Vandalisme

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vmbo | 1287 woorden
  • 23 februari 2004
  • 534 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
534 keer beoordeeld

Inleiding: Ik heb het onderwerp ‘Vandalisme’ gekozen omdat ik het interessant vind en omdat iedereen er wel eens mee te maken heeft en omdat het veel in de maatschappij voorkomt. Vandalisme is met de jaren toegenomen omdat de jeugd zich steeds meer onverantwoordelijker gedraagt. Kinderen worden steeds meer vrijer opgevoed waardoor zij bepaalde regels overtreden. Ouders die werken hebben niet altijd de tijd om hun kind in de gaten te houden waardoor de kinderen vaker buiten zijn en vandalisme plegen. Kinderen zijn ook brutaler dan vroeger geworden. Veel ouderen durven de kinderen niet te corrigeren omdat ze bang zijn om een grote mond terug te krijgen. Ik heb een aantal vragen onderzocht over vandalisme. De hoofdvraag is: -Wat houdt vandalisme precies in? De deelvragen vragen zijn: -Waarom wordt vandalisme gepleegd? -Wie zijn slachtoffers van vandalisme? -Wat kun je tegen vandalisme doen? -Wat zijn gevolgen van vandalisme? -Wat houdt ‘Halt’ precies in? -Wie zijn de slachtoffers van vandalisme? -Wat kun je tegen vandalisme doen? Wat houdt vandalisme precies in?: Vandalisme is met opzet iets vernielen. Vandalen zijn mensen die alles wat ze tegen komen vernielen. De meeste vandalen zijn jongeren onder de achttien jaar. Daarom kan vandalisme veel schade veroorzaken. Vandalisme wordt ook veel door voetbalsupporters gepleegd. Soms plegen mensen ook vandalisme omdat ze het niet eens zijn met wat er in de maatschappij gebeurt en willen dat laten zien door bijvoorbeeld graffiti te spuiten. Het woord ‘Vandalisme’ komt van het woord ‘Vandalen’. 60 jaar na Christus leefde er in Polen een volk dat ‘Vandalen’ heette. Ze vochten vaak. Ook sloopten ze de boel en vernielden veel spullen. Ze trokken naar Spanje en naar Noord Afrika. 460 na Christus plunderden ze de stad Rome.
Waarom wordt vandalisme gepleegd?: Er zijn verschillende redenen om vandalisme te plegen. Sommige jongeren zien vandalisme als een spelletje. Ze schoppen zomaar auto’s, bushokjes en ramen in alsof het niets is. Vandalisme gebeurt ook vaak uit verveling, omdat ze niets beter kunnen verzinnen om te doen. Veel mensen plegen vandalisme omdat je iets doet dat niet mag en je hebt kans dat je gepakt. Vandalisme wordt ook vaak gepleegd om stoer te doen en bij de groep te horen. Als je met een groep omgaat die vandalisme pleegt en jij niet dan wordt je vaak gepest en dan zeggen ze dat je het niet durft dus ga je meedoen om je te bewijzen. Vaak plegen mensen vandalisme om hun woede af te reageren. Veel voetbalsupporters plegen vandalisme omdat bijvoorbeeld hun team heeft verloren. Uit woede maken ze dingen in de stad en in de treinen kapot. Of bijvoorbeeld als je uit de klas ben gestuurd en je bent er niet mee eens ga je spullen van school stuk maken of bijvoorbeeld op de tafels krassen. Als ouders hun kinderen te weinig aandacht geven en weinig kan schelen want het kind doen gaat het kind vaak ook vandalisme plegen. Als ouders de kinderen geen straf geven gaan ze ermee door om bijvoorbeeld aandacht te krijgen of uit woede. Vaak als je ouders vechten en zelf dingen vernielen ga je het gedrag van je ouders overnemen. Als je in een wijk woont waar veel troep is en oude huizen vol graffiti ga je vaak ook graffiti spuiten omdat het er normaal is. Wat zijn gevolgen van vandalisme?: Als de politie ziet dat je iets vernielt, komen ze achter je aan. De politie is bijna altijd sneller dan een vandaal. Als ze je te pakken hebben nemen ze je mee naar het politiebureau. Dan word je in een klein hokje opgesloten voor een aantal uren. Je ouders worden door de politie opgebeld en er wordt veel gesproken. Kinderen vinden het vaak niet leuk om aan hun ouders te vertellen wat ze hebben gedaan. Als je alles hebt verteld word je doorverwezen naar bureau ‘ Halt’. Als je bij Halt bent kan je voor 2 straffen kiezen. Je kan kiezen voor een werkstraf voor ongeveer 30 uur. Je kan ook kiezen voor een kruisje achter je naam. De kruisje achter je naar betekent dat je naar de rechter moet en dan krijg je later last met een baan te krijgen omdat je dan een strafblad hebt. Wat houdt ‘Halt’ precies in?: Jongeren van 12 tot 18 jaar, die door de politie zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling, (winkel)diefstal of overlast met vuurwerk kunnen de keus krijgen: naar Justitie of naar Halt. Via een Halt-procedure kunnen jongeren weer rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met Justitie. De meeste mensen die bij Halt komen zijn jongens rond de 14 jaar, die gedaan hebben aan graffiti, vernieling, baldadigheid en kleine diefstallen. Vaak plegen zij dit soort delicten om stoer te doen of omdat ze het spannend vinden om dingen te doen die niet mogen. Zo’n 20% van de Halt-cliënten bestaat uit meisjes. Meisjes doen vaker aan diefstal dan aan vernielingen of vuurwerkovertredingen. Halt-jongeren behoren niet tot een uitzonderlijke probleemgroep. Meestal zitten ze nog op school, spijbelen weinig, gebruiken nauwelijks drugs en wonen nog thuis. De Stop-reactie

