Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
1500 euro winnen met je pws of sectorwerkstuk?

Check de online masterclasses van het Rijksmuseum waarin experts hun kennis en tips delen, zodat jij tot een goed onderwerp komt. En wist je dat je mee kunt doen aan de Rijksmuseum Junior Fellowship wedstrijd? Je maakt dan met jouw pws of sectorwerkstuk kans op 1500 euro en een traineeship!

Energie uit biogasOp welke manier wordt biogas benut?Biogas wordt gemaakt uit de biomassa. (Natuurproducten zoals: mest en afvalhout.)

Het kan handig thuis worden aangelegd.

Omdat er veel manieren zijn om energie op te wekken uit biomassa, moet er nog tamelijk veel onderzoek gedaan worden naar manieren om dit het snelste, gemakkelijkste, en voordeligste te doen. Men doet daar dus nog veel onderzoek naar.

Op dit moment is 15 % van het wereldsenergiegebruik energie opgewekt uit biomassa. Er worden nog veel soorten afval hergebruikt of gerecycled. Misschien worden deze soorten afval in de toekomst ook gebruikt om energie mee op te wekken, door middel van verbranding of vergassing. Maar men is nu ook aan het onderzoeken of er vloeibare brandstof van biomassa gemaakt kan worden, voor als de aardolie op raakt.Biogas kan gebruikt worden in derde wereldlanden, omdat de mensen die daar wonen niet veel technische kennis daarvoor hoeven te hebben en het is eenvoudig te maken.Welke voordelen heeft biogas?Biogas heeft de volgende voordelen:

Het besparen op transportsystemen van energie, bijvoorbeeld het niet aan hoeven te leggen van gasleidingen naar afgelegen boerderijen.

De afgewerkte mest stinkt nagenoeg niet meer.

In crisistijd ben je verzekerd van brandstof.

Als er in de biomassa aanwezig ziektekiemen en onkruidzaden zijn, worden die onschadelijk en dus onwerkzaam door de verbranding.Welke nadelen heeft biogas?Als iets voordelen heeft, heeft het natuurlijk ook nadelen. Dat zelfde geld ook voor biogas.

Ik heb niet veel nadelen kunnen vinden.

Ik denk dat, dat komt doordat men graag wil dat de bewoners van Nederland over gaan op alternatieve energiebronnen, zoals: biogas.

Ik heb de volgende nadelen op een rijtje gezet:Bij de omzetting van biomassa in biogas dus elektriciteit komen schadelijke stoffen, zoals: zware metalen (fluor en chloor) vrij. Deze dragen bij aal de zure regen.

Afvalhout kan bijvoorbeeld chemicaliën bevatten die vrijkomen bij de verbranding.

Sommige natuur- en milieuorganisaties zijn van mening dat je de bio-industrie niet kunt gebruiken voor het in stand houden voor de energie die de mens zonodig heeft. Er ontstaat dan immers een extra vraag naar mest die verbrand moet worden.Energie uit getijdenHoe wordt energie uit getijden benut?De getijden hebben een groot belang bij bepaalde zaken. Het is dan ook mooi meegenomen dat men de getijden kan voorspellen om belangrijke conclusies te trekken.

De getijden hebben bijvoorbeeld een groot belang bij de energielevering. Reeds de 11de eeuw werd er van de getijden gebruik gemaakt om watermolens aan te drijven.

Nu bezorgen ze de aandrijfkracht voor turbines. Er werden zelfs getijdencentrales opgericht: de eerste grote getijdencentrale werd opgericht in 1966. Ze is gelegen aan de monding van de rivier de Rance in Saint-Malo, in Frankrijk. Het gemiddelde eb en vloedverschil is er gemiddeld 9 meter! Het vermogen van de centrale is 320MW!

Deze centrale is echter niet meer in gebruik. Ze is al tientallen jaren oud en kan niet meer tegen het zoute water.

Ook in ons land is er een getijdencentrale: in Rupelmonde.

Het is dus een zeer milieuvriendelijke vorm van energie.

Maar hoe werkt nu eigenlijk zo’n getijdencentrale?

Deze energieomzetting lijkt meer op de standaard hydro-elektrische omzetting door middel van een stuwdam. In dit geval maakt men bijvoorbeeld gebruik van een baai, waar een behoorlijk verschil heerst tussen eb en vloed. Die kan men afsluiten met een dam. Zodra er een voldoende hoogte verschil is, opent men de sluizen, waarna het water via turbines elektriciteit kan opwekken.Welke voordelen heeft energie uit getijden?Het raakt nooit op, omdat de getijden altijd weer komen.

Je kunt er veel van bouwen, omdat de wereld uit ongeveer tweederde uit water bestaat.Welke nadelen heeft energie uit getijden?De natuur bij de kust wordt er lelijk van. Als mensen bij de kust van de natuur willen genieten, zien ze alleen maar getijdencentrales.

De getijdencentrales kunnen na een lange tijd van energie opwekken de hoeveelheid zout water niet meer aan en moeten gesloten worden of opnieuw worden opgebouwd.

Dat laatste kost erg veel geld.Energie uit aardwarmteHoe wordt aardwarmte benut?Hoe dieper je vanaf de aarde graaft hoe warmer het wordt. Afhankelijk van hoe hoog of hoe laag het land is komt er meestal 30 graden Celsius bij.

Om gebruik te maken van deze warmte moet er in de diepte een watervoerende laag zijn.

In Nederland is de temperatuur te laag om er elektriciteit van te maken, maar het kan wel gebruikt worden om kassen en gebouwen te verwarmen.

In Italië is de temperatuur op een bepaalde diepte zo hoog dat er direct elektriciteit kan van worden gemaakt. Met behulp van een stoomturbine en een generator.Een ander woord voor aardwarmte is geothermisch. (Geo = aarde en thermisch = warmte.)Welke voordelen heeft energie uit aardwarmte?Aardwarmte raakt nooit op.

Aardwarmte-installaties zijn eenvoudig van opzet. Ze bestaan uit een verticale of horizontale ondergrondse leiding waardoor een vloeistof wordt gepompt naar een warmtepomp.

Deze installaties zijn praktisch onderhoudsvrij.

Aardwarmte-installaties kunnen over de gehele wereld ingezet worden.

Bij winning van aardwarmte komt water uit de watervoerende aardlagen veelal van grote diepten (1 tot 2 km), waardoor het een temperatuur heeft die hoog genoeg is om direct te kunnen worden toegepast in tuinbouwkassen.Welke nadelen heeft energie uit aardwarmte?Toepassing van aardwarmte beperkt zich voor als nog tot enkele speciale projecten in de woningbouw en de bouw van kassen.

In de Nederlandse glastuinbouw vindt nog geen toepassing van aardwarmte plaats.

Er is een energieonderzoek geweest naar de toepasbaarheid van aardwarmte in de glastuinbouw, waaruit blijkt dat de bodemstructuur in Nederland wel mogelijkheden biedt voor aardwarmte.

Het kan toepassen ervan wordt pas interessant bij hogere aardgasprijzen.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

J.

J.

Els

heel erg bedantk voor dit werkstuk
ik moest precies het zelfde maken voor NS
Als ik weer iets nodig heb dan kom ik weer kijken

Jermain

13 jaar geleden