Doe mee aan het jaarlijkse studiekeuze-onderzoek van Markteffect. 
Je kunt meedoen ongeacht of je al weet wat je wil gaan studeren. Er worden 200 cadeaubonnen van 25 euro verloot!

Meedoen

Gulden Snede

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 5e klas vwo | 3127 woorden
  • 25 juni 2001
  • 357 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
357 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Definitie van de Gulden Snede

De Gulden Snede is een populaire benaming voor een speciaal verhoudingsgetal, waarover veel verhalen de ronde doen.
Zo zou het menselijk oog een voorkeur hebben voor voorwerpen die, qua onderlinge verhoudingen zoals lengte : breedte, in verhouding staan met de Gulden Snede.

De Gulden Snede heeft, net als het getal p, oneindig veel cijfers.
Een andere overeenkomst met het getal p is, dat de Gulden Snede ook een eigen symbool heeft, namelijk de j.
Dit spreek je uit al "fie", het is de Griekse letter phi.


Het exacte getal phi op een aantal decimalen
j = 1,6180339887498948482…

Het is natuurlijk veel makkelijker en exacter om het getal op zijn wiskundige manier te noteren, en niet af te ronden.

½(1+Ö5)

"GULDEN SNEDE (ook gouden snede, sectio aurea, sectio divina) of verdeling in uiterste en middelste reden, noemt men een zodanige verdeling van een lijnsegment AB in twee delen AP en PB, dat het grootste stuk AP middenevenredig is tussen het kleinste stuk BP en de gehele lijn AB en derhalve AP²=AB x BP, uit welke de deelverhouding ½(-1+v5) voortvloeit. De oude Grieken bestudeerden deze deelverhouding (waaraan zij een bijzondere esthetische en mystieke waarde toekenden) met grote belangstelling en ook in later eeuwen hebben vele wiskundigen zich er mede beziggehouden. De gulden snede is ontleend aan de verhoudingen van het menselijk lichaam, ook aan die in dieren, bloemen, planten, kristallen enz."

Bron: Algemene Encyclopedie Winkler-Prins

Eerste berekening van de Gulden Snede

In Griekenland was het altijd al gebruikelijk om, met name de tempels, via een bepaald meetkundig systeem te bouwen.
Toen de wiskunde zich beter ontwikkelde,
werden ook deze meetkundige systemen steeds ingewikkelder.
Tempels werden altijd al gebouwd met een bepaalde lengte : breedte verhouding, maar gaandeweg de 4e eeuw voor Christus werd deze verhouding vastgelegd.
Dit deed men niet direct met getallen, dus niet lengte : breedte is 5 : 3 of iets dergelijks.
Men had daar een heel mooi systeem voor gevonden.


Dit is de ideale rechthoek.
Zijn lengte is de diameter van een halve cirkel, en zijn breedte is de zijde van de ingeschreven (grootst mogelijke) vierkant in deze halve cirkel.

Hoe bereken je nu de verhouding tussen deze lengte en breedte?
Stel, je tekent deze rechthoek en cirkel uit, en benoemt de onbekende zijden als volgt:

Het zou nu fantastisch zijn als je een verhouding tussen a en b zou kunnen formuleren. Gelukkig was er de Griek Eudoxus,
die in de 4e eeuw voor Christus aan Plato’s Academie studeerde,
en een verhoudingsgetal tussen a en b wist te definiëren.

Zie hier: dezelfde tekening, maar met een klein verschil:
door tussen de punten AB en BC een lijn te trekken,
zijn er twee gelijkvormige driehoeken ontstaan.
Ü ABD ~ Ü BCD
AB ~ BC
AD ~ BD
BD ~ DC
AD = a + b
BD = b
DC = a
AD : BD = BD : DC
(a+b) : b = b : a

Je kan ook zeggen:
totaal : grote deel = grote deel : kleine deel
totaal : M = M : m

Stel
b = 1
(a+1) : 1 = 1 : a
Na kruislings vermenigvuldigen geeft dit
(a + 1) * a = 1 * 1
a² + a = 1

a² + a - 1 = 0

Hierop laten we de ABC-formule los.

ABC-formule
A * x² + B * x + C = 0
D = B² - 4AC
x = (B+ÖD) : 2A
of
x = (B-ÖD) : 2A

a² + a - 1 = 0
A = 1, B = 1 en C = -1
D = 1² - (4 * 1 * -1) = 1 - (-4) = 5
a = (1 + Ö5) : 2 * 1 = ½ (1+Ö5)
of
a = (1 - Ö5) : 2 * 1 = ½ (1-Ö5)

De volgende dingen zijn later bekend komen te staan als de Gulden Snede:
ten eerste de verhoudingsformule
M : m = totaal : M
en ten tweede het getal zelf
½ (1+Ö5) = 1,618

De Gulden Lijn

Stel:
Wanneer je een lijn van 1 meter lengte verdeelt in 2 stukken,
een kleiner stuk van precies 38,2 cm en een groter stuk van 61,8 cm, dan is de verhouding tussen het kleine stuk (m) en het grote stuk (M) precies dezelfde als de verhouding tussen het grote stuk en de totale lijn.

