Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
Open Dag = online ontdekken en ontmoeten

Bezoek onze Online Open Dag dit jaar vanaf je bank! Ontdek bijzondere verhalen van onze studenten en docenten. Stel je vragen. Én luister naar onze gezellige radioshow! Klaar voor een toekomst als student in het hbo? 

Meld je dan nu aan!

InleidingVan dit werkstukje kun je leren welk soort energie goed is voor het milieu. Dit werkstukje gaat namelijk over schone energie, onder schone energie verstaan we wind-water-zonne-energie.Dit valt onder bio-energie(biologisch).Schone heeft twee heel grote voordelen:

1. Het milieu wordt niet vervuild

2. Het raakt nooit op

Ik vind dit onderwerp belangrijk omdat het ten eerste goed voor het milieu is en ten tweede de fossiele brandstoffen raken ook een keer op.

Ik vind dat we veel meer schone energie moeten gaan gebruiken. En dit zal ook wel moeten want de fossiele brandstoffen raken ook een keer op.Daarom heb ik er een werkstukje over gehouden.

Aardolie

In 1850 werd aardolie voor het eerst gebruikt. En in 1943 ontdekten mensen in Nederland aardolie in Slochteren. Heel veel aardolie komt ook uit landen in het Midden-Oosten. Aardolie wordt nog veel gebruikt als brandstof. Aardolie is ook vervuilend en kan ook opraken.Aardgas

Tegenwoordig is aardgas een van de meest populaire fossiele energiesoorten. In vergelijking tot andere brandstoffen komen maar weinig schadelijke gassen vrij tijdens het verbranden. In het begin van de negentiende eeuw ontdekten de mensen het aardgas al. Nu wordt het pas veel gebruikt.Steenkool

Vanaf 100 voor Christus wordt steenkool verbrandt. De steenkool gebruikten de mensen vooral om het huis mee te verwarmen en om eten klaar te maken, maar ook de smid gebruikte al steenkool voor het smeden.Niet lang nadat in Nederland aardolie ontdekt was, werd in Coevorden in 1948, aardgas gevonden. En er blijkt heel wat te zijn in de bodem van Nederland. Daarom verbruikt Nederland in verhouding veel aardgas. We hebben het tenslotte zelf 'in huis'. Ook al heeft Nederland veel aardgas in de bodem en komen er wat minder vervuilende stoffen vrij.Kernenergie

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een nieuwe ontdekking gedaan, het opwekken van energie door middel van kernsplitsing. Dit leek een nieuw tijdperk in te luiden. Tijdens een atoomsplitsing komt er een enorme hoeveelheid energie vrij.Kernsplitsing heeft een paar belangrijke nadelen. Uraniumerts kan opraken. En door kernsplitsing blijven er ook reststoffen over die schadelijk zijn voor het klimaat. Kernenergie zorgt voor kernafval. Kernafval is gevaarlijk en het moet toch ergens opgeslagen worden.

Wat is schone energie? Hoofdstuk 1Onder schone energie verstaan we energie die de natuur niet vervuild. Ik zal het proberen uit te leggen, nu wekken we stroom of energie met stroomturbines(turbine=een rad met schoepen.Schoepen zijn de schuine plankjes om de omtrek van het rad), wij verbranden fossiele brandstoffen en die laten water koken, en het stoom daarvan laten de turbines draaien en daar zitten generators op (denk maar aan de dynamo op je fiets). De fossiele brandstoffen die we verbranden komen in de lucht terecht, hierbij zit ook zwavel, en als zwavel (S) in aanraking komt met de lucht of zuurstof (o) en waterstof (h)dan ontstaat er zwavelzuur (H2S) hier door ontstaat zure regen, en dat is slecht voor het milieu.Schone energie is bijv. zonne- water en wind energie.Waarbij geen gassen en dergelijke vrijkomen.Bij zonne-energie vangen we zonnelicht op en daar door ontstaat energie (zonnepanelen) en bij wind doen we dat met windmolens, in de windmolens zitten generators, die wekken de stroom op.

En bij waterenergie doen we dat bij watervallen, stuwdammen en golven en nog veel meer, daar plaatsen ze dan ook generators die stroom op wekken. Dit is dus schone energie en vervuilt het milieu niet.Waar komt fossiele energie vandaan? Hoofdstuk 2Fossiele brandstoffen wordt gemaakt uit stoffen die aanwezig zijn op de aarde.

Fossiele energie wordt gemaakt uit fossiele stoffen die lang geleden op aarde zijn ontstaan. Planten en dieren groeiden miljoenen jaren geleden dankzij de energie van de zon. In die planten en dieren is een deel van die zonne-energie bewaard gebleven. Afdrukken van die planten vind je soms nog terug in steenkool. Fossielen, heten die afdrukken.Steenkool, olie en gas heten daarom "fossiele brandstoffen" Nu gebruiken de meeste mensen energie van fossiele brandstoffen, bijv. aardgas, olie of steenkool.Kernenergie wordt ook gemaakt van stoffen die er op aarde zijn, uit uraniumerts. Om uiteindelijk energie te halen uit het erts is een lang verhaal. Allebei de energiesoorten laten reststoffen achter die schadelijk zijn voor het milieu.Waarom schone energie? Hoofdstuk 3Kernenergie en energie uit fossiele brandstoffen hebben allebei grote nadelen. Door de reststoffen van kernenergie kunnen mensen ziek worden, ze kunnen er kanker van krijgen. Energie uit fossiele bronnen is slecht voor het klimaat.

