Inhoud:
- Voorwoord
- Criminaliteit
- Georganiseerde Criminaliteit
- Liquidatie
- Topcriminelen: Klaas Bruinsma
- Topcriminelen: Willem Endstra
- Topcriminelen: Sam klepper
- Topcriminelen: John Mieremet
- Topcriminelen: Willem Holleeder
- Strafrecht
- Criminele Inlichtingen Eenheid
- FIOD-ECD
- Dienst Nationale Recherche
- Hoofd & Deelvragen
- Conclusie
Voorwoord
Wat is nu georganiseerde criminaliteit en wat houdt het in?
Citaat uit dikke van Dale:


ge•or•ga•ni•seerd (bn.)
1 in een gestructureerd geheel, een organisatie ondergebracht
2 van organen voorzien
cri•mi•na•li•teit (de ~ (v.))
1 het begaan van misdaden
Georganiseerde criminaliteit is dus het begaan van misdaden vanuit een gestructureerde organisatie.
Een organisatie die zich indekt tegen een hele hoop gevaren en voor de politie ook erg lastig is om op te rollen.
Ik vraag me ten zeerste af wat de gesteldheid in Nederland is op het gebied van georganiseerde criminaliteit.
Niemand is het nieuws ontgaan de afgelopen tijd over liquidaties van topmannen als Mieremet en Endstra.
Ik ga dan ook onderzoeken wat het criminele circuit precies inhoudt, wie daarin een rol hebben gespeeld en hoe treedt politie en justitie op tegen deze grote organisaties?


Aangaande dit onderzoek wil ik de volgende vragen gaan beantwoorden:
- Wat is de betrekkelijkheid van georganiseerde criminaliteit?
- Hoe treedt Justitie op tegen georganiseerde criminaliteit?
Aan de hand van deze ‘deelvragen’ wil ik een goed beeld kunnen scheppen om mijn hoofdvraag:
- Hoe is de gesteldheid van georganiseerde criminaliteit in Nederland?
Aan het eind van mijn onderzoek staat een conclusie en beantwoording op hoofd en deelvragen.

Criminaliteit
De algemene benaming voor het begaan van misdaden is criminaliteit. Maar criminaliteit is een breed begrip. Om de aftakking ‘georganiseerde criminaliteit’ te kunnen onderzoeken is het zaak om te begrijpen wat criminaliteit an sich nu eigenlijk inhoudt?
Criminaliteit is letterlijk: Alle misdrijven die in de wet staan omschreven.
Criminaliteit kost ons jaarlijks veel geld. 17miljard om precies te zijn. En dat is aanzienlijk!
Hierbij inbegrepen zijn onkosten voor: vernieling, diefstal, inbraak, politie, veiligheid etc.
In het Nederlandse wetboek is criminaliteit verdeeld in diverse categorieën. Dit zijn de categorieën die we kunnen onderscheiden:
- Delicten tegen de openbare orde en het gezag (verbranden Nederlandse vlag/telefoongesprekken afluisteren)
- Misdrijven tegen leven en persoon (moord/mishandeling)
- Ruwheidsmisdrijven (vernieling)
- Vermogensmisdrijven (diefstal/verduistering)
- Seksuele misdrijven (aanranding/verkrachting)
- Verkeersmisdrijven (rijden onder invloed)
- Misdrijven tegen de Opiumwet (verkoop en bezit van soft-/harddrugs)
- Economische delicten (onwettig voedsel manipuleren met BV’s/verkopen met teveel conserveermiddelen)
- Milieudelicten (illegale vuilstortingen)
Het begrip criminaliteit deelt het wetboek op in:
- Veelvoorkomende criminaliteit
- Zware & georganiseerde criminaliteit
Het is helaas moeilijk te bepalen of er toe of afname plaatsvindt in de criminaliteit.
Dit is te wijten aan de slechte registratiemethoden die er op dit moment nog worden gebruikt. Er wordt niet frequent gebruik van gemaakt en het hangt vast aan een heleboel regels.
Wel is te zeggen dat het geweld in criminaliteit toenemend is. Dit is niet alleen criminaliteit gerelateerd maar heeft ook te maken met het groeiend aantal drugs en alcohol ge/misbruikers.
Criminaliteit komt niet overal met regelmaat voor. Niet elke bevolkingslaag heeft te kampen met zware of lichte criminaliteit. Dit verschilt enorm.
De hoeveelheid criminaliteit is o.a. afhankelijk van een aantal uiteenlopende zaken zoals:
- Geslacht ( over het algemeen meer mannen in de criminaliteit)
- Leeftijd (jongere personen plegen over het algemeen ook lichtere misdrijven)
- Maatschappelijke positie ( delict hangt af van positie)
- Nationaliteit (over het algemeen geen verschil alleen in de drugshandel en diefstal meer allochtonen)
Er vinden in Nederland zo’n 1,5miljoen misdrijven per jaar plaats. Hierbij moet wel gezegd worden dat dit gaat om geregistreerde misdrijven.
Bij zedelijke zaken wordt niet snel aangifte gedaan en daarom is de kans er groot dat de cijfers hoger uitpakken in werkelijkheid.
De criminaliteit onder allochtonen is ook stijgend. Dit valt te wijten aan het feit dat het aantal allochtonen stijgende is . maar ook aan het feit dat de 2e generatie klem zit tussen 2 culturen en zich vaak moeilijk kunnen aanpassen aan de stadscultuur die er hier heerst. Er heerst onbegrip en snel ruzie. Sommigen zien zichzelf zonder toekomstperspectief en hebben simpelweg ‘niet te verliezen’.
Al met al is criminaliteit een moeilijk begrip. Het is moeilijk om te bepalen wat er in omgaat en hoeveel gedupeerden er zijn als gevolg van criminaliteit.
Toch ga ik me concentreren op de meest serieuze vorm van criminaliteit, de georganiseerde criminaliteit.
_______________________________________________________
Georganiseerde criminaliteit
Criminaliteit is er in diverse vormen. De meest ingrijpende vorm van criminaliteit is de georganiseerde criminaliteit.
Iedere persoon geeft een andere betekenis aan dit begrip. Voor sommigen is dit alleen de ergste vorm van criminaliteit. Het wordt door veel mensen beschreven als ‘een hechte hiërarchische organisatie.’
En dit bij voorkeur ook nog van Italiaanse origine. Simpelweg de maffia.
Anderen rekenen ook georganiseerde belastingsfraudes door wettige bedrijven onder georganiseerde criminaliteit.
Mijn opvatting van georganiseerde criminaliteit is: ‘het bewust plegen van misdrijven in een georganiseerde groepering’.