Deze verhouding komt overeen met het getal phi.

100 cm : 61,8 = 1,618
61,8 : 38,2 = 1,618
½(1+Ö5) = 1,618

Als de Gulden Snede verhouding zou kloppen, dan zou kleine "helft" : grote "helft" = grote "helft" : hele lijn

AP : PB = PB : AB

De hele lijn is slechts een optelsom van de twee "helften".
AB = AP + PB
Nu heb je dus:
AP : PB = PB : (AP + PB)

Stel:
AP = x
PB = y
Nu heb je dus:
x : y = y : (x+y)

Stel:
x = 1
Nu heb je dus:
1 : y = y : (1 + y)

Als je kruislings vermenigvuldigt, krijg je:
1(1+y) = y*y
y²=1+y
-y² + y + 1=0

Met de ABC-formule kun je nu het getal y berekenen.
-y² + y + 1 = 0
A = -1
B = 1
C = 1
D= 1²- 4*-1*1 = 1 - (-4) = 1 + 4 = 5
y= (1 + Ö5) : 2*1 = ½ (1 + Ö5)
of
y = (1-Ö5) : 2*1 = ½ (1 - Ö5)

En laat dat getal,

½ (1 + Ö5),
nou toevallig net het getal phi zijn.

De Gulden Rechthoek

Als je van een grote rechthoek (ABCD) een vierkantje afhaalt (ABEF), moet de verhouding lengte : breedte van de grote rechthoek (ABCD) dezelfde zijn als lengte : breedte van de kleine rechthoek.
Dan is deze verhouding overeenkomstig met het getal phi, en is er sprake van een Gulden Rechthoek.

lengte grote rechthoek : breedte grote rechthoek =
lengte kleine rechthoek : breedte kleine rechthoek

In dit vierkant is dat dus:
AD : AB = EF : DE

Omdat
AB = EF = AE
en
AD = AE + DE,
kun je ook schrijven

(AB + DE) : AB = AB : DE

Stel
AB = x
DE = y
dan kan je de formule herschrijven als

(x+y) : x = x : y

Stel,
x = 1
Dan ziet de formule er als volgt uit:

(1 + y) : 1 = 1 : y


Na kruislings vermenigvuldigen geeft dat
y * (1 + y) = 1 * 1
y + y² = 1
y² + y - 1 = 0

Hierop kun je de ABC-formule loslaten.
A = 1
B = 1
C = -1
D = 1² - 4 * 1 * -1 = 1 - (-4) = 5
y = (1 + Ö5) : 2 = ½ (1 + Ö5)

of
y = (1 - Ö5) : 2 = ½ (1 - Ö5)

En weer komen we het getal phi tegen,
als uitkomst van y,
½ (1 + Ö5)

Als deze verhoudingen precies kloppen volgens de Gulden Snede,
kun je het proces van delen van de rechthoeken eindeloos herhalen.

Het bovenstaande plaatje is een voorbeeld van deze oneindige delingsreeks in de Gulden Rechthoek.

Als je deze reeks volgt, krijg je een zogenaamde logaritmische spiraal.
Deze spiraal zie je veel terug in de natuur, zoals bijvoorbeeld in schelpen.

Wat is Fibonacci’s reeks?

In 1202 schreef de wiskundige Leonardo Pisano (beter bekend als Fibonacci; later meer over hem) een boek ("Liber Abaci" - Boek van het Telraam), waarin hij allerlei wiskundige problemen oplost.
Hij behandelt o.a. het "konijntjesprobleem", ook bekend als de rij van Fibonacci.


Stel
dat een konijnenpaar elke maand een jong konijnenpaar op de wereld zet, en dat na 2 maand ook dit paar geslachtsrijp is
en elk maand een jong paar voortbrengt.
Als ze allemaal in leven blijven, krijg je het volgende beeld.

Aantal Maand Aantal Konijnenparen
1 Maand 1 Paren
2 Maand 1 Paren
3 Maand 2 Paren
4 Maand 3 Paren
5 Maand 5 Paren
6 Maand 8 Paren
7 Maand 13 Paren
8 Maand 21 Paren
9 Maand 34 Paren
10 Maand 55 Paren

Tussen de getallen in deze reeks is een opmerkelijk verband te ontdekken:
Elk getal is namelijk de som van de twee voorgaande getallen.

