Vuurwerk

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vmbo/havo | 1671 woorden
  • 5 augustus 2008
  • 135 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
135 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Inhoudsopgave:

Kaft................................................1
Inhoudsopgave...............................2
Voorwoord.....................................3
Hoofdstuk 1....................................3 De geschiedenis
Hoofdstuk 2....................................4 Vuurwerk effecten
Hoofdstuk 3....................................5 Opslag
Hoofdstuk 4....................................6 Risico's
Hoofdstuk 5....................................7 Verkoopspunten
Hoofdstuk 6....................................8 Veilig afsteken
Hoofdstuk 7....................................9 Vuurwerk voor en na oud en nieuw
Hoofdstuk 8....................................9 Moet je echt naar halt?
Hoofdstuk 9....................................10 Vuurwerk in brievenbussen
Hoofdstuk 10..................................10 Belangrijk voor kleinhandelaars
Hoofdstuk 11..................................11 Illegaal vuurwerk
Nawoord.........................................12

Voorwoord:


Ik heb het onderwerp gekozen omdat ik het wel een interessant onderwerp vond en ik er wel wat meer over te weten wou komen. Ik wist geen ander onderwerp dus ik dacht dan doe ik het over vuurwerk.

Hoofdstuk 1: De geschiedenis:


Eeuwenlang ging men er vanuit dat het de Chinezen waren die het vuurwerk hebben uitgevonden. Tegenwoordig denkt men dat het Chinese vuurwerk is voortgekomen uit een vroegere ontdekking in Bengalen, het tegenwoordige Bangla Desh. De naam Bengaals vuurwerk doet ons hier nu nog aan denken. Hoe het ontdekt is weet men niet precies. Het kan gebeurt zijn tijdens het koken van voedsel op een houtvuur.

Hoe het ook is, zeker is dat aan het begin van onze jaartelling vuurwerk in China werd gebruikt bij religieuze en wereldse feesten en om boze geesten te verdrijven. Het heeft heel wat eeuwen geduurd voordat ook Europa van het bestaan van vuurwerk afwist.

Vuurwerk werd destijds hoofdzakelijk gebruikt bij het voeren van oorlogen. Met bommen en vuurpijlen werd de vijand bestookt. De recepten werden door de vuurwerkmakers angstvallend geheimgehouden. Toen de scheikunde in de negentiende eeuw grote vooruitgang boekte, had dat ook grote gevolgen voor de ontwikkeling van vuurwerk. Er waren zelfs handboeken waarin uitvoerig het maken van vuurwerk stond beschreven. Deze ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat het vuurwerk is ontstaan zoals wij dat nu kennen. De materialen echter om vuurwerk te maken zijn vrijwel gelijk gebleven.

Momenteel komt 90 % van het totale vuurwerk aanbod uit China. De rest uit diverse Europese landen.

Hoofdstuk 2: Vuurwerk effecten:


Bewegingseffect bijvoorbeeld
opstijgen van het gehele stuk vuurwerk, bijv. vuurpijl
ronddraaien van het gehele stuk vuurwerk, bijv. grondbloem
opstijgen van delen van het stuk vuurwerk, bijv. siervuurwerk
knaleffect, bijv. rotje
geluidseffect, bijv. gillende keukenmeid
lichteffect, felle flitsen
rookeffecten rookbom
Vuurwerk binnenhuis:

Ook tot klein vuurwerk wordt gerekend allerlei kamervuurwerk en schertsvuurwerk, zoals klappertjes, confettibommen en sterretjes. Vooral deze sterretjes verdienen speciale aandacht. 'Zij bestaan uit een ijzeren staafje met kruid, onjuist is de gedachte dat sterretjes vonken 'koud vuur' afgeven. Deze vonken zijn in werkelijkheid brandende ijzerdeeltjes met een temperatuur van meer dan 1000 graden Celsius. Je kunt wel raden wat er gebeurt als je zo'n vonk in je ogen krijgt of op je kleren.

Hoofdstuk 3: Opslag:


Als je aan het opslaan van vuurwerk denkt denk je automatisch aan Enschede. In Enschede was teveel vuurwerk in een te kleine ruimte opgeslagen. Er kwam een klein vuurtje op een manier bij en zo ontplofte de fabriek, maar niet alleen de fabriek door de kracht van het vuurwerk werd een hele woonwijk in een keer weggevaagd. Door het niet goed verpakken en het te veel opslaan van het vuurwerk in een te kleine ruimte is dit ongeluk gebeurt.

