Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
Open Dag = online ontdekken en ontmoeten

Bezoek onze Online Open Dag dit jaar vanaf je bank! Ontdek bijzondere verhalen van onze studenten en docenten. Stel je vragen. Én luister naar onze gezellige radioshow! Klaar voor een toekomst als student in het hbo? 

Meld je dan nu aan!

InhoudInleiding

Hoofdstuk 1 Verschillende energiebronnen

Hoofdstuk 2 Alternatieve energiebronnen

Hoofdstuk 3 De nadelen van fossiele energiebronnen

Hoofdstuk 4 Waterenergie

Conclusie

Nawoord

Bronvermelding

Bijlagen

KrantenartikelenInleidingEen voorwerp of stof heeft energie als het:

- iets kan laten bewegen of in beweging kan houden

- iets kan verwarmen

- iets licht kan laten gevenEnergie gebruiken we allemaal. Als je een boterham eet is dat de energie, want je lichaam verbrandt het en het wordt omgezet in warmte.Maar om een lamp te laten branden heb je ook energie nodig. Dit is weer een hele andere vorm van energie, namelijk elektrische energie.

Maar die elektrische energie komt van bijvoorbeeld aardgas of steenkool dat ze verbranden. En die voorraat van gas, aardolie en steenkool raakt een keer op.

Daarom zoekt men naar alternatieve energiebronnen. Dat is dus een andere energie bron die niet op kan gaan.Hoofdstuk 1

Verschillende energiebronnenEen energiebron is een stof of een voorwerp waarin energie is opgeslagen, en je kan de energie eruit halen.

Je hebt verschillende soorten van energiebronnen. Je hebt duurzame (die dus nooit opgaan) maar je hebt ook fossiele energiebronnen en die gaan wel een keer op.Fossiele energiebronnen:

- steenkool

- aardolie

- aardgasEn nu voorbeelden van duurzame energiebronnen:

- de zon- de wind

- stromend waterMaar je hebt ook andere energie bronnen maar die worden weer door die bovenste dingen gemaakt. Bijvoorbeeld:

- een batterij

- een stopcontact

- een lampBij een batterij wordt er chemische energie opgeslagen en als je de batterij dan gebruikt, bijvoorbeeld voor een zaklamp komt die energie eruit (bij de zaklamp in stralingsenergie)

Maar die chemische energie in de batterij komt weer van een fossiele energiebron.

En uit een stopcontact komt elektrische energie, maar die is verwekt in een elektriciteitscentrale en daar maken ze weer gebruik van één van die bovenste energiebronnen.Dus die bovenste energiebronnen zijn het belangrijkst, en het allerbelangrijkst is de zon.

Want als de zon er niet was waren er ook geen fossiele energiebronnen…Hoofdstuk 2

Alternatieve energiebronnenOmdat de fossiele energiebronnen ooit opgaan, zoekt men nu naar een alternatief voor de fossiele energiebronnen. Een andere energiebron dus die niet op gaat.

Dat zijn duurzame energiebronnen. En van duurzame energiebronnen kan je zoveel gebruiken als je wilt en het zal nooit op gaan. Het is ook nog gratis… alleen de apparatuur om de energie op te vangen, bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak, dat is wel heel erg duur.

De belangrijkste duurzame energiebronnen zijn: de zon, waterkracht en de wind.De zon zendt stralingsenergie uit en die kunnen we opvangen met zonnepanelen op ons dak, dan kunnen we thuis gebruik maken van de energie van de zon.

Toch hebben veel mensen dit niet thuis want het is erg duur en je moet nog maar zien of je het geld er wel uit haalt.En we kunnen als er stroming in water zit, bijvoorbeeld doordat er hoogte verschil is of het verschil van eb en vloed of als er een waterval is.

Als het water dan erg stroomt kan je er energie uithalen, er zijn in Nederland niet veel van dit soort energiecentrales, omdat we geen grote watervallen of iets dergelijks hebben. à Zie Hoofdstuk 4.En hoe je energie uit de wind haalt is al duidelijk: door windmolens.