Aantal Maand Som Aantal Konijnenparen
1 Maand 1 Paren
2 Maand 1 Paren
3 Maand 2 Paren
4 Maand 1 + 2 = 3 3 Paren
5 Maand 2 + 3 = 5 5 Paren
6 Maand 3 + 5 = 8 8 Paren
7 Maand 5 + 8 = 13 13 Paren

8 Maand 8 + 13 = 21 21 Paren
9 Maand 13 + 21 = 34 34 Paren
10 Maand 21 + 34 = 55 55 Paren

Zo kun je de reeks oneindig voortzetten:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, enz.

Aan de getallen uit de reeks van Fibonacci worden, evenals aan de Gulden Snede op zich, bepaalde ‘magische’ eigenschappen toegeschreven. Dit komt vooral doordat de reeks van Fibonacci in verband staat met de Gulden Snede. Op welke manier dat is, daarop komen we zo dadelijk terug.
Verband tussen Fibonacci’s reeks en Gulden Snede

De rij van Fibonacci en de Gulden Snede staan op een aparte manier met elkaar in verband.
Als je twee opeenvolgende getallen van Fibonacci’s reeks door elkaar deelt, evenaart dit quotiënt het getal phi, de Gulden Snede.

Aantal Maand Aantal Paren Deling
1 Maand 1 Paren
2 Maand 1 Paren
3 Maand 2 Paren
4 Maand 3 Paren
5 Maand 5 Paren 5 : 3 = 1,66667
6 Maand 8 Paren 8 : 5 = 1,60000
7 Maand 13 Paren 13 : 8 = 1,62500
8 Maand 21 Paren 21 : 13 = 1,61538

9 Maand 34 Paren 34 : 21 = 1,61905
10 Maand 55 Paren 55 : 34 = 1,61765

Ter vergelijking:
het getal phi op 5 decimalen is
1,61803

Hoe verder je de Fibonacci-reeks volgt, hoe beter het quotiënt klopt met het getal phi.

Kleine feitjes over de Gulden Snede
Architectuur: het Parthenon

De Grieken kenden het magische verschijnsel van de Gulden Snede al.
De Griekse wiskundige Euclides noemde het in zijn geschriften,
al deed hij geen verwijzingen naar de architectuur.
Toch is het waarschijnlijk dat de Grieken de Gulden Snede veel toepasten in hun architectuur en beeldhouwkunst.
Het bekendste voorbeeld hiervan is het Parthenon.

Note: het is niet zeker dat de Grieken de Gulden Snede expres gebruikten. Er zijn voor- en tegenstanders van deze theorie, en aangezien wij er nou niet bepaald verstand van hebben, zijn we er voor het gemak maar even vanuit gegaan dat het de bedoeling was. Bovendien zegt het boek dat "de ontwerper de verhouding van de Gulden Snede vaak heeft gebruikt", dus dat nemen we dan maar aan. Het expres gebruik van de Gulden Snede in de architectuur is pas zeker vanaf de ontwerpen van Le Corbusier, maar daarover later meer.

Het Parthenon is een oude Griekse tempel, gewijd aan Athena,

Godin van de wijsheid en beschermster van de stad Athene.
Het staat op de Akropolis, de tempelberg in Athene.
Het Parthenon is ontworpen volgens wiskundige principes door Iktinos en Kallikrates.
De bouw duurde van 477 tot 438 voor Christus.
De tempel is gebouwd in Dorische stijl,
en heeft een grondoppervlak van 69,5 bij 30,5 meter.
De zuilen zijn 10,4 meter hoog en 1,9 meter in diameter.

Tot eind 6e eeuw werd het Parthenon gebruikt als tempel voor Athena Parthenos, de Godin Athena als maagd.
Rond deze tijd (eind 6e eeuw) werd Griekenland christelijk,
en daarmee werd het Parthenon veranderd in een christelijke kerk.

In 1458 werd Athene ingenomen door de Turken en ging de voormalige tempel dienst doen als moskee.
Volgens wilde verhalen zou er o.a. ook een harem van de Turkse bevelhebber in gehuisd hebben.
Toen de Venetianen in 1678 Athene aanvielen, werd het Parthenon gebruikt als opslagplaats voor munitie.

Een groot deel van het Parthenon werd vernietigd door een voltreffer van diezelfde Venetianen, en hedentendage staat de ruïne van het Parthenon open voor bezoekers, op de Akropolis.

Bijvoorbeeld:
Stel dat je aan de onderkant van de tempel, langs de ingang, cijfers zou neerzetten.
Neem nummer 1 als de uiterst linkse kant, nummer 2 als de linkerkant van de ingang (links van zuil nummer 4), nummer 3 als de rechterkant van de ingang (rechts van zuil nummer 5), en nummer 4 als de uiterst rechtse kant.
Merk even op dat lengte 12 even lang is als lengte 34, en dat lengte 13 even lang is als lengte 24.
Je kan nu stellen dat
23 : 12 = 12 : 13
en
34 : 13 = 13 : 14
Anders gezegd:
m : M = M : totaal
Dit is zo ongeveer de letterlijke definitie van de Gulden Snede.