Er zijn een aantal kenmerken waaraan valt te bepalen of het gaat om georganiseerde criminaliteit:
- Aanwezigheid intern sanctiesysteem
- Gebruik van geweld om eigen positie in criminele wereld te versterken
- Witwassen van zwart verdiend geld
- Plegen van meerdere soorten misdrijven
- Gebruik van bedrijven als dekmantels
Een criminele organisatie houdt zich vaak bezig met zaken die belangrijk zijn in de normale maatschappij. Alleen worden ze vanuit het criminele circuit op een net iets andere manier aangepakt dan de bedoeling is.
De meest bekende activiteiten van een criminele organisatie zijn:
- Afpersing
- Illegaal gewin
- Drugshandel
- Illegaal dumpen van afval
- Mensensmokkel
- Prostitutie
- Handel in vuurwapens
- Witwaspraktijken
Het verraderlijke aan een criminele organisatie is dat ze vaak in nauw verband staan met grote legaal opererende bedrijven. Ook zijn er non-zakelijke contacten met politie e.d.
Deze zijn vaak ten bate van de win-win situatie waar zowel crimineel als rechercheur op aast.
Denk aan het telefoon gesprek tussen John van den Heuvel en Johnny mieremet vlak voor zijn liquidatie. V.d. Heuvel belde hem ‘zomaar’ even op om het up to date te houden over de liquidatie van zijn voormalig advocaat. Het betrof hier een informeel gesprek.
_______________________________________________________
Liquidatie

li•qui•de•ren (ov.ww.)
1 (geldelijke zaken) afwikkelen, verrekenen
2 (een onderneming) opheffen
3 uitroeien, uit de weg ruimen
Als we denken aan topcriminelen dan denken we ook automatisch aan liquideren.
Een ieder van ons heeft het alleens op het nieuws gezien, de beelden van het rechercheteam achter het politielint. Amsterdam is al meerdere malen opgeschrikt door gewelddadige liquidaties.
Mannen als Klaas Bruinsma, Willem Endstra en John Mieremet hebben allemaal op deze wijze de dood gevonden.
Maar wat zijn de motieven voor zo’n liquidatie? En wie zit er achter?
De dader is niet altijd het probleem, alleen een gebrek aan het juiste bewijsmateriaal is vaak een drempel om een verdachte voor de rechter te zetten.
Een liquidatie betreft simpelweg een bepaald soort moordaanslag waarbij iemand om criminele reden om het leven wordt gebracht. Vaak betreft dit een afrekening.
Bij een liquidatie doet zich vaak het volgende scenario voor:
Gewapende en gemaskerde mannen duiken plotseling voor het slachtoffer op waardoor het slachtoffer verrast wordt, vervolgens wordt er een aanslag gepleegd op het slachtoffer en vluchten de daders op een wendbaar voertuig. Vaak een motor of een brommer.
Een liquidatie kan ook getuigen van een wraak actie. Wanneer bijvoorbeeld een belangrijk persoon uit een criminele organisatie wordt vermoord is het vaak zo dat er een aanslag plaatsvindt op de hoofdverdachte.
De afgelopen jaren zijn er veelvuldig criminelen geliquideerd. Hieronder een overzicht van de belangrijkste personen die dankzij collégé in de onderwereld zijn omgebracht:
• Henk Soenarto (Amsterdam, 2 mei 1978) George Plieger (Diemen, 14 januari 2003)
• Alexander Marianovic (Amsterdam, 21 juli 1982) Cor van Hout (Amstelveen, 24 januari 2003)
• Eduardo Astudillo (Amsterdam, 12 oktober 1983 Henk Boom (Amsterdam, 16 maart 2003)
• Tinus Fens (Den Haag, 17 december 1984) Alexander Bulatovic (Amsterdam, 16 mei 2003)
• André Brilleman (Amsterdam, 2 februari 1985) Bertus Lüske (Amsterdam, 17 augustus 2003)
• Benny Mulch (Amsterdam, 23 december 1985) Jules Jie (Amstelveen, 10 oktober 2003)
• Robbie Koning (Amsterdam, 14 mei 1986) Martin Hoogland (Hoorn, 18 maart 2004)
• John Bestebreurtje (15 augustus 1988) Marco Eijk (Hamont-Achel (België), 5 april 2004)
• Ferry Koch (Amsterdam, 6 oktober 1989) Willem Endstra (Amsterdam, 17 mei 2004)
• Roy Adkins (Amsterdam, 28 september 1990) Gijs van Dam jr (Zandvoort, 28 mei 2004)
• Ljubinko Becirovic (Amsterdam, 27 oktober 1990) Mounir Barsoum (Amsterdam, 8 juli 2004)
• Klaas Bruinsma (Amsterdam, 27 juni 1991) Evert Hingst (Amsterdam, 31 oktober 2005)
• Tony Hijzelendoorn (Wilnis, 20 maart 1992) John Mieremet (Pattaya), 2 november 2005)
• Jan Jaap van der Heijden(Alkmaar, 10 april 1993) Kees Houtman (Amsterdam, 2 november 2005)
• Danny Leclère (Amsterdam, 20 mei 1993) George v. Kleef (Amsterdam, 10 november 2005)
• Michael Vane (Amsterdam, 3 november 1993) Thomas van der Bijl (Amsterdam, 20 april 2006) 
• Martin Swennen (Amsterdam, 14 maart 1996)
• Ronnie Ondunk (Amsterdam, 15 juni 1998)
• Ibrahim Akasha (Amsterdam, 3 mei 2000)
• Jan Femer (Amsterdam, 23 september 2000)
• Sam Klepper (Amsterdam, 10 oktober 2000)
• Rob Driesen en Eric Driesen (Breda, 20 mei 2001)
• Magdi Barsoum (Amsterdam, 2 maart 2002)
_______________________________________________________
Topcriminelen
Nederland heeft een rijke geschiedenis aan criminaliteit.
Vele organisaties en dus ook vele grote namen hebben met name de afgelopen 20 jaar de revue gepasseerd.
Onderstaand is een overzicht terug te vinden van Nederlands meest bekende en gevreesde criminelen van de afgelopen jaren.
Klaas Bruinsma ( 06-10-53 / 27-06-91)
Door velen ook wel ‘Dominee’ of ‘de lange’ genoemd. Die eerste had hij te danken aan zijn eeuwige zwarte kledij en de gewoonte om anderen de les te lezen.
Klaas groeide als kleine jongen op in Amsterdam. Zijn jeugd maakte hij verder mee in het Hollandse Blaricum. De vader van Klaas was de oprichter en tevens directeur van Raak frisdrankfabriek.
Later heeft klaas ook zijn psychiater toegekend veel geestelijk leed te hebben overgehouden aan zijn vader.
Klaas begon zijn criminele loopbaan op de middelbare school als hasj gebruiker en verkoper.
