Ga jij volgend jaar studeren?

Check dan de speciale sjaars-artikelen op Studenten.com en Studententijd de podcast. Voor de beste voorbereiding op je nieuwe leven.

Naar Studenten.com

Inleiding:
Onze presentatie gaat over straattaal. Wij hebben vooral voor dit onderwerp gekozen omdat het veel voorkomt onder de jeugdculturen. Het leek ons ook wel een van de leukere onderwerpen die gaan over de Nederlandse taal.
Alinea 1 Wat is straattaal
Straattaal, ofwel de uit het Engels overgenomen term slang, is de mengtaal die jongeren van verschillende culturele en achtergronden in het dagelijks leven spreken op school en op straat. Niet alle straattaalsprekers behoren tot dezelfde groep of subcultuur. Voor straattaal geldt, net als voor jongerentaal, dat het niet persé hoort bij een bepaalde groep jongeren. Woorden en uitdrukkingen uit de straattaal gaan meestal over thema’s zoals: seks, de relatie tussen jongens en meisjes, geld, geweld en sociale contacten. De woorden zijn vaak zelf bedacht en verspreid naar andere jongeren.
Door veel mensen en door de media werd straattaal smurfentaal genoemd. Dit omdat smurfen ook nieuwe woorden verzinnen als ze het echte woord niet (meer) weten. René Appel heeft de naam straattaal bedacht in de jaren 90 omdat hij de naam smurfentaal verkeerd vond.Alinea 2 Waarom wordt het gebruikt.
Straattaal wordt vaak gesproken omdat er in een bepaalde streek veel buitenlandse jongeren wonen. Ze spreken gebrekkig Nederlands en gaan vooral om met allochtone leeftijdsgenoten. De Nederlandse taal leren ze niet goed en ze beginnen straattaal te gebruiken vooral om met hun vrienden mee te kunnen praten zonder Nederlands te hoeven praten. Taal is één van de middelen waarmee je jezelf kan onderscheiden. Het geeft grenzen aan een bepaalde streek en laat zien wie bij welke groep je hoort. Het creëert een band tussen de personen die de taal spreken. En het sluit de mensen die het niet spreken buiten. Het hoort bij de cultuur van de groep.
Een andere reden om straattaal te gebruiken is omdat veel jongeren vinden dat het gewone Nederlands te saai is. En daarom verzinnen ze steeds nieuwe woorden. Soms praten jongeren met straattaal omdat niemand anders het gebruikt. Het is een manier om anders te zijn dan anderen. En als iedereen het gaat gebruiken, verzinnen ze weer andere woorden anders is het niet leuk meer. Het is dus een beetje spelen met taal. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat jongeren straattaal gebruiken omdat ze geen Nederlands kunnen
Alinea 3 Door wie wordt het gebruikt
Straattaal wordt vooral gebruikt door jongeren tussen de 12 en de 25. Niet door de jongeren op het boerenlandschap natuurlijk. Maar vooral door jongeren in de grotere steden van Europa en de Verenigde staten. 80% van de Nederlandse jongeren in de steden gebruikt straattaal. Het zijn veelal jongens die het gebruiken. Deze jongeren leven vaak in achterstandswijken wat in het Amerikaans ‘the getto’ heet. Het liedje gangsta’s paradise van Coolio is hier een voorbeeld van. Hij gebruikt in zijn liedjes ook veel straattaal. Het is niet dat straattaal alleen in grote steden zoals Amsterdam, New York, etc. wordt gebruikt. In dorpen of kleinere steden komt het ook wel eens voor. Veel allochtone jongeren gebruiken straattaal omdat ze de taal van hun eigen land niet altijd even goed kennen. Dan gaan ze straattaal gebruiken.
Alinea 4 Invloeden uit culturen
Allochtonen jongeren nemen veel woorden mee naar het land waar ze gaan wonen. Het land van herkomst heeft dus ook een vorm van invloed. Een reden dat er zoveel Surinaamse woorden gebruikt worden, is omdat in grote steden Surinamers toonaangevend zijn voor de jongeren cultuur, bijvoorbeeld in Amsterdam. Maar in Utrecht wonen weer veel meer Marokkanen en Turken, dus daar worden meer Arabische woorden gebruikt. Ook de televisie en muziek spelen een grote rol. Er worden van tv en uit liedjes ook veel woorden overgenomen, zo komen er ook straattaal woorden uit Amerika, en uit nog meer landen.


Alinea 5 Verschillende soorten straattaal
Er is niet één soort straattaal, er zijn er veel meer. We zullen nu de voor ons bekendste straattalen opnoemen.
Nederlandse straattaal
In Nederland zijn het vooral de allochtone jongeren in de grotere steden die straattaal gebruiken. Er zijn vaak combinaties van het Nederlands en andere talen die een straattaal vormen.
De Amsterdamse straattaal is bijvoorbeeld een combinatie van het Engels, Turks, Marokkaans-Arabisch, Berber, Surinaams, Papiaments en Nederlands. De straattaal omvat zowel een kenmerkend woordgebruik als een woordvolgorde. Voorbeelden van Nederlandse straattaal zijn de Surinaamse woorden "doekoe" of "spek" voor geld en "bakra" voor blanke. In het (Marokkaans-)Arabisch wordt onder "Bakra" een koe verstaan. Bijna alle Nederlandse straattalen lijken veel op elkaar en bevatten veelal Surinaamse woorden.
Vlaamse (Belgische) straattaal
In Vlaanderen is de Antwerpse straattaal een combinatie van het Antwerps dialect, Marokkaans, Berber, Frans en het Amerikaans. Een opvallend verschil tussen de Nederlandse en Vlaamse straattaal, is dat de Vlaamse straattaal veel meer lijkt op het lokale dialect. De bekendste Vlaamse straattaal is het Cités, een straattaal die vooral in de oude mijnbouwstreken van Belgisch Limburg voorkomt, en afkomstig is uit het mengtaaltje, dat gebruikt werd door mijnwerkers.
Murks
Murks is een samentrekking van Marokkaans en Turks. Het is een jongerentaal en word vooral gebruikt door jongeren van Nederlandse afkomst. Murks is een imitatie van de manier waarop allochtonen het Nederlands uitspreken.
Amerikaans
In grote steden in de Verenigde Staten zoals New York, Chicago en Los Angeles wordt heel erg veel straattaal gebruikt. Hier gaat straattaal vaak samen met drugs, geweld en criminaliteit. De jongeren hebben meestal bijna geen toekomst omdat ze al geen goede opvoeding en scholing hebben gehad. De jongeren uit Amerika maken vaak muziek in de vorm van rappen, hiphop en r&b. In deze muziek komt heel erg veel straattaal voor. De Amerikaanse straattaal bevat minder vaak overgenomen woorden uit andere talen. De Engelse woorden zijn vaak samengevoegd en korter gemaakt zoals I don’t wanna be, in plaats van I dont want to be.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

K.

K.

Ik vind het wel goed

6 jaar geleden

I.

I.

Goed dankje

3 jaar geleden

V.

V.

Wat een toffe peer is Marlon tog

2 jaar geleden