Een ander voorbeeld:
Kijk naar de lijnverdeling aan de rechterkant van de tekening.
Je ziet daar dat de lengte van de tempel is opgedeeld in twee stukken:
een grotere onderkant (M) van beneden tot aan de bovenkant van de zuilen, en een kleinere bovenkant (m) van de zuilen tot aan de top.
m : M = M : totaal

Je ziet dat alweer de Gulden Snede is toegepast.

De Gulden Snede verhouding is o.a. ook herkenbaar in de verhoudingen tussen de ‘vakjes’ in de fries.

Architectuur: Le Corbusier

Charles-Eduard Jeanneret, beter bekend als Le Corbusier,
was een Franse architect uit begin 20e eeuw.
Hij was zowel binnen- als buitenhuisarchitect, en ontwikkelde
een bepaald systeem waarmee hij de Gulden Snede in zijn ontwerpen verwerkte.
In alle voorgaande gevallen van het gebruik van de Gulden Snede in de architectuur (zoals het Parthenon) kunnen we niet met zekerheid zeggen of deze expres is gebruikt, of dat het voorkomen is gebaseerd op puur toeval.
Le Corbusier was de eerste architect van wie we met zekerheid weten dat hij de Gulden Snede met opzet heeft gebruikt in zijn ontwerpen.

De goede man heeft een onderzoek gedaan naar het menselijk lichaam, dat hij verdeelde in een aantal delen.
De verhouding van deze delen is in verhouding met de Gulden Snede.

Het diagram waarin hij dit laat zien, heet de Modulor.

Le Corbusier is begonnen met de lengte van de gemiddelde de man te nemen.
Dit kun je zien bij het hoofd.
Het getal 1829 verwijst naar deze gemiddelde lengte, namelijk 1,829 meter, oftewel 1829 mm.
De volgende stap was het verdelen van het lichaam in 2 helften bij de navel.
Als je dit doet volgens de Gulden Snede verhouding, is de verdeling de volgende:
m = 1829 - 1130 = 699 mm
M = 1130 mm
totaal = 1829
M : m = totaal : M
M : m = 1130 : 699 = 1,617
totaal : M = 1829 : 1130 = 1,619
Je ziet dat deze getallen het getal phi benaderen.

Verder zijn de verhoudingen
bovenbeen : knie
(698 : 432 = 1,616)
navel : bovenbeen
(1130 : 698 = 1,619)
arm : borst
(2260 : 1397 = 1,618)
ook in verhouding met de Gulden Snede.

Le Corbusier gebruikte zijn Modulor in zijn ontwerpen.
Hij probeerde zijn huizen zo efficiënt mogelijk te bouwen en in te richten.
Maten als de hoogte van de stoelen, grootte van de gangen en

bijvoorbeeld hoogte van het plafond paste hij aan dit systeem aan.
Omdat de Modulor bestaat uit voornamelijk Gulden Snede verhoudingen, zijn dit soort ontwerpen zowel praktisch efficiënt als harmonisch aandoenend.

De Gulden Snede in de Natuur

De Gulden Snede verhouding komt veel voor in de natuur.
Zoals Le Corbusier al stelde, is het menselijk lichaam volledig in te delen volgens Gulden Snede verhoudingen.
Er zijn een aantal aanhangers van deze theorie geweest, die het diagram verder hebben uitgewerkt.
Hieronder zie je een schets, waarin de Gulden Snede verhoudingen
van een menselijke arm zijn weergegeven.

Neem bijvoorbeeld de getallen die vlak onder de hand staan. 3, 5, 8 en 13 zijn getallen die letterlijk uit de rij van Fibonacci komen, en dus een onderlinge verhouding hebben van j.

Een aantal andere voorbeelden van het voorkomen van de Gulden Snede in de natuur:

Veel planten dragen hun zaden in prachtig slingerende, spiraalvormige patronen.
Dit is vooral mooi te zien in rijpe zonnebloemen.
Wat heeft deze spiraal te maken met de Gulden Snede?

Belangrijke delen van bloemen, zoals bloemblaadjes, zaden en kelkbladeren, groeien uit kleine stukjes plantenweefsel.
In het groeiproces ontstaat nieuw weefsel, dat uitgroeit tot nieuwe delen van een plant. Deze stukjes weefsel (primordia) ontstaan op vaste plaatsen, en de hoek tussen opeenvolgende primordia ligt rond de 137,5°.
Deze hoek vind je ook terug bij de spiralen in de zonnebloem:
zaden die uit opeenvolgende primordia groeien liggen met een hoek van 137,5° uit elkaar.