Hij werd hiervoor later ook van school gestuurd en besloot in ’74 een fulltime baan in de drugswereld te nemen. Hij runde zijn zaken samen met Thea Moear, zij werd uiteindelijk ook klaas’ zakenpartner.
Na zijn veroordeling in ’76 veranderde hij van identiteit naar Frans van Arkel (lange Frans).
Samen met Moar zette Bruinsma een criminele organisatie op. Etienne Urka trad hierbij en Kickbokser André Brilleman werd de persoonlijke lijfwacht van Bruinsma.
In ’79 werd Bruinsma veroordeeld voor grootschalig hasjtransport uit Pakistan. Na deze veroordeling breidde Bruinsma aanzienlijk uit. Leveringen vonden nu plaats richting Duitsland, België, Frankrijk en Scandinavië.
In ’83 raakte Bruinsma verwikkeld in een vuurgevecht die resultaat was van een uit de hand gelopen ruzie om gestolen hasj. Hierbij werd Bruinsma neergeschoten.
Na een hogerberoep procedure werd Bruinsma in ’84 veroordeeld tot 3 jaar celstraf.
Na zijn vrijlating trok Bruinsma in, in hotels. Er vonden verschuivingen plaats in de organisatie.
Urka nam de plaats in van Moear en Roy Adkins werd hoofd drugsdivisie.
Ook kwam er een gokkastendivisie, deze werd geleid door Sam Klepper en John Mieremet.
André Brilleman werd beschuldigd van oplichting van Bruinsma. Hij deed zaken met een concurrerende organisatie. De Lijfwacht van Bruinsma werd hiervoor in beton gegoten en in de Waal gegooid.
Aan het eind van de tachtiger jaren was Bruinsma Europa’s grootste drugsdealer. Bruinsma’s organisatie betrof een omzet van miljoenen guldens per dag.
Bruinsma had plannen om zich terug te trekken uit het criminele milieu en wilde nog 1 grote slag slaan.
Het betrof 45.000 kilo zwarte Pakistaanse hasj met een straatwaarde van zo’n slordige 400 miljoen gulden en het werd geïmporteerd. In criminele kringen werd deze partij de ‘grote berg’ genoemd.
Helaas was de grote berg zo populair dat ook politie en justitie oor kreeg van het verhaal. De partij werd dan ook in Leusden in februari ’90 ontdekt.
Vanaf dat moment ging het met de Dominee zelf bergafwaarts. De cocaïne kreeg hem in zijn greep en hij werd veelvuldig gebruiker van het witte goud.
In de nacht van 27 juni ’91 Had Bruinsma een woordenwisseling met ex-pollitieman en destijds maffialid Martin Hoogland. Deze beschoot Bruinsma en doorzeefde hem met 4 kogels in borst en hoofd.
Martin Hoogland werd zelf in ’04 geliquideerd.
Klaas Bruinsma word tot op de dag van vandaag gezien
Als Nederlands grootste crimineel binnen de
Georganiseerde criminaliteit.

Willem Endstra (12-01-53 / 17-05-04)
Omwille van zijn low-profile bij velen bekend als ‘stille willem’.
Willem Endstra begint zijn vastgoed carrière begin ’80. Hij start het bedrijf Convoy Vastgoed.
En in ’90 is Endstra al een grote speler in de Amsterdamse vastgoed.
Zo bezit hij dan al hele woonblokken in het correcte Amsterdam-Zuid.
Zijn snelle opmars is volgens politie en justitie alleen te wijten aan het feit dat hij op grote schaal geld zou witwassen.
Eind jaren ’80 zet Endstra weer een vastgoed fonds op. Dit doet hij met Rob Grifhorst welke dikke maatjes is met Heineken ontvoerders Holleeder en van Hout.
In ’92 werd Endstra verdacht van het witwassen van geld uit de bende van Ton van Dalen. Het zou geld zijn dat was verdiend met grootschalige XTC-handel.
3 jaar later was het weer raak, dit keer zou het gaan om geld uit hasjtransacties waarbij de Hells Angels betrokken zijn. Datzelfde jaar zou hij ook justitie hebben afgekocht betreffende zijn strafvervolging met een slordige miljoen gulden.
In deze periode krijgt Endstra ook serieus contact met Willem Holleeder. De heren worden goede vrienden en Holleeder brengt Endstra in contact met meer namen in het criminele circuit zoals Sam Klepper en Johnny Mieremet (bekend van Bruinsma’s imperium).
Mieremet komt in contact met Endstra vanwege het verhaal dat de Joegoslavische maffia Endstra wil ontvoeren dan wel niet vermoorden. Omdat mieremet zijn woord geeft de zaak wel te zullen sussen is Endstra bereid de miljoenen van Klepper en Mieremet wit te wassen.
Behalve hulp bij investeringen bied Endstra ook hulp met het vinden van woonruimtes voor topcriminelen in en rond Amsterdam.
Zo rold Endstra in het circuit en is er voor hem geen weg terug meer.
Endstra had ook contacten met mensen als Erik de Vlieger. Tevens een begrip in de onderwereld.
Samen met de vlieger en 2 anderen hadden zij hun zinnen gezet op vliegveld Laarbruch net over de grens bij Venlo.
Toen de Duitse regering lucht kreeg van Endstra’s situatie bij de Nederlandse overheid werd hij gedwongen uit het project te stappen. Toch kreeg hij het voor elkaar om 6miljoen in het project te stoppen dat ondertussen Niederrhein gedoopt is.
Endstra’s omslag is er wanneer hij in confrontatie gaat met Mieremet. Deze wordt door de belastingsdienst opgejaagt en wil zijn belegde geld terug zien. Endstra kan hem niet duidelijk maken dat zijn geld simpelweg vastzit in inroerend goed. Mieremet stapt daarop naar buiten en maakt Endstra bekend onder het grote publiek als de bankier van de onderwereld.
Wanneer het geschil op zijn hoogepunt is wordt in februari ’02 een poging gedaan om Mieremet te liquideren. Mieremet is in de volle overtuiging dan Endstra en Holleeder hier achter zitten.
Dankzij een restitutie van Mieremet’s investeringen kan de situatie gesust worden.
Maar ook Endstra en Holleeder komen in de clinch te liggen. Holleeder begint Endstra af te persen tot aan zijn grootmoeders bankrekening toe.
Endstra ziet een eind inzicht komen en begaat 2 stappen,
Hij bied Hell’s Angels president Big Willem een miljoen om Holleeder te liquideren.
Daarbij Begint hij de CIE (Criminele Inlichtingen Eenheid) te voorzien van informatie.
Deze gesprekken duren van maart ’03 t/m januari ’04.
Op 17-05-04 vind stille Willem Endstra de dood
wanneer hij wordt neergeschoten.

