Beroepenproject Restaurantmanager

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas havo | 1848 woorden
  • 25 april 2005
  • 52 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.5
  • 52 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Studententijd zomerspecial

Heb jij de Zomerspecial van Studententijd de podcast al geluisterd? Joes, Steie, Dienke en Pleun nemen je mee in hun zomer vol festivals, vakanties en liefde. En kijken ook alvast vooruit naar de introductietijd van het nieuwe collegejaar. Luister lekker mee vanaf je strandbedje, de camping of onderweg. 

Luister nu!
Wat ga je doen?
Dit is een echte managementopleiding. Je houdt je bezig met horeca-organisatie- technieken, geautomatiseerde systemen, administratie, organisatie, financiën, milieuaspecten en bedrijfsanalyse Een goede manager is uiteraard op de hoogte van de operationele zaken in het bedrijf. Daarom krijg je ook praktische trainingen, zoals serveerles, keukentechnieken en het kiezen van de wijnen bij een 5gangenmenu.

Wat zijn de Instroomeisen?
HAVO VWO MBO

Cultuur en maatschappij Cultuur en maatschappij Niveau 4, advies:
Engels en een 2e moderne vreemde taal
Economie en maatschappij
Economie en maatschappij Natuur en gezondheid
Natuur en gezondheid Natuur en techniek
Natuur en techniek
Alledrie met een tweede moderne taal (1&2) Beide met: (economie1 of m&o) Of een 2e moderne vreemde taal

Waar kun je gaan werken?
Na deze opleiding ben je als echte specialist veel breder inzetbaar dan alleen in de horeca. Je kunt moeiteloos aan de slag als bijvoorbeeld Food en Beverage manager, Sales manager, Restaurantmanager, personeelsmanager, Marketing & PR- manager, Kwaliteitsmanager, Bedrijfsleider of Front Office manager.

Wat voor type student moet je zijn?
Als student van een hogeschool geef je zelf in grote mate vorm aan je opleiding en je professionele toekomst. In je toekomstige functie in de gastvrijheidsector combineer je een zakelijke houding met een dienstverlenende houding. Vaardigheden en eigenschappen die het profiel van een manager in de gastvrijheidbranche kenmerken zijn:

- Zelfstandig en resultaatgericht werken
- Samenwerken
- Commercieel denken en handelen
- Een creatieve innovatieve instelling
- Resultaatgericht werken
- Een dienstverlenende instelling
- Een flexibele en ondernemende instelling
- Gevoel voor talen
- Communicatieve vaardigheden
- De kunst snel waar te nemen, te signaleren en te analyseren
- Stressbehendigheid
Tijdens de opleiding werk je aan een (verdere) ontwikkeling hiervan.

Wat krijg je in jaar 1?
Jaar 1 is vooral oriënteren. Het jaar is verdeeld in periodes en in iedere periode krijg je een thema. Je krijgt de volgende thema’s:
- Supply: Het aanbod van producten in de gastvrijheidbranche staat centraal.
- Demand: Mensen doen een beroep op de gastvrijheidbranche vanuit een bepaalde verwachting.
- Market: In de dienstverlening wordt de koppeling gemaakt tussen vraag en aanbod. Hoe sluiten vraag en aanbod op elkaar aan?
- Food & Beverage: Dit onderdeel bestaat uit het bereiden en serveren van maaltijden, kennis van wijn, kostprijscalculatie, hygiËne en Rooms Division
- Placement: Tijdens het eerste jaar loop je, bij het thema Food en Beverage, 6 weken stage in een hotel.
- Business Plan: Aan het einde van het eerste studiejaar presenteer je het nieuwe “business plan” van een nieuw te bouwen hotel in de Benelux.
In het eerste jaar wordt er voornamelijk volgens de methode van Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) gewerkt. Binnen de thema’s worden er talen (Engels, Spaans, Frans of Duits) gegeven en er wordt aandacht besteed aan trainingen in communicatieve en commerciële vaardigheden, computervaardigheden en gastgerichtheid.

Wat krijg je in jaar 2?
Het 2e jaar is vooral specialiseren. Tijdens het 2e jaar komen er vier thema’s aan bod:
- Management & Operation: (Revenue Management)
- Guest & Client: (Customer Relationschip Management)
- Imagineering & Experience: (Management van de bedrijven “Heart Beat”.
- Personnel & Quality: (Human Resource Management)
Elk thema bestaat uit een projectopdracht uit de gastvrijheidbranche. In het 2e jaar krijg je de talen uit het 1e jaar, net als Hospitality Research. Nieuwe onderdelen zijn: drankenkennis, een wijnstudiereis en de zelfstandige organisatie van een culinair evenement. Als je in het 2e jaar zit ga je ook leiding geven aan de eerstejaars studenten in de EDU Company. Tussen het 2e en het 3e jaar, tijdens het hoog-seizoen, loop je 6 maanden stage in het buitenland. Je vakantie is in nov. en dec.