Je kan hoeken meten op twee manieren, de interne en de externe hoek.
De verhouding tussen deze twee hoeken verklaart
het verband tussen de zonnebloemzaadjes en de Gulden Snede.
Als de interne hoek 137,5° is,
dan is de externe hoek:
360° - 137,5° = 222,5°.
externe hoek : interne hoek = M : m
222,5 : 137,5 = 1,618
Een hoek van 137,5° wordt daarom een Gulden Hoek genoemd.

De natuur heeft er goede reden voor om voor de Gulden Snede te kiezen.
Bij het gebruik van de Gulden Snede groeperen primordia zich zeer efficiënt, vrijwel alle beschikbare ruimte wordt goed benut.
Zo krijg je een stevige en compacte zaadbol.

Bepaalde schelpen delen hun kamers in met de j-verhouding. De schelp Nautilus pompilius is hier een goed voorbeeld van. Naarmate het dier groter wordt, maakt het steeds grotere kamers in zijn schelp, terwijl het de kleinere kamers afsluit. De relatieve volumes van de opeenvolgende kamers verhouden zich volgens de Gulden Verhouding. De schelp heeft de vorm van een logaritmische spiraal. Deze spiraal hebben we ook al teruggezien in de Gulden Rechthoek.


De schelp Nautilus pompilius

Een laatste voorbeeld van het voorkomen van de Gulden Snede in de natuur:
Net zoals bij de mens, kun je ook het dierenlichaam indelen volgens de Gulden Snede.
Dit kunnen we laten zien met de volgende diagrammen:

Je kan zien dat zowel koeien als paarden een lichaamsbouw hebben, die gedefinieerd kan worden aan de hand van de Gulden Snede.
We zien een dergelijke lichaamsbouw ook terug bij andere dieren,
waaronder natuurlijk de mens (Modulor), maar bijvoorbeeld ook vissen en vlinders.

Bij de vis is het zo dat de lengte m van neus tot achter de vin B, zich verhoudt tot de lengte M van achter vin B tot aan de staart.
Stel
Neus = A, Vin = B en Staart = C
AB = m, BC = M en AC = totaal
M : m = totaal : M = j
In het lichaam van de vlinder is twee keer duidelijk de Gulden Snede verhouding aan te wijzen.
Het borststuk verhoudt zich tot het achterlijf, zoals het achterlijf zich verhoudt tot het totale lichaam.
Een duidelijk geval van M : m = totaal : M.

Als je de toppen van de vleugels als punt A neemt, het hoofd als punt B en het achterlijf als punt C, krijg je eenzelfde formule als bij de vis.
AB = m, BC = M en AC = totaal
M : m = totaal : M = j

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe de Gulden Snede in de natuur te vinden is. Ook in dingen als dennenappels, zeesterren en bloemblaadjes kan men de Gulden Snede terugvinden.

Het pentagram en de Gulden Snede

Het pentagram is een van de bekendste voorbeelden van de Gulden Snede in beeld.
Met behulp van enkele berekeningen zullen wij laten zien
hoe het pentagram in verband staat met de Gulden Snede.

Even een stukje van het pentagram uitlichten.

Stel dat de regelmatige vijfhoek ABC.. , waarin het pentagram ligt, een zijde van 1 heeft.
AB = BC = 1
Omdat ABC.. een regelmatige vijfhoek is, zijn alle vijf hoeken gelijk, namelijk 108°.
Ý ABC = 108°.
De gefingeerde lijn BT deelt Ý ABC precies in tweeën.
Ý ABT = ½ a ABC
Ý ABT = ½ * 108° = 54°

Doordat Ü ABT een rechthoekige driehoek is, kun je zijde AC uitrekenen.

Ý ATB = 90°
Ý ABT = 54°
sin Ý ABT = AT : AB
sin 54 = AT : 1
sin 54 = AT
AT = 0,809
AT = ½ AC
0,809 = ½ AC
2 * 0,809 = AC
AC = 1,618
Je ziet dat, als de zijde van de vijfhoek precies 1 is, de zijde van het pentagram j is.
De verhouding "zijde vijfhoek : zijde pentagram" is dus evenredig met de Gulden Snede.

