Discriminatie

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas mbo | 2793 woorden
  • 12 augustus 2010
  • 129 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
129 keer beoordeeld

Naam:
Opleiding:
Klas:

Leerdoelen Discriminatie

Leerdoel 1 Wat is discriminatie?
Leerdoel 2 Hoe ontstond discriminatie?
Leerdoel 3  Wie worden er gediscrimineerd?
Leerdoel 4  Wat voor vormen van discriminatie zijn er?
Leerdoel 5  Hoe zit het met discriminatie in de kinderopvang?


Inleiding

Waarom heb ik dit onderwerp gekozen:
Ik vind dit een heel leerzaam onderwerp, je hebt er bewust en onbewust ermee te maken.

Wat heb je allemaal gedaan om het onderwerp te bestuderen:

Ik ben op internet rond gaan kijken, ik heb aan vrienden gevragen of hun bewust of onbewust discrimineren,

Op welke manier komt dit onderwerp terug in je eigen leefsituatie en in je beroepspraktijk:
Je hebt altijd te maken met discriminatie, bewust of onbewust.
Op mijn stage hebben wij niet te maken met discriminatie want daar mag iedereen komen werken of komen spelen.

WWWW-model:

Wat is het probleem:
Dat er mensen discrimineren.

Wie zijn erbij betrokken:
Iedereen in de wereld.

Waarom houden zij zich met dit probleem bezig:
Bewust of onbewust discrimineert iedereen wel eens.

Welke opvattingen hebben de betrokkenen:
Iedereen heeft verschillende opvattingen, dat ligt eraan of je racist bent ja of nee.

Aantal mensen dat zich gediscrimineerd voelen in Nederland:Wat is discriminatie?:


Als mensen anders worden behandeld dan andere mensen omdat ze niet hetzelfde zijn noemen we dat: DISCRIMINATIE

Die mensen krijgen dan niet dezelfde rechten als waar iedereen recht op heeft, ze behoren niet bij dezelfde groep als de sterkste.
Wij zijn de sterkste en hebben het voor het zeggen.
Volgens mij is het zo dat veel mensen bang zijn voor het onbekende, het andere daardoor gaan ze juist discrimineren.
Discriminatie is zo oud als de mensheid.

Er zijn verschillende definities van discriminatie.zoals Discriminatie is het maken van onderscheid op onterechte gronden met als gevolg dat een persoon of een groep nadeel ondervindt.
Discriminatie is dus een ruim begrip, Het verschil met vooroordelen is dat het bij discriminatie niet alleen gaat om wat iemand denkt maar vooral om wat iemand doet.
Discriminatie heeft dus alles te maken met gedrag, Iedere definitie van discriminatie veronderstelt bepaalde morele normen en waarden met betrekking tot de gelijkwaardigheid van individuen en groepen.

Mijn mening:
Ik vind discriminatie echt heel erg, het raakt mij serieus want er zijn vele in Nederland en in mijn omgeving die gediscrimineerd worden.

Ik zelf ook, qua uiterlijk of opmerkingen of waar je vandaan komt.
Door iemand te discrimineren doe je de ander pijn en door die pijn kan de ander geestelijk gestoord worden en erge dingen gaan doen, zoals zelfmoord plegen.
Ik denk dat je altijd wel discriminatie houd want bewust of onbewust discrimineer je zelf ook mensen.
En soms is het terecht en soms niet maar je raakt iemand ook onbewust.


Hoe ontstond discriminatie?:

*Er wordt over je gekletst en geroddeld:
Ze maken veel flauwe en stomme grapjes over je of ze praten over je op geen leuke manier.
Je voelt dan dat er over je geroddeld word, dat je achter je rug om wordt uitgelachen en er worden dingen over je vertelt die niet waar zijn.

*Je mag niet meedoen:
Je mag niet meer meedoen met andere kinderen.
De kinderen willen niks met je te maken hebben en lopen met een grote boog om je heen, ze ontwijken je.
Ze doen net of je niet bestaat, in hun ogen bij jij niet meer dan een zuchtje lucht.