Sam Klepper (29-04-60 / 10-10-00)
Wordt in de tijd van Klepper en Mieremet ook wel het duo spic en span genoemd. Dit hadden zij te danken aan de harthandige wijze waarop ze tegenstanders uit de weg ruimde.
Sam (Simon) Klepper begint zijn criminele carrière als lid van de beruchte Houtman bende.
Tussen ’82 en ’86 zijn ze goed voor minstens 41 gewapende overvallen in binnen en buitenland. Dit was goed voor een opbrengst van zo’n 13miljoen gulden.
De bende werd geleid door de gelijknamige Kees Houtman. De bende stond bekend om hun nauwkeurige werkwijze.
In ’86 valt de bende uit elkaar en vervolgd ieder zijn eigen pad. Klepper komt terecht bij Klaas Bruinsma die op dat moment een berucht maffiabaas is. Samen met jeugdvriend Johnny Mieremet nemen ze de leiding over de speelautomatendivisie van Klaas Bruinsma die destijds in de onderwereld werd gezien als de grootste man.
Klepper en Mieremet krijgen ruzie met Joegoeslaven tijdens de Bruinsma periode om een partij Coke.
Topman van de Joegoslavische organisatie wordt beschoten voor het café van Klepper en Mieremet en de ruzie escaleert. Wanneer Bruinsma toezegd aan topman Becirovic dat ze het zelf maar moeten uitvechten gebeurt dit ook. Hij wordt in juni ’90 vanaf de straat in zijn huis geliquideerd.
De situatie escaleert als Klepper en Mieremet de Joegoslaven rippen voor een bedrag van 20 miljoen gulden. Het is nu echt oorlog.
Omdat Bruinsma in ’91 wordt geliquideerd valt de organisatie uit elkaar en kan de oorlog niet uitgevochten worden.
Omdat er een onveilig gevoel heerst zonder Bruinsma in de buurt tippen Klepper en Mieremet de politie over hun eigen wapenhandel en worden ze gearresteerd in een auto vol wapens. Zo duiken ze een tijdje onder in de gevangenis.
Wanneer ze vrijkomen zijn de gevaarlijkste Joegoslaven het land al ontvlucht en kunnen zij zich voorlopig niet meer in Nederland laten zien. Daarop pakken Klepper en Mieremet de draad weer op en vormen jarenlang een gevreesd duo in de onderwereld.
In die jaren sluiten meerdere criminelen zich bij het duo aan. Denk hierbij aan Kok, Hillis en Holleeder.
Naar schatten heeft de organisatie in binnen en buitenland de verantwoording over zo’n 15 liquidaties.
Klepper die ook brommerfanaat is sluit zich ook nog aan bij de Hell’s Angels die onder leiding staan van de alom bekende ‘Big Willem’ van Boxtel.
Eind jaren ’90 komt het Joegoslaven conflict weer ter sprake wanneer huidige machtshebbers van de Joegoslavische maffia alsnog geld willen zin van de ripdeal die Klepper pleegde.
Klepper zelf is van plan te gaan stoppen in de onderwereld en is dan ook niet van plan iets van zijn fortuin af te staan. Een zakenrelatie van Klepper wordt dan geliquideerd als waarschuwing.
Even later is ook Klepper zelf aan de beurt.
Waarschijnlijk is er bij zijn liquidatie dubbelspel gepleegd. De Bosniër Farid Salja was enkele weken daarvoor aangesteld als Klepper’s lijfwacht. Op het moment van de liquidatie droeg Salja een TV-toestel waardoor hij zijn handen vol had. Hij moest door zijn ongewapende collega Peter Beuving zelfs worden aangespoord om zijn UZI te trekken en te schieten, waarop hij zo slecht en scheef schoot dat Salja hier niet eens voor vervolgd is.
De theorie gaat dat Salja in dienst was voor de Joegoslaven waardoor Klepper een veilig gevoel kreeg en de moordenaar van Klepper had zekerheid dat hij voor Kleppers bodyguard niet bang hoefde te zijn.
De begrafenis van Klepper wordt volledig geregeld door de Hell’s Angels waar Klepper aspirant lid was.
Het volledige Amsterdamse verkeer komt vast te staan door de
enorme stoet bikers die de tocht volgt naar
Kleppers laatste rustplaats.
Klepper werd 40jaar.

Johnny Mieremet (10-06-60 / 02-11-05)
Omwille van zijn brilletje door velen ook wel ‘de schele’ genoemd.
Ten tijde van zijn gevreesde samenwerking met Sam Klepper ook wel spic en span genoemd.
Johannes Mieremet groeide in Amsterdam op. Al vanaf zijn jeugd vormde hij een duo met Sam klepper.
Tijdens zijn schooldagen hield hij zich al bezig met handel in vuurwerk. En al snel ging dit over op diefstal en hasj.
Daarna rolde hij eerst met Klepper in de Houtman bende waar hij naam maakte en vervolgens sloot hij zich samen met Klepper aan als hoofd speelautomatendivisie bij Klaas Bruinsma.
Ook na de dood van Bruinsma bleef het duo spic en span onafscheidelijk. Mieremet en Klepper hebben destijds ook nog langs elkaar gewoond in het Belgische Neerpelt.
Na Bruinsma’s dood startte Mieremet enkele holdings die op naam van Ria Eelzak zijn vrouw werden gezet. Hier kon hij zijn geld in kwijt.
Eind jaren ’90 ontstond er een toevallige coalitie tussen Mieremet, Klepper en Holleeder die op dat moment ruzie had met zijn maatje Cor van Hout.
Holleeder was interessant voor het duo omdat hij ook met pandjes bezig was.
De samenwerking resulteerde al snel in een forse investering van Klepper en Mieremet.
Ze namen 50% belang in ‘California Properties’. De andere helft was in handen van Willem Endstra, een kennis van Holleeder.
Mieremet investeerde middels Endstra zo’n 50miljoen gulden.
Mieremet en Klepper werden bij Endstra geïntroduceerd onder het verhaal dat Endstra bedreigd zou worden door de Joegoslavische maffia. Mieremet kon dit wel verhelpen maar onder het motto voor wat hoort wat!
Klepper en Mieremet maar ook Holleeder waren niet zo gecharmeerd van de drugshandel. Dit was naast een groot risico ook nog eens erg arbeidsintensief. Daarop bedacht het trio een veel simpele manier, namelijk gewoon het geld van de vastgoedmagnaten afpakken en ze daarbij zo afschrikken dat aangifte doen geen optie was.
Daar kwam ook Willem Endstra weer in het spel want wie anders kon hun aan de juiste namen helpen in deze ‘branche’.