Een ander voorbeeld:

Dit is Ü ABD, rechtsboven uit het pentagram.
AB is een zijde van de vijfhoek, dus AB = 1
Je kan een zandloperfiguur maken met de binnenste vijfhoek en Ü ADB.
Hieruit kun je afleiden dat Ý ADB = 108°.
Doordat Ü ADB een gelijkbenige driehoek is, met ÝD als tophoek,

kun je ÝA en ÝB berekenen.
Ü ADB = gelijkbenig
Ý D = tophoek
Ý A = Ý B = basishoeken
Alle drie hoeken = 180 °
Tophoek = 108 °
2 basishoeken samen = 180 - 108 = 72 °
1 basishoek = 72 : 2 = 36°

Doordat Ü APD een rechthoekige driehoek is, kun je nu zijde AD gaan uitrekenen.
cos Ý A = AP : AD
AP = ½ AB
AB = 1
AP = ½ * 1 = ½
cos 36 = ½ : AD
½ : cos 36 = AD
AD = 0,618

Doordat je nu alle maten weet of makkelijk kan berekenen, zijn ook de verhoudingen snel berekenbaar.
AC = AD + DC
1,618 = 0,618 + DC
DC = 1
DC : AD = AC : DC
M : m = totaal : M

Dus ook in de kruisingen tussen de lijnen in het pentagram vinden we de Gulden Snede terug.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Grieken het pentagram als een perfecte vorm zagen, en het aanbidden als heilig symbool. Tegenwoordig wordt het pentagram nog steeds gebruikt in modern-heidense religies, o.a. om zijn verband met de Gulden Snede.


Kleine feitjes over de Gulden Snede

Op het eind leek het ons wel leuk om nog een aantal kleine feitjes op te noemen over andere toepassingen van de Gulden Snede.

De verdeling tussen goede en slechte eigenschappen bij de hoofdpersonen in de sprookjes van Grimm is evenredig met de Gulden Snede.

Het kruis van Christus was ontworpen volgens de Gulden Snede.

In de boekdrukkunst wordt de lengte en de breedte van een bladzijde (bladspiegel) bepaald in verhouding tot de grootte van het bedrukte gedeelte (zetspiegel).
Ook hier speelt de Gulden Snede een rol.

Nog even willen wij zeggen dat het niet zo is dat de mens
een Gulden Snede verhouding verkiest als esthetisch ideaal.
Uit onderzoek is gebleken dat de mens, als op het op onderlinge verhouding aankomt, het meest gevoelig is voor symmetrie, een verhouding van 1 : 1 dus.
De Gulden Snede verhouding doet echter wel altijd harmonisch aan, en is dus een geliefd gezicht.

REACTIES

R.

R.

Gaaf werkstuk feetje!
Maar ik had ff een vraagje, had jij er plaatjes bijgetekend of zo? Als dat zo is zou je ze dan alsjeblieft naar me op willen sturen? Want ik kan je werkstuk erg goed gebruiken, alleen die tekeningetjes mis ik volgens mij en ik zou niet weten hoe ik die moet maken.
Enne wat voor cijfer had je eigenlijk hiervoor?
hartstikke bedankt
xxx Roos xxx

22 jaar geleden

R.

R.

Hai Feetje daar ben ik weer...

Ik ben nog steeds met m'n eigenste werkstuk aan het kloten, en ik kom er echt niet uit, dus ik wou nog een keer vragen hoe jij toch die tekeningetjes getekend hebt die er bij stonden (maar die dus niet op deze site staan) want ik heb er al 7 uur aan besteed met zoeken en tekenen en berekenen maar ik krijg er echt niet die 'ideale rechthoek' uit waar jij het over had...
kan je me helpen?
dank je!
Roos Verberkt
roos_fluit@hotmail.com

22 jaar geleden

I.

I.

Hoi Fee-tje,
Ik vind je werkstuk over de Gulden Snede dat ik op scholieren.com vond erg goed, maar ik wilde je vragen of er toevallig ook tekeningen bijzaten. Zo ja, zou je deze dan kunnen scannen en deze mij kunnen toezenden? Ik zou dan heel erg geholpen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Ineke, Coornhert Lyceum, 4 havo

22 jaar geleden

C.

C.

hai feetje
ik ben zelf ook bezig met een werkstuk over de gulden snede en ik vroeg me af welke bronnen jij gebruikt hebt... vind je werstuk heel goed overigens
groetjes
christel

21 jaar geleden

C.

C.

hai feetje
ik heb nog eens gekeken naar je werkstuk... Zou je mij misschien de plaatjes die je bij je werkstuk hebt gebruikt kunnen opsturen?? Ik kan namelijk nergens de ideale rechthoek vinden en de plaatjes zitten niet in jou werkstuk op internet... groetjes christel

21 jaar geleden

A.

A.

Ik baal er erg van dat sommige dingen niet goed zijn overgekomen. De plaatjes ontbreken. En ook rare tekens staan erin zoals "Ö" enz.

Dus eigenlijk moet ik het Word-document hebben... Als iemand me dat kan mailen? Nu begrijp ik het namelijk nog niet.

21 jaar geleden

T.

T.

