Conservatorium

Beoordeling 7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 2505 woorden
  • 18 maart 2002
  • 38 keer beoordeeld
Cijfer 7
38 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inhoudsopgave blz: 1

Inleiding blz.: 2

Taakverdeling en Activiteitenlijstje blz.: 3

Deelvraag 1 blz.: 4

Deelvraag 2 blz.: 5

Deelvraag 3 blz.: 6

Deelvraag 4 blz.: 7

Interview blz.: 8, 9

Nabespreking blz.: 10

Bronvermelding blz.: 10

Bijlage: Aanmeldingsformulier blz.: 11

Inleiding Wij hebben als onderwerp voor het thema muziek gekozen voor het conservatorium. Het leek ons leuk om te onderzoeken wat er allemaal gebeurt op het conservatorium en wat je daar allemaal kan doen en leren.

Als hoofdvraag hebben wij: Wat is het Conservatorium van Amsterdam?

Als deelvragen hebben wij: -Wanneer werd het conservatorium van Amsterdam opgericht en wat kun je er nog meer doen? -Wanneer en hoe kun je toegelaten worden op het Conservatorium van Amsterdam? -Welke opleidingen zijn er op het Conservatorium van Amsterdam? -Wat kun je worden als je een opleiding hebt gevolgd op het conservatorium?

We hebben voor deze deelvragen gekozen omdat we dachten dat we zo het beste de antwoorden op de hoofdvraag konden vinden en indelen. Taakverdeling Naam Wat? Datum? Af? Annemiek Informatie zoeken op internet 8-12 x
Maaike Bellen naar conservatorium 11-12 x
Maaike Inleiding maken en typen 11-12 x
Annemiek Voorkant maken 11-12 x
Samen Interview maken mailen 18-01 x
Samen Deelvraag 1, 2, 3, 4 maken en typen 21-01 x
Annemiek Activiteitenlijstje +taakverdeling maken en typen 21-01 x
Maaike Nabespreking maken +bronvermelding 21-01 x
Samen Conclusie maken en typen 21-01 x
Samen Plaatjes plakken 25-01 x Activiteitenlijstje ◊ Op 8 december zoekt Annemiek informatie op internet. ◊ Op 11 december belt Maaike naar het Conservatorium van Amsterdam en vraagt of ze informatie opsturen. Ook maakt ze de inleiding en typt ze hem uit ◊ Annemiek maakt op 11 december de voorkant ◊ Samen maken we op 18 januari het interview en mailen we hem naar Heleen de Kam ◊ Op 21 januari maken we samen de 4 deelvragen en de conclusie en typen ze uit, ook maakt Maaike dan de nabespreking en de bronvermelding en maakt Annemiek het activiteitenlijstje en de taakverdeling ◊ Op 25 januari kiezen we samen de plaatjes uit en plakken we ze op

1. Wanneer werd het conservatorium van Amsterdam opgericht en wat kun je er nog meer doen?

Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) werd in 1994 opgericht. Dat gebeurde toen het Sweelinck Conservatorium Amsterdam en het Hilversums Conservatorium samengingen. Nu bevindt het Conservatorium zich op twee locaties in Amsterdam. Het hoofdgebouw aan de van Baerlenstraat en het bijgebouw dat het Zeemanshuis heet aan de Nieuwe Vaart. Beide gebouwen zijn historisch. Ook heeft het CvA drie eigen studio’s: de Dudok-studio, Studio 2 en de Ton de Leeuw-studio. De Dudok-studio is een unieke studio in Nederland. Hier kunnen studenten digitale opnamen maken en die daarna op een CD zetten, die kunnen ze dan bijvoorbeeld gebruiken als demo. In Studio 2 wordt er muziektechnologie gegeven aan de leerlingen die willen leren werken met computer-, synthesizer- en sample-apparatuur. De lessen worden gegeven door Toon Vieijra, hij zorgt er ook voor dat er geen problemen ontstaan in de drie studio’s. In de Ton de Leeuw-studio kunnen er lessen elektronische muziek gevolgd worden. Hierbij kunnen de studenten de geschiedenis van de elektronische muziek, de basis-studiotechniek en de digitale bewerkingen op de computer leren. Het CvA beschikt ook over de Sweelinck Collectie. Dat is een verzameling instrumenten die te maken hebben met de geschiedenis van de piano. Leerlingen krijgen les over de instrumenten, en ze mogen er volgens afspraak op spelen. Ook zijn er een bibliotheek en een computerlokaal in het CvA. In de bibliotheek bevind zich een uitgebreide collectie bladmuziek, boeken over muziek, tijdschriften, Cd’s en grammofoonplaten. De bibliotheek is open voor publiek maar alleen studenten en leraren mogen er dingen lenen en beluisteren. In het computerlokaal kunnen de studenten werken op computers met internet maar ook met speciale muziekprogramma’s. Er worden daar ook speciale computer cursussen gegeven. Bij het CvA horen ook 6 speciale zalen waar studenten kleine concerten en presentaties kunnen geven. Ook heeft het CvA veel contact met locaties in Amsterdam waar studenten ook op kunnen treden.