Naast de bij Klepper vernoemde problemen met de Joegoslaven die alsnog geld eistte had Mieremet ook problemen met de belasting. Op papier was hij van Ierse nationaliteit maar woonachtig in België.
Jammer genoeg voor hem kon de politie middels onderzoek bewijzen dat het grootste deel van het jaar gewoon in Nederland vertoefde. Daarmee was hij dus ook verplicht om in Nederland belasting af te dragen. Mieremet pleegde dus officieel belastingfraude en kon vervolgd worden.
De ruzie tussen de joegoslaven en ‘spic & span’ liep hoog op. Na eerst de liquidatie van Jan Femer volgde kort daarna Klepper. Mieremet gaf zich hierop gewonnen en betaalde de Joegoslaven. Hij gaf 11.5miljoen gulden cash aan Holleeder die dit aan de Joego’s zou overdragen. Jammer genoeg stak Holleeder zelf een deel in zijn zak en de schuld was nog steeds niet voldaan.
Niet Alleen had Mieremet nu problemen met Holleeder, ook nog eens met Endstra omdat deze zijn geld niet meer terug kon halen. Dit zat immers vast in onroerend goed.
In februari ’02 werd Mieremet beschoten voor het kantoor van zijn advocaat Hingst. Hij ontsnapte ternauwernood. 2 maanden later was het wederom raak met de belasting. Ze legden een aantal dwangbevelen neer ter waarde van 20miljoen gulden.
Na vele problemen besluit Mieremet Nederland te verlaten en vertrekt naar Thailand om aan een bouwproject deel te nemen.
Wanneer hij daar even langs het gemeenschappelijke kantoor gaat
Stopt er een motor. De passagier stapt af, loopt naar binnen
En vraagt ‘Are you John?’
Wanneer Mieremet dit bevestigd wordt hij beschoten door
de persoon.
Johnny Mieremet overlijd onderweg naar het ziekenhuis.

Willem Holleeder (29-05-58 / n. v. t.)
Holleeder is bij menig persoon beter bekend als ‘de neus’. Dit heeft hij te danken aan de royale omvang van zijn reukorgaan.
Holleeder wierf vooral bekendheid als een van de Heineken ontvoerders.
Willem Frederik Holleeder wordt geboren in de Amsterdamse jordaan. Hij is zoon van een vrij bekend wielrenner waarna Holleeder senior bij Heineken komt te werken.
Op de middelbare school ontmoet Holleeder Cor van Hout. Al snel worden ze beste maatjes en maken ze samen het schoolplein onveilig. Na zijn diensttijd sluit Holleeder zich aan bij het aannemersbedrijfje dat van Hout met vrienden dan heeft opgestart. Hij wordt hier voornamelijk als ‘sterke man’ ingezet voor wanbetalers en krakers.
Naast het aannemersbedrijfje houdt het viertal zich bezig gewapende roofovervallen e.d.
Deze plannen leveren veel geld op. Maar de échte klapper vind plaats wanneer het idee ontstaat om biermagnaat Freddy Heineken te ontvoeren. Dit gebeurt ook en de 4 criminelen incasseren zo’n 35miljoen gulden. Helaas komt de politie hen op het spoor en van Hout ontvlucht samen met Holleeder het land om naar Frankrijk te vertrekken. Ze moeten hierbij het grootste deel van de buit achterlaten. Dit wordt later ook teruggevonden.
Met 8miljoen op zak vluchten ze naar parijs en daar begraven ze het geld.
Holleeder wordt dan in ’84 samen met van Hout gearresteerd door de franse politie.
Toch was uitlevering niet mogelijk omdat meester Moszkowicz ontdekte dat afpersing en vrijheidsberoving niet stonden in de uitleveringsovereenkomst.
Daarop werd het duo door de fransen naar het Frans gedeelte van Sint Maarten gebracht in de hoop dat de Nederlandse politie ze daar zou komen halen. Later werden ze alsnog uitgeleverd en in ’87 veroordeeld tot 11jaar gevangenis straf. In ’92 stonden beide heren weer op straat.
Holleeder begaf zich hierop samen met van Hout in het vastgoed en invensteerde in prostitutiepanden en kochten Casa Rosso in Amsterdam. In ’96 viel het duo uit elkaar en sloot Holleeder zich aan bij het duo Spic en Span die eerder van Hout en Holleeder hadden geprobeerd af te persen.
Van Hout zag hen ook als dader van de mislukte aanslag op zijn leven eerder dat jaar.
Holleeder zette ook Grifhorst aan de kant en vervolgde zijn pad met financieel adviseur en vastgoedmagnaat Willem Endstra.
Eind ’02 vond Holleeder weer de media. Er dook een foto op van hem zittend op het nu befaamde bankje samen met Endstra in de Apollolaan. Dit was erg vreemd aangezien de bankier van de onderwereld te kennen had gegeven dat hij Holleeder nauwelijks kende.
Vanaf deze periode zou Holleeder zijn begonnen met afpersing van Endstra.
Dit zou gepaard zijn gegaan met het nodige geweld.
In september ’04 werden 2 leden van de Hell’s Angels geroyeerd. Een hiervan was de oprichter en president Willem van Boxtel. Reden hiervan was dat ze van Endstra de opdracht zouden hebben aangenomen om Holleeder te liquideren.
Van Boxtel moest al zijn Angels spullen inleveren waaronder zijn Motor. Ook moest hij de Angels tatoeage laten verwijderen.
De verklaringen van Endstra worden nagetrokken. Hierin komt naar voren dat Holleeder meer dan 25 liquidaties op zijn naam zou hebben staan. Holleeder vertelde Endstra namelijk wie de volgende was.
Endstra zelf zou voor tientallen miljoenen zijn afgeperst door Holleeder die ook nogeens plannen had zijn eigen zuster en kinderen te vermoorden om zo uitlekken van de waarheid tegen te gaan.
Op 2 april ’07 begint wat velen noemen ‘het proces van de eeuw’. De strafzaak tegen Willem Holleeder. In de nacht voor het proces wordt er een aanslag gepleegd op de rechtbank maar dit houdt het starten van het proces niet tegen. Op 5 april wordt Holleeder onwel en beland hij op de intensive care. Hij blijkt een lekkende hartklep te hebben.
De uitspraak staat nu op 9 jaar cel.
Holleeder heeft direct te kennen gegeven in hoger
Beroep te zullen gaan hiertegen.
_______________________________________________________
Strafrecht
straf•recht (het)
1 het geheel van beginselen en regels ten aanzien van het opleggen van straf door een openbaar rechtsprekend persoon of lichaam
In het strafrecht zijn alle regels vastgelegd waar de burgers in Nederland zich aan dienen te houden.
Wanneer een burger zich hier niet aan houdt pleegt hij een strafbaar feit.