Kinderen tot 12 jaar die door de politie zijn aangehouden, worden vanwege hun leeftijd niet strafrechtelijk vervolgd. Als zij een eenvoudig strafbaar feit hebben gepleegd, krijgen zij en hun ouders een Stop-reactie aangeboden. De Stop-reactie wil het gedrag van kinderen vroegtijdig veranderen zodat zij niet opnieuw met de politie in aanraking komen. De Stop-reactie helpt ouders om op een duidelijke manier te reageren op wat er is gebeurd. Het kind leert in de Stop-reactie dat wetten en regels er zijn om je aan te houden en dat wat hij of zij heeft gedaan echt niet kan. Ook leert het kind hoe het kan zorgen dat zoiets niet nog een keer gebeurt. Het programma bestaat uit een (of meerdere) gesprekken en een leeropdracht. Het kind zal bijvoorbeeld excuses aanbieden aan de benadeelde, een speciaal Stop-spel of een rollenspel spelen, een huiswerkopdracht maken of een opstel schrijven. Wie zijn de slachtoffers van vandalisme?: Van de meeste vormen van vandalisme zijn we allemaal het slachtoffer. Als er dingen van de gemeente vernield worden of beklad worden bij voorbeeld lantarenpalen, standbeelden, muren van tunnels en openbare gebouwen moet de gemeente meer belasting vragen van de burgers om de schade te herstellen. Als er treinen, bussen, telefooncellen, winkelruiten enzovoort vernield worden maken de eigenaars hun producten duurder om de schade te kunnen herstellen. Daar hebben we allemaal last van want iedereen moet dan meer betalen voor die producten. Van sommige vormen van vandalisme is maar één persoon het slachtoffer. Hij of zij moet dan zelf voor de kosten opdraaien. Als de daders niet gepakt worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als iemands auto bekrast is en hij is daar niet voor verzekerd is. Wat kun je tegen vandalisme doen?: - Je moet opletten of je wel met de juiste vrienden omgaat. - In de winkelcentra zie je steeds meer nachthekken voor de etalages - Op scholen en jongerencentra kan vandalisme besproken worden. - Sociale controle. Dat wil zeggen dat iedereen in zijn eigen omgeving de boel een beetje in de gaten houdt en er iets van zegt als hij iemand iets ziet vernielen of de politie belt. - Leuke dingen organiseren voor jongeren in buurthuizen, zodat ze zich niet lopen te vervelen op straat. - Speciale plekken maken waar jongeren graffiti op mogen zetten. - De PTT heeft een tijd geleden stikkers op de telefooncellen geplakt waar op stond "Soms hangt het leven aan een zijden draadje. Maak het niet stuk". Dat zet je aan het denken over wat de gevolgen kunnen zijn van een kapotte telefoon. Vandalen denken vaak niet na over wat de gevolgen van hun daden zijn. Bronvermelding: -http://proto.thinkquest.nl/~jrb108/proces/proces2.htm#vandalisme -www.halt.nl -http://wijkagent.fol.nl/halt.html -http://www.haltgv.nl/

REACTIES

M.

M.

Er staat twee keer de zelfde deelvraag in

17 jaar geleden

Y.

Y.

Woow, goeed !

13 jaar geleden

R.

R.

mwaaa valt wel mee, we doen alleen kopieren en plakken

12 jaar geleden

A.

A.

Vandalisme is schade aan objecten in openbare gebouwen en op straat. Meestal is dat uit verveling en/of baldadigheid (volgens Wikipedia is dat moedwillig en bestaan er meerdere vormen van vandalisme), maar dat kan ook een andere rede hebben, zoals dat je dit uit protest en woede doet tegen de maatschappij omdat je ergens niet mee eens bent, stoer doen, erbij horen of je doet dat omdat je wilt spelen, en voornamelijk tegen auto 's en weet ik veel wat schoppen.

Vandalisme wordt op verschillende manieren gepleegd:
- Met vuurwerk;
- Brand stichten;
- Graffiti;
- Schoppen tegen aantal willekeurige objecten.

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.