Er staan soms in de zee of op het land. Er staan wel veel van die windmolens in Nederland maar nog lang niet genoeg om alle fossiele energiebronnen te vervangen.

De windmolens nemen ook heel erg veel plaats in beslag want ze zijn heel groot.Je zou ook energie uit de aardwarmte kunnen halen.

Dat heet ‘geothermische energie’.

Midden in de aarde zit veel warmte en er zijn bijvoorbeeld bronnen en daar kookt het water door de aardwarmte, van dat kokende water kan je ook weer energie halen.Je hebt ook nog andere alternatieve energiebronnen, bijvoorbeeld bio-energie, dit is geen duurzame energiebron maar hij zal ook niet snel opraken.

Want het word gemaakt van afval en mest. En dat blijft maar komen.

Hiernaast zie je een plaatje van hoe dat proces gaat.

O2 = Zuurstof

CO2 = Koolstofdioxide, dat is een gas wat vrijkomt bij het verbranden van fossiele brandstoffen en het is heel schadelijk voor het milieu.En er is ook nog kernenergie… Dit is heel gevaarlijk want de energie wordt verwekt door uraniumkernen met neutronen te beschieten zodat de uraniumkernen eraf vallen. Als het eraf valt komt er kernenergie vrij.

Deze energiesoort is heel gevaarlijk want het is radioactief. In Nederland wordt er niet veel kernenergie gebruikt.

Kernenergie is niet duurzaam, want je hebt er uranium voor nodig, dat is een grondstof en er is niet oneindig veel van.Hoofdstuk 3

De nadelen van de fossiele energiebronnenHet nadeel van fossiele energiebronnen is dus dat het ooit een keer op gaat, en dat we dan niks anders meer hebben.

Maar er is nog een nadeel aan de fossiele energiebronnen, namelijk dat bij het verbranden van de grondstoffen schadelijke stoffen voor het milieu vrijkomen:

- koolstofdioxide

- koolstofmonoxide

- zwaveldioxide

- stikstofoxiden

- koolwaterstoffenDoor deze stoffen wordt het broeikaseffect versterkt. Door het broeikaseffect stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde.

Het komt omdat de schadelijke stoffen omhoog in de dampkring gaan zitten, de dampkring is de atmosfeer om de aarde heen, en daardoor kunnen de zonnestralen er niet meer goed uit, zo wordt het dus steeds warmer en benauwder op aarde.Ook kan door deze stoffen zure regen ontstaan, dit is slecht voor de bomen en planten.

En koolwaterstoffen kunnen ook kanker veroorzaken.Hoofdstuk 4

WaterenergieInleiding

Met water kan je energie op wekken. 4/5 van de wereld is met water bedekt. Het water in de oceaan en rivieren is de hele tijd in beweging golven, stromen, watervallen zijn voortdurend in beweging.

Je kan energie uit water halen als er beweging in zit, dat kan op de volgende manieren:

- uit eb en vloed

- uit een waterval

- uit het verval (hoogte verschil) van een rivierGeschiedenis

Waterkracht heeft een lange geschiedenis. In het verleden werd waterkracht vooral gebruikt voor het malen van graan en het zagen van hout. Toen werd de energie van water omgezet met waterwielen; deze werden al gebruikt in de 2e of 3e eeuw voor Christus. Bij deze waterwielen wordt het hoogteverschil (het verval) van het water gelijk omgezet in een draaiende beweging van het wiel. Als het waterwiel via een hoogteverschil wordt aangedreven, heet het potentiële energie.Het ‘Poncelot’-wiel was het eerste waterwiel dat aangedreven werd via potentiële energie. Het Poncelot-wiel is de voorloper van turbine. Een turbine is een soort rad dat draait door de stroming van water. (omdat het water valt dus, het hoogte verschil)

Maar in de industriële revolutie werd de stoommachine uitgevonden, die kon veel grotere machines aandrijven. Dus daardoor zijn ze het waterrad veel minder gaan gebruiken.Potentiële energie

Je kan waterenergie verdelen in twee soorten: Potentiële energie en Kinetische energie.Bij potentiële energie hangt er onder water een turbine die draait door de stroming van het water.

