Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Jongeren/uitgaan

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 934 woorden
  • 21 november 2005
  • 68 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
68 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Durf jij de uitdaging aan?

Ben jij tussen de 17-30 jaar en wil je kennismaken met Defensie en een bijdrage leveren aan de samenleving? Tijdens de MDT Missie van het Ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie zet je jezelf 80 uur in voor zelfontwikkeling, maatschappelijke impact én teamwork. Meer weten? 

Check de video
Ik heb dit werkstuk gemaakt omdat het een verplichte opdracht is. Maar ook omdat het ik het interessant vind om dingen te leren over dit onderwerp Ik heb deze titel gekozen omdat het betrekking heeft op dit onderwerp. Voor een goede mening zijn twee dingen nodig: - Er moeten argumenten zijn. Dit bereik je door voldoende informatie te verzamelen. Je moet ergens dus genoeg vanaf weten om er over te kunnen oordelen, om je mening te kunnen geven. - Er moet van verschillende kanten gekeken worden. Denk maar aan een auto die iemand net gekocht heeft. Vanaf een afstand ziet de auto er heel anders uit dan als je naast de auto staat of er omheen loopt. Maatschappelijke problemen zijn anders dan persoonlijke problemen. Liefdesverdriet is geen maatschappelijk probleem. Om te bepalen of een kwestie een maatschappelijk vraagstuk is, moet je weten of het aan de volgende drie voorwaarden voldoet: 1. Zijn er veel mensen bij betrokken? (Bij liefdesverdriet dus niet.) 2. Zijn er verschillende meningen over? (Bijna iedereen is het ermee eens dat liefdesverdriet vervelend is.) 3. Bemoeit de overheid zich ermee? (Wetten kunnen liefdesverdriet niet oplossen.) Normen zijn regels over hoe mensen zich horen te gedragen. Bijv: niet doden. Waarden zijn die dingen die mensen belangrijk vinden in het leven. Bijv: Vriendschap, rechtvaardigheid, eerlijkheid enz. Voorbeelden van waarden die een rol spelen bij het uitgaan zijn: ● Vriendschap ● Groepsgevoel ● Gezelligheid ● Meisje/jongen versieren ● Avontuur en spanning ● Ontspanning ● Stoerheid