Als het zo is dat de officier van justitie wil dat de verdachte voor de rechter verschijnt zijn er 2 soorten strafbare feiten:
- Overtredingen
- Misdrijven
Een overtreding is relatief gezien een licht vergrijp. Een misdrijf daarentegen is een zwaarder vergrijp.
Alle strafbare feiten staan onderverdeeld in boekwerken zoals het wetboek van strafrecht.
Wanneer er een slachtoffer in het spel is moet deze persoon z.s.m. aangifte doen op het politiebureau. Vanuit hier kan de officier van justitie de zaak neerleggen bij de rechter.
Wanneer het slachtoffer op eender welke wijze schade heeft geleden kan via de officier van justitie een schade claim worden neergelegd bij de rechter. Dit noemt men voegen.
De politie speelt een belangrijke rol bij strafrecht. Zij maken bijvoorbeeld het verslag van een aangifte.
Dit verslag heet een proces-verbaal. Ook doet de politie zelf onderzoek om strafbare feiten aan het licht te brengen en om behorende sporen en bewijzen te verzamelen.
Het proces-verbaal en de eventuele bewijsstukken worden door de politie doorgespeeld naar de officier van justitie welke vervolgens bepaalt of de zaak bij de rechter terecht komt.
Hij moet er ook voor zorgen dat de uitspraken van de strafrechter daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Politie en justitie hebben ook de bevoegdheid om dwangmiddelen te gebruiken. Dit is bijvoorbeeld fouilleren of iemand vasthouden op het politiebureau. Hierbij moeten wel strenge regels gevolgd worden. Deze zijn terug te vinden het wetboek van strafvordering. Het is aan de rechter om te controleren of deze regels ook daadwerkelijk correct worden uitgevoerd.
Het volgende personage binnen strafrecht is de rechter-commissaris. Wanneer de officier van justitie een diepgaand onderzoek moet uitvoeren om de bewijsstukken te verkrijgen heeft hij toestemming nodig van de rechter-commissaris. Dit is ook de rechter die het onderzoek leidt. De rechter-commissaris heeft ook de bevoegdheid om zwaardere dwangmiddelen toe te passen zoals het aftappen van telefoon. Hij kan ook getuigen en deskundigen verhoren.
De strafrechter zelf is natuurlijk onmisbaar in het proces. Wanneer de officier van justitie bepaald dat de zaak bij de strafrechter terecht komt dan wordt er een zitting gehouden. De verdachte krijgt dan een zogenaamde dagvaarding en wordt opgeroepen om op de zitting te verschijnen.
De strafrechter werkt volgens een vast vragenschema dat is hieronder te zien:
De strafrechter leidt het onderzoek ter terechtzitting. Eerst gaat hij na of aan alle formele eisen is voldaan (formele vragen).
1. is de dagvaarding geldig?
2. is de zaak aangebracht voor de juiste rechter?
3. zijn er geen redenen waarom deze zaak eigenlijk niet had mogen worden voorgelegd, met andere woorden: is het Openbaar Ministerie ontvankelijk?
4. is er reden om de zaak te schorsen?
Pas als alles in orde is, gaat de rechter de zaak inhoudelijk beoordelen. Hij moet daarbij de volgende (materiële) vragen beantwoorden:
1. is het ten laste gelegde bewezen? Zo nee, vrijspraak
2. is het bewezen verklaarde strafbaar? Zo nee, ontslag van alle rechtsvervolging wegens niet-strafbaarheid feit
3. is de verdachte strafbaar? Zo nee, ontslag van alle rechtsvervolging wegens niet-strafbaarheid dader
4. welke straf moet worden opgelegd? Dit is de veroordeling.
De persoon waar het hele strafrecht om draait is natuurlijk de verdachte. Als de politie of de officier van justitie een redelijk vermoeden heeft dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, dan wordt deze persoon als verdachte gezien.
Er is dan nog geen ‘dader’ vastgesteld. De dader is iemand die aantoonbaar een strafbaar feit heeft gepleegd. Wanneer iemand verdacht wordt van een strafbaar feit is het wijselijk om een advocaat in te schakelen. Een advocaat verdedigt de rechten van de verdachte tegenover politie en justitie.
Iedereen heeft het recht om zich te laten bijstaan door een advocaat. Wie deze niet kan betalen (wat zeldzaam is bij verdachte uit de onderwereld) krijgt een advocaat toegewezen door de raad voor rechtsbijstand. Er wordt dan een bijdrage gevraagd afhankelijk van het inkomen van de verdachte.
Wanneer iemand meer weet over een mogelijke verdachte wordt de persoon gezien als getuige.
Een getuige is iemand die dus iets kan vertellen over een strafzaak.
Getuigen die door de officier van justitie worden opgeroepen noemen we: ‘getuigen à charge’,
Zij leggen vaak een belastende getuigenis af tegen de verdachte. Wanneer een veroordeelde getuigt tegen een verdachte op afspraak dat hij in aanmerking komt voor strafverminderingen noemen we hem een kroongetuige.
In veel van de gevallen waarbij de uitspraak van de rechter tegenvalt besluiten de advocaat en zijn cliënt in hoger beroep te gaan.
Hierbij wordt aan een hogere rechter gevraagd opnieuw een oordeel te geven in een zaak.
Er kan bij vonnis van de rechter in eerste inslag hoger beroep worden gegaan.
Bij strafrecht en civiel recht kan hoger beroep ingesteld worden bij het gerechtshof. Bij bestuursrecht wordt hoger beroep ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven of de Raad van State.
Er kan in Nederland maar 1x per zaak in hoger beroep worden gegaan. Hierna is de enige resterende optie hoger beroep in cassatie bij de Hoge Raad. Hier wordt de zaak niet meer inhoudelijk bekeken maar alleen of het verloop van de rechtszaak volgens alle regels is verlopen.
In het civiel recht kan een van de partijen, of beide partijen hoger beroep instellen. Het hoger beroep dat als eerste wordt ingesteld heet principaal appel. Wanneer de andere partij daarop ook hoger beroep instelt tegen dezelfde uitspraak, heet dat beroep incidenteel appel.
De termijn voor het instellen van hoger beroep is in een gewone procedure drie maanden te rekenen vanaf de dag dat het bestreden vonnis is gewezen (uitgesproken). Die termijn geldt voor het principaal beroep. Het hoger beroep wordt ingesteld door het uitbrengen van een dagvaarding bij de wederpartij. Als die dagvaarding binnen drie maanden is uitgebracht dan is het tijdig ingesteld. In de dagvaarding bepaalt de partij die in hoger beroep gaat zelf de dag waarop de zaak voor het eerst zal dienen bij het Gerechtshof. Die datum hoeft niet binnen de beroepstermijn te liggen.