De meeste waterkrachtcentrales hebben vier turbines. Maar ze zijn bijna nooit allemaal tegelijk in gebruik. Alleen soms als het water heel hard stroomt.

Zo’n turbine heeft een diameter van ongeveer 4 meter.

Als het water door de turbine gaat, gaat het water niet steeds even snel, dus de turbine laat weer een tandwiel draaien en die zorgt ervoor dat het met een constante snelheid ronddraait.

En daarna gaat het naar een generator, daarin wordt het omgezet in elektrische energie en het wordt naar huizen en bedrijven gestuurd met hoogspanningskabels.

Het water komt aan de achterkant van de centrale er weer uit en gaat weer in de rivier.Er zijn in Nederland niet veel waterkrachtcentrales, maar in de Neder-Rijn bij Maurik hebben ze er eentje gebouwd. Hij werkt met potentiële energie.

Om het water door de waterkrachtcentrale heen te leiden is een groot stroomkanaal aangelegd van 600 meter lang. Daardoor slijt de bodem van de rivier niet uit en kan het water goed door de turbines geleid worden. Er zitten ook vuilroosters in, die houden het afval tegen.

De waterkrachtcentrale ligt voor een groot deel diep onder water. Het diepste punt ligt 16 meter onder de waterspiegel.Kinetische energie

Als de valhoogte van het water meer dan 400 meter is, een waterval dus. Dan wordt het water niet gelijk door de turbine gehaald. Maar het gaat eerst door buizen en het spuit er dan met hoge druk uit. Het komt dan tegen een turbine aan. Dit is een ander soort turbine dan bij potentiële energie.In Nederland hebben we geen watervallen dus deze vorm van waterkracht energie komt niet voor.

Ook is het verschil in eb en vloed is hier te klein. De enige vorm van waterkracht energie in Nederland is dus de potentiële energie.

In Maurik staat een waterkrachtenergiecentrale maar ook in Alphen aan de Maas.

Bij elkaar zorgt het in Nederland voor 30.000 huishoudens.

Maar het percentage van de hoeveelheid waterkracht energie van de hele wereld is 6 tot 8%. In Nederland liggen we dus onder het gemiddelde maar dat komt dus omdat we geen watervallen of iets dergelijks hebben.De voor- en nadelen van waterkrachtenergie

De voordelen van waterkracht energie zijn dus dat het niet schadelijk voor het milieu is.

Ten tweede kan het ook niet op gaan, het water blijft altijd stromen.Maar er zijn ook nadelen aan waterkrachtenergie.

Bijvoorbeeld hier in Nederland hebben we niet veel gelegenheid om waterkracht energiecentrales te bouwen.

Het kost ook erg veel geld. Fossiele brandstoffen blijven nog het goedkoopst omdat je daar geen dure apparatuur voor nodig hebt.ConclusieIk denk dat we in Nederland niet echt veel aan de waterkracht energie hebben. Maar in andere landen zouden ze dit zeker meer moeten gaan gebruiken.

In Nederland zouden ze meer windenergie moeten gebruiken.

De lucht zou dan niet meer viezer worden.NawoordIk heb voor waterenergie gekozen omdat ik er nog niet zoveel van wist en ik wilde er wel wat meer over weten. Ik ben er nu achter gekomen dat het in Nederland niet zoveel gebruikt wordt, maar ik vond het wel heel interessant om mijn werkstuk over te doen.Ik heb er best wel veel van geleerd.BronvermeldingDe meeste informatie heb ik gewoon uit het natuurkunde boek gehaald. Daar stond veel informatie in alleen niet zoveel over waterenergie.