Hoofdstuk 4: Risico’s :


Natuurlijk zit er aan het gebruik van vuurwerk veel risico’s. Erg gevaarlijk is het om vuurwerk in je hand af te steken, als het pakketje ontploft kunnen hier zeer ernstige gevolgen aan verbonden zijn. Ook wordt er vaak met vuurwerk gestunt.
‘Je bent een rund als je met vuurwerk stunt’ is de slagzin van een campagne die tegen het stunten met vuurwerk is omdat dit stunten jaarlijks zoveel slachtoffers eist. Stunten met vuurwerk is wel leuk omdat je rare effecten krijgt. Als je een beetje knutselt met wat verschillende soorten weet je niet wat je ziet, totdat het opeens iets te vroeg ontploft. Je had het pakketje nog net niet weggegooid en het ontplofte al. Dit soort risico’s zitten er nu een maal aan. Je moet je dus gewoon aan de gebruiksaanwijzing houden. Jaarlijks gebeuren er opnieuw veel ongelukken met vuurwerk. Veel mensen denken dat vuurwerkongevallen alleen voorkomen wanneer je stunt en experimenteert met vuurwerk, of wanneer je professioneel (=illegaal) vuurwerk gebruikt, zoals strijkers, reuzenpijlen en mortieren. Wanneer je gewoon vuurwerk afsteekt, kan er niets gebeuren. Denkt men. Jaarlijks gebeuren er opnieuw veel ongelukken met vuurwerk. Veel mensen denken dat vuurwerkongevallen alleen voorkomen wanneer je stunt en experimenteert met vuurwerk, of wanneer je professioneel (=illegaal) vuurwerk gebruikt, zoals strijkers, reuzenpijlen en mortieren. Wanneer je gewoon vuurwerk afsteekt, kan er niets gebeuren. Denkt men. Maar er gebeuren ook zat ongelukken met legaal vuurwerk.

Regel 2, Risico's: Erg gevaarlijk is het om vuurwerk in je hand af te steken, als het pakketje ontploft kunnen hier zeer ernstige gevolgen aan verbonden zijn.

Hoofdstuk 5: Verkoopspunten:


Het wordt dringen bij de vuurwerkwinkels dit jaar. Door de strengere veiligheidsvoorwaarden die aan opslag en verkoop van vuurwerk zijn verbonden, is het aantal verkooppunten bijna gehalveerd van ongeveer 70 vorig jaar tot iets meer dan 35 nu.

Verkoop:

Om vuurwerk te mogen opslaan en verkopen moeten winkels onder meer voorzien zijn van een sprinklerinstallatie. Die moet aangelegd zijn door een officiële installateur. De kosten komen geheel voor rekening van de winkelier. De afgelopen maanden is door speciale teams van de DCMR gecontroleerd. Uiteindelijk is aan iets minder dan de helft van de vuurwerkwinkels een vergunning onthouden. Dezelfde hoeveelheid vuurwerk als vorig jaar, vijftig miljoen kilo, moet dit jaar verdeeld worden door veertienhonderd verkooppunten minder. Vorig jaar waren er 2800 verkooppunten, dit jaar de helft. Dat meldt het ministerie van Volkshuisvesting. Het vuurwerk mag alleen op 29, 30 en 31 december tussen 8.00 en 20.00 uur worden verkocht. Het afsteken van vuurwerk mag alleen tussen 10.00 uur op oudejaarsdag (vrijdag 31 augustus) en de volgende dag (nieuwjaarsnacht, zaterdag 1 januari) 2.00 uur. In de directe omgeving van dierentuinen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, kinderboerderijen, asiels of maneges mag geen vuurwerk worden afgestoken.

Hoofdstuk 6: Veilig afsteken:


Draag kleding van katoen of wol. Vonken branden direct gaten in kunststof kleding. Een nylon jas kan gemakkelijk vlam vatten. Zet vuurpijlen in een fles gevuld met zand. Dan staat het stevig en vliegt de vuurpijl ook in de gewenste richting: omhoog. Steek vuurwerk aan met een aansteeklont of met een brandende sigaret. Nooit met lucifers of een aansteker. Gooi nooit met vuurwerk naar mensen en dieren. Het is niet stoer maar kinderachtig om ze te laten schrikken. En er kunnen flinke omgelukken door gebeuren. Vuurwerk moet je nooit bundelen of uit elkaar halen. Maak nooit uw eigen vuurwerk.

