Jongens gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

De doodstraf

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
 • Werkstuk door een scholier
 • 4e klas vwo | 1252 woorden
 • 25 juli 2001
 • 174 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
174 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij een maatschappelijke studie?

Misschien is een studie Sociologie of Antropologie dan wel iets voor jou! Bij beide opleidingen ga je aan de slag gaat met maatschappelijke vraagstukken. Wil jij erachter komen welke bachelor bij jou past? Kom in maart proefstuderen aan de VU.

Meer informatie
DOODSTRAF
Ik ben tegen de doodstraf, in alle gevallen, zonder uitzondering.

Ik beschouw de doodstraf als een schending van fundamentele mensenrechten, onnodig en altijd onaanvaardbaar. De doodstraf brutaliseert allen die bij de uitvoering ervan betrokken zijn, alsmede de samenleving als geheel. Nooit is aangetoond dat de doodstraf een speciaal afschrikwekkend effect heeft, misdaad en geweld kan keren. De doodstraf is onomkeerbaar en brengt altijd het risico met zich mee dat onschuldigen worden geëxecuteerd.

De doodstraf in de geschiedenis


In 1870 werd de doodstraf in Nederland afgeschaft voor delicten in vredestijd. In 1943 nam de Nederlandse regering in Londen het Besluit Buitengewoon Stafrecht, waarin de toepassing van de doodstraf in het militaire strafrecht werd verruimd. Daartegen verzette zich het in 1944 opgerichte Landelijk Comité van Actie tegen de Doodstraf. Desondanks werden er 190 doodvonnissen voor Duitse en Nederlandse oorlogsmisdadigers en collaborateurs uitgesproken. Uiteindelijk zouden er 40 worden voltrokken. Zowel koningin Wilhelmina als koningin Juliana verleenden in de meeste gevallen gratie. De laatste executie in Nederland vond plaats op 21 maart 1952.
In het kader van de Politionele Acties van 1947-1949 berechtten Nederlandse Lansrechters en Bijzondere Krijgsgerechten leden van de vijandelijke Indonesische troepen wegens 'gewone' misdaden hoewel deze vooral politiek gemotiveerd waren. Het totaal aantal doodvonnissen dat deze krijgsraden uitspraken is onbekend.
In 1983 werd de doodstraf in Nederland formeel afgeschaft voor alle delicten. Artikel 114 van de Grondwet bepaalt: 'de doodstraf kan niet worden opgelegd'.

Methoden van executie

Tot de vorige eeuw werden in de gehele wereld vele uiteenlopende methoden gebruikt om mensen terecht te stellen. Meestal werden deze gekenmerkt door wreedheid en het toebrengen van leed. Radbraken, het op het wiel vastbinden van veroordeelden om hen vervolgens met stokken de botten te breken tot de dood er op volgde, was bijvoorbeeld een methode die in Nederland gebruikt werd. In Spanje werd nog in 1974 de wurgpaal gebruikt, in Thailand konden veroordeelden door een olifant worden vertrapt. Momenteel wordt nog een flink aantal executiemethoden gebruikt:
 • Ophanging
 • Fusillering
 • Steniging
 • Onthoofding
 • Elektrocutie
 • Vergassing
 • Dodelijke injectie

  Voorargumenten.

  -Economische redenen.
  -Afschrikkend.
  -Het is de zwaarste en beste straf

  Tegenargumenten.
  De doodstraf is wreed, onmenselijk en vernederend.

  Voorstanders van de doodstraf beweren dat executies pijnloos en humaan kunnen worden voltrokken. Een voorbeeld hiervan zou de dodelijke injectie zijn, zoals die in enkele staten in de VS wordt gebruikt. Het weekblad 'Newsweek' beschreef echter de doodstrijd van James Autry; het zou ten minste 10 min. geduurd hebben voor hij stierf

  De doodstraf is onherroepelijk.
  De doodstraf brengt het risico met zich mee dat onschuldigen worden terechtgesteld. Rechtspraak is mensenwerk en mensen maken fouten. Gerechtelijke dwalingen zijn allerminst uniek. Een onderzoek van Bedau en Radelet uit '87 toonde aan dat in de VS in deze eeuw tenminste 25 mensen werden geëxecuteerd waarvan vaststaat dat zij onschuldig waren. Het aantal gevallen waarin grote twijfel aan de schuld bestaat is nog vele malen groter.

  De doodstraf is onderdrukkend en discriminerend.
  Van landen die de doodstraf toepassen, doen vele dat op een wijze die niet anders dan onderdrukkend en discriminerend te noemen is. Mensen worden ter dood veroordeeld op politieke gronden. Godsdienstige achtergronden van veroordeelden spelen een rol en ook etnische afkomst of ras kan bepalend zijn voor de vraag of de doodstraf wordt opgelegd. In Iran zijn honderden Baha'i's opgehangen of gefusilleerd. In Irak zijn het o.a. de Koerden die slachtoffer van doodstraf worden. In de VS heeft een zwarte een veel grotere kans de doodstraf te krijgen dan een blanke voor hetzelfde vergrijp.

