Amnesty international

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1040 woorden
  • 11 januari 2004
  • 46 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
46 keer beoordeeld

1. Waarvoor is de groep in het leven geroepen: Amnesty is in het leven geroepen om schendingen van de mensenrechten wereldwijd te bewaken en in publiciteit te brengen, hun doel is het verbeteren van de mensenrechten. 2. Hoe bereikt men dit doel: Door bijv. Door middel van educatie en activiteiten gericht op bewustwording verder houden zij gerichte acties 3. Wat voor activiteiten men onderneemt: Wat voor soort acties voert Amnesty?Amnesty kent een grote variëteit aan acties. Sommige worden uitgevoerd door individuele leden, andere door de plaatselijke groepen, en weer andere door de landelijke en internationale kantoren. In de bliksemacties reageren individuele deelnemers heel snel - meestal per fax, telegram of e-mail - op berichten over dreigende schendingen van mensenrechten, bijvoorbeeld wanneer iemand is opgepakt en de vrees bestaat dat hij of zij wordt gemarteld. Bij andere schrijfacties ligt de nadruk op een zo groot mogelijk aantal brieven. Alle lezers van Amnesty's maandblad Wordt Vervolgd worden iedere maand opgeroepen een brief te schrijven voor enkele slachtoffers van schendingen van mensenrechten. Een veel groter scala aan schrijfacties wordt gevoerd door Amnesty-groepen die zich hebben gespecialiseerd in een bepaalde regio in de wereld: de Regionale Actie Netwerken (RAN's). Daarnaast kent Amnesty een aantal individuele actienetwerken gebaseerd op beroep of identiteit. De deelnemers hieraan krijgen minimaal eens in de twee maanden een schrijfactie toegestuurd, per post of per e-mail. Amnesty heeft speciale actienetwerken voor vrouwen, studenten, homoseksuelen, medici, politie en juristen
4. Hoeveel mensen zijn ermee bezig: Hoeveel mensen werken er bij Amnesty?In Nederland werken op het landelijke secretariaat in Amsterdam zo'n tweehonderd medewerkers, van wie tweederde op vrijwillige basis. Op het internationale secretariaat in Londen werken zo'n vierhonderd betaalde en vrijwillige medewerkers uit circa vijftig landen. In Nederland is een kleine vijfduizend leden actief in zo'n vierhonderd Amnesty-groepen, jongerengroepen, beroepsgroepen, regionale contactgroepen of bieden hun diensten aan als landenspecialist. Daarnaast zijn er ruim vijfduizend leden als individu actief. 5. Naam: amnesty international Doel: bescherming voor mensenrechten Plaats van vestiging: De nederlandse vestiging zetelt in amsterdam, het hoofdkantoor is in Londen. 6. Is het een actiegroep of een belangenorganisatie: Het is een actiegroep want streven ernaar dat de mensenrechten niet geschonden worden en de leden hebben er zelf geen direct belang bij. 7. Wanneer is het opgericht en door wie: Amnesty werd in 1961 opgericht door een Engelse advocaat (Peter Benenson). Hij kwam op dit idee door de arrestatie van twee Portugese studenten, die een toost uitbrachten op de vrijheid. Hij was daar verontwaardigd over en begon toen samen met collega's 'Appeal for Amnesty 1961'. Hij schreef in een krantenartikel dat hij mensen zocht die een jaar lang regelmatig naar regeringen wilden schrijven, met het verzoek gewetensgevangenen vrij te laten. Er reageerden meer dan duizend mensen en zij wilden ook daadwerkelijk helpen. In 1961 werd door de vertegenwoordigers van de deelnemers aan Benenson's actie 'Amnesty International' opgericht. Zij kwamen uit negen verschillende landen. In 1977 kreeg Amnesty de Nobelprijs voor de vrede. 