Als energie wordt opgewekt uit kolen, olie of gas komt de stof kooldioxide vrij(CO2). Dit broeikasgas zit normaal ook in de dampkring, de laag die om de aarde heen zit. Maar als er te veel kooldioxide in de dampkring komt, wordt het op aarde te warm en raakt ons klimaat in de war.

Door het broeikaseffect verandert het klimaat en dus het weer. Op sommige plaatsen wordt het droger, maar op andere plekken zullen juist vaker overstromingen komen. Dat heeft grote gevolgen voor de mensen, de dieren en de planten. Bovendien raken kolen en gas een keer op en kernenergie is niet bepaald veilig.

Gelukkig zijn er ook andere, schone manieren om elektriciteit te maken.

Daarom zijn mensen op zoek gegaan naar nieuwe energiebronnen, die milieuvriendelijk zijn. Deze milieuvriendelijke energie wordt duurzame energie genoemd en wordt opgewekt met behulp van de wind, zon, water en zelfs met hout of stro, wat biomassa wordt genoemd. Met groene energie wordt bedoeld: elektriciteit opgewekt met behulp van energiebronnen die mensen en bedrijven kunnen kopen bij een energiebedrijf. Eigenlijk hoefde men hier niet te zoeken naar nieuwe energiebronnen. De zon, de wind, het water en bomen werden vroeger ook al gebruikt. Met windmolens werd graan gemalen en vuren werden met hout gestookt.Hoe gebruiken we schone energie? Hoofdstuk 4Ik ga je nu uitleggen hoe schone energie nou precies werkt.Windenergie

Wind, of de lucht wordt O2 genoemd.

Wind is een natuurlijke vorm van energie.Dit wordt opgewekt met windturbines, ook genoemd windmolens. Het belangrijkste onderdeel van een windturbine is het rotorblad.Door de vorm van een rotorblad kan de kracht van wind worden omgezet in een draaiende beweging.De rotorbladeren zitten vast aan de hoofdas.De draaiende beweging van rotorbladeren word versneld door de tandwielkast.Aan de tandwielkast drijft een generator aan die elektriciteit opwekt.Al deze onderdelen zitten in een kast, de gondel.Deze bevindt zich boven op een hoge paal.Hoe hoger hoe beter, hoge bomen vangen veel wind.Nu worden er windturbines gebouwd met een vermogen van 1500 kilowatt.Hoe harder de wind hoe meer elektriciteit.Bij windkracht 2 kan de turbine draaien, bij windkracht 6 levert het zijn maximale vermogen.Boven windkracht 10 wordt de turbine stilgezet om overbelasting te voorkomen.Waterenergie

Water wordt H2 genoemd.

Waterkracht ontstaat uit de waterkringloop.Het water in de zee wordt door zon verdampt, daardoor worden er wolken gevormd.Dan val er op’t land regen, vooral in de heuvels en bergen.Door het hoogteverschil van het land stroomt het water door de rivier richting zee Door de kracht van vallend en stromend water kan je dit met een turbine omzetten in een draaiende beweging.De as van een turbine kan aan een generator worden verbonden, de generator wekt dan energie op.

Daarmee kan je twee soorten waterenergie opwekken:

1.Potentiële energie

Potentiële energie ontstaat door vallend water.

Waterkrachtcentrales die werken met grote valsnelheden hebben meestal impuls turbines. Om altijd voldoende water te hebben leggen ze stuwmeren aan. Bij zo'n stuwmeer ontstaat dan een groot verval. Via de valbuis(kanaal) komt het water bij de turbine. Deze waterkrachtcentrales leveren vaak veel energie op, enkele honderden megawatts.2.Kinetische energie

Kinetische energie ontstaat uit een beweging.

Door de snelheid(druk) van het stromende water wordt een turbine aan gedreven.Waterkrachtcentrales die werken op stromend water leveren niet zoveel energie. De turbines van deze centrale maken gebruik van het drukverschil van voor en achter de turbine, deze turbines heten reactieturbines.

Het toerental is niet zo hoog, maar door een tandwielkast voor de generator te plaatsen, wordt het versneld.Zonne-energie

Zonne-energie is best ingewikkeld maar ik probeer het zo simpel mogelijk te vertellen.Via een zonnepaneel wordt zonlicht omgezet in elektriciteit. Een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen. Eén zo'n zonnecel is een soort mini elektriciteitcentrale. Als het zonlicht wordt opgevangen door zonnecellen en omgezet in elektriciteit dan heet deze omzetting een 'fotovoltaïsch' proces. 'foto' duidt op licht en 'volt' op de elektrische spanning waarin het licht wordt omgezet. Het Engelse woord hiervoor is 'photovoltaic' en daarom wordt zonne-energie voor het opwekken van elektriciteit ook wel afgekort als 'pv'.