*Je mag niet hetzelfde als anderen:
Soms krijg je niet dezelfde rechten als andere omdat je anders bent.
In Hilversum mochten meisjes niet meevoetballen met de jongens in het schoolvoetbaltoernooi.
In Utrecht mochten Turkse jongens niet in de disco, hun Nederlandse vrienden konden zó naar binnen.
In Tilburg mocht een jongen niet lid worden van een voetbalclub omdat hij in een woonwagen woonde.

*Je wordt gepest:
Je wordt bedreigd en je bent het slachtoffer van allerlei kleine en grote pesterijen.
Ze verstoppen je jas, laten de banden van je fiets leeglopen of je krijgt briefjes waar je verdrietig of kwaad van wordt.

*Ze doen je pijn:
Je wordt slachtoffer van lichamelijk geweld.
Ze trekken aan je haar, schoppen, knijpen of laten je struikelen.
Ze slaan en willen steeds maar met je vechten.

*Er vallen doden:

Het vechten kan zo uit de hand lopen dat er doden vallen.
Een paar jaar geleden werd er in Amsterdam een Surinaamse jongen vermoord, alleen maar omdat hij een zwarte huid had.
De moordenaar – een jongen van 15 jaar – vertelde dat hij eenmaal een hekel had aan mensen met een donker huidskleur.

Wie worden er gediscrimineerd?:

Bij discriminatie denken de meeste mensen in de eerste plaats aan het uitschelden van buitenlanders.
Maar niet alleen buitenlanders krijgen met discriminatie te maken.
Er zijn verschillende gronden waarop iemand ongelijk behandeld kan worden.
Dat betekent dat iedereen het slachtoffer kan zijn van discriminatie, Als je in je klas niet geaccepteerd wordt omdat je "anders" bent, bijvoorbeeld omdat je uit een andere stad komt dan kun je spreken van discriminatie. Net als bij het belachelijk maken van homoseksuelen, het achterstellen van vrouwen in bepaalde beroepen, het kleinerend behandelen van gehandicapten.

Welke mensen worden er gediscrimineerd:

*Mensen met een donkere huidskleur.
*Gehandicapte mensen bijvoorbeeld:
• verstandelijke gehandicapten.
• mensen met een lichamelijk handicap.
*Mensen met een ander uiterlijk zoals:
• mensen die dik of dun zijn.
• iemand die rood haar heeft.
• mensen die groot of klein zijn.
*Andere rassen:
• turken.
• Marokkanen.
• Surinamers.
*Zieken zoals:
• mensen met aids.
• mensen met lepra.
*Werklozen:
- Homofielen, lesbiennes.
- Mensen met andere godsdienst:
• joden
• islamieten
• Hindoestanen

Wat voor een vormen discriminatie zijn er?:

De bekendste vormen van discriminatie zijn:
- racisme: discriminatie op grond van huidskleur.

- seksisme: discriminatie op grond van geslacht
- klassisme: discriminatie op grond van afkomst bijvoorbeeld, armen.
- antisemitisme: discriminatie van joden

Hieronder worden nog een aantal verschillende vormen van discriminatie beschreven:
- Directe en indirecte discriminatie:
Directe discriminatie betekent bijvoorbeeld dat migranten, vrouwen of homoseksuelen openlijk worden achtergesteld of benadeeld.
De 'dader' geeft dan zelf toe dat hij deze groepen ongelijk wil behandelen. Door de Nederlandse wetgeving en acties van anti- discriminatie bureaus komt deze vorm van discriminatie gelukkig steeds minder voor.
Maar er is ook discriminatie die minder gemakkelijk kan worden aangepakt.

Dat komt omdat er dan niet openlijk wordt gediscrimineerd maar de groepen of personen via een omweg worden benadeeld.
Zo komt het voor dat een Marokkaanse jongen niet tot een discotheek wordt toegelaten omdat "hij geen lid is", terwijl een Nederlandse jongen zo door mag lopen,Dit noemen we indirecte discriminatie.