Hoofdstuk 7: Vuurwerk voor en na oud en nieuw:


Omdat de eerste vuurwerkknallen vaak al half november klinken, is Halt al vanaf deze tijd bezig met het geven van voorlichting of het verspreiden van voorlichtingsmaterialen. Meer dan 700.000 jongeren in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs worden in een voorlichtingsles geconfronteerd met de gevolgen van het onverantwoordelijk omgaan met vuurwerk.Jongeren die door de politie worden betrapt op het vroegtijdig afsteken van vuurwerk of het afsteken van vuurwerk na 1 januari, worden doorverwezen naar bureau Halt. Vervolgens worden ze door Halt, in samenwerking met de afdeling Wijkbeheer van de gemeente, ingezet voor het opruimen van vuurwerkafval in de eerste week van januari.

Hoofdstuk 8: Moet je echt naar Halt?


Nee. Als je niet naar Halt wilt dan moet je dit tegen de politie zeggen. Het betekent wel dat de politie het proces-verbaal van jouw zaak naar de officier van Justitie zal sturen. De officier van Justitie neemt een beslissing over de afhandeling van jouw zaak. Je moet er rekening mee houden dat je dan een boete of een andere straf krijgt.

Hoofdstuk 9: Vuurwerk in brievenbussen:


TPG Post ervaart toenemende overlast door extreme vuurwerkschade. De postdienst constateerde dit jaar op sommige plaatsen in Nederland eerder dan ooit flinke schade aan de rode brievenbussen door vuurwerkvandalisme. De post van klanten raakt hierdoor zwaar beschadigd, evenals de bus. Al jaren wordt TPG Post rond de kerstperiode in telkens toenemende mate geconfronteerd met overdadige vernielzucht van vuurwerkvandalen.

Door vuurwerkvandalisme kunnen klanten minder makkelijk hun post in de brievenbussen kwijt. TPG Post kenschetst de mate waarin vuurwerkvandalisme tegenwoordig voorkomt als een maatschappelijk probleem dat ieder jaar erger wordt. TPG Post is daarom genoodzaakt al in een zeer vroeg stadium extra maatregelen te treffen om zoveel mogelijk schade aan post van klanten en schade aan brievenbussen te voorkomen.

Op 1 november, ruim een maand eerder dan vorig jaar, is in heel Nederland al gestart met het plaatsen van versmallers op de inwerpopeningen van de brievenbussen ter voorkoming van vuurwerkschade. Het gaat om brievenbussen op plekken waarvan uit het verleden helaas bekend is dat zij al in een vroeg stadium vernield werden.

Hoofdstuk 10: Belangrijk voor kleinhandelaars:


Een kleinhandelaar die feestvuurwerk wil opslaan en verkopen, dient in elk geval houder te zijn van een opslagvergunning.
De opslagplaats behoort ofwel van de 2° klasse, maximaal 25 kg , ofwel van de 1ste klasse te zijn wanneer ze meer dan 25 kg P.S. bevat.
De hoeveelheid vuurwerk dat in een winkel mag tentoongesteld worden bedraagt max. 4 kg P.S. Deze producten moeten reglementair verpakt zijn en in een gesloten kast zitten.
Voor het krijgen van een vergunning van de 2° klasse dient men een aanvraag in te dienen bij het gemeentehuis.

Hoofdstuk 11: Illegaal vuurwerk:


Illegaal vuurwerk is niet toegestaan in Nederland, veel illegaal vuurwerk komt uit België. Er zijn veel verschillende soorten van illegaal vuurwerk. Je hebt bijv. illegaal siervuurwerk, knalvuurwerk matten en nog veel andere soorten functies van illegaal vuurwerk. Illegaal knalvuurwerk: strijkers, nitraten, japanse vuisten, vlinders, super vlinders enz. Als de politie illegaal vuurwerk in beslag neemt moet je de waarde van het vuurwerk betalen en je krijgt nog eens een boete. Veel mensen gaan naar België om illegaal vuurwerk te smokkelen meestal hebben ze geluk maar er worden ook zat mensen aangehouden die net met de auto uit België komen en de kofferbak vol hebben met illegaal vuurwerk. Ook al is illegaal vuurwerk verboden veel mensen hebben het en of verkopen het weer door aan andere mensen. Er worden ook vaak meldingen gedaan over illegaal vuurwerk bij mensen thuis. De politie gaat dan langs de mensen met een huiszoekingsbevel en neemt het aangetroffen vuurwerk in beslag, er gebeurt weer her zelfde de mensen moeten de waarde betalen en krijgen ook weer een bekeuring.

Nawoord:


Ik vond het leuk om te doen. Ik ben er meer over te weten gekomen. En er was ook meer over te vinden dan ik dacht.

REACTIES

A.

A.

lastig he kopieren en plakken
http://www.scholieren.com/spreekbeurt/30793

10 jaar geleden

W.

W.

4 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.