Jeugdcriminaliteit

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vmbo | 1134 woorden
  • 24 juni 2003
  • 60 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
60 keer beoordeeld

Jeugdcriminaliteit 1. Wat wordt bedoeld met jeugdcriminaliteit? Het gedrag van Jongeren van 12 tot 20 jaar dat schade / overlast aan mensen of dingen tot gevolg heeft. 2. Noem 3 soorten jeugdcriminelen en geef een korte beschrijving ervan. Licht criminelen zijn jongeren die een lichtere vorm van veelvoorkomende criminaliteit/ een delict. Zwaar criminelen hebben 2 of meer zware delicten gepleegd hebben. Groepscriminelen zijn jongeren die in groepsverband een delict plegen. 3. Waarom gaan sommigen jongeren stelen, inbreken en/of dealen? Dat komt onder andere door slechte opvoeding, spijbelen of door discriminatie op de arbeidsmarkt. 4. Wat is een delict? Een delict is een strafbaar feit. Winkeldiefstal is het stelen van 1 of meerdere artikelen uit de winkel. Dat kan door de artikelen gewoon letterlijk te stelen, door prijzen te verwisselen of het werken met gebruikte kassabonnetjes. Fietsendiefstal. hoe verstedelijkt de omgeving hoe groter de kans dat er fietsen gestolen worden. Overdag zijn het meestal de fietsen die niet op slot staan. En ‘s nachts zijn het vaak de fietsen die op slot staan, want dan hebben fietsen dieven meer de tijd. vandalisme is het opzettelijk vernielen van dingen zonder dat dit de vernielers voordeel oplevert. 5. Wat hebben opvoeding en crimineel gedrag met elkaar te maken? Opvoeding en criminaliteit hebben veel met elkaar te maken. Ten eerste de band tussen ouders en kind is belangrijk voor het voorkomen van Jeugdcriminaliteit. Ten tweede is het ook belangrijk hoe de manier van straffen is. Als ouders te weinig controle en discipline geven, dan denkt het kind zomaar te doen waar hij zin in heeft. Als ouders gewelddadig straffen dan denkt een kind dat het gewoon is en doet hij dat ook bij anderen. Bij instanties van de overheid wordt er ook gekeken naar de invloed van ouders. De jeugdbescherming kan maatregelen nemen door ondertoezichtstelling (OTS) en door ontheffing van of ontzetting uit de ouderlijke macht. In sommige landen kunnen ouders strafrechterlijk aansprakelijk gesteld worden voor het criminele gedrag van kinderen bijv. in de VS en Nieuw Zeeland. Maar dit geldt niet in Nederland. 6. Bestaat de kans dat die aardige gozer van een paar huizen verderop bij jou uit de buurt opeens een jeugdcrimineel wordt? Ja, het is mogelijk dat een aardige knul uit de buurt jeugdcrimineel wordt. Het zal niet zo gauw gebeuren maar als er dingen zijn die tegenzitten dan is het mogelijk dat hij ontspoort. Bijvoorbeeld door slechte schoolprestaties. Door pesten kan dit een oorzaak zijn. Een ander voorbeeld is dat het thuis niet zo goed gaat bijvoorbeeld door een scheiding. Een gevolg kan zijn dat er een stiefvader/moeder kan komen die heel anders is en die hem anders wil opvoeden. Maar sowieso geeft een scheiding veel problemen. Door problemen kun je minder zelfvertrouwen krijgen en dan kun je verkeerde vrienden ontmoeten waar je bijvoorbeeld, om bij de groep te horen, verkeerde dingen doet. Een gevolg hier van is vaak vandalisme. 7. Welke straffen bestaan er voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar? Taakstraffen,gevangenisstraf, Jeugdinrichting, Taakstraf bestaat uit leerstraffen, werkstraffen en combinatie van beiden. 8. Zoek op het internet de website van een Justitiële Jeugdinrichting op. (Voeg een afdruk van deze site bij je opdracht) 9. Hoe groot is de criminaliteit onder de jongeren in Nederland? (Ga voor het beantwoorden van deze vraag op het internet. Kijk bij het Ministerie van Justitie, krantensites en zoekmachines.) Jaar Vermogen Geweld Vernieling en Orde Overig Waarvan Verkeer Opium Wapens en Munitie Totaal 1985 32.931 3.076 9.250 1.292 641 109 104 46.549
1986 30.970 3.401 9.804 1.528 730 104 139 45.703