  Economische redenen.
  Het is zeker zo dat het gevangenhouding van een gedetineerde erg kostbaar is. En mensen dit als een voorargument zien voor de doodstraf. Zo zie je bijvoorbeeld dat een executie in Amerika niet meer dan 0, - mag kosten. Dat is meer dan 3 keer zoveel als wat 1 dag in een Nederlandse cel kost. Ondanks al deze hoge kosten vind ik het nog steeds geen goed excuus om iemands leven af te nemen alleen omdat het goedkoper is.

  Arbitrair en willekeurig.
  Toepassing van de doodstraf verschilt van land tot land. Wat in het ene land met de dood kan worden bestraft, is in het andere land volstrekt niet strafbaar. De doodstraf wordt dus willekeurig toegepast. De meeste internationale verdragen bepalen dat slechts op de ernstigste vormen van misdaad de doodstraf mag staan. De interpretatie die sommige landen aan dit begrip geven is erg ruim. In Saoedi-Arabië kun je de doodstraf krijgen voor overspel. In China kreeg een fietsendief de doodstraf.

  De doodstraf schrikt niet af.
  Uitgebreid onderzoek in verschillende landen leverde geen bewijzen op dat de doodstraf effectiever misdaad afschrikt dan een andere straf. Er zijn zelfs aanwijzigen voor het tegendeel. Het meest uitgebreide onderzoek is gedaan in de VS. Enkele van de uitkomsten waren:

  -Het aantal moorden in staten met de doodstraf verschilt niet van dat van staten met vergelijkbare sociale en economische kenmerken, waar de doodstraf is afgeschaft.

  -Een onderzoek naar het maandelijkse aantal moorden van 1907 tot 1983 in de staat New York toonde aan dat er gemiddeld twee moorden meer plaatsvonden in de maanden na een terechtstelling. De onderzoekers wijten dit aan het 'verruwende' effect van de doodstraf.

  De twee staten die zeer veel executies uitvoeren, Florida en Georgia, zagen het aantal moorden in de periode onmiddellijk na het hervatten van de executies stijgen. Nadat in Florida in '79 de executies werden hervat, steeg het moordcijfer in '80 met 28 procent. In Georgia, waar de executies in 1983 werden hervat, steeg het moordcijfer met 20 procent.

  Het is geen straf.
  Naar mijn mening is de doodstraf geen straf. Het is volgens mij veel erger om je hele leven vast te zitten en geen vrijheid te hebben dan je leven beëindigd zien. Veel gevangenen die de doodstraf hebben gekregen zeggen niet bang te zijn voor de dood maar het enige vervelende is dat ze al weten wanneer ze dood zullen gaan. Als je iemand echt wil straffen, en dus gerechtigheid wilt, kan je hem beter een langdurige straf opleggen dan zijn leven beëindigen.  

  Doodstrafprocessen vaak oneerlijk.
  De rechtsgang voldoet in veel doodstrafprocessen op geen enkele manier aan de internationale rechtsnormen. In een groot aantal landen waar de doodstraf nog wordt toegepast wordt deze straf onevenredig vaak opgelegd aan de allerarmsten en aan achtergestelde groepen in de samenleving. In China worden vaak bekentenissen afgedwongen door marteling wat kan leiden tot het veroordelen van onschuldigen. Ook de toepassing van snelrecht ingeval van bepaalde soorten doodstrafrechtzaken in China baart zorgen. De doodstraf wordt veelvuldig uitgesproken na een proces dat niet voldoet aan internationale normen voor een eerlijk proces.

  Minderjarigen.
  Minderjarigen kunnen ook de doodstraf krijgen. Meestal wordt met de executie een paar jaar gewacht, totdat de ter dood veroordeelde volwassen is, om zo negatieve publiciteit te voorkomen. In totaal wachten 70 mensen op dit moment hun executie af, voor een moord die ze pleegden toen ze nog minderjarig waren. De Europese Unie levert hier veel kritiek op en de paus bemiddelde onlangs nog met de gouverneur van Texas en presidentskandidaat George W. Bush. De kerkleider probeerde te voorkomen dat Glenn McGinnis werd geëxecuteerd. Zonder succes trouwens.

  Racisme en de doodstraf.
  De Amerikaanse minister van justitie, Janet Reno, stelde onlangs een onderzoek in naar "ongepaste raciale ongelijkheden in de uitvoering van de doodstraf". Ze wil weten waarom zwarten vaker de doodstraf krijgen dan blanken. Komt het omdat ze meer moorden plegen? Dat is mogelijk en dan is er geen sprake van racisme. Maar een onderzoek in Florida bewees eerder al dat iemand die een blanke vermoord, drie keer meer kans heeft op de doodstraf. En dat is in ieder geval racisme.

REACTIES

A.

A.

je schrijft: -Het is de zwaarste straf. Maar kun je ook uitleggen/argumenten geven waarom het de beste straf is.?
Er stonden nog meer fouten in, dus mijn vraag is wat voor cijfer je ervoor hebt gekregen?!
Gr anoniem

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.