VET WERKSTUK!! dankjewel!

21 jaar geleden

E.

E.

Hoi
dit werkstuk is echt goed
er is mar een ding op aan te merken, de afbeeldingen
zou je me die aub willen sturen??
alvast bedankt
Eugene

21 jaar geleden

C.

C.

Hej ik wil sommige stukken uit je werkstuk gebruiken maar dan heb ik de plaatjes ook nodig zou je die ff naar mij willen email
alvast bedankt

21 jaar geleden

J.

J.

hee feetje,
wij (kathelijn+juliette) zitten ook in 5vwo in eindhoven en maken ook een PO over de Gulden Snede!
maken ook een beetje gebruik van jou werkstuk, zou je terug willen mailen wat voor punt je er voor had? of dingen die helemaal fout waren!?
zou je dat willen doen!
groetjes K+J

21 jaar geleden

A.

A.

hallo 'fee-tje'!!
ik ben echt heeeel blij dat jij jou werkstuk op scholieren.com heb gezet, want ik kan ut heel goed gebruiken voor mijn wiskunde PO. ik wilde nu even vragen uit welke bronnen jij je informatie hebt gehaalt, zodat ik dat in mijn PO kan vermelden. Nou, ik hoop dat je het nog weet want ik zag dat het verslag van juni 2001 was..
ik hoop dat je iets van je laat horen!!
groetjes,
anna

21 jaar geleden

J.

J.

bedankt voor je verslag, maar weet je nog welke bronnen je geraadpleegt hebt voor je verslag??? IK zou het erg fijn vinden als jij mij hierover een antwoord kon sturen.
Alvast bedankt
John

21 jaar geleden

R.

R.

heej fee-tje,

Ik heb op scholieren.com een werkstuk van jou over de gulden snede gevonden. Ik moet voor wiskunde een praktische opdracht over dit onderwerp maken.
Op scholieren.com staat jou werkstuk, maar dan zonder de plaatjes die er bij horen.

Nu is mijn vraag: zou jij die willen mailen.

Alvast bedankt voor je moeite.

doeidoei, Ron

21 jaar geleden

S.

S.

hallo ....,
leuk dat werkstuk van jouw en ik kan het ook wel gebruiken alleen er staat een aantal keer in zie bovenstaande plaatje maar er staan helemaal geen plaatjes in
weet je misschien waar k die plaatjes kan vinden?
doei sjoerd

21 jaar geleden

J.

J.

hoi moeten al die cijfers enzo er nou echt in voor de beoordeling want ik snap niet waarom dat moet...
gr jasmijn

21 jaar geleden

A.

A.

Het werkstuk van de gulden snede is allemaal wel leuk en aardig maar ik zou er meer aan gehad hebben als er diagrammen enz bij zouden staan, dus ik vraag je bij deze of je die via de email wil sturen naar mij xdeejayx@hotmail.com

21 jaar geleden

J.

J.

dank je
wij houden van jou
groeten Jachem and DJ Rulez

21 jaar geleden

G.

G.

hoi feetje ik vind jou werkstuk kei goed maar ik mis helaas de tekeningen kun jij mischien mij beschrijven wat voor tekeningen/plaatjes er in waren.
groetjes Gul

21 jaar geleden

C.

C.

Hoi

Ik vond het werkstuk dat je gemaakt had over de Gulden Snede zeer interressant en handig voor mijn eigen werkstuk, maar ik mis de plaatjes een beetje en het is daarom soms moeilijk te volgen, zou je misschien zo vriendelijk willen zijn om de hele versie met plaatjes naar mijn email te sturen?

Alvast bedankt

Groetjes Coen

21 jaar geleden

J.

J.

THNX

21 jaar geleden

E.

E.

hey 'Fee-tje'

Je werkstuk was echt heel erg goed en ik kon er veel dingen van gebruiken voor mijn eigen praktische opdracht.

Maar toch heb ik nog een vraagje aan je. Je vertelt in je verhaal over de ideale rechthoek en de gulden rechthoek en je vertelt over de maten en verhoudingen. Maar het zou handig zijn als die plaatjes ook te zien waren, dan kan je er namelijk makkelijker mee werken, want nu is het moeilijk om je zo'n plaatje voor te stellen. Wat ik aan jou wil vragen, is of jij mij die plaatjes/tekeningen kunt sturen van die ideale rechthoek en de gulden rechthoek erop.

In ieder geval alvast hartelijk bedankt voor je werkstuk en ik hoop meer van je te ontvangen,

Doei

Erik

21 jaar geleden

J.

J.

hee hallo meneer of mevrouw,
kan je dit zelfde werkstuk alsjeblieft naar mij toesturen. de plaatjes zijn namelijk niet doorgekomen op de site van scholieren.com. Nou bij voorbaat dank.

