Taakstraffen

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 648 woorden
  • 26 februari 2000
  • 59 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
59 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Taakstraffen: een nieuwe oplossing voor een oud probleem.

Het herstellen van aangedane schade, verwijderen van graffiti, werken in de winkel waaruit gestolen is: dit zijn allemaal vormen van taakstraffen. Maar is een taakstraf wel een goede oplossing?

Voorgaande jaren deden er zich veel problemen voor ten opzichte van de berechting van de lagere vormen van criminaliteit. In de meeste gevallen leidde dit tot het geven van boetes en het
opleggen van maximaal 6 maanden
celstraf. Maar later bleek dat er vraag was naar humanere en effectievere straffen dan simpele opsluiting. De taakstraf biedt deze mogelijkheden en is dus zeer nuttig. Een taakstraf bestaat uit een
werkstraf, een leerstraf, of een combinatie van beide. In plaat van opgesloten te worden, kan de gestrafte iets goedmaken tegenover de samenleving die hij heeft geschaad door nuttig werk te verrichten, of door in cursussen te leren wat zijn gedrag tot gevolg heeft gehad. Het doel daarvan is
een gedragsverandering.

Voordelen
Taakstraffen hebben zeer veel voordelen. Ze hebben om te beginnen een grotere preventieve kracht dan vrijheidsstraffen. Dit komt doordat de taakstraf betrekking heeft op de inhoud van het delict dat is gepleegd. Bijvoorbeeld: de dronken automobilist die wordt tewerkgesteld in en revalidatiekliniek. Mensen gaan ook over hun fouten nadenken. Wanneer een jeugdige bijvoorbeeld is opgepakt wegens graffiti en deze moet vervolgens het desbetreffende gebouw schoonmaken, moet deze ook de troep van anderen opruimen. Dit heeft tot gevolg dat de persoon in kwestie de volgende keer tegen zijn leeftijdsgenoten zegt het niet te doen. Na een taakstraf hebben de delinquenten ook betere kansen op een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Tijdens het verrichten van een taakstraf wordt namelijk een goede sociale omgang en discipline vereist. Hierbij zullen jongeren moeten voldoen aan strenge eisen, regels en voorwaarden. De straf voor
De jongeren is helpen zonder ervoor betaald te worden. Maar zij krijgen er wel de nuttige werkervaring, verantwoordelijkheidsgevoel en waardering voor terug. De taakstraffen zijn ook sneller uitvoerbaar, er is geen wachtlijst. Dit wordt het zogenaamd lik-op-stuk-beleid genoemd, dat vooral wordt uitgevoerd door de HALT (Het ALTernatief). Helaas heeft dit voordeel alleen betrekking op jongeren van 2 tot 18 jaar die voor de eerste keer in aanraking komen met Justitie. Nog een voordeel van een taakstraf is dat er minder kans is op ‘criminele besmetting’ dan in een strafinrichting. Dit kan ook weer leiden tot een al eerder genoemd voordeel dat delinquenten beter in de maatschappij terechtkomen. Dan is er nog het overbekende verhaal van het cellentekort. Taakstraffen hebben dit probleem ook voor een deel helpen op te lossen. De cellen die nu niet meer nodig zijn voor de kleine criminaliteit, kunnen gereserveerd worden voor zwaardere overtredingen.

Nadelen
De problemen die kunnen ontstaan bij de taakstraffen zijn niet van belangrijke aard. Er zouden bijvoorbeeld problemen kunnen ontstaan bij de ten uitvoerlegging van de taakstraffen (onvoldoende voorzieningen en slecht toezicht). Als de overheid hier voldoende geld voor geeft en mensen goed laat scholen, zal dit zo opgelost zijn. Wat nog onduidelijk is, is wie nu eigenlijk recht heeft op een taakstraf. De vraag is of in de toekomst de plegers van seksuele delicten en geweldmisdrijven er ook voor in aanmerking komen. Alleen een taakstraf geven voor deze misdrijven zou tot problemen kunnen leiden aan de kant van het slachtoffer.

Deze zal waarschijnlijk denken dat de straf niet het delict compenseert. Maar ook hiervoor is een oplossing. De taakstraf kan bijvoorbeeld in combinatie met een gevangenisstraf gegeven worden. De delinquent krijgt dan 6 maanden cel, waarna hij voorwaardelijk wordt vrijgelaten. Dan krijgt hij een taakstraf opgelegd. De uitvoering van de taakstraf zal de verdere berechting beïnvloeden.

Conclusie
Het blijkt dus dat taakstraffen tot zeer veel voordelen hebben geleid. De eventuele nadelen kunnen doelmatig worden opgelost en zijn dus niet zo zeer van belang. Taakstraffen zij dus zeer efficiënt en kunnen in sommige gevallen als werkervaring worden beschouwd. Het oude probleem van de kleine criminaliteit is hierbij dus opgelost.

REACTIES

E.

E.

ej , ik heb je werkstuk gelezen maar ik heb een vraagje... waar heb je die info vandaan gehaald?? ik heb het amelijk ook nodig vandaar... als je me kan helpen hoop ik dat je reageert
latorz.....

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.