- Bewuste en onbewuste discriminatie:
Bij bewuste of onbewuste discriminatie gaat het om de bedoeling van de persoon die discrimineert.
Er zijn bedrijven die voor bepaalde functies liever een man aannemen, omdat "vrouwen het werk niet aan kunnen" of "omdat dat nu eenmaal hoort".
Vrouwen worden dan bewust benadeeld, Een voorbeeld van onbewuste discriminatie is dat een bedrijf aan degenen die er al werken vragen een nieuwe collega te zoeken.
Als er bij zo'n bedrijf alleen maar blanke Nederlanders werken, zullen er ook eerder Nederlanders worden aangenomen omdat men binnen de eigen kennissenkring zoekt.
Het is dan niet de bedoeling te discrimineren maar het resultaat is wel, dat mensen van buitenlandse afkomst weinig of geen kans hebben op een baan bij dit bedrijf.


- Incidentele en structurele discriminatie:
Je kunt ook nog onderscheid maken tussen incidentele en structurele discriminatie.
Een burenruzie tussen een Nederlands en een buitenlands gezin, het verspreiden van racistische pamfletten, een aanslag op een moskee noemen we incidenten.
Incidentele discriminatie moet je "per geval" behandelen, er is niet een manier van omgaan met racisme of discriminatie.
Als problemen zich telkens herhalen of als door bepaalde regels groepen stelselmatig worden achtergesteld of benadeeld dan spreek je van structurele discriminatie.
Er zijn dan factoren in de omgeving die er voor zorgen dat de discriminatie ontstaat en blijft bestaan.
Het is belangrijk om hierover veel vragen te stellen, Bijvoorbeeld: hoe komt het dat in hoge functies in het bedrijfsleven bijna treme stromingen. Ze zijn vooral van toepassing op het rechts-extremisme van voor de oorlog zoals het fascisme en het nationaal-socialisme.
Fascisme is in deze publicatie hetzelfde als rechts- extremisme.


Dit waren de bekendste vormen van discriminatie maar er is ook nog een andere vorm: discriminatie hoeft niet altijd negatief te zijn.
Mensen kunnen ook het tegenovergestelde doen, door juist overdreven aardig te doen zoals: een blanke man staat als derde in een lange wachtrij, hellemaal achteraan staat een man met een donkere huidskleur.
De blanke man zegt heel overdreven: o, wilt u voor mij staan?
Dat heet dan positieve discriminatie, Iemand voortrekken vanwege bijvoorbeeld z’n huidskleur.

Mijn mening:
Het meest voorkomende vorm van discriminatie is racisme en seksisme.
Racisme is vooral met de huidskleur van mensen en zijn/haar kleding op school, werk of ergens buiten.
Ik heb er zelf ook een hekel aan als er mensen met een boerka rond lopen, je ziet dan niks en je hebt ook geen enkel idee van wat die mensen willen of denken of iets anders.
Ik zal ook geen les volgen van iemand met een boerka op.

Op het werk valt seksisme wel mee, bij mij werken er ook jongens.
Het is wel raar om een jongen op een kinderdagverblijf zien te werken maar het is ook wat hij leuk vind en ik vind dat iedereen een beroep moet kiezen die hij leuk vind.

Hoe zit het met discriminatie in de kinderopvang?:

Bij mij op het kinderdagverblijf worden er geen kinderen voorgetrokken of gediscrimineerd.
Iedereen heeft wel een kind die hij/zij leuker vind als de ander maar alle kinderen krijgen evenveel aandacht, is het niet van mij dan is het wel van een andere leidster.
Alle leidsters hebben een andere voorkeur van kinderen maar mogen wij het niet laten merken.
Er werken bij ons ook buitenlandse leidsters en die kunnen net zo goed werken als een andere leidster.
De kinderen hebben wel vragen over de buitenlandse leidster ivm het hoofddoek maar ze hebben er geen schrik voor.

Bij ons zijn alle kinderen welkom, van welke ras dan ook!

Wat ik wel vervelend vind is: als er een vader een kindje komt halen en je wil overdracht doen en die vader kan geen of slecht Nederlands, dan is dat erg vervelend.

Ik vertel dan altijd wel hoe het met dat kindje is gegaan maar of de vader het dan goed begrijpt dat weet ik niet.