Jesse vwo5

uit welke opdracht heb je trouwens dit werkstuk gemaakt?

21 jaar geleden

P.

P.

hoi fee-tje,

ik heb je PO over de gulden snede gelezen en ik vind het echt een heel goed verhaal! ik ben zelf nu ook bezig (net begonnen) met mijn PO wiskunde over de gulden snede en toen las ik dit... Ik denk dat jouw PO heel goed bruikbaar is, zeker voor mij.....
Je verhaal is op zich duidelijk en begrijpelijk, zij het dat ik soms de draad kwijtraak omdat je verwijst naar plaatjes (tekeningen oid?) die er niet bij staan (waarschijnlijk te groot om op het net te zetten?)
Wat ik je wil vragen is het volgende: zou je mij alsjeblieft de volledige PO (met plaatjes) kunnen/willen mailen? Als je dat teveel gedoe vindt begrijp ik dat best maar je zou me echt een groot plezier doen en me heel erg helpen!

met vriendelijke groeten,

Paul Cernohorsky
leerling uit 6 VWO aan de RSG Magister Alvinus te Sneek

21 jaar geleden

W.

W.

Hoi feetje,
Ik heb net je werkstuk op scholieren.com bekeken, ik ga het ook over de gulde snede hebben. Maar zou je mij misschien kunnen vertellen waar je deze informatie vandaan hebt ? de bronnen dus..

vriendelijke groet een mede scholier :D

ik hoop dat je reageert!

20 jaar geleden

A.

A.

Hoi,
ik ben met een werkstuk bezig overde Gulden Snede. Op dit moment schrijf ik over de berekeningen met het pentagram, maar ik kom er niet uit, want in het verslag op de scholierensite zijn de tekentjes veranderd. Zou je mij misschien het origineel toe willen sturen? Of wat betekenen de Y, O en U met puntjes erop?
Alvast bedankt,
Groetjes Aukje

20 jaar geleden

F.

F.

hallo,
Ik heb je werkstuk over de gulden snede bij scholieren.com gelezen. Ik wil er graag wat dingen uit gebruiken. Maar ik ben benieuwd wat jij voor je werkstuk hebt gehaald. Zou je mij dat even kunnen mailen.
Alvast bedankt.

20 jaar geleden

M.

M.

Hoi.
Ik heb je werkstuk op scholieren.com kom gezien over de gulden snede en hij is super duidelijk!
Ik wou alleen vragen of je misschien de plaatjes die erbij horen nog hebt en zou kunnen mailen?

Groetjes,

Margot, leerling 4havo

20 jaar geleden

J.

J.

Handig, dat werkstuk, alleen er zitten geen plaatjes bij de snap ik er geen reet van

20 jaar geleden

G.

G.

Hoi fee-tje. welke woonplaats woon jij? Ik wil dit voor school gebruiken en ik wil niet riskeren dat die leraar het eerder gezien heeft. Ik zit in Enschede op school en moet dit inleveren bij Dhr. Hebly. Als deze naam je wat zegt, kun je me dan waarschuwen?
met vriendelijke groet,
Grayson Sterk

20 jaar geleden

F.

F.

Hoi Feetje,
Heb met verwondering je verslag over de gulden snede gelezen. Heb je er ook een tekeningen als voorbeeld van. Deze kan ik niet vinden in de bijlage van jou. Ik ben ook op zoek naar een poster over dit verschijnsel,. Weet jij daar iets van?
groetjes fredie

19 jaar geleden

W.

W.

Beste Fee-tje,

Heb je heel misschien nog die foto van het parthenon, in het tweede voorbeeld van het Parthenon en de gulden snede. Als je die nog hebt, zou je die heel misschien naar mijn e-mail willen sturen(grotere onderkant M en kleinere bovenkant (m), m : M = M : totaal)? Ik heb namelijk een plaatje nodig voor mijn wiskunde PO. En aangezien mij dit plaatje en jou voorbeeld heel erg goed is om te erin te zetten zou ik deze foto heel graag willen hebben voor mijn PO!(verwarrend maar waar:P)

Alvast heel erg bedankt,
Wouter Swinkels

19 jaar geleden

F.

F.

ey, waar heb jij de informatie vandaan die over Het pentagram en de Gulden Snede gaan. Want ik heb hier wat meer info over nodig

18 jaar geleden

D.

D.

Ik heb al heel erg veel aan je werkstuk gehad in het begrijpen van de Gulden Snede, ik vraag me alleen af of je mij een gehele versie ervan zou willen sturen, het is namelijk zo dat er regelmatig wordt verwezen naar plaatjes die er niet instaan.
Alvast Bedankt.

17 jaar geleden

H.

H.

ik kan dit goed gebruiken.

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.