Wat krijg je in jaar 3?
Je hebt na je stage fulltime meegedraaid in het bedrijfsleven.. Van januari tot juni ga je in het 3e jaar verder op ervaring in het thema Strategie (denken) & Communicatie (doen). Samen met je docenten en een aantal gastsprekers denk je na hoe jij in jouw toekomstige bedrijf het verschil wilt maken, het beter wil doen. Elke week schrijf je een hotelmanagementrapport bij het thema wat besproken wordt. Je bedenkt zelf een managementopdracht voor medestudenten.
In het 3e jaar schrijf je ook een Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) waarin je aangeeft op welke wijze je de eind competenties gaat maken in het 4e jaar. Dat plan moet worden goedgekeurd door een assessmentcommissie.

Wat krijg je in het 4e jaar?
Het 4e jaar is vooral individualiseren en praktijk. Het PAP wordt dit jaar uitgevoerd.? Dit deel van je opleiding is maatwerk. Je krijgt ondersteuning van een begeleider die je helpt de stap naar je beroepspraktijk of misschien wel naar de masteropleiding te nemen.

Wat krijg je in het 1e jaar?
HOTEL ENTREE. In deze periode komen o.a. de volgende dingen aan de orde: gastenbenadering, presales, front office, housekeeping, calamiteitenbeheersing, bouw en onderhoud.
HOTEL BASIS MANAGEMENT. Je leert in deze periode kosten en opbrengsten registreren en administreren, statistiek toepassen en een spreadsheetprogramma gebruiken.
HOTEL INTERNATIONAAL. Je gaat op stage, maar ook de theoretische onderbouwing zowel op het vlak van de hotellerie als op het vlak van de toeristische basisbegrippen en de geografische kennis hiervoor, word in deze periode behandeld.
HOTEL FOOD & BEVERAGE. In deze periode wordt je basiskennis F&B gevormd. Het is een mix van ± 60% praktijk en ±40% theorie. Ook wordt er noodzakelijke theorie als wijnkennis, wijn- en drankenkennis, menuleer, voedingsleer, keukenorganisatie, diverse excursies behandeld.
TALENONDERWIJS. Vanwege de behoefte in het internationale beroepenveld beden ze Duits, Engels, Frans en Spaans, waarvan je er drie volgt. Het talenonderwijs sluit aan bij alle thema’s van het eerste jaar.

Wat krijg je in het 2e jaar?
HOTEL PERSONEEL & ORGANISATIE. Hoe kun je je personeel zo goed mogelijk laten functioneren en hoe bouw je aan je organisatie? Dit leer je in deze periode.
HOTEL ONDERNEMEN. Het doel van deze periode is het opstellen van een businessplan voor het exploiteren van een gastvrijheidonderneming. In het plan komen de volgende onderwerpen aan de orde: marketingplan, investering en financiering, prognoses van opbrengsten en kosten ontvangsten en uitgaven en een prognosebalans. Ook wordt er aandacht besteed aan een promotieplan en onderhandelingsvaardigheden.
HOTEL FACILITAIR EN TOERISTISCH MANAGEMENT. Deze periode is in 2 delen verdeeld:
Facilitair Management: Dit gedeelte van de periode geeft je inzicht in de processen die ten grondslag liggen aan het managen van de hoteldienst binnen en facilitair bedrijf van een ziekenhuis.
Toeristisch Management 1: Binnenlands en inkomend toerisme staan centraal. Je speelt de rol van sales- en marketingmanager van een vakantiepark in Nederland. Zo krijg je inzicht in de wisselwerking tussen horeca en toerisme in Nederland.
HOTEL HORECA OPERATIONEEL MANAGEMENT. In deze periode maak je kennis met het meedraaien binnen de gebruikelijke processen van de keukens, de restaurants, de afwas, housekeeping, linnenkamer, front- en backoffice en de afdeling reserveren van de hotelschool.
TALEN IN HET 2e JAAR. Ook in het 2e jaar volg je lessen in 3 talen.

Wat krijg je in het 3e jaar?
EVENT 1. In de eerste periode van het 3e jaar maak je kennis met de markt voor externe bijeenkomsten.
KEUZEPERIODE. JE kunt zelf kiezen uit de periodes die gaan over trends in de gastvrijheidbranche. De volgende keuzeperiodes worden aangeboden:
- Evenementenorganisatie
- Toeristisch management 2
- Risicomanagement voor de hospitalitybranche
- Business in foodservice
- New business creation
- Cruisemanagement
HOTEL MANAGEMENT. Je leert bestaande situaties in hotel en omgeving te analyseren en voorstellen te formuleren ter verbetering van de bedrijfsresultaten.