Ik heb ook op internet informatie gezocht, hier zijn de site’s: (ik heb het belangrijkste ook in de bijlage gedaan)- http://mediatheek.thinkquest.nl/~lla070/indexhtml.html

- http://www.scholieren.com

- http://www.natuurlijkduurzaam.nlKRANTENARTIKELENResultaten Top Johannesburg zwak, inzet Europese Unie lovenswaardig

(25 september 2002) Ondanks dat Johannesburg niet geresulteerd heeft in veel sterke milieu-overeenkomsten, gelooft Jules Maaten dat de Europese Unie een voortrekkersrol gespeeld heeft in de onderhandelingen, zei hij in het Europees Parlement. Onder leiding van Commissaris Wallström werden de gesprekspartners zo veel mogelijk tot overeenstemming bewogen, wat er toe geleid heeft dat er waardevolle vooruitgang is geboekt op het terrein van schoner water, hygiëne en het voorkomen van ziektes. Ook positief is wat uiteindelijk in de documenten is gezegd over visserij en energie, hoewel men best wat positiever hadden mogen zijn in de hoofdstukken over wind-, zonne- en waterenergie.

Maaten wees er echter op, dat ook deze Top weer heeft bewezen, dat regeringsleiders zich niet moeten focussen op abstracte doelen als schoner water, minder armoede en meer onderwijs, maar haalbare doelen moeten nastreven. De Top van Rio had namelijk al bewezen dat het geen zin heeft om akkoorden af te sluiten die niet kunnen worden afgedwongen.

Volkskrant

_______________________________________________________

Shell pompt $3 miljard in gasvoorziening India

Van onze verslaggevers

AMSTERDAM/SINGAPORE - Shell gaat de Indiase deelstaat Uttar Pradesh van gas voorzien. Hierover heeft het bedrijf een intentieverklaring getekend. De deelstaat zal door Shell worden voorzien van een netwerk van hoofdpijpleidingen en leidingen naar industrie en woonhuizen.

"Het gaat om een aantal grote projecten in India met betrekking tot het aanboren en het transporteren van gas", aldus een woordvoerder. "Aardgas is een schonere vorm van energie en is in de Indiase deelstaat op grote schaal aanwezig."

Shell denkt maximaal $3 miljard te investeren in pijpleidingen tussen de gasvelden en de afnemers in de Indiase deelstaat. De Brits-Nederlandse onderneming, de grootste leverancier van vloeibaar aardgas ter wereld, neemt ook de distributie voor haar rekening evenals de bouw van gasgestookte energiecentrales. "Dit is een aanloop naar nog schonere vormen van energie, zoals wind- en waterenergie", aldus de woordvoerder

Shell is in Bangladesh al actief in de gaswinning. Als de intentieverklaring uitmondt in een daadwerkelijke overeenkomst, worden deze gasbronnen mogelijk gebruikt voor het project in India.

'Shell India' hoopt in 2004 met de eerste leveranties te beginnen. Zolang er nog geen bilateraal akkoord bestaat wordt het aardgas aangevoerd via de LNG-terminal in Hazira, in de deelstaat Gujarat aan de Indiase westkust. Shell kreeg in 1999 toestemming daar een terminal met een capaciteit van 5 miljoen ton per jaar te bouwen. Met de bouw zal binnenkort worden begonnen.

Shell hoopt het gas uit Sangu in Bangladesh te exporteren omdat de binnenlandse vraag in Bangladesh onvoldoende is. Naar op het ministerie van energie in New Delhi daarentegen verluidt is Bangladesh enigszins terughoudend inzake de export van aardgas omdat er onzekerheid bestaat over de eigen, nationale behoefte aan aardgas.

India is een van de snelst groeiende markten voor aardgas. Het Amerikaans departement van Energie voorspelt dat de vraag naar aardgas groeit met een percentage van 7,9% per jaar van 30 miljard kubieke meter in 1997 naar 100 miljard kubieke meter in 2010. De gasproductie in India lag in 1999 op 28 miljard kubieke meter, maar verwacht wordt dat de productie aanzienlijk zal stijgen als verwachtingen van het aanboren van gas uit de zee zijn ontwikkeld.

di 20 maart 2001

© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

C.

C.

Leuke spreekbeurt, goed ingedeeld met hoofdstukken. Echt een aanrader voor een goede spreekbeurt of wat meer informatie te hebben over waterkracht !

4 jaar geleden

S.

S.

mooi

2 jaar geleden