Gedichtje:

“Toen ik geboren was, was ik zwart.
Toen ik opgroeide, was ik zwart.
Als ik naar de zon ga, ben ik zwart.
Als ik het koud heb, ben ik zwart.
Als ik bang ben, ben ik zwart.
Als ik ziek ben, ben ik zwart.
Als ik zal sterven, ben ik zwart.

Maar in tegendeel met jou, mijn blanke vriend.
Toen jij geboren was, was je roze.
Toen jij opgroeide, was je wit.
Als jij naar de zon gaat, ben je rood.
Als jij het koud hebt, ben je blauw.
Als jij bang bent, ben jij groen.
Als jij ziek bent, ben je geel.
Als jij zal sterven, zul je grijs zijn.


Hoe kun je mij dan een kleurling noemen!?!”

Eindconclusie

Ik vind discrimineren iets wat mensen echt kan raken maar bewust en onbewust discrimineer ik ook.
Discrimineren kan je op vele verschillende manieren doen en dat wist ik niet, Ik wist wel qua kleur maar nu ben ik er dieper op in gegaan en ben ik meer te weten gekomen over discrimineren.
Ik denk niet dat je iets aan de discriminatie kan doen want zolang als dat de mens bestaat is er al discriminatie.
Ik hoop wel dat door de discriminatie en de discriminatie in de media dat de jongeren gaan nadenken over geweld.

Stelling:
Door discriminatie worden buitenlanders snel aangenomen op het werk.

Bronnen:

Internetsite’s:

http://www.amsterdam.nl/contents/pages/87288/p40_aard.gif

http://home.planet.nl/~bruin527/Didi/Discriminatie.htm

http://fast.mediamatic.nl/f/psjq/image/3674-400-302.jpg

http://nl.wikipedia.org/wiki/Discriminatie

Bijlage 1:

Mijn mening:
Ik vind het erg dat er ruzies ontstaan over discriminatie maar ik vind ook dat de buitenlandse mensen die zich in Nederland bevinden te snel denken dat wij (Nederlanders) discrimineren.

Je hoort heel veel op de media dat wij Nederlanders discrimineren maar andersom is het ook en dan gaan we er ook geen aangifte er voor doen.
Gewoon je oor in en aan de andere kant je oor weer uit.

Bijlage 2 & 3:

Discriminatie belemmert allochtonen bij vinden werk
donderdag 15 november 2007 om 12:20
DEN HAAG (ANP)- Allochtonen worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Zij ondervinden bij het vinden van werk belemmeringen die niet alleen zijn terug te voeren op een lager opleidingsniveau, minder werkervaring en een geringere beheersing van het Nederlands.
,,Dit wijst op discriminatie'', concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in de donderdag gepubliceerde Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt. Op de positie van werkende allochtonen lijkt discriminatie minder invloed te hebben. Autochtonen en allochtonen met vergelijkbare opleiding, ervaring en taalkennis hebben vergelijkbare functies en inkomens.

Marokkanen
Marokkanen lijken het meest te worden geconfronteerd met discriminatie, zo blijkt uit de monitor die dit jaar voor het eerst verschijnt. Zij voelen zich ook het vaakst gediscrimineerd. Rond de 60 procent van de Marokkanen die het afgelopen jaar te maken hebben gehad met een afwijzing, vermoedt of weet zeker dat er sprake is geweest van discriminatie. Bij Turken ligt dat op 49 procent en bij Surinamers en Antillianen op 17 procent.
Praktijkonderzoek wijst ook op discriminatie. Uit tests die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd met Marokkaanse en autochtone kandidaten voor functies en stages blijkt dat Marokkanen minder vaak worden aangenomen dan autochtonen, ook al hebben ze hetzelfde profiel.
Vierhonderd klachten
Antidiscriminatiebureaus krijgen jaarlijks ongeveer vierhonderd klachten over discriminatie op de arbeidsmarkt. De meeste zijn afkomstig van Marokkanen. Veel klachten gaan over het gevoel ongelijk te zijn behandeld wegens het dragen van een hoofddoek.
De Commissie Gelijke Behandeling velde tussen 2004 en 2006 negen oordelen over discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt. In meer dan de helft van de gevallen verklaarde de commissie de klacht gegrond.
Vrouwen minder gedicrimineerd

Allochtone vrouwen lijken op de arbeidsmarkt minder te maken te hebben met discriminatie. Nader onderzoek moet duidelijk maken of dat echt zo is, of dat zij evenveel last hebben van discriminatie als autochtone vrouwen waardoor etnische afkomst geen rol meer speelt.