2. Wanneer en hoe kun je toegelaten worden op het Conservatorium van Amsterdam?

Om toegelaten te worden op het CvA zijn er strenge eisen waaraan je moet voldoen. Je moet een VWO, HAVO, MBO of VHBO diploma hebben. Ook kan je worden toegelaten met een bewijs van een hogere opleiding. Als je geen goed diploma hebt beslist de toelatingscommissie of je toegelaten kan worden. De minimumleeftijd om te worden toegelaten is 15 jaar, maar als je voor het hoofdvak zang kiest 17 jaar. De maximumleeftijd is 30 jaar. Als je ouder bent dan 30 jaar kun je toegelaten worden als contractstudent. Een contractstudent betaalt voor de opleiding en het aantal lessen. Als contractstudent moet je wel een speciale toelatingstest doen. Alle toelatingstesten en toelatingsexamens zijn in April, Mei en Juni. De toelatingsexamens bestaan uit twee delen: - een praktisch deel - een algemeen deel
In het praktische deel moeten de deelnemers een stuk van ± 20 minuten voorspelen of voorzingen. Het algemene deel bestaat ook uit twee onderdelen. Bij het 1e onderdeel gaat het erom dat de deelnemers dingen kunnen herkennen en opschrijven. Ook moeten de deelnemers een melodie van een blad zingen en een ritme tikken en opschrijven. Bij het 2e onderdeel gaat het vooral over de theorie. Er worden vragen gesteld over bijvoorbeeld toonladders en drieklanken. Ook zijn er extra eisen als je kiest voor een speciale opleiding. Je moet dan extra dingen weten over de hoofdvakken van de opleiding. De toelatingscommissie beoordeelt de deelnemers op veel verschillende punten. Een aantal hiervan zijn: - muzikaal gehoor - technische beheersing - presentatie van het voorgespeelde of voorgezongen stuk
Als een deelnemer niet voldoet aan een van de eisen wordt hij/zij niet toegelaten. De kosten van een toelatingsexamen is € 35 Interview We hebben mevrouw de Kam geïnterviewd. Zij is decaan op het conservatorium van Amsterdam, daarom dachten we dat zij wel veel informatie kon geven over dit onderwerp. We konden haar niet telefonisch bereiken, daarom hebben we haar via e-mail dit briefje gestuurd. Zij heeft de antwoorden erachter gezet en het weer naar ons terug gemaild. Hallo Mevrouw de Kam, Wij zijn Annemiek en Maaike uit 3 gymnasium uit Apeldoorn en wij moeten voor
school een werkstuk over het thema muziek maken. Wij hebben daarom als
onderwerp het conservatorium gekozen. Daarom willen wij u ongeveer 20 vragen
stellen. Wij hopen dat u deze vragen zo snel en nauwkeurig mogelijk wilt
beantwoorden. U zou ons hiermee een groot plezier doen.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