Wat krijg je in het 4e jaar?
MANAGEMENT PROJECT. Je doet onderzoek en ontwikkelt adviezen om een complex, multidisciplinair managementprobleem op te lossen.
De inhoud, werkwijze en toetsing van de modules die je doorloopt, zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling en in de moduleboeken. Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Dit aantal is gebaseerd op 42 collegeweken waarin je per week 40 uur bezig bent met colleges voorbereiden en volgen, de collegestof uitwerken, taken verwerken in zeer diverse vormen en tentamens voorbereiden.

Wat houd restaurantmanager in?
Als restaurantmanager ben je eigenaar van een restaurant en meewerkend ondernemer. Soms werk je mee vanuit de keuken of bediening. Maar het kan net zo goed dat je daarvoor je mensen hebt, dus een chef-kok voor in de keuken en een maitre voor in de bediening.
Een restaurantmanager beheert een restaurant en serveert maaltijden. Voorbeelden van werkzaamheden: koopt grondstoffen in bij groothandels, verkoopt voedsel, instrueert en begeleidt (eventueel) personeel, verdeelt en controleert werkzaamheden, ontvangt, bedient en adviseert gasten, werkt volgens hygiënische voorschriften, volgt ontwikkelingen in de bedrijfstak en houdt de administratie en de voorraden bij.
In ieder geval bemoei je, je als restaurantmanager overal mee: met de gerechten, de inrichting, hoe de gasten worden ontvangen enz.
Wat zijn je werkzaamheden?
Als restaurantmanager leid je een restaurant en werk je mee in de bediening. U controleert medewerkers en maakt planningen en werkroosters. Daarnaast stel je menu's samen, doe je bestellingen en instrueer je het keukenpersoneel. In de bediening ontvang je gasten, serveert hun bestellingen, adviseert hen (bijvoorbeeld over de wijn) en reken je met je gasten af.
Al voordat de gasten komen, bereid je het werk voor: je zorgt ervoor dat het servies en bestek is gepoetst, de tafels zijn gedekt en de drankvoorraad is aangevuld. Als de eerste gasten binnenkomen, verwelkom je ze en begeleidt je ze naar hun tafel. Daar neem je de bestellingen op. Je adviseert gasten die geen keuze kunnen maken en serveert gerechten en dranken. Wanneer gasten willen vertrekken, maakt je de rekening op, laat je hen afrekenen en neemt je afscheid. Daarna ruimt je de tafels op. Aan het einde van je dienst maakt je de kas op en noteert je de ontvangsten op de omzetstaat. Samen met je medewerkers ruimt je het restaurant en de keuken op. Regelmatig controleert je de voorraden voedingsmiddelen, drank, bestek en serviesgoed en doet je de nodige bestellingen.
Tijdens het werk zie je erop toe dat uw medewerkers zich houden aan de Europese hygiënevoorschriften (H.A.C.C.P); de keuken wordt incidenteel gecontroleerd door een controleur van de Inspectie Gezondheidsbescherming. Als ondernemer ben je eindverantwoordelijk en leg je doelstellingen vast in het ondernemingsplan. Hierin bepaal je wat je de gasten voorschotelt, hoeveel personeel je daarvoor nodig hebt, welk soort inventaris je wilt en naar welke prijsklasse je voorkeur uitgaat.
Wat zijn de vaardigheden die je moet hebben?
- Een gastvrije en dienstverlenende instelling
- Goede contactuele capaciteiten (contacten met uiteenlopende mensen)
- Goede mondelinge vaardigheden
- Een representatieve houding
- Zorgvuldig en hygiënisch kunnen werken
- Oog voor details
- Leiding kunnen geven
- Zakelijk en bedrijfskundig inzicht
- Flexibel en stressbestendig
- Mondeling en schriftelijk dingen kunnen uitdrukken
- Een zakelijke instelling
- Goed kunnen luisteren
- Een goed doorzettingsvermogen

Welke arbeidsomstandigheden zijn er?
Je werkt in het restaurant of in een eigen kantoor waar je de administratie en de boekhouding verzorgt en besprekingen voert. Soms bezoekt je leveranciers. Je hebt wisselende werktijden. Meestal werkt je 's avonds en in het weekend. Tijdens je werk sta en loop je veel. Bij drukte in je zaak moet je in korte tijd vaak veel dingen tegelijk doen.

Wat is je salaris?
- Je aanvangsalaris is ongeveer €1600,-
- Je kunt doorgroeien tot ongeveer €1950,-
- Je inkomen als restaurantmanager is volledig afhankelijk van de omzet.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.