Nadat beroep is ingesteld kan de wederpartij ook zelf hoger beroep instellen zonder dat daaraan een termijn verbonden is. Hij dient dat dan wel te doen uiterlijk bij het indienen van zijn eerste processtuk, de zogenaamde memorie van antwoord. Die memorie heet in dat geval memorie van antwoord in het principaal appel, tevens memorie van grieven in incidenteel appel.
Na het indienen, juristen spreken van het nemen, van de stukken, kan pleidooi gevraagd worden. In dat geval vindt er een echte zitting plaats, zonder pleidooi wordt een zaak alleen behandeld op zogenaamde rolzittingen.
Bij het Gerechtshof is het nog gebruikelijk om aan het einde van de schriftelijke en/of mondelinge behandeling van de zaak, de processtukken te overleggen, fourneren wordt dat genoemd. Na het fourneren bepaalt het Hof een datum voor de uitspraak. Die uitspraak wordt bij het gerechtshof arrest genoemd.
De uitspraak kan zowel een bekrachtiging inhouden van het oorspronkelijke vonnis, als een vernietiging. In dat laatste geval geeft het Gerechtshof zelf een nieuwe beslissing.
Het is in Nederland wel zo dat men niet in hoger beroep kan gaan als het een financieel vonnis bedraagt onder de 1750 euro.
_______________________________________________________
CIE Criminele Inlichtingen Eenheid
•lich•tin•gen•werk (het)
1 het verzamelen van informatie, m.n. d.m.v. spionage
een•heid (dev)
1 verband, samenhang
2 (eenheden) samenhangend geheel
3 (eenheden) samenwerkende groep mensen
De criminele inlichtingen eenheid ‘CIE’ was voorheen de ‘CID’ criminele inlichtingen dienst.
Ieder politiekorps beschikt over een CIE. Maar daarnaast is de CIE ook te vinden bij:
- Dienst nationale recherche
- Koninklijke marechaussee
- Rijksrecherche
- FIOD-ECD
De beweegruimte van de CIE is aan banden gelegd door een aantal strikte wetgevingen waaraan ook zij zich moeten houden. Deze zijn vastgelegd in het wetboek.
In hoofdstuk 5.7 CIE-regeling is te lezen wat wel en wat niet kan. Zo zijn de letterlijke taken van de criminele inlichtingen eenheid:
Artikel 4
1. Criminele inlichtingen eenheden verrichten in ieder geval de volgende werkzaamheden:
a. het verzamelen en verifiëren van criminele inlichtingen;
b. het registreren van gegevens in een register zware criminaliteit en in een voorlopig register overeenkomstig de daartoe vastgestelde modelreglementen;
c. het bevorderen van het gericht inwinnen en aanvullen van criminele inlichtingen en andere gegevens die in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in aanmerking komen voor registratie op grond van de Wet politieregisters;
d. het analyseren van criminele inlichtingen en het aan de hand daarvan:
1. signaleren van criminaliteitsontwikkelingen, voorzover het betreft misdrijven als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k, van de Wet politieregisters;
2. periodiek verslag doen ten behoeve van criminaliteitsbeelden;
3. het verstrekken van criminele inlichtingen overeenkomstig de daartoe vastgestelde modelreglementen.
4. Ten behoeve van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, maken criminele inlichtingen eenheden gebruik van de door de Ministers aangewezen geautomatiseerde verwijzingsindex.
5. De uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onder c, met medewerking van personen als omschreven in artikel 1, onder d, wordt uitsluitend verricht door de criminele inlichtingen eenheid.
De meest bekende en wellicht ook belangrijkste rol die de CIE heeft gespeeld zijn de ‘achterbank’ gesprekken met Willem Endstra.
Tussen maart ’03 en januari ’04 heeft Endstra 15 gesprekken gevoerd op de achterbank van een auto.
Hierin beweerde hij o.a. dat Willem Holleeder verantwoordelijk is voor zo’n 25 liquidaties waarin Mieremet, Klepper en zijn eigen zwager Cor van Hout.
Deze bandopnamen zijn in handen gekomen van 2 journalisten en zij hebben dit tot een op papiergezet en ingebonden. Vanaf dat moment waren de ‘Endstra Tapes’ voor iedereen in te zien.
_______________________________________________________
FIOD-ECD
De FIOD-ECD is de recherche van de belastingdienst. Ze is in ’99 ontstaan door het samen gaan van:
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) van ministerie van financiën en de belastingdienst.
Economische Controle Dienst (ECD) destijds onderdeel van economische zaken.
De FIOD-ECD heeft een aantal doelen waaromheen de organisatie is opgebouwd:
- Tegengaan van fiscale, financiële en economische fraude.
- Het waarborgen van een integer beroeps en bedrijfsleven.
- De bescherming van de consument.
- De bestrijding van georganiseerde criminaliteit.
De FIOD-ECD is een opsporingsdienst, wanneer een bedrijf verdacht wordt van fraude kan er dus ook een onderzoek worden ingesteld, dit gaan in overleg met het functioneel parket.
Aanwijzingen van eventuele fraude kunnen ook zijn binnengekomen middels belastingkantoren, douanekantoren, de Nederlandsche Bank e.d. Ook privé personen hebben de mogelijkheid om hier aangifte te doen.
De opsporingsteams van de FIOD-ECD houden zich onder meer bezig met zaken als:
- fiscale fraude (belastingontduiking);
- financieel-economische fraude (zoals beurs- en beleggingsfraude, handel met voorkennis, piramidespelen, faillissementsfraude, boekhoudfraude en witwassen);
- douanedelicten, zoals smokkel van sigaretten, smokkel van drugs en ontduiken van invoerrechten en smokkel van strategische goederen; en
- opsporen van grondstoffen voor de vervaardiging van XTC en het opsporen van XTC-laboratoria
Ook wordt de ervaring en expertise van de FIOD-ECD gebruikt voor de strijd tegen criminele organisaties. Dit doen ze in samenwerking met de KLPD (Korps Landelijke Politiediensten) en de nationale recherche.
De FIOD-ECD is een grote onderneming. Het telt zo’n 16 locaties verspreid over heel Nederland. In totaal telt FIOD-ECD ongeveer 1250 werknemers.
Ook op internationale schaal speelt deze omvangrijke onderneming een rol. Er wordt nauw samengewerkt met instanties als Interpol.
Het was destijds ook deze organisatie die Johnny Mieremet op de hielen zat omwille van zijn belastingontduiking. Het ging zoals eerder te lezen was om het feit dat Mieremet in België woonde, de Ierse nationaliteit droeg maar het merendeel van het jaar gewoon in Nederland vertoefde.
Er werd hem dan ook een flinke boete opgelegd.