1. Hoe oud bent u? 45 jaar
2. Waarom bent u decaan geworden op het conservatorium van Amsterdam(CvA) ik ben ervoor gevraagd en vond het leuk
3. Heeft u vroeger zelf ook op het conservatorium gezeten? Nee
4. Waarom bent u wel/ niet naar het conservatorium gegaan? Ik wilde iets anders studeren
5.Zo ja (zie vraag 3). Hoe oud was u toen en welke opleiding heeft u toen
gedaan? 6. Was u vroeger op school goed in muziek? Wij hadden dat nog niet op school
7. Wat vindt u zo leuk aan dit vak? Contact met studenten, afwisseling, vrijheid in het werk
8. Zijn er op het CvA niet meer lesuren dan op een normale school? Nee, het eerste jaar is wel heel vol, maar zeker in latere jaren is het minder. Studenten moeten naast de lessen veel zelf oefenen op hun instrument
9. Komen er veel leerlingen naar u toe met vragen? Jazeker! Maar ook naar mijn collega’s (docenten, studieleiding, administratie etc) 10. Hebben de leerlingen veel verschillende vragen of lijken ze erg op
elkaar? Allebei. Natuurlijk komen veel vragen steeds terug, vooral bij het begin van een cursusjaar. Maar elke student is toch weer verschillend
11. Kunt u een voorbeeld geven van een vraag die wel eens aan u wordt
gesteld? Vragen over studiefinanciering, vragen van buitenlandse studenten over verblijfsvergunning, 12. Hoeveel uur per dag werkt u? 8 uur
13. Zijn er op het CvA naast muziek ook gewoon vakken als wiskunde of Duits? Nee, wel bijv. Italiaans voor zangers
14. Wat vindt u van uw collega's? Daar ben ik erg op gesteld! 15. Wat doet u allemaal op het conservatorium? Spreekuur voor studenten, overleggen met studieleiding, organiseren van diverse cursussen, teksten schrijven met informatie, brieven schrijven voor studenten, bellen met de politie over verblijfsvergunningen etc
16. Hoe ziet een dag op het conservatorium er voor u uit? Zie vorige antwoord
17. Hoe ziet een dag op het conservatorium er voor een leerling uit? Een combinatie van les, bijv hoofdvak les, theorieles in groepjes, oefenen op het instrument in studiekamers, oefenen met een ensemble
18. Moet u ook in klassen les geven? Nee, ik ben geen docent. Sommige andere decanen zijn dat overigens wel
19. Komt u ook in klassen om bepaalde dingen te vertellen over de leerjaren
die ze nog krijgen? Ik geef voorlichting aan het begin van het jaar voor de eerstejaars. De rest horen zij van studiecoördinatoren en docenten. Een decaan is nl. geen studieadviseur, ik help studenten meer met de praktische zaken
20. Wilt u dit tot uw pensioen blijven doen? Dat weet ik echt nog niet! Maar het is er leuk en afwisselend genoeg voor
21. Hoelang doet u dit werk al? Sinds 1992
22. Verveelt deze baan nooit eens? Tot nu toe niet
23. Wat kan je allemaal worden als je een diploma van het conservatorium
hebt? Solist (maar dat is maar voor weinigen weggelegd), speler in orkest/ensemble of zanger in koor, docent, ensembleleider. meestal een combinatie van activiteiten ("gemengde beroepspraktijk")

Alvast bedankt
Maaike Hagen en Annemiek Lieferink(14) Veluws College Klas 3Gymnasium
Apeldoorn (Zou u deze vragen voor 18 Januari willen terugsturen)? Veel succes met jullie werkstuk!! Krijg ik er ook een exemplaar van? Met vriendelijke groet, Heleen de Kam Conclusie:

Heleen de Kam is decaan op het Conservatorium van Amsterdam. Ze is 45 jaar en werkt al sinds 1992 op het CvA, ze vindt het werk nog steeds leuk omdat het zo afwisselend is. Ze geeft antwoord op vragen van leerlingen, organiseert cursussen en schrijft teksten voor studenten. Ze heeft veel contact met studenten en geeft aan het begin van het jaar voorlichting aan de eersteklassers. Verder geeft ze geen les aan de leerlingen.

3. Welke opleidingen zijn er op het conservatorium van Amsterdam?

Het Conservatorium van Amsterdam heeft 5 opleidingen: -Vooropleiding. Die is er als je nog niet helemaal klaar bent om mee te doen aan het toelatingsexamen van het conservatorium. Dit duurt meestal 1 of 2 jaar. -De Bachelor- en Masterstudie. Dat zijn deeltijdopleidingen klassieke muziek, jazz en schoolmuziek. -Speciaal onderwijs. Dat is voor jong talent en voor na- en bijscholing. -International Master’s Degree in Jazz Performance. Bij deze opleiding krijg je de mogelijkheid om uit te groeien tot een grote, internationale artiest. -Master in muziektheorie. Daarbij heb je twee hoofdrichtingen. Klassiek en jazz. Het conservatoriumonderwijs is verdeeld in 5 categorieën. -Praktische vakken -Theoretische vakken -Onderwijskundige vakken -Vrije ruimte -Keuzevakken Bij de praktische vakken doe je ervaring op hoe het is om op het podium te staan en hoe je daar mee om moet gaan. Er worden dan wat concerten geregeld zodat je ruimschoots kunt oefenen. Bij de theoretische vakken krijg je meer inzicht in de muziek en de achtergronden ervan. De vakken zijn afgestemd op de hoofdvakken binnen de klassieke muziek en jazz. Om leraar muziek te worden moet je de onderwijskundige vakken doen. Die zijn daarvoor bestemd. De vrije ruimte en de keuzevakken kun je zelf kiezen uit bepaalde vakken.