Bij waarden horen altijd bepaalde normen. Normen die een rol kunnen spelen bij het uitgaan zijn: ● In het weekend moet je even lekker alles kunnen vergeten; ● Je moet niet te veel drinken als je de volgende morgen weer vroeg op moet; ● Samen uit, samen thuis. We spreken van zinloos geweld als het gericht is op willekeurige slachtoffers. Zinloos geweld komt niet alleen voor bij het uitgaan. Ook in het verkeer en bij sportwedstrijden zie je dat mensen soms behoorlijk agressief worden. Tegenovergestelde waarden en normen; zinloos geweld. Voorbeelden van waarden ● Rust en gezelligheid ↔ geweld en vechtlust. ● Veiligheid ↔ ‘stoerheid’. ● Zelfbeheersing ↔ losbandigheid. Voorbeelden van normen ● Vinden dat je geen geweld mag gebruiken ↔ vinden dat geweld erbij hoort. ● Nuchter willen blijven ↔ vinden dat je dronken moet worden. ● Je houden aan de regels ↔ je eigen normen belangrijker vinden dan de wet. In het uitgaansleven zijn verschillende mensen betrokken. Hieronder worden de verschillende mensen met telkens korte belangen beschreven. ● De uitgaande jongeren. Zij willen gezelligheid, ontspanning, veiligheid, gemakkelijk thuis kunnen komen, maar ook vrijheid, alcohol, spanning. Ze willen opvallen of juist niet. Sommige willen extreme dingen meemaken, door bijvoorbeeld drugsgebruik; ● De Horecaondernemers. Zij willen een hoge omzet, een goede naam, geen vechtpartijen, leuke attracties, geen last van klagende buren, geen inval van de politie; ● De politie. Zij wil geen overlast, maar orde en rust. Het liefst met zo weinig mogelijk optreden. Zij wil veiligheid voor uitganders en voor het overige publiek geen vernielingen en vandalisme, geen wildplassers, geen overmatig drank- en drugsgebruik waardoor problemen kunnen ontstaan; ● De overige burgers. Zij willen geen nadeel ondervinden van het gedrag van anderen, zij willen geen schreeuwende dronkelui, geen geluidsoverlast, geen wildplassers, enz. zij willen vooral met rust gelaten worden. De betrokkenen van zinloos geweld. ● De slachtoffers hebben weinig invloed op de situatie en hun positie is zwak. ● De dronkelui, de geweldplegers, zijn met meer en hebben daarom de macht over hun slachtoffers. Ook omdat zij met geweld dreigen, hebben zij macht over de toeschouwers. Toch kan de burgemeester veel doen. Hij/zij kan een uitgaansverbod instellen, een disco laten sluiten en nog veel meer. ● De omstanders en toeschouwers hebben geen macht of invloed, zolang zij alleen maar toekijken. Belangentegenstelling is bijvoorbeeld: Wat de ene groep wil is het tegenovergestelde van wat de andere groep wil. De Belangenbril: Belang is het voordeel dat je ergens bij hebt. De Overheidsbril: De overheid heeft wetten opgesteld die de veiligheid van de burgers moeten garanderen. Bijv: ● Alcoholverbod < 16 jaar ● Geluidshinder ● Sluitingstijdwet
Wetten ter bestrijding van zinloos geweld. Bijv: ● Wapenwet ● Gemeentelijke wetten zoals voor wildplassers ● Cameracontrole ● TV – spotjes → Postbus 51
De vergelijkende bril: Vroeger en nu → historisch perspectief
Veel dingen zijn nu anders dan vroeger. ● Mensen hebben nu meer vrije tijd dan vroeger. Bijv: Kinderen gingen vroeger ook op zaterdag naar school. ● Mensen hebben meer geld dan vroeger. Bijv: Vroeger werkten alleen vaders, nu werken vaders en moeders samen. Hier en daar → Geografisch perspectief
Nederland is minder streng dan andere landen. Bijv: In Nederland mogen jongeren < 18 jaar een disco binnen en in de meeste anderen landen mag dat niet. Meningen: - Strengere straffen, meer politiek → overheidsbril. - Horecaondernemers moeten straalbezopen jongeren niet toelaten → belangenbril. Hoofdstuk (4) Met de normen en waarden bril op kom je achter de redenen dat mensen iets doen of willen. Dat mensen van elkaar verschillen heeft te maken met het woord invloed. Bijv: - Op kantoor draag je een pak. - Op school draag je een spijkerbroek. Cultuur is het geheel van normen, waarden en andere aangeleerde gewoonten of uitingen van een groep of samenleving. Dominante cultuur → Cultuur die overheerst en bepalend is voor een grote groep mensen. Bijv: Alle Nederlanders. Subcultuur → Cultuur van een kleinere groep mensen. Bijv: Jongeren cultuur. Verschillen in normen en waarden per: ● Groep waar iemand bij hoort. Bijv: Werkende jongeren, studerende jongeren. ● Plaats waar iemand woont. Bijv: Amsterdam of Groningen ● Tijd waarin iemand leeft. Bijv: Wat men vroeger gek vond, kan nu heel normaal zijn. Eerste jongerenculturen in de jaren ’60: - Nozems - Hippies
Jaren ’60 minder welvaart → minder geld, minder vrije tijd
Daarna meer welvaart → meer geld (bijbaantjes), meer vrije tijd
Ouders en jongeren hadden verschillende normen. Waarom zijn er jongeren culturen: ● Jongeren zetten zich hiermee af tegen ouderen en tegen jongeren van oudere culturen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.