De meeste gangbare typen zonnepanelen hebben een oppervlak van ongeveer één vierkante meter en een piekvermogen van 100 wattpeak (Wp). De effectieve opbrengst van zo een paneel is ongeveer 80 kWh per jaar.

Een kastje op het zonnepaneel zorgt ervoor dat deze elektriciteit wordt omgezet in dezelfde soort die thuis uit je stopcontact komt. Zonlicht schijnt op een zonnepaneel. Het zonnepaneel bestaat uit 2 lagen. Omdat de ene laag aan de voorkant zit, en de andere laag aan de achterkant, wordt maar één laag verwarmd. De andere laag blijft dus koud. Tussen deze twee lagen is er dus verschil, die energie oplevert. Deze energie wordt weer omgezet in elektriciteit.

Meestal zie je die zonnepanelen op een dak staan. Maar zonnepanelen kunnen ook los gebruikt worden, bijvoorbeeld om water in een drinkbak te pompen in een weiland, of voor de elektriciteitsvoorziening op een boot. De elektriciteit uit het zonnepaneel loopt het huis binnen via het elektriciteitsnet dat er al is. Als je vervolgens de televisie aanzet, werkt die dus op zonne-energie. Schoon, en het raakt nooit op! Het leuke van een zonnepaneel is dat je hem gewoon op je dak van je huis kunt leggen. Zo gebruik je thuis gewoon de energie die je zelf opwekt. Handig, leuk en goed voor het milieu. Misschien denk je nu:"Maar als de zon niet schijnt, dan heb je thuis geen stroom!" Dit is gelukkig niet helemaal waar. Het daglicht is ook afkomstig van de zon. Dit daglicht zorgt ervoor dat het zonnepaneel toch stroom kan opwekken. Wel is het zo dat op een onbewolkte dag het zonnepaneel meer stroom levert.

De zon kan er ook voor zorgen dat je een lekkere warme douche hebt. Dit heet een zonneboiler. Bij een zonneboiler ligt er een soort zonnepaneel op het dak, waar het water doorheen gepompt wordt. Omdat de zon dit water heel erg verwarmt, kan dit water wel een temperatuur van 90 graden Celsius bereiken. Op deze manier gebruik je dus gewoon koud water dat opgewarmd is door de zon. Normaal wordt dit water opgewarmd door gas, of elektriciteit.

Dit is dus een stuk beter en een stuk schoner.Om precies te zijn op 17 maart 1958, ruim veertig jaar geleden, gingen de eerste zonnecelletjes op een satelliet de ruimte in.

Ze zaten met zijn zessen in een paneeltje, en ze waren ieder één vierkante centimeter groot.

Zes jaar lang hebben acht van die paneeltjes zonlicht in elektriciteit omgezet om de Vanguard (de satelliet) van 50 milliwatt stroom te voorzien.De nadelen van schone energie. Hoofdstuk 5Ze leveren nog niet genoeg op, op dit moment zijn de kosten hoger dan de opbrengsten.

Schone energie is wel kostbaar. Voor opwekking van groene energie moeten dure installaties gebouwd worden. Hoe meer mensen nu overgaan op groene energie, hoe goedkoper deze installaties in de toekomst zullen worden.De zonne-energie: is vrij kostbaar.De reden waarom mensen geen zonnepanelen op hun daken willen, is omdat het nogal duur is. Een zonnepaneel kost ongeveer

€ 1800, -. Maar omdat de regering het gebruik van zonnepanelen zo goed vindt, betaalt de regering ongeveer de helft mee.Om één huis te voorzien van elektriciteit heb je ongeveer 25 tot 40 zonnepanelen op je dak nodig. Voor een hele wijk, bijvoorbeeld waar jij in woont, zijn dus in totaal 10.000 tot 16.000 zonnepanelen nodig.Windenergie: windmolens verstoren het landschap, de een vind dit niet erg, maar er zijn veel mensen die zich hier aan storen.Waterenergie: waterenergie levert het land die dit uitvoert voordelen op maar andere landen die hier aan grenzen hebben kans op water te kort, dit probleem is nu al het geval, dat er te kort aan water voor de mensen die er om heen wonen.

(Turkije is een land die waterenergie gebruikt en de landen er om heen hebben last van water te kort.)ConclusieIk heb gelezen dat wind-, zonne- en waterenergie goed voor het milieu is. Dus is het beter om dit soort van energie te gebruiken. En daarom vind ik dat we in de toekomst schone energie moeten gaan gebruiken. En dat de landen samen moeten werken om dit waar te maken.LiteratuurlijstDe informatie om dit werkstukje te kunnen maken heb ik gehaald van:1 Encarta 98

2 En van internet

3 En van boeken uit de bibliotheek


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

N.

N.

ik kan er niet echt veel uit halen. ik heb dyslexie en kan dit niet begrijpen

5 jaar geleden