Euthanasie

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vwo | 946 woorden
  • 7 mei 2003
  • 19 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
19 keer beoordeeld

Moeilijke woorden: Euthanasie: Zelfmoord-pleging. Dementie: Een verschijning van ouderdom, hierbij knapt een stukje van de hersenen en krijg je bijvoorbeeld last van geheugen verlies op korte termijn of iets dergelijks. Morfine: Een middel om pijnen te verlichten, word vaak gebruikt in ziekenhuizen. Inhoud Inleiding
H1: Wat is Euthanasie. H2: Euthanasie bij Dementie. H3: Euthanasieverklaring. H4: Wetgeving. Inleiding: Stel je bent een jongen en je hebt een ongeneselijke ziekte en hebt ondragelijke pijnen. Je hebt geen beheersing meer over je eigen lichaam en als je vriendin binnen loopt geef je haar zonder het te menen een klap in het gezicht. Ze gaat huilen en rent gauw weg. Je schaamt je dood en wil misschien liever ook wel dood. Je doet mensen alleen maar pijn en verdriet terwijl jij zelf maandenlang loopt te wachten op een medicijn tegen jou ziekte. Ga je dan liever dood of kan je het aan om mensen pijn te doen en jezelf te zien in verdriet en pijnen.
H1: Wat is Euthanasie. Euthanasie is wanneer iemand door middel van de dood uit zijn lijden word verlost. Het wordt ook wel zelfdoding genoemd maar euthanasie is een betere naam. Er zijn 2 soorten Euthanasie namelijk: - Passieve Euthanasie. Hierbij stopt de dokter met het geven van medicijnen, voedingsstoffen etc. Hij stopt dus de behandeling zodat de patiënt een natuurlijke, maar pijnlijke dood sterft. - Actieve Euthanasie. Bij deze keuze dient de dokter de patiënt en middel toe waardoor hij sterft. Er wordt door een infuus een overdosis morfine toegediend of de patiënt krijgt spierverslappers. Dit is dan wel niet natuurlijk, maar de patiënt lijdt niet. Veel mensen noemen euthanasie zelfdoding, maar het verschil is dat wanneer iemand euthanasie aanvraagt hij zelf ze leven wil beëindigen met hulp van de dokter en actief meedoet aan het proces. Zelfdoding is wanneer iemand zelf een eind aan zijn leven maakt door bijvoorbeeld je polsen door te snijden of van een brug af te springen. Als je dement bent kan je soms geen keuze maken omdat je misschien psychisch niet helemaal in orde bent en niet instaat bent om te praten. In dat geval beslist de dokter samen met de familie. Dat is extra moeilijk voor de familie want je verliest dan wel een dierbare. H2: Euthanasie bij Dementie. Dementie kan je ook zien als ondraaglijke pijnen. Dementie heb je last van gedragsstoornissen. Je kan bijvoorbeeld niet meer normaal met iemand praten en dat heb je vaak zelf niet in de gaten. Dementieel gedrag kan verschillende oorzaken hebben: - De ziekte van Alzheimer - andere hersenziekten - ziekten van anderen organen - vergiftigingen - depressies
Ongeveer 60% van alle mensen die last hebben van dementie hebben Alzheimer. Van de andere 40% lijdt ongeveer de helft aan ernstige geheugen verliezen. Dementie is een gevolg van ouderdom, dat wil zeggen naarmate je ouder word heb je meer kans op dementie. In Nederland hebben ongeveer 250.000 mensen boven de 65 last van dementie. Dat is ongeveer 10%. Dit getal hoeft niet te kloppen want alleen de mensen waarvan zeker is dat ze dementie hebben zijn geteld. Van alle mensen boven de 90 zijn 40% dement. Dat is dus 60% niet. Zo’n 10.000 mensen beneden de 60 lijden ook al dementie. Maar is het ook nodig voor mensen met dementie om euthanasie te plegen? Ze weten wel dat ze dementie hebben en weten dat ze achteruit gaan. Maar ze doen niemand echt kwaad en vinden het zelf vaak ook niet nodig om het leven te verlaten. Ze zijn gewoon mensen met minder mogelijkheden. H3: Euthanasieverklaring: Als mensen euthanasie willen plegen moet er eerst een verklaring opgesteld worden. Andere medici controleren de verklaring. Zij kijken of er geen dingen in staan waardoor er een rechtszaak kan komen tussen de arts en de overheid. De euthanasie verklaring bestaat uit twee delen. - Eerste deel
Daar leg je in uit of je wel euthanasie wil plegen of niet. En waarom. - Tweede deel
Daarin geeft hij aan wanneer of helemaal niet wanneer het plaats vind. Een euthanasieverklaring kan ook dienen voor de volgende punten: 1) Als de persoon later niet meer kan zeggen wat hij wil door psychische aandoeningen. Zodat de partner hiervoor kan zorgen. 2) Zodat dit duidelijk, zwart op wit, staat en hier later geen onduidelijkheid over kan komen. 3) Als bewijs dat het verzoek vrijwillig is gebeurt. 4) Als bewijs dat de persoon een goeddoordachte beslissing heeft gemaakt. De arts heeft in het hele proces de belangrijkste functie. De arts moet de euthanasie plegen en dat alles goed verloopt. Een tweede arts moet er altijd bij zijn zodat hij kan kijken of er geen fouten worden gemaakt. Als iemand psychische problemen heeft moet er altijd een psychiater bij zijn. De arts moet er op letten of de persoon niet door zijn omgeving word beïnvloed. Daarom moet hij goed het dossier lezen van de patiënt.
H4: Wetgeving: Vroeger was Euthanasie strafbaar en werd je er voor vervolgd. Sinds vorig jaar april zijn er nieuwe wetten gekomen waarin staat dat als de dokter alles netjes uitvoert hij geen straf zal krijgen. In de oude wetgeving stond letterlijk: hij die een ander op zijn uitdrukkelijk en ernstig verlangen van het leven berooft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie (€11500. Als de dokter zich aan de regels houd is er dus niks aan de hand maar als hij het fout doet gelden de oude regels en straffen. Als de arts bij de rechter moet verschijnen omdat hij zich niet aan de regels heeft gehouden en dan met het regenargument komt dat hij gedwongen werd door de patiënt dan is hij niet schuldig. Dit kan worden voorkomen als hij zich gewoon aan de regels houd.

REACTIES

L.

L.

dit is een fijne website ik haal hier hoge cijfers van

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.