_______________________________________________________
Dienst nationale recherche

De dienst nationale recherche valt onder de KLPD en is bestaat uit 2 hoofd units:
- Unit synthetische drugs
- Unit mensensmokkel
De onderzoeken die de nationale recherche uitvoert staan onder toezicht van het openbaar ministerie.
Bij de nationale recherche werken ongeveer 850 mensen die zich bezighouden met een breed scala aan problemen. Een daarvan is georganiseerde criminaliteit.
De nationale recherche heeft veel ervaringen op het gebied van:
- smokkel van grensoverschrijdende handel (cocaïne, heroïne, mensen,vuurwapens etc.)
- de productie van en handel in synthetische drugs
- witwassen
- ideologische misdaad ‘lees: terrorisme’
De dienst ontwikkelt nieuwe recherchetechnologieën en ondersteunt rechercheteams in het land met adviezen en kennis. Edison, het beeldopslagsysteem voor vervalste documenten en vuurwapens, is er ontwikkeld. De dienst verzorgt eveneens het centrale onderzoek naar vingerafdrukken (dactyloscopie). Maar bovenal verzamelt NRI nationale en internationale politie-informatie om te zoeken naar dwarsverbanden, zodat de bovenregionale criminaliteit in Nederland kan worden aangepakt. De dienst ontwikkelt zich verder als het Intelligence Platform voor de Nederlandse politie. Recherche-informatie wordt veredeld met overzichten, inzichten en doorzichten. Producten daarbij zijn het vervaardigen van dreigingsbeelden, criminaliteitsbeeldanalyses en projectvoorbereidingen i.v.m. rechercheonderzoeken.
_______________________________________________________
Hoofd & deelvragen
Nu mijn onderzoek voltooid is heb ik een beter inzicht gekregen in wat er zich afspeelt in de onderwereld.
Ik heb veel gezien en gelezen maar nog veel meer geleerd.
Hieronder volgt mijn beantwoording op de hoofd & deelvragen:
Deelvraag 1: Wat is de betrekkelijkheid van georganiseerde criminaliteit?
De betrekkelijkheid van georganiseerde criminaliteit in Nederland is erger dan ik in de eerste instantie dacht. Mijn verwachting was dat de invloeden vanuit Nederland nihil zouden zijn tegenover die vanuit Rusland, Joegoslavië of Italië.
Maar nu weet ik dat niets minder waar is. Het is Nederland geweest die naam zette met grote ripdeals. Ook was het Nederland dat veelvuldig exporteerde en hierbij niet te flauw was bij wat ze exporteerde.
Nederland heeft een rijke historie op het gebied van topcriminelen die naam hebben gevestigd in binnen en buitenland. Het betreft hier criminelen die vrijwel allemaal op dezelfde wijze de dood hebben gevonden. De rivaliteit is groot en geld staat centraal.
Deelvraag 2: Hoe treedt Justitie op tegen georganiseerde criminaliteit?
Ik heb kunnen concluderen dat Justitie op diverse manieren optreedt tegen het geweld van criminele organisaties.
Er zijn diverse eenheden die volop bezig zijn met onderzoek plegen. Met de kennis die ze tot nu toe vergaard hebben proberen ze de kopstukken van de huidige criminele organisaties te pakken.
De belangrijkste op dit moment is wel Willem Holleeder. De enige topcrimineel die nog in leven is. Tegen hem is nu ook het ‘proces van de eeuw aan de gang’.
Door het beantwoorden van deze 2 deelvragen en de conclusies te combineren is het mogelijk om een duidelijke beantwoording te formuleren voor mijn hoofdvraag:
Hoe is de gesteldheid van georganiseerde criminaliteit in Nederland?
Ik ben tot de conclusie gekomen dat niet goed gesteld is met de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Naast de vele organisaties die ons land kent en heeft gekend is er een nieuwe generatie op gang aan het komen. Als we niet uitkijken gebeurt hierbij hetzelfde als wat er de afgelopen 2 decennia heeft plaats gevonden.
Verder zijn er naar mijn mening altijd criminelen geweest en zullen die er ook altijd blijven. Moeten we daarom stilzitten? Nee! Samen met politie en justitie kunnen we een sterke arm vormen waarmee we de misdaadbestrijding aan kunnen gaan.
_______________________________________________________
Conclusie
Met betrekking tot mijn hoofd en deelvragen valt er niet veel meer toe te voegen.
Ik moet zeggen dat het een pittig werkstuk is geweest maar elke besteedde minuut is interessant gebleven.
Qua tijdsbesteding is het me wel tegengevallen, ik ben ruimschoots over de 10uur gegaan.
Dit kwam hoofdzakelijk door het lezen van gebeurtenissen. Het inzicht krijgen van het web waarin personen compagnons zijn maar tegelijkertijd concurrenten of slachtoffers van elkaar.
Ik heb over het onderwerp ontzettend veel opgestoken. Ik wist er tot voorkort bijna niets van af maar het trok wel altijd mijn interesse.
Onderstaand is nog een urenverantwoording te vinden en hiermee ben ik dan ten einde gekomen aan mijn onderzoek naar de gesteldheid van criminele organisaties in Nederland.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

".

".

In dit werkstuk staat vermeld dat Bert Bons in liquidatie criminelen onder criminelen staat. Dit klopt niet Bert was slachtoffer van een crimineel en had niets met Cor van Hout te maken.dit is na te vragen bij de recherche in Amsterdam bij rechercheur Simon de Waal.hij is wel op de zelfde datum vermoord,en door dezelfde verdachte.De verdachte is Nico Visser,het beest van Hoorn die momenteel nog vastzit voor de moord ,in cafe de Volendammer te Hoorn.Bert Bons had al vanaf 1990 een persoonlijke vete,op Bert zijn verschillende aanslagen gepleegd door Nico Visser waarvoor hij twee maal is veroordeeld.De derde aanslag kon niet bewezen worden,en tijdens de moord op Bert zat hij in de gevangenis.Tijdens zijn eerste straf heeft hij in de gevangenis Klepper en Mieremet leren kennen en is na zijn straf gaan werken voor Klepper en Mieremet.Onze zoon is na de eerste aanslagen invalide geworden en heeft daarna werk gevonden in de beveiliging. Hij heeft toen werk gevonden bij discotheek Starligt en daarna bij yabyum. Daar is hij doodgeschoten waarschijnlijk in opdracht van Nivo Visser en consorten.Ik hoop hiermee duidelijk te maken zoek eerst goed alles uit voor dat je iets publiseerd, want alles wordt klakkeloos overgenomen.U kunt contact met mij opnemen via mijn email.Als er vragen zijn ben ik bereid deze te beantwoorden.Hoogachtend W.Bons de vader van Bert Bons.

10 jaar geleden