een gedeelte van de naam van de organisatie weggelaten. Je kunt hem tòch heel erg makkelijk vinden door middel van Google.

4. Welke doelen heeft de organisatie?
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten.
Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het voeren van actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige inbreuken op het recht op lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd, ingebed in haar werk ter bevordering van alle mensenrechten.

5. Op welke manier willen ze dat bereiken?
Amnesty voert kleine en grote campagnes uit. Mensen kunnen uiteraard ook doneren.

6. Welke projecten kennen ze?
De meest voorkomende activiteit van Amnesty is brieven schrijven naar de autoriteiten.

7. Kun je zelf acties bedenken om hen te sponsoren?
Opbrengst van bepaalde cd’s gebruiken voor het goede doel.

8. Voor welk kinderrecht zet de organisatie zich speciaal in?
Recht op bescherming tegen kinderarbeid.

Warchild: [www.warchild.nl]

1. Is de site duidelijk?
Ik vind de site erg duidelijk, alles is netjes ingedeeld in kopjes. Zo is wat je zoekt gemakkelijk te vinden. Wat wel vervelend is, is dat de site heel erg lang is.

2. Is de site gemakkelijk toegankelijk?
Ja, de site is gemakkelijk toegankelijk.

3. Is de site makkelijk te vinden?
Ja, de site is zeer gemakkelijk te vinden, omdat het gewoon de naam is van de organisatie.

4. Welke doelen heeft de organisatie?
-Psychosociale programma’s opzetten waarbij de kracht van creativiteit en sport wordt ingezet om de psychologische en sociale ontwikkeling en het welzijn van kinderen te versterken;
-Creatieve en sportieve programma’s opzetten die gericht zijn op het bijeenbrengen van kinderen die door de oorlog uiteen gedreven zijn, om bij te dragen aan een vreedzame samenleving;
-Publiek bewustzijn creëren en steun genereren voor de problematiek van kinderen in (voormalige) oorlogsgebieden.
5. Op welke manier willen ze dat bereiken?
Je kunt doneren bij Warchild of iets uit de War Child Shop kopen.

6. Welke projecten kennen ze?
Warchild organiseert veel evenementen, waarvan de opbrengst daarvan goed besteed word.

7. Kun je zelf acties bedenken om hen te sponsoren?
Posters in de steden of winkelcentra hangen, met daarop het girorekeningnummer, en de benodigde informatie.

8. Voor welk kinderrecht zet de organisatie zich speciaal in?
Recht op bescherming bij oorlog.

Memisa: [www.memisa.nl]

1. Is de site duidelijk?
Ik vind dat de site een stuk minder duidelijk is in vergelijking met de andere sites, want er staat zo veel op één pagina. Verder is het wel mooi onderverdeeld in kopjes. Zo is wat je zoekt gemakkelijk te vinden.

2. Is de site gemakkelijk toegankelijk?
Ja, de site is gemakkelijk toegankelijk.

3. Is de site makkelijk te vinden?
Ja, de site is zeer gemakkelijk te vinden, omdat het gewoon de naam is van de organisatie.

4. Welke doelen heeft de organisatie?
Memisa zet zich in om de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden duurzaam te verbeteren.

5. Op welke manier willen ze dat bereiken?
Door betere zorg in de landen te laten komen. Dat doen ze door middel van kennis en middelen beschikbaar te stellen aan de lokale bevolking, zodat zij zelf hun situatie verbeteren.

6. Welke projecten kennen ze?
Door middel van een kaart te sturen naar de autoriteiten, en door te doneren.

7. Kun je zelf acties bedenken om hen te sponsoren?
Posters in de steden of winkelcentra hangen, met daarop het girorekeningnummer, en de benodigde informatie, concerten en marathons organiseren, waarvan de opbrengsten goed besteed worden.

8. Voor welk kinderrecht zet de organisatie zich speciaal in?
Recht op zorg en Recht op een gezond leven.

Plan Nederland: [www.plannederland.nl]

1. Is de site duidelijk?
Ik vind dat de site duidelijk is, want alles is netjes onderverdeeld in kopjes. Zo is wat je zoekt gemakkelijk te vinden. Het is ook niet te druk.

2. Is de site gemakkelijk toegankelijk?
Ja, de site is gemakkelijk toegankelijk.

3. Is de site makkelijk te vinden?
Ja, de site is zeer gemakkelijk te vinden, omdat het gewoon de naam is van de organisatie.

4. Welke doelen heeft de organisatie?
Plan werkt voor kinderen. Plan is een wereldwijde, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie en stelt zich ten doel de levenssituatie van kansarme kinderen, hun families en hun levensgemeenschappen blijvend te verbeteren. Plan doet dit door middel van kindgerichte gemeenschapsprojecten in 45 programmalanden. Plan zet zich wereldwijd in voor de rechten van kinderen en betere naleving van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind.