8. Acties die de pressiegroep onderneemt ik heb hier een paar acties uitgezocht : - Al in de jaren zestig wees Amnesty International er in rapporten op dat er stelselmatig werd gemarteld in onder meer Portugal, Zuid-Afrika, Griekenland en de Britse kolonie Aden. Amnesty zette marteling als eerste organisatie 'op de kaart'. - In 1967, een jaar na het begin van de `Culturele Revolutie', rapporteerde de organisatie als eerste over het bestaan van werkkampen in China. - Begin jaren zeventig bracht de organisatie rapporten uit over marteling in Noord-Ierland. Het leidde tot belangrijke aanscherping van instructies aan Britse militairen en artsen. - Een schokgolf veroorzaakten rapporten over de 55.000 politieke gevangenen in Indonesië, over de martelingen door de Savak (geheime dienst) in het Iran van de sjah, en over de moorden en martelingen na de staatsgreep in Chili in 1973, - Amnesty bracht als eerste politieke massamoorden in kaart: in Indonesië in 1965-66, in Oeganda tussen 1971 en 1979, en in Democratisch Kampuchea (Cambodja) tussen 1975 en 1979. In elk van die landen ging het om honderdduizenden slachtoffers. En ze hebben nog veel meer acties gedaan
9. Successen en falen van de acties: Veel acties van Amnesty zijn succesvol. In zeker eenderde van alle acties is dat direct te zien: een gewetensgevangene wordt vrijgelaten, een 'verdwenen' persoon komt terecht, een zieke gevangene krijgt medische verzorging, een geïsoleerde gevangene krijgt bezoek van familie of een advocaat, of een doodvonnis wordt omgezet of uitgesteld. Bij andere acties is zo'n verband niet direct zichtbaar. Het is vaak moeilijk om precies het resultaat te meten van het werk van Amnesty. Zo melden autoriteiten zelden dat een gevangene is vrijgelaten dankzij de inzet van Amnesty. Wel hebben veel (ex-)gevangenen gezegd dat zij hun leven of vrijheid aan Amnesty te danken hebben. Uit brieven van gevangenen blijkt dat het voor hen een grote morele steun is om te weten dat mensen uit verschillende werelddelen van hun lot op de hoogte zijn en daar verbetering in proberen te brengen. Daarnaast speelt Amnesty een belangrijke rol in de bewustwording van, en het actie voeren voor, de mensenrechten. Amnesty heeft bijvoorbeeld grote campagnes tegen martelingen gevoerd. Mede dankzij deze inspanningen heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1984 het Verdrag tegen Foltering aangenomen. Amnesty heeft een raadgevende bevoegdheid bij diverse internationale organisaties, waaronder de Verenigde Naties. Maar niet alle acties slagen, soms zijn er acties waarbij ze bijv. iemand die veroordeelt word tot de doodstraf niet kunnen redden 10. Eigen publicaties en tijdschriften: Amnesty international heeft 4 soorten tijdschriften namelijk: wordt vervolgd, amnesty in actie, frontaal en amnesty.nl. In amnesty in actie daar vertellen ze over de acties die ze doen en die ze gedaan hebben, het is een maandblad voor actieve leden. Frontaal is een jongeren magazine van amnesty. Word vervolgd is het maandblad van amnesty international, en amnesty.nl is een blad dat 1 keer in het kwart jaar word uitgegeven. Ze hebben ook publicaties naast de tijdschriften. Er worden regelmatig grote posters opgehangen met betrekking tot misstanden, verder verkopen ze ook diverse artikelen waarmee zijn naamsbekendheid vergroten zoals kaarten, sieraden, kaarsen, tassen, kleding, pennen en nog veel meer verschillende soorten spullen. 11. Conclusie: eigen mening Ik vind dat amnesty international een goede pressiegroep is omdat het zich inzet voor veel mensen zoals bijv tegen de doodstraf, mishandeling en moord, het is erg goed dat een organisatie die niet politiek verbonden is opkomt voor verdrukte mensen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.