4. Wat kun je worden als je een opleiding hebt gevolgd op het conservatorium ?

Met muziek kun je veel verschillende kanten op. Je kan componeren, uitvoeren, improviseren, doceren. Voor iedere musicus is er wel iets. Als je een klassieke opleiding hebt gedaan kun je bijvoorbeeld een vooraanstaande functie krijgen in Nederlandse ensembles. Er zijn al heel wat Nederlanders die zo’n functie hebben nadat ze het conservatorium hebben gedaan. Er zijn ook heel veel oud - studenten die concertmeester zijn geworden. Dat is dus ook iets wat je kan doen. Met een jazz opleiding kan je ongeveer dezelfde beroepen doen als met een klassieke opleiding alleen dan met andere instrumenten en muzieksoorten. Een heel veel voorkomend beroep is nationale of internationale artiest. Je kan dan zanger worden of iets met een instrument doen. En dat kan solo of in groepsverband. Het ligt eraan waar jij goed in bent. Het conservatorium is in de eerste plaats een opleiding om muziekdocent te worden. Dat kan in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs of als muziekleraar van een bepaald instrument om mensen aan huis muziekles te geven. Maar er zijn nog veel meer beroepen die je kunt doen. Veel mensen worden bijvoorbeeld koordirigent of muziekconsulent. Een muziekconsulent is iemand die je raad kan geven over dingen die met muziek te maken hebben. Veel mensen vinden dit erg leuk om te doen. Een ander erg geliefd beroep is ensembleleider. Je bent dan een soort begeleider van een orkest. Conclusie Als hoofonderzoeksvraag hebben wij gekozen: Wat is het Conservatorium van Amsterdam? We zijn er achter gekomen dat het CvA een school is voor leerlingen vanaf 15 jaar die een muzikale opleiding willen. Het CvA is opgericht in 1994, dat gebeurde toen het Sweelinck Conservatorium Amsterdam en het Hilversums Conservatorium samengingen. Het CvA heeft 3 eigen studio’s: de Dudok-studio, Studio 2 en de Ton de Leeuw-studio. Ook heeft het CvA een bibliotheek, een computerlokaal en 6 eigen kleine concertzalen. De studenten kunnen ook gebruik maken van de Sweelinck Collectie, dat is een verzameling instrumenten die te maken hebben met de geschiedenis van de piano. Er zijn strenge eisen waaraan een leerling moet voldoen om te worden toegelaten op het CvA. Je moet een Vwo, HAVO, MBO of VHBO diploma hebben. Om te worden toegelaten moet je een toelatingstest of toelatingsexamen doen. De tests bestaan uit 2 delen het praktische deel en het algemene deel. De toelatingscommissie beslist of je kan worden toegelaten. Het CvA heeft 5 opleidingen: de vooropleiding, de Bachelor-en Master studie, International Master’s Degree, in Jazz Performance, Master en Muziek theorie en het speciale onderwijs. Alle opleidingen zijn verdeeld in 5 categorieën: praktische vakken, theoretische vakken, onderwijskundige vakken, vrije ruimte en de keuzevakken. Als je een opleiding op het CvA hebt gedaan kun je veel verschillende kanten op bijvoorbeeld: Componeren, Uitvoeren, Improviseren en Doceren. Een aantal beroepen zijn: Muziekleraar, Koordirigent, Muziekconsulent, Soloartiest, Ensemble leider of Concertmeester. Nabespreking 11.a. Wij vinden dat we wel een geschikt onderwerp hebben gekozen. Er was veel over te vinden en het was niet zo’n heel moeilijk onderwerp.