5. Op welke manier willen ze dat bereiken?
Projecten opstarten die scholen ondersteunen, maar ook voor de verbetering van inkomen voor de ouders.

6. Welke projecten kennen ze?
Je kunt ze doneren. Ze organiseren projecten onder andere voor een verbetering van inkomen. Ze voeren bv. Een geboorteregistratie in.

7. Kun je zelf acties bedenken om hen te sponsoren?
Posters in de steden of winkelcentra hangen, met daarop het girorekeningnummer, en de benodigde informatie, concerten en marathons organiseren, waarvan de opbrengsten goed besteed worden.

8. Voor welk kinderrecht zet de organisatie zich speciaal in?
Recht op zorg,
Recht op een gezond leven,
Recht op onderwijs,
Recht op informatie.

Artsen Zonder Grenzen: [www.artsenzondergrenzen.nl]

1. Is de site duidelijk?
Ik vind dat de site best duidelijk is, want alles is netjes onderverdeeld in kopjes. Zo is wat je zoekt gemakkelijk te vinden.

2. Is de site gemakkelijk toegankelijk?
Ja, de site is gemakkelijk toegankelijk.

3. Is de site makkelijk te vinden?
Ja, de site is zeer gemakkelijk te vinden, omdat het gewoon de naam is van de organisatie.

4. Welke doelen heeft de organisatie?
Artsen zonder Grenzen verleent hulp aan bevolkingsgroepen in nood, aan slachtoffers van natuurrampen, van rampen door de mens veroorzaakt en van oorlogen en burgeroorlogen. Zij doet dit zonder onderscheid te maken naar ras, religie, levensbeschouwing of politieke opvatting.

5. Op welke manier willen ze dat bereiken?
Ze gaan naar de oorlogslanden toe om medische hulp te verlenen.

6. Welke projecten kennen ze?
Je kunt ze doneren.

7. Kun je zelf acties bedenken om hen te sponsoren?
Posters in de steden of winkelcentra hangen, met daarop het girorekeningnummer, en de benodigde informatie, concerten en marathons organiseren, waarvan de opbrengsten goed besteed worden.

8. Voor welk kinderrecht zet de organisatie zich speciaal in?
Recht op zorg,
Recht op een gezond leven,
Recht op bescherming bij oorlog.

unicef: [www.unicef.nl]

1. Is de site duidelijk?
Ik vind dat de site niet zo heel duidelijk is, want je moet eerst een keuze maken uit 4 grote koppen voordat je verder kunt.

2. Is de site gemakkelijk toegankelijk?
Ja, de site is gemakkelijk toegankelijk.

3. Is de site makkelijk te vinden?
Ja, de site is zeer gemakkelijk te vinden, omdat het gewoon de naam is van de organisatie.

4. Welke doelen heeft de organisatie?
Unicef, de Kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, komt op voor de rechten van alle kinderen, wereldwijd. Unicef wijst regeringen op hun verantwoordelijkheden en is ook zelf actief.

5. Op welke manier willen ze dat bereiken?
Unicef steunt hulpprojecten op het gebied van gezondheidszorg, voeding, onderwijs, water en bescherming in bijna 160 landen. Onderwijs voor meisjes, het vaccineren en beschermen van kinderen tegen bijvoorbeeld mazelen, polio en malaria, het beschermen van kinderen tegen (seksuele) uitbuiting en geweld en het voorkomen van verdere verspreiding van HIV/aids en de opvang van aidswezen krijgen prioriteit.

6. Welke projecten kennen ze?
Je kunt ze doneren, producten kopen uit de Unicef Shop.

7. Kun je zelf acties bedenken om hen te sponsoren?
Posters in de steden of winkelcentra hangen, met daarop het girorekeningnummer, en de benodigde informatie, concerten en marathons organiseren, waarvan de opbrengsten goed besteed worden.

8. Voor welk kinderrecht zet de organisatie zich speciaal in?
Alle kinderrechten (te vinden op blz. 3)

Deel 4; Mening

Mijn mening over verschillende rechten van het kind:

Ik vind dat die rechten op ieder kind toegepast moeten worden, zonder uitzonderingen. Ieder kind verdient een fijn, goed en gezond leven. We moeten de derdewereldlanden ook een beetje kennis bijbrengen over allerlei belangrijke dingen in het leven.

Mijn mening is niet veranderd, want van te voren vond ik ook dat ieder kind gelijke kansen krijgt.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

5051

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer