Unicef

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 921 woorden
  • 12 januari 2004
  • 165 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
165 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Samen zijn we Unicef! De vrijwilligers, Unicef- leden, klanten, het bedrijfsleven en de kinderen maken samen Unicef tot wat het is: Een wereldwijde organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Unicef is het Kinderfonds van de Verenigde Naties, dat opkomt voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld. Het Kinderfonds wijst regeringen op hun verantwoordelijkheden en verplichtingen ten opzichte van kinderen en is actief op het gebied van gezondheidszorg, voeding, onderwijs en schoon drinkwater. Bovendien geeft Unicef speciale aandacht aan kinderen die het extra moeilijk hebben, zoals kinderen die vanaf zeer jonge leeftijd moeten werken, kinderen die in oorlogsgebieden wonen en straatkinderen. Unicef ondersteunt projecten in bijna 160 landen. Hoe is Unicef georganiseerd? Het Unicef- hoofdkantoor is gevestigd in New York, het Europese hoofdkantoor in Genève. Unicef heeft veldkantoren in 158 ontwikkelingslanden. De veldkantoren houden zich bezig met de planning en praktische uitvoering van de programma's op het gebied van water, gezondheidszorg, voeding, onderwijs en kinderen in moeilijke omstandigheden. Het bestuur van Unicef International bestaat uit 41 VN- leden uit 41 landen. Het bestuur bepaalt het beleid van de organisatie, toetst de vooruitgang en stelt de begroting vast. De dagelijkse leiding van Unicef International ligt in de handen van de algemeen directeur, nu is dat Carol Bellamy. In Westerse landen is Unicef vertegenwoordigd in 37 Nationale Unicef Comité . Zij houden zich bezig met voorlichting en fondsenwerving voor het werk van Unicef. Unicef ontvangt geen financiële steun van de Verenigde Naties maar is afhankelijk van vrijwillige bijdragen van regeringen, bedrijven en particulieren.

Terug in de tijd. Unicef werd 11 december 1946 opgericht voor de hulpbehoevende kinderen in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Melk en overige voedingsmiddelen werden verstrekt, net als dekens. Maar ook op het gebied van gezondheidszorg was Unicef actief.Vanaf 1953 ging Unicef wereldwijd opereren en werd het een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, gericht op hulp aan moeder en kind. In de jaren zestig werd de hulp van Unicef meer structureel en omvat nu ook gezin, plaatselijke gemeenschap en maatschappij. Er komt bovendien meer nadruk op onderwijs. En Unicef start met het adviseren van regeringen zodat beleid gemaakt kan worden waarin het kind centraal staat. Het noodhulp. Het type hulp dat Unicef verstrekt is afhankelijk van de behoeften en gebeurt in overleg met andere hulporganisaties, instanties ter plaatse en overheden. Noodhulp wordt na verloop van tijd omgezet in structurele hulp. Neem bijvoorbeeld het basisonderwijs voor 200.000 kinderen uit Kosovo. In de vluchtelingenkampen van Albanië en Macedonië gingen zij naar school in tenten of konden aanschuiven in de al bestaande scholen. Bij terugkeer bleken veel scholen tijdens de oorlog zwaar beschadigd te zijn. De structurele hulp bestond uit restauratie of wederopbouw van de scholen. In Kopenhagen staat sinds 1962 het goederenmagazijn van Unicef. Bij rampen kan snel geleverd worden. Alle kant-en-klare pakketten, met bijvoorbeeld medicijnen, tenten en waterzuiveringstabletten, zijn verzendklaar en kunnen binnen 48 uur overal ter wereld zijn. Ook materialen zoals pompen komen vaak uit het magazijn omdat de inkoop goedkoper is en de kwaliteit gegarandeerd. De inkoop voor dit magazijn doet Unicef zoveel mogelijk in ontwikkelingslanden. Verdrag voor de rechten van het kind. Unicef heeft ook geholpen met de totstandkoming van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dit verdrag is sinds 1989 door bijna alle landen ter wereld ondertekend. De 161 landen beloven zich eraan te houden. Unicef houdt dit in de gaten en spreekt regeringen erop aan als ze dat niet doen. Rechten van het Kind. Voor alle mensen op de wereld gelden de mensenrechten. Kinderen hebben naast mensenrechten ook kinderrechten. Omdat kinderen extra bescherming verdienen. Alle kinderrechten staan in een speciaal verdrag: het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Er zijn 54 verschillende kinderrechten. En allemaal zijn ze even belangrijk. Hieronder vind je er een aantal:

·het recht op een naam en nationaliteit. ·het recht op bescherming tegen kinderarbeid. ·het recht op spel en ontspanning. ·het recht om je mening te geven en informatie te verzamelen. ·het recht om op te groeien bij familie. ·het recht op een gezond en veilig leven. ·het recht op bijzondere zorg voor gehandicapte kinderen. ·het recht op onderwijs. ·het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld. ·het recht op speciale bescherming bij een oorlog. ·het recht op veilig water. ·het recht op bescherming voor straatkinderen. Het symbool. Het symbool van Unicef bestaat uit drie onderdelen:

1. Een volwassene die trots en blij een kindje omhoog houdt. Dit figuurtje wil zeggen dat Unicef kinderen helpt en ook de vader, moeder of pleegouder, want die zijn heel belangrijk voor kinderen.

2. De wereldbol. Dat betekent dat Unicef landen overal op de wereld helpt, in totaal in 161 landen. In 37 rijkere landen wordt geld ingezameld.

3. En de olijftakken? Dat is het teken van de Verenigde Naties. Unicef is dan ook het Kinderfonds van de Verenigde Naties.

symbool ban Unicef.

Samenwerken. Unicef verleent structurele hulp, zodat - nadat een project in afgerond - de mensen voor wie de hulp bestemd was zelf ervoor kunnen zorgen dat de behaalde successen in stand kunnen worden gehouden. Bij rampen zoals aardbevingen en overstromingen is het echter noodzakelijk dat er direct hulp kan worden geboden. Unicef werkt in die gevallen samen met de andere hulporganisaties in Nederland, zodat slachtoffers snel de beschikking hebben over medische hulp, onderdak, voedsel en water. Unicef Nederland heeft als lid van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) noodhulp geboden tijdens en na:

- Droogte in Oost- Afrika - Droogte in India - Overstromingen in Vietnam - Aardbeving in Turkije - Oorlog in Kosovo - Orkaan Mitch in Nigaragua - Watersnood in Mozambique - Oorlog in Afghanistan - Hongersnood in Afrika

Dat was mijn weerkstuk over Unicef!

REACTIES

R.

R.

heey, bedankt! ik zocht iets en heb het in jouw werkstuk gevonden. ik ga weer, doeg!!
xxx romy

19 jaar geleden

G.

G.

bedankt voor de informatie maar er klopt geen bal van groetjes gekke gerrit

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.