Sire

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 661 woorden
  • 9 oktober 2003
  • 35 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
35 keer beoordeeld

Wat doet SIRE? 1
Vraag: Leg duidelijk uit wat SIRE voor organisatie is en wat zij doet. Antwoord: Sire is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt onderwerpen, die voor de samenleving belangrijk zijn maar niet door andere partijen worden opgepakt, aan de orde te stellen en bespreekbaar te maken. 2
Vraag: Wat is de volledige naam? Antwoord: Sire is een afkorting van Stichting Idieele reclame. 3
Vraag: Waar gaat het precies om in deze campagne? Antwoord: De campagne van kinderen hebben het druk wil laten zien aan de ouders hoe gepland het leven van hun kinderen is en hoe het leven van hun kinderen dus lijkt op dat van hunzelf. 4a

Vraag: Vind je dat deze campagne ook voor jouw leeftijdgroep is bedoeld? Antwoord: Ik vind dat deze campagne juist voor kinderen van mijn leeftijd is bedoeld. Als ik bijvoorbeeld al kijk naar me zelf: ik heb altijd mijn mobiel bij me zodat ik overal gebeld kan worden. Echte vrije tijd heb ik ook niet meer als ik niet naar school hoef moet ik wel naar een sport, vriendin of maak ik huiswerk. Veel thuis of gezellig in de woon kamer ben ik dus niet veel meer. 4b
Vraag: Vind je deze campagne zinnig? Antwoord: Ik vind deze campagne zeker zinnig want er mag best iets aan gedaan worden dat mensen inzien dat ze eigenlijk meer rust en echte vrije tijd nodig hebben. 5
Vraag: Wat is stigmatiseren? Antwoord: Het Griekse woord 'stigma' betekent zoveel als 'brandmerk'. In de oudheid werden slaven en misdadigers gebrandmerkt opdat ze voor andere mensen herkenbaar zouden zijn: 'let op, dit is een dief'. Wanneer we stigmatiseren, plakken we iemand dus een etiket op 6
Vraag: Wat zijn de mogelijke gevolgen van stigmatiseren? Antwoord: Stigmatiseren kan ertoe leiden dat bepaalde mensen als minderwaardig worden beoordeeld omdat ze afwijkende kenmerken hebben, of negatieve eigenschappen toegekend krijgen die ze helemaal niet bezitten. Maar wie eenmaal in een hokje is geplaatst, komt daar niet zo gemakkelijk meer uit. Als iemand een stigma heeft gekregen, zal hij of zij sociale afkeuring ervaren en sociale situaties gaan mijden. Dat kan leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen, tot isolement, stress, eenzaamheid en allerlei andere nare gevolgen. Vaak gaan mensen die zich bewust worden van het feit dat ze gestigmatiseerd zijn, zich uiteindelijk ook gedragen naar de misvattingen die anderen over ze hebben. 7
Vraag Waarom heeft de SIRE volgens jou voor deze campagne gekozen? Antwoord: Omdat er iets moet gedaan worden aan het feit dat we elkaar vaak in een hokje stoppen. Mensen zijn niet altijd zoals ze op het eerste gezicht lijken of zich voor doen. Dit is slecht voor de maatschappij. En natuurlijk ook door de uiteenlopende haat tegen allochtonen mede na de moord op de LPF leider Pim Fortuyn. 8
Vraag: Wat wordt er bedoeld met: ‘het ene stigmatiseren is het andere niet’? Antwoord: Je kunt iemand het stempel 'oud' geven en er associaties aan koppelen die je zelf daarbij hebt. De één zal daar bijvoorbeeld kenmerken bij denken als 'vriendelijk' of 'wijs'. De ander verbindt 'oud' misschien met 'overbodig' of 'niet interessant'. De overeenkomst blijft in beide gevallen dat we in een fractie van een seconde een oordeel klaar hebben dat beslist niet hoeft te kloppen met de werkelijkheid. 9

Vraag: Waarom gebruiken mensen stigma’s? Antwoord: Het helpt ons om de wereld om ons heen te ordenen. 10. Vraag: Wat is volgens jou het doel van de campagne De maatschappij, dat ben jij? Antwoord: Het verbeteren van de maatschappij door de individu erop aan te spreken. Door net een beetje extra inzet te tonen, kan de maatschappij er stukken aangenamer op worden. 11. Vraag: Herken je het in de campagne besproken probleem? Antwoord: Ja, de wereld kan er stukken beter op worden als ieder individu zich ook maar een stukje beter zou inzetten. 12. Vraag: Op welke manier zie je dit probleem terug in de samenleving? Antwoord: (oudere) Mensen die zich ergeren als jeugd niet een zitplaats vrij maakt voor hun, veel zwerf vuil op straat.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.