1987 28.421 3.205 9.591 1.464 627 134 157 42.681
1988 26.565 3.224 9.142 1.507 731 125 110 40.438
1989 25.397 3.370 9.011 1.611 686 175 109 39.389
1990 25.255 3.505 8.214 1.347 567 127 124 38.321
1991 25.950 3.975 8.231 1.556 675 162 213 39.712
1992 26.491 4.736 8.529 1.610 533 141 270 41.366
1993 23.386 4.589 7.770 1.368 453 110 272 37.113
1994 23.367 5.321 8.564 1.402 505 164 249 38.654
1995 24.062 6.482 9.133 1.701 663 311 255 41.378
1996 28.028 7.927 12.969 2.039 761 468 257 50.962
1997 25.574 8.250 11.011 2.428 906 539 579 47.263
1998 25.520 8.136 10.463 2.253 728 389 573 46.372
1999 24.538 9.725 10.986 2.711 947 419 697 47.960
2000 23.817 9.807 11.014 2.523 919 358 574 47.161

Bron: CBS/politiecijfers 10. Meiden zijn onder algemeen minder crimineel. Begaan zij andere soorten delicten dan jongens? Over het algemeen zijn meisjes meer met geestelijk geweld bezig. Kwetsen, pesten en daarnaast ook winkeldiefstal. Een minder soort geweld qua straf. Meisjes zijn in het algemeen minder sterk dan jongens. Als meisjes een geweld plegen doen ze dat samen of in groepen. Bij groepen van jongens en meisjes zijn de meisjes vaak sterk in de minderheid en hebben vaak een relatie met een van de jongens uit de groep. Bovendien zijn ze vaak de jongste uit de groep. 11. Waarom is de criminaliteit onder allochtone (buitenlandse) jongeren groter dan de criminaliteit onder autochtone (Nederlandse) jongeren? (geef 2 verklaringen) De belangrijkste oorzaak is normvervaging. Veel mensen bedenken hun eigen regels en denken dat ook te kunnen doen. Er is minder controle en mensen letten minder op elkaar. De tweede oorzaak is lage scholing, weinig taalvaardigheid, werkloosheid en integratieproblemen. 12. Kijk in de krant en zoek een artikel op dat gaat over jeugdcriminaliteit. (knip uit en voorzie het van de naam + datum van de krant. Kopieer dit en voeg het bij je verslag bij.) 13. Wat wordt er allemaal gedaan om jongeren weer op het rechte pad te krijgen? Door ze niet alleen te straffen, maar hen ook aan te leren hoe het wel moet. Dit gebeurt onder anderen in jeugdinrichtingen en gevangenissen. Soms gaan jongeren die gestraft zijn voorlichting geven op scholen omdat ze spijt hebben en de jongeren erop wijzen wat gevangenisstraf inhoudt. De straf houdt in dat je de minimale straf moet uitzitten. En dat je er pas uit mag zodra je in de maatschappij kunt functioneren. Bovendien houdt de gevangenisstraf in dat men een strafblad krijgt en dat men moeilijker een baan kan krijgen en sommige banen verboden zijn. Zoals bijvoorbeeld leraar en kinderopvang. 14. Stel je bent Directeur van een school. In de pauzes gaan jongeren het winkelcentrum in. Het blijk een paar leerlingen snoep en blikjes fris stelen. De chef van de super heeft nog geen aangifte bij de politie gedaan – de daders zijn bekend. Maar zal dat doen als het nog een keer gebeurd. Wat zou jij doen om dat te verkomen? IK zou samen met de chef van de Super en de leerlingen die gestolen hebben gaan praten over wat ze gedaan hebben. Ik zou vertellen dat deze chef weet dat zij het gedaan hebben en dat als ze het nog eens doen dat de chef van de supermarkt de politie inschakelt. Ook laat ik ze duidelijk merken dat de chef eigenlijk heel mild voor de leerlingen is. Doordat ik dit besluit van de chef toch heel mild vind en dat ik ze het stelen af wil leren laat ik ze elke dag van een week na schooltijd 50 minuten corveeën. Ook moeten zij een maand op het schoolplein blijven, om ze de gewoonte af te leren. Ik zal ook de ouders inlichten omdat het belangrijk is dat ook zij weten wat hun kind gedaan heeft. Ik zal de hele school waarschuwen om geen winkeldiefstal te plegen. En ik zal ze uitleggen dat er gelijk aangifte gedaan wordt bij de politie. Verder zal ik ze vertellen dat als iemand winkeldiefstal pleegt hij/zij 2 maanden niet meer van het schoolplein af mag en 5 uur corvee krijgt. Maar ik zal ook het assortiment van de kantine vergroten zodat er meer keuze is in drinken en snoep voor een lagere prijs. Het gevolg is dat er minder kinderen naar de supermarkt gaan.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.