Met muziek kun je veel verschillende kanten op. Je kan componeren, uitvoeren, improviseren, doceren. Voor iedere musicus is er wel iets. Als je een klassieke opleiding hebt gedaan kun je bijvoorbeeld een vooraanstaande functie krijgen in Nederlandse ensembles. Er zijn al heel wat Nederlanders die zo’n functie hebben nadat ze het conservatorium hebben gedaan. Er zijn ook heel veel oud - studenten die concertmeester zijn geworden. Dat is dus ook iets wat je kan doen. Met een jazz opleiding kan je ongeveer dezelfde beroepen doen als met een klassieke opleiding alleen dan met andere instrumenten en muzieksoorten. Een heel veel voorkomend beroep is nationale of internationale artiest. Je kan dan zanger worden of iets met een instrument doen. En dat kan solo of in groepsverband. Het ligt eraan waar jij goed in bent. Het conservatorium is in de eerste plaats een opleiding om muziekdocent te worden. Dat kan in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs of als muziekleraar van een bepaald instrument om mensen aan huis muziekles te geven. Maar er zijn nog veel meer beroepen die je kunt doen. Veel mensen worden bijvoorbeeld koordirigent of muziekconsulent. Een muziekconsulent is iemand die je raad kan geven over dingen die met muziek te maken hebben. Veel mensen vinden dit erg leuk om te doen. Een ander erg geliefd beroep is ensembleleider. Je bent dan een soort begeleider van een orkest. Conclusie Als hoofonderzoeksvraag hebben wij gekozen: Wat is het Conservatorium van Amsterdam? We zijn er achter gekomen dat het CvA een school is voor leerlingen vanaf 15 jaar die een muzikale opleiding willen. Het CvA is opgericht in 1994, dat gebeurde toen het Sweelinck Conservatorium Amsterdam en het Hilversums Conservatorium samengingen. Het CvA heeft 3 eigen studio’s: de Dudok-studio, Studio 2 en de Ton de Leeuw-studio. Ook heeft het CvA een bibliotheek, een computerlokaal en 6 eigen kleine concertzalen. De studenten kunnen ook gebruik maken van de Sweelinck Collectie, dat is een verzameling instrumenten die te maken hebben met de geschiedenis van de piano. Er zijn strenge eisen waaraan een leerling moet voldoen om te worden toegelaten op het CvA. Je moet een Vwo, HAVO, MBO of VHBO diploma hebben. Om te worden toegelaten moet je een toelatingstest of toelatingsexamen doen. De tests bestaan uit 2 delen het praktische deel en het algemene deel. De toelatingscommissie beslist of je kan worden toegelaten. Het CvA heeft 5 opleidingen: de vooropleiding, de Bachelor-en Master studie, International Master’s Degree, in Jazz Performance, Master en Muziek theorie en het speciale onderwijs. Alle opleidingen zijn verdeeld in 5 categorieën: praktische vakken, theoretische vakken, onderwijskundige vakken, vrije ruimte en de keuzevakken. Als je een opleiding op het CvA hebt gedaan kun je veel verschillende kanten op bijvoorbeeld: Componeren, Uitvoeren, Improviseren en Doceren. Een aantal beroepen zijn: Muziekleraar, Koordirigent, Muziekconsulent, Soloartiest, Ensemble leider of Concertmeester. Nabespreking 11.a. Wij vinden dat we wel een geschikt onderwerp hebben gekozen. Er was veel over te vinden en het was niet zo’n heel moeilijk onderwerp.

b. Wij vinden dat we wel een goed onderzoeksvraag hebben en dat die ook goed geformuleerd is, want daar zitten alle deelvragen in verwerkt.

c. Ja, we hoefden er niet superlang aan te werken. We hadden ook nog tijd over voor andere dingen. We hebben alles makkelijk op tijd afgekregen.

d. Ja, we hebben veel dingen samengedaan met het uitwerken en zoeken van informatie. We hebben ook wel dingen apart gedaan. De dingen die we samen hebben gedaan gingen goed.

e. Ja, we hebben een paar goede bronnen gebruikt waar veel instond en dat hebben we soms apart en soms samen gedaan.

f. Wij vinden van wel. Het staat er allemaal duidelijk in.

g. Ja, we hebben het uit folders en van internet. En door het interview met Heleen de Kam zijn we ook veel dingen te weten gekomen.

h. - Bronvermelding Foldertje van het conservatorium: Jos Beek, Conservatorium van Amsterdam Prospectus. Drukkerij Jubels BV, 2002-2003.

Internetsite: www.cva.ahk.nl

Interview: Heleen de Kam, decaan op het Conservatorium van Amsterdam

REACTIES

M.

M.

Ik wil later graag naar het conservatorium (ik zit nog in de 2e klas) en dit is een erg handig werkstuk om mijn informatie vandaan te halen. Bedankt!

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.