Allochtone sollicitanten en werkenden denken vaak dat zij zich extra moeten bewijzen. Bij het zoeken naar werk houden zij soms rekening met mogelijke discriminatie. Ze mijden bij voorbeeld bedrijven of sectoren waar ze discriminatie vermoeden, of vermelden hun geboorteland niet.

Mijn mening:
Ik vind het belachelijk dat allochtonen niet aan werk kunnen komen, ik vind dat iedereen moet werken in Nederland, of ze nou buitenlands zijn of niet.
Ik vind wel dat de buitenlandse werknemers dan zich aan moeten passen om geen hoofddoek of boerka etc. te dragen.
Dat kan schokkend zijn voor de kinderen of voor andere waarmee je werkt.

do 21 feb 2008, 07:27 | 135 reacties
Marokkanen bedreigen pletster tasjesdief
door Bart Olmer
AMSTERDAM -  De vrouw die een Marokkaanse tasjesdief doodreed, leeft al drie jaar in doodsangst. Germaine C. en haar familie worden bedreigd door Marokkaanse jongeren.
Germaine C. (46), de Amsterdamse vrouw die een tasjesdief doodreed in 2005, is gistermiddag gearresteerd op haar onderduikadres in Amsterdam.

De vrouw weigerde aanwezig te zijn bij haar rechtszaak, waar ze terecht moet staan op verdenking van doodslag. De rechters eisten echter haar aanwezigheid en lieten justitie haar opsporen en aanhouden.
Wraak
Volgens de vrouw wordt ze ernstig bedreigd. Haar familie en vrienden zouden berichten hebben gekregen van Marokkaanse jongeren, die wraak willen nemen. De vrouw zou berichten krijgen als 'Het is nog niet voorbij' en 'We zijn op zoek naar je'. De vrouw is na de dood van de tasjesdief nimmer meer thuis geweest, uit vrees dat ze door een meute uit haar huis zou worden gehaald en gelyncht. De afgelopen drie jaren heeft ze ondergedoken geleefd.
De advocaat van de nabestaanden, mr. Nancy Dekens, ontkent dat haar cliënten iets te maken hebben met de dreigementen. De advocaat van C., mr. Cees Korvinus noemt de arrestatie "zeer dramatisch". "Het is schadelijk voor haar geestelijke gezondheid en onrechtmatig", zegt hij.
Gevolgd
Korvinus weet niet hoe politie en justitie haar op het spoor zijn gekomen: "Misschien zijn ze haar gevolgd, misschien hebben ze haar via telefonische contacten weten te traceren." C. zit vast op een Amsterdams politiebureau. Volgens Korvinus zal zij daar de nacht doorbrengen. C's tweede advocaat, mr. Alexander van der Waal, sprak juist telefonisch met de vrouw op het moment dat zij werd gearresteerd: "De verbinding werd ruw verbroken."


Mijn mening:
Ik vind het belachelijk dat de vrouw al 3 jaar ondergedoken moet zitten omdat ze bedreigd word.
De vrouw had geen enkele bedoelingen erbij en ze kwam alleen op voor haar rechten.
De Marokkaanse jongen die is overleden, had een misdaad gepleegd en daar heeft hij achteraf onbewust voor moeten boeten.
Ik vind niet dat de Marokkanen het recht hebben om de vrouw nu te gaan bedreigen etc. Als de vrouw schuldig is dan regelt de justitie dat allemaal wel.

REACTIES

D.

D.

Een 5.3... Nee dank je. Dat is een onvoldoende.

11 jaar geleden

S.

S.

een 5,6 nee dankje das wel net voldoende maar wil toch wel wat hoger staan voor maatschappijleer

7 jaar geleden

S.

S.

ey bitch niet mensen discrimineren als een boerka of hoofddoek dragen

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.